nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựsinh trưởng của chủng saccharomyces cerevisiae lt2trong quá trình nhân giống

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật sử dụng trong sản xuất chế phẩm xử lý bã thải sau cbtbs làm thức ăn chăn nuôi

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật sử dụng trong sản xuất chế phẩm xử lý bã thải sau cbtbs làm thức ăn chăn nuôi

Kinh tế - Quản lý

... Cellulose chủng nấm sợi MA1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV sản xuất chế phẩm xử lý bã thải sau CBTBS làm thức ăn chăn nuôi 3.1 Ảnh hưởng nguồn chất Đề tài tiến hành nuôi cấy chủng Aspergillus ... MSSV: Khóa luận tốt nghiệp Viện đại học Mở Hà Nội 3 .Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV sản xuất chế phẩm xử lý bã thải sau CBTBS làm thức ăn chăn nuôi 34 3.1 .Ảnh hưởng nguồn ... 34 3.1 .Ảnh hưởng nguồn chất 34 3.2.Sự ảnh hưởng thời gian nuôi cấy 35 3.2.Sự ảnh hưởng thời gian nuôi cấy 35 Thời gian nuôi cấy có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng...
 • 67
 • 697
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng bảo quản hoa loa kèn trắng

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng bảo quản hoa loa kèn trắng

Nông - Lâm - Ngư

... luận tốt nghiệp Vũ Thị Hờng BQ50B 1.2.2 Yờu cu: Xỏc nh gi thu hoch thớch hp Xỏc nh nhit bo qun lnh thớch hp Xỏc nh dung dch cm hoa trc bo qun cho cht lng v tui th cm hoa tt nht Khoá luận tốt ... 23.67 3.07 22.64 - - 39 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Hờng BQ50B Bng 4.7 nh hng ca gi ca hoa n mu sc lỏ quỏ trỡnh cm hoa (sau tun bo qun 5oC) 40 Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Hờng BQ50B Thi gian ... hỡnh chuụng, nừ iu, t nhng loi hoa cú hng thm tinh khit n loi hoa cú mựi khú chu [2] Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Hờng BQ50B Cõy loa kốn thuc dng thõn tho, thng mc n Lỏ hỡnh n mi mỏc, mc xung...
 • 74
 • 1,954
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

Thạc sĩ - Cao học

... nguyên nhân Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cố này, định nghĩa, phương pháp nghiên cứu trình ổn định điện áp trình bày chương Chương 3, giới thiệu việc dùng PSS/E để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình ... riêng Trong đề tài nghiên cứuyếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận văn giúp ích cho ngành điện lực, tính toán thiết kế, vận Số hóa Trung tâm ... thuật cần phải giải quyết, đặc biệt nghiên cứu ổn định điện áp Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp HTĐ, chế xảy cố, nguyên nhân dùng biện pháp xa thải phụ...
 • 137
 • 1,303
 • 6

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... nguyên nhân Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cố này, định nghĩa, phương pháp nghiên cứu trình ổn định điện áp trình bày chương Chương 3, giới thiệu việc dùng PSS/E để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình ... riêng Trong đề tài nghiên cứuyếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận văn giúp ích cho ngành điện lực, tính toán thiết kế, vận Số hóa Trung tâm ... thuật cần phải giải quyết, đặc biệt nghiên cứu ổn định điện áp Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp HTĐ, chế xảy cố, nguyên nhân dùng biện pháp xa thải phụ...
 • 137
 • 854
 • 3

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung Polyethylene Glycol

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung Polyethylene Glycol

Y khoa - Dược

... HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả chịu lực màng tinh bột có phối trộn PEG phương pháp luân phiên biến: Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến khả chịu lực ... khoảng giới hạn nghiên cứu, yếu tố tác động tƣơng hỗ theo phƣơng trình hồi qui nhƣ sau: ˆ y = 1,1885 + 0,00875x1 + 0,00675x2 +0,01075x3 + 0,01x1x2 -0,00325x2x3 - Các thông số tốt cho trình tạo màng ... Mục tiêu nghiên cứu tạo nên màng mỏng bao gói từ tinh bột sắn có phối trộn polyethylene glycol (PEG) tác nhân tạo liên kết, làm mềm dẻo, không độc hại xác định yếu tố ảnh hƣởng đến độ bền...
 • 9
 • 1,070
 • 5

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ VÂY XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ VÂY XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

Tiến sĩ

... In-đơ-nê-xia, triển khai số khảo sát, nghiên thể cá với mơi trường Việc nghiên cứu xác định mối quan hệ cứu ảnh hưởng yếu tố như: thành phần tỷ lệ lồi cá bị mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến tập trung ... động yếu tố ảnh hưởng đến tập trung cá chà cố định: Dựa vào kết tính tốn, xác định giá trị số thơng tin yếu tố nghiên cứu cho thấy, tất 11 yếu tố xem xét đợt khảo sát có mức độ tác động đến tập ... cá khai Hình 4.1: Biểu diễn số truyền thơng tin yếu tố đến tượng nghiên cứu V(A) thời gian vụ đầu vụ 4.2 Phân tích tính quy luật ảnh hưởng yếu tố đến tượng nghiên cứu: * Vật liệu làm chà (X 11...
 • 14
 • 826
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tham số đường dây siêu cao áp khi lựa chọn kết cấu phân pha

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tham số đường dây siêu cao áp khi lựa chọn kết cấu phân pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đồ án tốt nghiệp em xin trình bày thêm phần nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tham số đường dây siêu cao áp lựa chọn kết cấu phân pha”, mạnh dạn viết chương trình phần mền cho Chương trình ... C, Viết chương trình phần mềm tính toán cho phần chuyên đề 164 Giới thiệu chương trình đồ khối chương trình Hướng dẫn sử dụng chương trình 164 165 166 D, Nhận xét 171 E, Một số đề suất để giảm ... pha”, mạnh dạn viết chương trình phần mền cho Chương trình em sử dụng để khảo sát ảnh hưởng yếu tố đến tham số đường dây Do tiếp cận với lý thuyết phần thời gian có hạn nên em chưa thể chình...
 • 170
 • 857
 • 2

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình

Kỹ thuật

... sinh v t trình lên men rư u - Quá trình chuy n hóa tinh b t thành ñư ng: nh n m m c Aspergillus sp, Rhizopus sp, Mucor sp, Endomycopsis t o amylase (alpha amylase, glucoamylase) [20] - Quá trình ... Phương pháp nghiên c u mô t c t ngang Là phương pháp ñi u tra kh o sát th c tr ng ñ xác ñ nh y u t nguy t i th i ñi m nghiên c u 4.2 Phương pháp nghiên c u th c nghi m - Phương pháp nghiên c u ... VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Là s n ph m rư u g o s n xu t quy mô h gia ñình 3.2 Ph m vi nghiên c u Các s s n xu t rư u g o ñ a bàn thành ph Đà N ng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1...
 • 26
 • 624
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình docx

Luận văn: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đình docx

Thạc sĩ - Cao học

... sinh v t trình lên men rư u - Quá trình chuy n hóa tinh b t thành ñư ng: nh n m m c Aspergillus sp, Rhizopus sp, Mucor sp, Endomycopsis t o amylase (alpha amylase, glucoamylase) [20] - Quá trình ... Phương pháp nghiên c u mô t c t ngang Là phương pháp ñi u tra kh o sát th c tr ng ñ xác ñ nh y u t nguy t i th i ñi m nghiên c u 4.2 Phương pháp nghiên c u th c nghi m - Phương pháp nghiên c u ... VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Là s n ph m rư u g o s n xu t quy mô h gia ñình 3.2 Ph m vi nghiên c u Các s s n xu t rư u g o ñ a bàn thành ph Đà N ng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1...
 • 26
 • 661
 • 2

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

Công nghệ thực phẩm

... mơi trường nhằm tạo mơi trường tối ưu để vi khuẩn Acetobacter xylinum lên men tạo thạch dừa tốt Tình hình nghiên cứu - Qua q trình nghiên cứu nhà nghiên cứu nghiên cứu tìm cách để giải vấn đề sử ... 8,0 _ _ - pH yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến suất hình thành thạch dừa q trình lên men - Từ bảng 3.4 cho thấy pH q thấp (2,5 – 3,0, pH acid ) ảnh hưởng khơng tốt đến sinh trưởng phát triển ... trường ni cấy có ý nghĩa định sinh trưởng phát triển Acetobacter xylinum Nhân tố (NH4)2SO4 nhân tố ảnh hưởng lớn đến phát triển Acetobacter xylinum (NH4)2SO4 nhân tố quan trọng cung cấp nguồn nitơ...
 • 55
 • 838
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp potx

Báo cáo khoa học

... yếu tố ảnh hởng đến kết ấp nở giúp cho việc ho n thiện qui trình ấp trứng v qua góp phần nâng cao kết ấp nở trứng gia cầm Vì mục đích nghiên cứu n y nhằm xác định số trứng đẻ thời điểm ng y số ... Đại học Nông nghiệp I Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2006, Tập IV, Số 6: 65-70 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết ấp nở trứng gà nuôi theo phơng thức công nghiệp Effects of laying time, ... phôi trình phát triển 3.6 ảnh hởng tuổi gia cầm đến tỷ lệ nở Kết theo dõi ảnh hởng tỷ lệ đẻ v tuổi gia cầm đến tỷ lệ trứng có phôi v tỷ lệ nở đợc trình b y bảng Bảng ảnh hởng tuổi gia cầm đến...
 • 7
 • 484
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx

Thạc sĩ - Cao học

... nguyên nhân Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cố này, định nghĩa, phương pháp nghiên cứu trình ổn định điện áp trình bày chương Chương 3, giới thiệu việc dùng PSS/E để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình ... riêng Trong đề tài nghiên cứuyếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận văn giúp ích cho ngành điện lực, tính toán thiết kế, vận Số hóa Trung tâm ... thuật cần phải giải quyết, đặc biệt nghiên cứu ổn định điện áp Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp HTĐ, chế xảy cố, nguyên nhân dùng biện pháp xa thải phụ...
 • 137
 • 489
 • 2

Xem thêm