nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trung quốc của người việt nam

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... chi phối 19% Từ nghiên cứu đề giải thiết thứ nhất: H1: Nhân tố hình ảnh quốc gia (Trung Quốc) ảnh hưởng đến định mua hàng (Trung Quốc) người tiêu dùng Việt Nam Quyết định mua hàng hoá có xuất ... qua, tức hình ảnh quốc gia thuộc tính sản phẩm có ảnh hưởng đến định mua hàng người Việt Nam Trong định mua điện thoại di động Trung Quốc người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến yếu tố chế độ hậu ... nước Trong nghiên cứu Anderson Jolibert (1995) phát hình ảnh quốc gia chi phối định mua hàng hoá nước người tiêu dùng 0.19 Tức định mua hàng nước người tiêu dùng nhân tố hình ảnh quốc gia chi...
 • 7
 • 1,531
 • 13
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH – TM phước phú

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH – TM phước phú

Quản trị kinh doanh

... tâm đến đối tượng khách hàng huyện khác thành phố 14 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng công ty TNHH – TM Phước Phú Chương – NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MUA ... vào mức độ ảnh hưởng yếu tố trên, nhà quản trị biết yếu tố ảnh hưởng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến định chọn mua khách hàng để đưa sách phân bổ nguồn lực phù hợp Tập trung trọng vào yếu tố có tác ... trọng yếu tố Xúc tiến ảnh hưởng đến lựa chọn nơi mua xe khách hàng ≠ 32 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng công ty TNHH – TM Phước Phú Bảng 24: Kiểm định One-Sample Test nhân tố...
 • 40
 • 1,515
 • 2
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

Kinh tế

... ích nghiên c u yu t nh h ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam Da nhng thang o c nhiu tác gi n c nghiên c u qua trình nghiên c u s b , tác gi xut mô hình nghiên ... i có tác ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam Nghiên c u cng xem xét có s khác bi t v quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam i vi gii tính, hc ... khách hàng ti TPHCM 22 TÓM TT CHNG 25 CHNG PHNG PHÁP NGHIÊN CU 26 3.1 THIT K NGHIÊN CU 26 3.1.1 Nghiên c u s b 26 3.1.2 Nghiên c u th c 27 3.1.3 Quy trình nghiên...
 • 119
 • 935
 • 4
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Kinh tế

... cho r ng y ut nh t p trung ng nh mua nh l thu n ng kh nh mua a ch n hay nh (AMA, 2009) M t k ho ch nh n th ng, th n nh t c a t kh th pv ng mua th c s mua m t s n ph am nh mua cos i s n ph ng ... nh mua n 34 B ng 3.1: T ng h p Gi gi thuy u Bi n ph thu c thuy t H1 M Bi ng xu t M i quan h cl p k v ng nh mua nh mua H2 + + H3 Chu n ch quan nh mua + H4 Ki nh mua + H5 Hi u qu nh n th c nh mua ... T-test gi B tv nh mua s n ph m xanh.82 tu h cv nh mua s n ph m xanh 83 iv nh mua s n ph m xanh 83 B tv h cv iv nh mua s n ph m xanh 83 B tv h cv iv nh mua s n ph m xanh...
 • 180
 • 1,201
 • 16
Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thái lan của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thái lan của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng Thái Lan người tiêu dùng TP.HCM Mục tiêu cụ thể sau: (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng yếu tố đến định mua hàng Thái Lan người ... CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy có nhiều công trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định định mua người ... Lan người tiêu dùng từ ý định ảnh hưởng đến định mua hàng họ Kết nghiên cứu yếu tố ý định mua hàng có tác động mạnh đến định mua, yếu tố chất lượng cảm nhận tác động mạnh đến ý định mua hàng...
 • 157
 • 8,569
 • 73
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy tay ga của người dân tp.hcm

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy tay ga của người dân tp.hcm

Kinh tế - Quản lý

... nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe gắn máy tay ga người dân TP HCM Từ sở lý thuyết nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Philip Kotler nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến định mua ... xã hội…) yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm khách hàng 2.3 Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe gắn máy tay ga người dân TP HCM 2.3.1 Thị trường xe gắn máy tay ga Việt Nam (TP HCM) ... vi mua sắm 30 người tiêu dùng; nghiên cứu có liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm khách hàng; phân tích đặc điểm thị trường xe máy tay ga TP HCM Kết nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng...
 • 117
 • 6,534
 • 76
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm giấy photocopy A4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm giấy photocopy A4

Tài chính - Ngân hàng

... theo lo i hng húa c n mua, ph ng phỏp mua( 10) Cú ba tỡnh hu ng mua (theo Dempsey, 1978; Robinson v cỏc ng s ) l: mua m i, mua l p l i cú thay i v mua l p l i khụng thay i (11) Mua l p l i khụng cú ... lu n ng nh mua c a t ch c, cụng ngh mua c a t ch c Nh ng thnh viờn c a trung tõm mua hng c a t ch c cú nh h nh h t, quy n ng l n v nh mua c a t ch c Nh ng thnh viờn c a trung tõm mua ph n 2.3 ... tham gia vo nh mua cng nhi u Túm l i: cú ba d ng tỡnh hu ng mua l mua m i, mua l p l i cú thay mua l p l i khụng cú thay thay i v khụng thay i i v i m t hng gi y photocopy thỡ mua l p l i (cú...
 • 130
 • 966
 • 8
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI TPHCM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI TPHCM.PDF

Kinh tế

... nghiên c u: ch th c hi n nghiên c u t i sàn giao d ch c a công ty ch ng khoán ngân hàng Sacombank (SBS) Ph ng pháp nghiên c u G m ph ng pháp: nghiên c u Nghiên c u nh tính nghiên c u nh tính dùng ... tài c a nhà u t cá nhân Các k t qu nghiên c u tr c ây Các gi thuy t mô hình nghiên c u 20 21 xu t 22 Các gi thuy t nghiên c u 22 Mô hình nghiên c u Tóm t t ch CH NAM ng xu t 22 26 NG GI I THI U ... 3.TH T K NGHIÊN C U Quy trình nghiên c u 3.2 Nghiên c u M c tiêu nh tính 3.3 Nghiên c u 40 40 40 40 3.2.2 Cách th c hi n 3.2.3 K t qu u t cá nhân 36 41 42 nh l ng 45 3.3.1 Thi t k m u nghiên c...
 • 148
 • 499
 • 1
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM

Kinh tế

... ng y u t trung c p T ng quy nh mua chung t s hàm ý cho ch p t i TP HCM 1.3 - ng ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u y u t n quy trung c p c a khách hàng t i TP HCM - Ph m vi nghiên c ã mua, có ý ... (Economic) Nghiên c u nh mua b ng nh ã phân tích quy t ng s n c n quy i mua l Khi mua b nh thu c tính có nh nh mua hàng b ng cách s d ng phân tích nhân t Các k t qu nghiên c u c a báo ch r ng v nh mua ... p th nghiên c tiêu dùng v i m i n bi t nhu c u, s thích, thói quen c a h , c th tiêu dùng mu n mua gì, h l i mua s n ph m, d ch v nào, mua i h mua nhãn hi u mua chi i xây d ng i tiêu dùng mua...
 • 122
 • 855
 • 13
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng tại TPHCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng tại TPHCM

Kinh tế

... khách hàng 2.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua người tiêu dùng: Philip Kotler hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến định mua người tiêu dùng theo nhóm yếu tố sau: Nhóm yếu tố văn hoá Nhóm yếu tố xã ... TẮT Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua thuốc không kê toa người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Dựa việc tham khảo lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến định mua người tiêu ... CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua thuốc không kê toa người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khảo sát định mua thuốc...
 • 126
 • 2,544
 • 29
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE GẮN MÁY TAY GA CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE GẮN MÁY TAY GA CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

Kinh tế

... hành vi mua s m c a khách hàng giúp doanh nghi p trì c khách hàng hi n t i, thu hút lôi kéo c khách hàng ti m n ng, doanh nghi p b ng m i cách ph i làm hài lòng khách hàng c a Nh ng hành vi mua s ... tháng 10 n m 2012 ng pháp nghiên c u Nghiên c u tính nghiên c u c th c hi n thông qua hai giai o n là: nghiên c u nh l (1) Nghiên c u nh ng nh tính c s d ng giai o n nghiên c u s b thông qua k ... thuy t v hành vi mua s m quy t nh mua s m c a khách hàng Phát tri n h th ng thang o y u t nh h ng n quy t khách hàng, b sung vào h th ng thang o c s t i th tr nh mua s m c a ng Vi t Nam V m t th...
 • 117
 • 717
 • 1
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vật liệu nhẹ  thạch cao

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vật liệu nhẹ thạch cao

Cơ khí - Vật liệu

... kiểm định mô hình, xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố 4.2.1 Nghiên cứu định tính Mục tiêu nghiên cứu định tính nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua vật liệu nhẹ thạch cao nhóm khách hàng ... quan trọng đến quan trọng) để đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua hàng - Phần 2: Những thông tin cụ thể liên quan đến tổ chức mua, ngườiảnh hưởng đến định mua số yếu tố làm rõ công ... tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua vật liệu nhẹ thạch cao” nhằm mục tiêu nhận dạng xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định mua sản phẩm vật liệu nhẹ thạch cao từ khách hàng tổ...
 • 99
 • 742
 • 6
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ô tô của người dân tại địa bàn thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ô của người dân tại địa bàn thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015

Kinh tế

... X mà khách hàng quy 04 hi u nh ch n mua u m t y u t quan tr ng Y u t có t trình khách hàng ch n mua s n ph m Trong nghiên c nh tính s trình nghiên c nh tính, h u h t Khách hàng cho r ng 05 ... n ph m ô X mà khách hàng quy quy nh mua Giá c có vai trò r t quan tr ng trình nh mua c a khách hàng D a theo lý thuy t hành vi mua c a Philip Kotler nghiên c u t : Nghiên c u nh ng v then ... X mà khách hàng quy nh ch n mua u m t y u t quan tr ng khách hàng ch n mua s n ph m Trong trình nghiên c hi u tác gi n quy u ch nh tính, h u h cho r ng h nh mua D a vào k t qu nghiên c ub y...
 • 125
 • 477
 • 4
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nhiều nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi người tiêu dùng mua sắm trực tuyến, theo thông tin tìm kiếm tác giả, chưa có nghiên cứu trả lời câu hỏi liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến hành ... 2000) 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Người mua - Người tiêu dùng sống xã hội, hành vi họ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố xã hội Đó là: a) Các yếu tố thuộc văn ... tiễn yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng...
 • 130
 • 1,955
 • 16
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm Henaff của công ty TNHH thương mại Hoàng Lan tại TP HCM.doc

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm Henaff của công ty TNHH thương mại Hoàng Lan tại TP HCM.doc

Kinh tế - Thương mại

... định “Hội đồng mua hàng Các yếu tố quan hệ cá nhân Đó mối quan hệ thành viên nhóm mua hàng, từ dẫn tới cách thỏa thuận nhóm để đến định mua Các yếu tố đặc điểm cá nhân Những người tham gia mua ... tham gia Hội đồng mua hàng 2.2.Thiết kế nghiên cứu 2.2.1 .Nghiên cứu định tính Mục đích Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định mua hàng khách hàng tổ chức nhập hàng Pate Henaff gì? Dữ liệu thứ cấp: ... cửa hàng Nhãn hiệu bán chạy Nhãn hiệu khách hàng ưa chuộng Thói quen mua hàng Người định mặt hàng bán? Người thường mua hàng? Mua đâu? 10 Mua hàng cách nào? 11 Bao lâu mua lần? 12 Một lần mua...
 • 16
 • 3,232
 • 14
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua smartphone của khách hàng tại website bán hàng trực tuyến 51deal vn

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua smartphone của khách hàng tại website bán hàng trực tuyến 51deal vn

Kinh tế

... Tác gi thuy t nghiên c H1: Hi u qu i nh mua hàng qua smartphone H2: Tính d s d i nh mua hàng qua smartphone H3: nh ng xã h nh mua hàng qua smartphone H4 mua hàng smartphone nh mua hàng qua smartphone ... t ng d ng k t qu nghiên c ng nh mua hàng c a khách hàng 51deal.vn 1.3 ng ph m vi nghiên c u ng kh o sát: Khách hàng 51deal.vn phát sinh mua hàng t thi t b Ph m vi nghiên c u: Nghiên c c th c hi ... vi mua s m tr c n t i Vi t Nam B ng 2.2: B ng t ng k m c a nghiên c u t i Vi t Nam Tên nghiên c u Các y u t Nghiên c u m t s ng l nh tìm ki m thông tin d yd nh mua Các y u t c ng ng l c mua hàng...
 • 100
 • 646
 • 1
tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng phong thủy của khách hàng tại cửa hàng số 5 thuộc doanh nghiệp hoàng anh

tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng phong thủy của khách hàng tại cửa hàng số 5 thuộc doanh nghiệp hoàng anh

Quản trị kinh doanh

... i s nh hư ng n quy t nh mua hàng phong th y c a ba i tư ng khách khách Vi t Nam, khách Vi t ki u khách nư c mua hàng c a c a hàng s D a vào nghiên c u liên quan hai l n nghiên c u nh tính, tài ... chung c a hàng s nói riêng có nh ng gi i pháp t t thu hút khách hàng, bán hàng, thúc y trình quy t nh mua hàng c a khách Nghiên c u làm s cho nghiên c u sâu c a công ty nói chung c a hàng s nói ... viên v khái ni m khách hàng, hành vi khách hàng 1.4 M c tiêu nghiên c u • Câu h i nghiên c u - Nh ng y u t nh hư ng n quy t nh mua hàng phong th y c a khách hàng Vi t Nam, khách Vi t Ki u khách...
 • 193
 • 784
 • 5
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÃN RIÊNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÃN RIÊNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM.PDF

Kinh tế

... dùng siêu th tu ng ng mua hàng t i a bàn TP HCM hàng nhãn riêng ng mua nh mua hàng nhãn riêng 1.4 Nghiên c u Nghiên c u v n d ng ch y u nghiên c - nh tính ng: Nghiên c nh tính: Nghiên c nh tính c ... ng hàng nhãn riêng nh 1.3 ng nhu c u c ng ph m vi nghiên c u i tiêu dùng 5 - ng nghiên c u: nh mua hàng nhãn riêng y u t nh mua hàng nhãn riêng c ng n i tiêu dùng - Ph m vi nghiên c u: + Hàng ... HÌNH NGHIÊN C U 2.1 Khái ni m c a hàng nhãn riêng 2.1.1 Khái ni m v hàng nhãn riêng m hàng nhãn riêng nh mua hàng 2.3 Các y u t 2.3.1 Các nghiên c nh mua hàng...
 • 111
 • 773
 • 9

Xem thêm