nghiên cứu qui trình phân lập nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm đầu khỉ hericium erinaceus bull fr pers và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh học

Nghiên cứu qui trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers.) tách chiết một số polysaccharide hoạt tính sinh học (TT)

Nghiên cứu qui trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers.) và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh học (TT)

Tiến sĩ

... dụng qui trình công nghệ nuôi trồng nấm Đầu khỉ sử dụng giống dạng dịch thể Qua trình nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống dạng dịch thể cấp qui trình nuôi trồng nấm Đầu khỉ sử dụng giống nấm ... nấm Đầu khỉ dạng dịch thể dung tích 120lit 3.3 Kết nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi trồng nấm Đầu khỉ sử dụng giống dạng dịch thể Để nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi trồng ... nghệ nuôi trồng nấm Đầu khỉ H erinaceus nguồn chất tổng hợp sử dụng giống nấm dạng dịch thể; - Đưa qui trình tách chiết polysaccharide từ thể nấm Đầu khỉ H erinaceus thành phẩm, đánh giá hoạt tính...
 • 26
 • 1,016
 • 3

Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.) tách chiết một số polysaccharide hoạt tính sinh học

Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.) và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh học

Hóa học

... cộng đồng, Nghiên cứu sinh lựa chọn thực Luận án: Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull. : Fr. ) Pers. ) tách chiết số polysaccharide ... chọn giống nấm Đầu khỉ 39 2.3.1.2 Phân lập giống nấm Đầu khỉ 40 2.3.1.3 Nghiên cứu độ tuổi thể nấm thích hợp để phân lập giống gốc 41 2.3.1.4 Nghiên cứu điều kiện nhân giống gốc nấm Đầu khỉ 41 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI =====***===== Cồ Thị Thùy Vân NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH PHÂN LẬP, NHÂN GIỐNG DẠNG DỊCH THỂ ĐỂ NUÔI TRỒNG NẤM ĐẦU KHỈ (HERICIUM ERINACEUS (BULL. : FR. ) PERS. )...
 • 167
 • 2,739
 • 20

Nghiên cứu qui trình phân lập khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

Nghiên cứu qui trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit và Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

Báo cáo khoa học

... hoat chat mdi, va hoàn thién qui trình phàn làp càc hdp chat co hoat tfnh cao dà biét Do vày, tói uu qui trinh phàn làp se c6 y nghla thi/c tién nhu" dòng góp nhiéu vào nghién cùu ed bàn ngành ... sàt hoat tinh sinh hoc 3.5.1 Hoat tinh khàng vi sinh vàt Hoat tinh khàng vi sinh vat duac khào sàt dua trén kì thuat khuyéch tàn mòi truò'ng thach dinh duàng dà tròn vói nhu dich vi sinh vat co ... three isolates from Lantana camara L showed the anti-liver cancer with moderate activity (IC5(j: ca 3.58-4.74 |.ig/ml) Ho va tén (càc) tàc già cóng trình: Nguyén Vàn Dàu, Nguyén Vàn Thuàn, Dò...
 • 84
 • 1,031
 • 0

Nghiên cứu qui trình thu hồi protein từ dung dịch máu cá tra trong quá trình chế biến cá tra

Nghiên cứu qui trình thu hồi protein từ dung dịch máu cá tra trong quá trình chế biến cá tra

Nông - Lâm - Ngư

... Chitosan nguồn gốc tự nhiên, không độc, dùng an toàn cho người thực phẩm, dược phẩm, tính hòa hợp sinh học cao với thể, khả tự phân hủy sinh học, nhiều tác dụng sinh học đa dạng: khả ... dịch máu cá tra 39 3.3 Kết nghiên cứu qui trình thu hồi protein từ dung dịch máu cá Tra .40 3.3.1 Nghiên cứu qui trình thu hồi protein phương pháp đẳng điện 40 k to 2.2.2 Nghiên cứu qui ... xuất kết tủa Vì chế kết tủa pH mang tính thuận nghịch nên áp dụng để tách hợp chất protein hoạt tính sinh học khỏi hỗn hợp mà đảm bảo giữ hoạt tính cấu trúc phân tử nhiên thời gian tủa thường...
 • 86
 • 1,258
 • 1

Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly hoạt chất sinh học Diterpenoid từ nấm Đầu Khỉ.

Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly hoạt chất sinh học Diterpenoid từ nấm Đầu Khỉ.

Nông - Lâm - Ngư

... Hoạt chất sinh học tác dụng nấm Đầu Khỉ 2.1.4.1 Hoạt chất sinh học nấm Đầu Khỉ Từ lâu nấm Đầu Khỉ biết tới loại thực phẩm bổ dưỡng nhiều người ưa chuộng Đặc biệt nấm Đầu Khỉ chứa nhiều chất ... 2.1.1 Khái niệm phân loại nấm Đầu Khỉ Nấm Đầu Khỉ tên khoa học Hericium erinaceus loài nấm ăn sử dụng làm dược liệu thuộc họ Hericiaceae Nấm Đầu Khỉ tên gọi khác nấm Hầu Thủ, nấm Lông Nhím ... thành phần hoạt tính sinh học cao Các hoạt chất sinh học tách chiết từ nguồn gốc khác động vật, thực vật, vi sinh vật Trong việc tách chiết hoạt chất sinh học từ thực vật đặc biệt loại nấm ăn...
 • 79
 • 556
 • 3

nghiên cứu quá trình phân lập nhân giống nấm

nghiên cứu quá trình phân lập và nhân giống nấm sò

Lâm nghiệp

... tài: Nghiên cứu trình phân lập nhân giống nấm Sò” để tạo nhiều giống suất phẩm chất tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao xã hội Phần ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN ... trình nhân giống 1.2.4 Theo dõi ảnh hưởng thời gian đến trình nhân giống 1.2.5 Trồng thử nghiệm giống nấm cấp III từ giống nấm cấp II theo dõi trình sinh trưởng phát triển nấm Phần KẾT QUẢ ... hạn hẹp nên qúa trình tuyển chọn giống nấm cấp I chưa thành công 3.1.2 Về nghiên cứu nhân giống nấm cấp II, cấp III từ giống nấm cấp I - Giống nấm đảm bảo độ tuổi giống Giống nấm đạt 19 –...
 • 34
 • 6,380
 • 8

NGHIÊN cứu QUY TRÌNH PHÂN lập tế bào gốc từ MÀNG ối NGƯỜI

NGHIÊN cứu QUY TRÌNH PHÂN lập tế bào gốc từ MÀNG ối NGƯỜI

Y học thưởng thức

... Cell Characteristics of Amniotic Epithelial Cells Stem Cells 2005;23:15491559 NGHIÊN CứU Tỷ Lệ PHÂN LOạI MÔ BệNH HọC CủA UNG THƯ TUYếN GIáP NGUYÊN PHáT Nguyễn Bá Đức, Trần Giang Châu TểM TT: ... thỡ cy chuyn nhm cung cp cht dinh dng v m bo khụng gian cho cỏc t bo tng sinh Kt qu nuụi cy v mụi Y học thực hành (806) số 2/2012 trng nuụi cy cng tng t nh kt qu ca cỏc nghiờn cu khỏc Trong nghiờn ... mng i cú tớnh sinh dch thp, khụng cú kh nng ung th húa v cú kh nng bit húa thnh nhiu loi t bo khỏc Vỡ vy, chỳng tụi tin hnh ti vi mc tiờu nghiờn cu quy trỡnh phõn lp, nuụi cy tng sinh t bo gc...
 • 4
 • 281
 • 2

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch bảo quản một số giống tảo giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

Sinh học

... vulgaris) - Nghiên cứu ảnh hởng số loại kháng sinh lên sinh trởng tảo vi sinh vật - Nghiên cứu bảo quản thử giống tảo kĩ thuật làm bất động - Đề xuất qui trình phân lập làm bảo quản giống tảo Chữ ... III.2 .Nghiên cứu thu tảo khuẩn Nghiên cứu ảnh hởng kháng sinh lên việc loại bỏ vi khuẩn khỏi tảo Để loại bỏ vi khuẩn dịch tảo thử nghiệm bổ sung số kháng sinh vào môi trờng nuôi cấy tảo để nghiên cứu ... tảo để điều kiện ánh sáng, nhiệt độ thích hợp cho tảo phát triển 10 Phần III: Kết nghiên cứu III.1 Nghiên cứu phân lập thu giống tảo Để thu đợc giống tảo tảo lạ động vật phù du, trình phân lập...
 • 56
 • 892
 • 2

Nghiên cứu quá trình thành lập dịch vụ địa phương sản xuất cung ứng lúa giống xác nhận tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng nam

Nghiên cứu quá trình thành lập dịch vụ địa phương sản xuất và cung ứng lúa giống xác nhận tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng nam

Kinh tế - Quản lý

... quy trình SX lúa giống vào đầu vụ với loại lúa giống đưa vào SX địa bàn xã Đối với hộ nông dân sản xuất lúa giống  Thực quy trình SX lúa giống XN  Nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật SX lúa giống ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: - Quá trình hình thành phát triển DVSX cung ứng lúa giống XN - Các hộ tham gia vào hoạt động SX lúa giống XN địa bàn xã 2.2 Nội dung nghiên cứu: - Tình hình xã ... lúa giống XN Công ty Trong khả cung ứng Công ty giống đáp ứng khoảng 20% lượng giống xác nhận so với nhu cầu tỉnh 3.2 Quá trình hình thành hoạt động DVSX lúa giống xác nhận xã 3.2.1.Quá trình hoạt...
 • 20
 • 376
 • 0

Nghiên cứu quá trình thành lập dịch vụ địa phương sản xuất cung ứng lúa giống xác nhận tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu quá trình thành lập dịch vụ địa phương sản xuất và cung ứng lúa giống xác nhận tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Khoa học xã hội

... quy trình SX lúa giống vào đầu vụ với loại lúa giống đưa vào SX địa bàn xã Đối với hộ nông dân sản xuất lúa giống  Thực quy trình SX lúa giống XN  Nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật SX lúa giống ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: - Quá trình hình thành phát triển DVSX cung ứng lúa giống XN - Các hộ tham gia vào hoạt động SX lúa giống XN địa bàn xã 2.2 Nội dung nghiên cứu: - Tình hình xã ... lúa giống XN Công ty Trong khả cung ứng Công ty giống đáp ứng khoảng 20% lượng giống xác nhận so với nhu cầu tỉnh 3.2 Quá trình hình thành hoạt động DVSX lúa giống xác nhận xã 3.2.1.Quá trình hoạt...
 • 20
 • 436
 • 0

Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ

Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ

Sinh học

... hợp 0,5K với 0,5BA, số chồi/ mẫu cấy đạt cao (CT7) Chất ĐTST(ppm) Hệ số nhân chồi(lần) Chiều cao cụm chồi Hình ảnh hởng K BA đến hệ số nhân chồi 176 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu ... 2,2 2,9 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Bảng Tỷ lệ sống khả sinh trởng, phát triển đu đủ in vitro giá thể khác (%) Tỷ lệ sống (%) Chiều cao(cm) Lá/cây(lá) CT Loại giá thể 15 15 ... Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Kết thảo luận 3.1 Kỹ thuật tạo chồi từ mẫu cấy ban đầu Khử trùng mẫu Để làm mẫu trớc đa vào nuôi cấy điều kiện vô trùng,...
 • 7
 • 681
 • 7

Nghiên cứu Qui trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty FOCUS SHIPPING

Nghiên cứu Qui trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty FOCUS SHIPPING

Kinh tế - Thương mại

... ty FSC đủ khả tự đảm bảo mặt tài giữ uy tín với chủ nợ mặt tài sản 2.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2009-2010: Tính đến nay, công ty thức vào hoạt động năm Thời gian đầu thành lập, ... hàng, số lượng, trọng lượng, tên tàu, số chuyến, số container, số seal…theo đònh booking note để hạ container hàng, đồng thời 40 | P a g e giao lại seal hãng tàu cho nhân viên giao nhận Nhân viên ... xe container ra, vào, đậu xếp hàng đường cấm tải không vào khách hàng yêu cầu đóng hàng cảng Khi nhân viên giao nhận công ty điều số xe tải tùy thuộc vào số lượng hàng xuất đi (có thuê xe ngoài),...
 • 79
 • 1,612
 • 9

Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ (Carica papaya L) pptx

Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ (Carica papaya L) pptx

Báo cáo khoa học

... hợp 0,5K với 0,5BA, số chồi/ mẫu cấy đạt cao (CT7) Chất ĐTST(ppm) Hệ số nhân chồi(lần) Chiều cao cụm chồi Hình ảnh hởng K BA đến hệ số nhân chồi 176 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu ... 2,2 2,9 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Bảng Tỷ lệ sống khả sinh trởng, phát triển đu đủ in vitro giá thể khác (%) Tỷ lệ sống (%) Chiều cao(cm) Lá/cây(lá) CT Loại giá thể 15 15 ... Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Kết thảo luận 3.1 Kỹ thuật tạo chồi từ mẫu cấy ban đầu Khử trùng mẫu Để làm mẫu trớc đa vào nuôi cấy điều kiện vô trùng,...
 • 7
 • 654
 • 2

Kết quả điều tra đánh giá sự phân bố nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống cây hoa mai vàng Yên Tử ppt

Kết quả điều tra đánh giá sự phân bố và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống cây hoa mai vàng Yên Tử ppt

Báo cáo khoa học

... với kết nghiên cứu Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giốngtính mai vàng Yên Tử 4.1 Kết nhân giốngtính mai vàng Yên Tử phương pháp giâm cành giá thể khác a Ảnh hưởng giá thể khác ... đó, với gốc mai vàng miền Nam nhân từ vườn mai gia đình nên độ đồng cao, hệ số nhân lớn giá thành thấp Như vậy, loại gốc ghép trên, xét toàn diện mặt, để nhân giống hệ số nhân giống cao giá ... ngày, CTIII 9,2% số cành giâm rễ, CTII với 7,5% số cành giâm rễ, CTI 5,0% Căn bảng cho thấy, hệ số nhân giống phương pháp giâm cành không cao Khi xuất vườn CTIII 9,5% tổng số đủ tiêu...
 • 9
 • 958
 • 4

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ (Carica papaya) pdf

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro cây đu đủ (Carica papaya) pdf

Báo cáo khoa học

... 0,1%, sau đa vào nuôi cấy môi trờng MS Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Kết thảo luận 3.1 Kỹ thuật tạo chồi từ mẫu cấy ban đầu Khử trùng mẫu Để làm mẫu trớc đa vào nuôi cấy điều ... hợp 0,5K với 0,5BA, số chồi/ mẫu cấy đạt cao (CT7) Chất ĐTST(ppm) Hệ số nhân chồi(lần) Chiều cao cụm chồi Hình ảnh hởng K BA đến hệ số nhân chồi 176 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu ... 2,2 2,9 Nghiên cứu qui trình nhân nhanh in vitro đu đủ Bảng Tỷ lệ sống khả sinh trởng, phát triển đu đủ in vitro giá thể khác (%) Tỷ lệ sống (%) Chiều cao(cm) Lá/cây(lá) CT Loại giá thể 15 15...
 • 8
 • 439
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Phân lập nhận dạng hợp chất steroit từ rễ cây sài hồ nam (pluchea pteropoda hemsl) ở Vinh, Nghệ An." docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 61,087 ppm, cho biết phân tử 10 nhóm - CH2 Trong tín hiệu = 61,087 nhóm (-CH2- OH) cụm pic phổ biến đờng glucopyranozơ đợc gắn vào khung phân tử C13CPD cho biết phân tử nguyên tử C không ... 22-dien-3- O-glucopyranozit Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVI, số 1A-2007 IV Kết luận Từ rễ sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) Vinh, Nghệ An phân lập nhận dạng đợc hợp chất trans - stigmast ... - 525 [3] Đoàn Thanh Tờng, Nghiên cứu số thành phần hoá học sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) cúc tần (Pluchea indica (L.) Less) Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Hoá học, Hà Nội 2001 [4] Nguyễn...
 • 4
 • 466
 • 2

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ THU NHẬN SILYMARIN TẠO SINH KHỐI TẾ BÀO TỪ CÚC GAI (SILYBUM MARIANUM) TRỒNG Ở VIỆT NAM." pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC:

Báo cáo khoa học

... cần nghiên cứu Cúc gai cách hệ thống từ việc tạo giống nguyên liệu qui trình nhân giống trồng đại trà vùng sinh thái thích hợp nuôi cấy tạo sinh khối đến nghiên cứu thành phần hoá học Cúc gai trồng ... áp (HPLC),… Nuôi cấy mô rễ, thân để tạo sinh khối III KẾT QUẢ BÀN LUẬN 3.1 Nghiên cứu công nghệ nhân giống nguyên liệu vùng sinh thái khác công nghệ tạo sinh khối tế bào Cúc gai: Để thực vấn ... hoá học Cúc gai trồng Việt Nam, qui trình công nghệ chiết rút chất hoạt tính sản xuất chế phẩm thuốc để thử nghiệm Qua nhiều thăm dò, thử nghiệm, thành công qui trình công nghệ, tóm tắt sau:...
 • 20
 • 690
 • 2

luận văn khoa quản trị nhân lực Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long

luận văn khoa quản trị nhân lực Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long

Kinh tế - Thương mại

... chung chung chưa thể áp dụng vào thực tế thể thấy nhiều đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình tuyển dụng doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp Nhà nước Các đối tượng nghiên cứu đa dạng quy mô, ... khoa học vào trình nghiên cứu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long – khóa luận nghiên cứu đề xuất quy trình tuyển dụng nhân lực cách khoa học công ty Vì vậy, việc thực đề tài tính ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu công trình năm trước .10 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu 12 1.6 Phương pháp nghiên cứu 12...
 • 57
 • 1,134
 • 0

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá

Nông - Lâm - Ngư

... tỏ trình tái sinh thuốc thiết lập thí nghiệm hiệu Trong qui trình tái sinh thuốc K326, mảnh sau cảm ứng chồi đƣợc tiếp tục phát triển môi trƣờng bổ sung kinetin 1mg/l Qui trình tái sinh giống ... số Để thực phản ứng PCR trƣớc tiên phải tiến hành tách ADN tổng số chất lƣợng tốt Bƣớc trình tách chiết ADN nghiền mẫu nitơ lỏng Sau nghiền thành dạng bột mịn bổ sung dung dịch đệm, dung dịch ... cứu tạo giống thuốc kháng bệnh khả thích nghi với điều kiện canh tác Việt Nam, tiến hành nghiên cứu qui trình tái sinh chuyển gen vào giống thuốc C9-1 Gen thị gus thƣờng đƣợc sử dụng để đánh...
 • 51
 • 1,053
 • 4

Xem thêm