nghiên cứu nuôi cấy biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermia 16

Nghiên cứu nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermia doc

Nghiên cứu nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermia doc

Cao đẳng - Đại học

... quy trình nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh thành tinh trùng TỔNG QUAN TÀI LIỆU * Phân lập tế bào dòng tinh - Các nghiên cứu phân lập tế bào dòng tinh nghiên cứu từ lâu Các nghiên cứu tiến ... hành nuôi cấy tế bào dòng tinh - Tuy vậy, nuôi cấy tế bào dòng tinh thực có ý nghĩa từ sau năm 1990, kỹ thuật vi thao tác áp dụng - Ngày nuôi cấy tế bào dòng tinh với mục đích:  Biệt hóa tế bào ... với collagen môi trường nuôi cấy Trong đó, tế bào dòng tinh, môi trường nuôi cấy lại đặc tính * Nuôi cấy tế bào dòng tinh - Các nghiên cứu nuôi cấy tế bào dòng tinhtừ lâu, Steinberger, 1970;...
 • 17
 • 510
 • 0
Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Báo cáo khoa học

... lập tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh tế bào dòng tinh từ mào tinh bệnh nhân nam giới vô sinh tinh trùng, Xây dựng qui trình bảo quản, nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh ... từ ống sinh tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào dòng tinh từ mào tinh, Tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh tế bào dòng tinh sau nuôi cấy, Qui trình bảo quản tế bào gốc sinh tinh 30 ... giá tế bào sau: Qui trình thu gom, phân lập tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh, Qui trình thu gom, phân lập tế bào dòng tinh từ mào tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ...
 • 224
 • 803
 • 3
Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Y khoa - Dược

... cy 167 5.8 c im bnh nhõn nghiờn cu bo qun t bo gc sinh tinh 168 5.9 Th tớch tinh hon v t bo gc sinh tinh lp 168 5.10 Tr lnh cỏc t bo dũng tinh thu nhn t mo tinh 169 5.11 Tr ... sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh bnh nhõn nam gii vụ sinh khụng cú tinh trựng, Xõy dng qui trỡnh bo qun, nuụi cy v bit hoỏ t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh ... gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh thu gom, phõn lp cỏc t bo dũng tinh t mo tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa cỏc t bo dũng tinh...
 • 204
 • 420
 • 1
Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

Y khoa - Dược

... (5-6 ngy) Mo sinh dc Trng thnh S sinh Thai Mụ thai Mỏu dõy rn T bo gc thai T bo gc mỏu dõy rn T bo gc trung mụ dõy rn T bo gc dũng sinh dc Trung mụ dõy rn (6 tun) T bo gc phụi T bo mm sinh dc T ... kh nng bit húa - T bo gc ton nng (totipotent): l loi t bo gc xut hin u tiờn ca c th sinh vt trng c th tinh vi tinh trựng, giai on phụi dõu (blastomeres) Cỏc t bo ny cú tim nng bit húa cao nht, ... EGC): l cỏc t bo gc c phõn lp t mo sinh dc (genital ridge) ca phụi tun th 6, l t bo gc nng v c coi l ngun gc bit húa thnh cỏc t bo sinh dc sau ny (trng, tinh trựng) - T bo gc trng thnh (Adult...
 • 143
 • 810
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Nhận biếtnuôi cấy đơn dòng tế bào gốc phân lập từ nút phôi của túi phôi chuột " docx

Báo cáo khoa học

... thí nghiệm tế bào gốc giới tiếp tục sử dụng mEFs làm lớp tế bào nuôi nghiên cứu ESCs Các tế bào nuôi giúp hỗ trợ tăng sinh không biệt hóa luôn tự đổi mESCs nuôi cấy mEFs thu nhận từ thai chuột ... thành cụm tế bào nhỏ khoảng 510 tế bào Ở lần phân tách khối tế bào nút phôi không nên chia thành tế bào riêng rẽ Sau phân tách cụm tế bào nút phôi nuôi cấy, tế bào sinh trưởng chậm Tế bào cần phải ... không đủ tế bào để sinh trưởng tế bào chết Nếu phân tách muộn, khối tế bào nút phôi biệt hóa thành dạng tế bào khác thành tế bào chuyên hóa Như không thu quần lạc giống ESCs Khối tế bào nút phôi...
 • 12
 • 531
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " THU NHẬNBIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

Báo cáo khoa học

... NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT 333 Nuôi cấy chọn lọc tế bào gốc trung mô Hỗn hợp tế bào có tuỷ xương bao gồm tế bào gốc tạo máu, tế bào máu trưởng thành tế bào gốc trung mô Tuy nhiên, có tế bào gốc trung ... (a) Tế bào MSC vừa thu nhận; (b) Tế bào MSC sau 24 nuôi cấy, tế bào MSC bắt đầu bám dính vào bề mặt bình nuôi; (c) Tế bào MSC sau 72 nuôi cấy, tế bào MSC bắt đầu trải dài hình dạng tăng sinh; ... công tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino Tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino có khả biệt hóa thành tế bào tạo mỡ, xương tế bào thần kinh nuôi...
 • 5
 • 1,608
 • 26
Báo cáo khoa học: Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người pptx

Báo cáo khoa học: Thu nhậnbiệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người pptx

Báo cáo khoa học

... nuôi cấy Trong nuôi cấy, MSC bám dính vào bề mặt (giá thể) nuôi cấy, tế bào gốc tạo máu khả Tế bào đơn nhân sau thu nhận huyền phù môi trường nuôi cấy IMDM, 10% FBS, nuôi bình nuôi cấy (Nunc, 25 ... MSC Giọt mỡ Tế bào tạo mỡ Hình Quá trình biệt hóa từ MSC thành tế bào tạo mỡ 3.3.2 .Biệt hoá MSC thành nguyên bào xương Sau nuôi môi trường biệt hóa, sau ngày, tế bào bắt đầu chuyển từ dạng dài ... nguyên bào xương (osteoblast) Khi cảm ứng biệt hóa, tất tế bào ngừng phân chia Đây dấu hiệu cho thấy tế bào gốc biệt hóa thành tế bào chức Điều tương tự với trường hợp cảm ứng biệt hóa MSC thành tế...
 • 6
 • 674
 • 4
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Tiến sĩ

... sung ECM thích hợp vào nuôi cấy in vitro giúp tế bào gốc biệt hóa thành tế bào mong muốn - Đồng nuôi cấy với tế bào biệt hóa: Khi thực đồng nuôi cấy, tế bào gốc tế bào biệt hóa tương tác mật thiết ... nuôi cấy TBG ống nghiệm sau biệt hóa chúng thành tế bào tế bào cơ, tế bào xương, tế bào thần kinh, tế bào sụn, tế bào tuyến tụy, tế bào tim (hình 1.3) ghép vào thể người bệnh để điều trị số bệnh ... 3.11: Kết biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ 68 Hình 3.12: Hình ảnh tế bào biệt hóa sau 21 ngày nuôi cấy nhuộm alizarin red 70 iv Hình 3.13: Giếng nuôi cấy tế bào biệt hóa thời...
 • 123
 • 1,013
 • 3
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Y khoa - Dược

... nghệ mô cần có tế bào sừng biệt hóa tế bào đầu dòng tế bào sừng tế bào gốc chƣa biệt hóa để cấy tế bào bám dính đƣợc vào loại đệm tổng hợp nhân tạo [101],[102] 1.3.4.1 Biệt hóa tế bào gốc trung mô ... thống ngân hàng tế bào gốc ứng dụng y sinh học” có số nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc – Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc thần kinh, ... - Tế bào gốc từ màng dây rốn - Tế bào gốc từ Wharton’s jelley - Tế bào gốc từ màng ối Tế bào gốc trƣởng thành: tủy xƣơng, máu ngoại vi, da, , mỡ - Tế bào gốc từ tủy xƣơng 23 Hình 1.5: Khả biệt...
 • 131
 • 456
 • 2
nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Tiến sĩ

... nghệ mô cần có tế bào sừng biệt hóa tế bào đầu dòng tế bào sừng tế bào gốc chƣa biệt hóa để cấy tế bào bám dính đƣợc vào loại đệm tổng hợp nhân tạo [101],[102] 1.3.4.1 Biệt hóa tế bào gốc trung mô ... thống ngân hàng tế bào gốc ứng dụng y sinh học” có số nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc – Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc thần kinh, ... - Tế bào gốc từ màng dây rốn - Tế bào gốc từ Wharton’s jelley - Tế bào gốc từ màng ối Tế bào gốc trƣởng thành: tủy xƣơng, máu ngoại vi, da, , mỡ - Tế bào gốc từ tủy xƣơng 23 Hình 1.5: Khả biệt...
 • 131
 • 549
 • 1
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Tiến sĩ

... nghệ mô cần có tế bào sừng biệt hóa tế bào đầu dòng tế bào sừng tế bào gốc chƣa biệt hóa để cấy tế bào bám dính đƣợc vào loại đệm tổng hợp nhân tạo [101],[102] 1.3.4.1 Biệt hóa tế bào gốc trung mô ... thống ngân hàng tế bào gốc ứng dụng y sinh học” có số nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc – Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc thần kinh, ... - Tế bào gốc từ màng dây rốn - Tế bào gốc từ Wharton’s jelley - Tế bào gốc từ màng ối Tế bào gốc trƣởng thành: tủy xƣơng, máu ngoại vi, da, , mỡ - Tế bào gốc từ tủy xƣơng 23 Hình 1.5: Khả biệt...
 • 131
 • 250
 • 0
Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Tiến sĩ

... nghệ mô cần có tế bào sừng biệt hóa tế bào đầu dòng tế bào sừng tế bào gốc chƣa biệt hóa để cấy tế bào bám dính đƣợc vào loại đệm tổng hợp nhân tạo [101],[102] 1.3.4.1 Biệt hóa tế bào gốc trung mô ... thống ngân hàng tế bào gốc ứng dụng y sinh học” có số nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc – Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc thần kinh, ... - Tế bào gốc từ màng dây rốn - Tế bào gốc từ Wharton’s jelley - Tế bào gốc từ màng ối Tế bào gốc trƣởng thành: tủy xƣơng, máu ngoại vi, da, , mỡ - Tế bào gốc từ tủy xƣơng 23 Hình 1.5: Khả biệt...
 • 131
 • 427
 • 0
nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệm

Tiến sĩ

... nghệ mô cần có tế bào sừng biệt hóa tế bào đầu dòng tế bào sừng tế bào gốc chƣa biệt hóa để cấy tế bào bám dính đƣợc vào loại đệm tổng hợp nhân tạo [101],[102] 1.3.4.1 Biệt hóa tế bào gốc trung mô ... thống ngân hàng tế bào gốc ứng dụng y sinh học” có số nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc – Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc thần kinh, ... - Tế bào gốc từ màng dây rốn - Tế bào gốc từ Wharton’s jelley - Tế bào gốc từ màng ối Tế bào gốc trƣởng thành: tủy xƣơng, máu ngoại vi, da, , mỡ - Tế bào gốc từ tủy xƣơng 23 Hình 1.5: Khả biệt...
 • 131
 • 261
 • 0
Nghiên cứu nuôi cấy mô hoa hồng.

Nghiên cứu nuôi cấyhoa hồng.

Sinh học

... triển hình thái tế bào mô thực vật nuôi cấy thành phần môi trường nuôi cấy Thành phần môi trường nuôi cấytế bào thay đổi tuỳ theo loài thực vật, loại tế bào, mô phận nuôi cấy Mặc dù có đa ... LƯỢC VỀ NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT Nuôi cấy mô hệ thống sử dụng phát triển nhân tạo nhân điểm sinh trưởng tồn mô phân sinh Sự thành công vi nhân giống phụ thuộc vào nhiều yếu tố: môi trường nuôi cấy, ... bệnh để đưa vào nuôi cấy đồng thời xử lý mẫu cấy mang mầm bệnh trước đưa vào môi trường nuôi cấy; Trong nuôi cấy in vitro sử dụng mẫu cấy ban đầu nhỏ chọn lọc kỹ lưỡng dễ dàng; Việc nhân giống in...
 • 38
 • 2,529
 • 34
Nghiên cứu xây dựng ngân hàng tế bào gốc dây rốn khu vực miền nam và ứng dụng điều trị bệnh ở người

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng tế bào gốc dây rốn khu vực miền nam và ứng dụng điều trị bệnh ở người

Báo cáo khoa học

... Biệt hoá in vitro tế bào gốc dây rốn 16 1.2.1 Biệt hoá TBG tạo tế bào mỡ, tế bào giống tế bào thần kinh tế bào giống tế bào tim 16 1.2.2 Biệt hoá TBG dây rốn 17 i 1.3 Một số ứng dụng tế bào gốc ... Biệt hoá tế bào gốc tạo tế bào mỡ, tế bào giống tế bào thần kinh tế bào giống tế bào tim Nhờ tính đa tiềm năng, TBG biệt hoá in vitro thành loại tế bào khác Khả biệt hoá thành loại tế bào khác ... cho nghiên cứu hướng tới điều trị số loại bệnh lý thiếu hụt chức mô, quan tương lai Chương TỔNG QUAN 1.1 TẾ BÀO GỐC VÀ NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC 1.1.1 Tế bào gốc cần lập ngân hàng tế bào gốc Tế bào gốc...
 • 219
 • 455
 • 0
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CứU ĐIềU TRị U XƯƠNG Tế BàO KHổNG Lồ BằNG GHéP XƯƠNG NHÂN TạO NANO" pps

Báo cáo khoa học

... pháp ghép xương nhân tạo Nano ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tượng nghiên cứu 10 BN chẩn đoán u tế bào khổng lồ hình ảnh X quang, sinh thiết tế bào trước mổ, giải phẫu bệnh sau mổ Tiêu ... số u tế bào khổng tính lồ hoàn toàn lành tính, Đối với u tế bào khổng số khác lúc đầu lành lồ, chủ yếu tính sau ác tính hóa, điều trị phẫu thuật nhằm số ác tính từ đầu, đục xem u tế bào * Bệnh ... hình, Bệnh viện 103 nghiên cứu điều trị từ năm 2007 tới Hiện nay, việc công bố kết điều trị u xương tế bào khổng lồ Chúng tiến hành đề tài với mục tiêu: Đánh giá kết bước đầu điều trị u xương tế bào...
 • 15
 • 635
 • 2
nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương

Y khoa - Dược

... khác biệt tiêu chuẩn chọn bệnh nhân Chúng lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu có tuổi 45 tuổi tiêu chuẩn 55 tuổi nghiên cứu tác giả nước Theo nghiên cứu EBMT 3142 bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loại từ ... số lượng tế bào máu, số lượng tế bào CD34+ Thu gom kết thúc số lượng tế bào CD34+ ≥ 3x10 tế bào/ kg cân nặng bệnh nhân - Trung bình dự kiến cần đến lần thu gom tế bào gốc Khối tế bào gốc bảo quản ... (lấy tế bào gốc bệnh nhân) ghép đồng loại (lấy tế bào gốc từ người hiến phù hợp hệ kháng nguyên bạch cầu người - HLA) Đối với bệnh nhân 60 tuổi Nhóm bệnh nhân 60 tuổi thường mắc bệnh phổ biến bệnh...
 • 88
 • 943
 • 6
Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không hodgkin

Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không hodgkin

Tiến sĩ

... hiệu phát từ môi trường tủy xương bao gồm tổ chức đệm tế bào, tế bào nội mô trung mô, tạo cốt bào Các tế bào gốc sinh tế bào gốc đa Tế bào gốc đa sau sinh tế bào gốc dòng lymphôCLP tế bào gốc dòng ... sinh bệnh nhân nữ, ngược lại, gây vô sinh bệnh nhân nam không sản xuất tinh trùng [24] Ung thư thứ phát biến chứng muộn gặp bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu Đối với nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc ... để sinh biệt hoá thành tế bào tiền thân dòng tế bào máu Tế bào gốc tạo máu người có khả di chuyển từ máu ngoại vi đến cư trú tủy xương Sau định cư tủy xương, tế bào gốc tăng sinh biệt hóa nhờ...
 • 179
 • 734
 • 1
Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgkin

Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgkin

Y khoa - Dược

... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu gồm 08 bệnh nhân ULPKH 42 bệnh nhân ĐUTX chẩn đoán, điều trị ghép tế bào gốc tự thân Viện HH-TM từ 2006 – 2013, đáp ... kết đa hóa trị liệu trước ghép Ghép tế bào gốc tự thân có hiệu vượt trội so với phác đồ đa hóa trị liệu hàng hai thể tỷ lệ bệnh nhân đạt lui bệnh hoàn toàn sau ghép tăng từ 3/8(37,5%) bệnh nhân ... lệ lui bệnh phần tốt trở lên (lần lượt 96,3% so với 57,1% 70,4% so với 23,8%) Ghép tế bào gốc tự thân tăng tỷ lệ bệnh nhân đạt lui bệnh hoàn toàn thêm 23,8% so với trước ghép Ghép tế bào gốc tự...
 • 30
 • 569
 • 2

Xem thêm