nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu đục quả maruca vitrata fabr

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nông - Lâm - Ngư

... phạm vi sinh lý bình thờng bò Trung tâm năm tơng đổi ổn định sữa Khi nghiên cứu đàn bò HF Sao Kết nghiên cứu tơng Đỏ-Mộc Châu, Lơng Văn Lãng (1983) cho đơng với kết nghiên cứu tác giả biết số lợng ... nuôi, Số 4, tr 5-6 Trần Trọng Thêm, (1986) "Một số đặc điểm khả sản xuất nhóm bò lai bò laisind với bò sữa gốc Hà Lan" Luận án Phó tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, 1986 Phạm Ngọc Thiệp, (2003) "Một số ... Trung tâm nên nuôi bò lai hớng sữa Tài liệu tham khảo Lơng Văn Lãng, (1983) "Đánh giá số đặc điểm khả sinh sản, sinh trởng sản xuất sữa bò Holstein Friesian (Cu Ba) trình nuôi thích nghi 19701979...
 • 5
 • 1,236
 • 5
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) ở nam đông  thừa thiên huế

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chày đất (spinibarbus hollandi oshima, 1919) ở nam đông thừa thiên huế

Khoa học tự nhiên

... c ñ u nghiên c u lư c m t s ñ c ñi m sinh h c b n c a cá Chày ñ t h Ba B ñ c ñi m sinh trư ng, ñ c ñi m dinh dư ng sinh h c sinh s n Nh ng nghiên c u ñ u tiên v cá Chày ñ t Vi t Nam nghiên ... ngu n l i” ñã bư c ñ u nghiên c u lư c m t s ñ c ñi m sinh h c b n c a cá Chày ñ t ñ c ñi m sinh trư ng, ñ c ñi m dinh dư ng sinh h c sinh s n M t s k t qu nghiên c u v sinh h c c a cá Chày ... 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 N i dung nghiên c u Ph n T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 2.1 Tình hình nghiên c u cá Chày ñ t 2.1.1 M t s ñ c ñi m sinh h c c a cá Chày ñ t 2.1.2 Tình hình nghiên c u...
 • 59
 • 1,376
 • 2
Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Khoa học tự nhiên

... thực Phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học v Công nghệ Việt Nam với mục tiêu nghiên cứu: * Mục tiêu chung: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v lo i Tetraselmis ... pháp sinh học phân tử, hiểu biết đặc điểm sinh học chúng phép nuôi trồng thu sinh khối lớn, đáp ứng đợc yêu cầu thực tiễn đặt 1.3 Tình hình nghiên cứu chi Chaetoceros v Tetraselmis 1.3.1 Nghiên cứu ... sò, ngao, hầu(Okubo, 2000) * Tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh học chi Chaetoceros v Tetraselmis Năm 2001, Nguyễn Thị Hơng nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố sinh thái lên phát triển quần thể C calcitrans...
 • 110
 • 1,946
 • 6
Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

Nông học

... u tu Mõu sụ : Ngay anh gia : Ngi anh gia : TT Ch tiờu ỏnh giỏ Thang im I Sinh trng Sinh trng tt mc sõu bnh - 10 Sinh trng tt khụng mc sõu bnh 6-7 II Nng sut >260 qu/cõy 210 - 259 qu/cõy 10 ... nhiờu vung sinh thai khac Qua nhiờu nm di tac ụng cua chon loc t nhiờn va nhõn tao a tao nờn nhng giụng bi c trng cho vung sinh thai * Bi Nm Roi (Vinh Long, Cõn Th, Soc Trng) : Cõy sinh trng khoe ... gian rung hoa tng ụi ngn, tõp trung giai oan t hoa ờn 13 sau.Giai oan rung qua sinh ly tng ụi dai, thi ki rung qua sinh ly lõn th nhõt bt õu tu 10 ờn 14 sau hoa n rụ .Thi ki qua rung mang theo...
 • 66
 • 1,031
 • 4
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI NẤM TRONG PHÂN CHI COREMIOPLEUROTUS " docx

Báo cáo khoa học

... phương pháp nấm học nghiên cứu hình thái thể, bào tử (theo T T Kiệt, 1981, 1986) nghiên cứu tốc độ mọc hệ sợi nấm (theo Schwantes, 1971) III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết qủa nghiên cứu mọc ba chủng ... phân chi Pleurotus sinh bào tử vô tính (Coremiopleurotus Hilber) có nhiều đặc tính quý báu, đặc biệt hàm lượng đạm cao [1, 5] Chính việc nghiên cứu kỹ phân chi có ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn ... (1999), Nghiên cứu khả chuyển hoá chất phế thải nguyên tố khoáng nấm bào ngư [Pleurotus (Fr.) Kumer] Luận án thạc sỹ Sinh học, Đại học Đà Lạt Trịnh Tam Kiệt (1981), Nấm lớn Việt Nam Nxb Khoa học...
 • 13
 • 824
 • 1
BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

Cao đẳng - Đại học

... sát tiêu b phút b X100 dùng d i V QUAN SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT Quan sát đặc điểm sinh học vi khuẩn (Bacteria) a Các đặc trưng sinh học cần quan sát vi khuẩn - Các ki ình d ... sát kính hi  V ình nh t bào t Quan sát đặc điểm sinh học nấm mốc (Molds) a Các đặc điểm sinh học đặc trưng cần quan sát - àu s - quan sinh s ình d quan sinh s - Hình d , cách s t b Cách quan ... Các hình dạng vi khuẩn a) c b) tr c) ph khu hay xo Quan sát đặc điểm sinh học xạ khuẩn (Actinomycetes) 38 nhi a Các đặc điểm sinh học đặc trưng cần quan sát - Hình d t - t - ình thành chu t b Cách...
 • 12
 • 1,330
 • 20
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros và tetraselmis

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài vi tảo biển thuộc hai chi chaetoceros và tetraselmis

Nông - Lâm - Ngư

... 2.4.2.6 Xỏc nh sinh trng ca VTB 28 2.4.3 Nuụi sinh loi VTB thuc chi Chaetoceros v Tetraselmis iu kin phũng thớ nghim 29 2.4.3.1 Nuụi sinh loi C gracilis Pantocsek 1982 29 2.4.3.2 Nuụi sinh loi Tetraselmis ... phng phỏp sinh hc phõn t, hiu bit cỏc c im sinh hc chớnh ca chỳng cho phộp nuụi trng thu sinh ln, ỏp ng c yờu cu thc tin t Chớnh vỡ vy, chỳng tụi ó thc hin ti Nghiờn cu mt s c im sinh hc ca ... dinh dng lờn sinh trng ca C gracilis sau 25 ngy nuụi cy 46 Hỡnh 3.13 nh hng ca nng mui NaCl lờn sinh trng ca C gracilis sau 20 ngy nuụi cy Hỡnh 3.14 nh hng ca cng chiu sỏng lờn sinh trng ca...
 • 89
 • 1,003
 • 4
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

Y dược - Sinh học

... dung nghiên cứu 3.2.1 Tìm hiểu quần thể tự nhiên KBTTN Tây Yên Tử Mô tả đặc điểm hình thái, đặc điểm hình thái cá thể trƣởng thành, đặc điểm ổ trứng, Một số đặc điểm sinh học, học nhƣ tập tính sinh ... PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.2.1 Tìm hiểu quần thể tự nhiên KBTTN Tây Yên Tử 16 3.2.2 Nghiên cứu thay đổi đặc điểm sinh học, sinh ... maximus dừng mức độ nghiên cứu điều tra phân bố, sinh thái tự nhiên, chƣa có tài liệu nghiên cứu tỉ mỉ đời sống, giai đoạn phát triển, biến thái , đặc biệt dẫn liệu sinh học sinh thái học loài điều...
 • 69
 • 841
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

Nông - Lâm - Ngư

... 1.2 NH NG NGHIÊN C U TRONG NƯ C 34 CHƯƠNG II N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 39 2.1 ð I TƯ NG, V T LI U, ð A ðI M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 39 2.1.1 ð i tư ng nghiên c u ... c u 39 2.1.2 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 39 2.1.3 V t li u nghiên c u 39 2.2 N I DUNG NGHIÊN C U 41 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 41 2.3.1 Phương pháp ñi ... phát hi n l n ñ u tiên Vi t Nam, nên chưa có nh ng nghiên c u ñ y ñ chuyên sâu v loài virus Chính v y, vi c nghiên c u, xác ñ nh nh ng ñ c ñi m sinh h c c a loài virus ñ t ñó ñưa bi n pháp qu n...
 • 129
 • 838
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm paecilomyces SP và khả năng sử dụng trong phòng trừ rầy nâu hại lúa

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm paecilomyces SP và khả năng sử dụng trong phòng trừ rầy nâu hại lúa

Nông - Lâm - Ngư

... k thu t sinh h c phõn t 51 3.2 M t s ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh h c v sinh thỏi c b n c a n m Paecilomyces javanicus (PaeR1) ký sinh trờn r y nõu h i lỳa 52 3.2.1 Cỏc ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh h ... nhi u n m s i s ng ho i sinh, kớ sinh cụn trựng (chi Cordyceps, Paecilomyces, ), ký sinh ủ ng v t, th c v t khỏc v c ng sinh Nhi u loi n m nang ch tr i qua quỏ trỡnh sinh s n vụ tớnh ( n m g ... Paecilomyces sp ký sinh r y h i trờn lỳa 2.2.2 Nghiờn c u m t s ủ c ủi m sinh h c, sinh thỏi c b n c a n m Paecilomyces javanicus ký sinh r y nõu h i lỳa + Xỏc ủ nh ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh h c c a...
 • 127
 • 2,322
 • 4
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Staphylococcus aureus gây độc đường ruột nhóm B trong thịt lợn bán tại Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Staphylococcus aureus gây độc đường ruột nhóm B trong thịt lợn bán tại Thái Nguyên

Y dược - Sinh học

... tổng số Giếng số 1: DNA tổng số chủng M5 Giếng số 2: DNA tổng số chủng M38 Giếng số 3: DNA tổng số chủng M62 Giếng số 4: DNA tổng số chủng M99 Kết điện di đồ hình 3.6 cho thấy DNA tổng số chủng ... BioEdit 2.4.9 Phƣơng pháp xử lý số liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 25 http://www.lrc-tnu.edu.vn Các số liệu nghiên cứu xử lý thống kê sinh học theo phương pháp Chu Văn Mẫn ... Phòng Công nghệ sinh học môi trường Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học - Khoanh giấy kháng sinh 2.3 Cặp mồi sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 57
 • 892
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy

Nông - Lâm - Ngư

... ñang có nh ng công trình nghiên c u v gi ng chó H’mông c c ñuôi nh m nghiên c u ng d ng làm chó nghi p v Tuy nhiên nh ng giai ño n ñ u, chưa nghiên c u sâu v b n ch t sinh h c nh ng trình b nh ... K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 32 4.1 M t s ñ c ñi m sinh h c c a gi ng chó H’mông c c ñuôi 32 4.1.1 ð c ñi m sinh trư ng phát tri n c a gi ng chó H’mông c c ñuôi 32 4.1.2 Các ch tiêu sinh lý ... gi ng chó b n ñ a c a Vi t Nam 2.3 ð c ñi m sinh trư ng phát d c c a gia súc 11 2.4 Ch tiêu sinh lý lâm sàng c a loài chó 14 2.5 Ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu c a loài chó 16 2.6 ð c ñi m h tiêu...
 • 102
 • 1,046
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

Y dược - Sinh học

... ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Lấy mẫu số chợ trung tâm địa bàn thành phố Thái Nguyên - Phân lập xác định mức độ nhiễm nghiên cứu số đặc điểm sinh học, hóa học môn Công nghệ vi sinh, Viện Khoa học Sự sống, ... Khoa học sống, Đại học Thái Nguyên; Phòng CNSH Enzyme, Phòng Các chất chức sinh học Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gene, Viện Công nghệ sinh học, Viện KH CN Việt Nam Số hóa Trung tâm Học ... nghiên cứu - Đánh giá tình trạng nhiễm E coli thịt lợn tƣơi - Tìm hiểu số đặc điểm sinh học, hóa học đặc điểm di truyền phân tử số chủng E coli phân lập đƣợc, xác định gen gây ngộ độc thực phẩm,...
 • 57
 • 563
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của bốn loài cây thuốc quí thuộc họ ngũ gia bì (Araliaceae) ở Việt Nam nhằm bảo tồn (chưa hoàn chỉnh)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của bốn loài cây thuốc quí thuộc họ ngũ gia bì (Araliaceae) ở Việt Nam nhằm bảo tồn (chưa hoàn chỉnh)

Sinh học

... đích nắm đợc đặc điểm sinh học (về phân bố, đặc điểm sinh thái, tính đa dạng di truyền, khả tái sinh v nhân trồng) với số dẫn liệu giá trị sử dụng (th nh phần hóa học số nhóm chất sinh học thứ cấp) ... chuyên khảo sâu nghiên cứu đối tợng cụ thể, bao gồm "Nghiên cứu bảo tồn Ho ng liên Sa Pa" [23].; "Nghiên cứu nhân trồng lo i Sì to"[ 40], "Nghiên cứu nhân giống Ba Kích" [19], Nghiên cứu kỹ thuật ... khai nghiên cứu nhằm hoàn thiện dẫn liệu khoa học phục vụ công tác bảo tồn, nhà nghiên cứu sử dụng thị hình thái truyền thống Gần có số nghiên cứu sử dụng thị phân tử ADN (kỹ thuật RAPD-PCR) để nghiên...
 • 84
 • 1,599
 • 4
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của bò sữa chậm sinh và ứng dụng hormone để khắc phục

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của bò sữa chậm sinh và ứng dụng hormone để khắc phục

Tiến sĩ

... PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TĂNG XUÂN LƯU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BÒ SỮA CHẬM SINH VÀ ỨNG DỤNG HORMONE ĐỂ KHẮC PHỤC CHUYÊN NGÀNH: SINH SẢN VÀ BỆNH SINH SẢN GIA SÚC Mã số: ... khảo dùng giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn sản xuất Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học việc nghiên cứu đặc điểm sinh sản bò 1.1.1 Đặc điểm sinhsinh sản bò 1.1.1.1 ... sớm 26 1.3 Một số nghiên cứu nước đặc điểm sinh sản điều tiết sinh sản bò có liên quan đến luận án 28 1.3.1 Những nghiên cứu nước 28 iii 1.3.2 Những nghiên cứu Việt Nam ...
 • 148
 • 711
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25