nghiên cứu khả năng sống và phát triển của trứng ở ngoài ngoại cảnh

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ... ngô sinh trưởng, phát triển Tuy nhiên ẩm độ không khí cao điều kiện nhiệt độ thuận lợi tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh phát triển gây hại làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển ngô 3.1.3 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ ĐỨC HẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI VỤ XUÂN THU ĐÔNG NĂM 2007 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyờn ngành: TRỒNG...
 • 86
 • 760
 • 4

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba phú thọ

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba  phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu đậu tơng giới v Việt Nam 22 2.5 Các yếu tố hạn chế đến sản xuất đậu tơng Việt Nam 37 Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 40 3.1 Vật liệu nghiên cứu 40 3.2 Thời gian nghiên cứu, ... gian nghiên cứu, địa điểm, điều kiện đất đai 41 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 41 Kết nghiên cứu v thảo luận 46 4.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 46 4.2 Hiện trạng sản xuất v yếu tố hạn chế sản xuất đậu ... Thọ 52 4.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hởng liều lợng phân bón khác đến hai giống đậu tơng D912 (G1) v Đ9804 (G2) 69 Kết luận v đề nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Đề nghị 85 T i liệu tham khảo 87 Phụ lục...
 • 126
 • 832
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Khoa học tự nhiên

... qu nghiên c u v l c th gi i nư c 18 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 28 3.4 Phương pháp nghiên ... ng h t ñ m kho ng 10%) - Năng su t cá th (g/cây) - Năng su t lý thuy t (t /ha) = Năng su t cá th (g/cây) * s cây/m2 * 10000 m2/100000 - Năng su t th c thu (t /ha) : Năng su t qu khô thu ho ch ... thu nh p cho ngư i dân, t o s ña d ng hoá tr ng phát tri n nông nghi p theo hư ng b n v ng, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng m t ñ gieo tr ng cho...
 • 118
 • 684
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... Một số nghiên cứu lạc giới v Việt nam 28 Đối tợng, địa điểm, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 41 3.1 Vật liệu nghiên cứu 41 3.2 Địa điểm v thời gian nghiên cứu 41 3.3 Nội dung nghiên cứu 41 3.4 ... gian nghiên cứu 41 3.3 Nội dung nghiên cứu 41 3.4 Phơng pháp nghiên cứu 42 Kết nghiên cứu v thảo luận 48 4.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 48 4.1.1 Vị trí địa lý 48 4.1.2 khí hậu 48 4.2 52 Hiện ... ruộng 4.3.1 Kết so sánh số giống lạc điều kiện vụ xuân 57 4.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hởng thời vụ gieo trồng đến sinh trởng phát triển v suất lạc vụ xuân 2008 điều kiện có che phủ v không che phủ...
 • 127
 • 742
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Kinh tế

... việc đánh giá khả sinh trởng, phát triển số giống long để đa long vào cấu giống trồng miền Bắc Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trởng, phát triển số giống ... thu hoạch Thanh long Viện Nghiên cứu Rau 3.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ tháng năm 2004 đến tháng năm 2005 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu khả sinh trởng phát triển giống TL1, TL2 TL3 Gia ... đặc điểm phát sinh gây hại số đối tợng sâu bệnh gây hại 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến khả sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất giống long ruột đỏ - Nghiên cứu ảnh hởng số...
 • 71
 • 2,896
 • 22

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... việc đánh giá khả sinh trởng, phát triển số giống long để đa long vào cấu giống trồng miền Bắc Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trởng, phát triển số giống ... thu hoạch Thanh long Viện Nghiên cứu Rau 3.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ tháng năm 2004 đến tháng năm 2005 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu khả sinh trởng phát triển giống TL1, TL2 TL3 Gia ... đặc điểm phát sinh gây hại số đối tợng sâu bệnh gây hại 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến khả sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất giống long ruột đỏ - Nghiên cứu ảnh hởng số...
 • 71
 • 640
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (sinningia speciosa) kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (sinningia speciosa) và kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... giống hoa chuông có khả thích ứng cao đề xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm trì phát triển hoa chuông Đà Nẵng, sở đánh giá khả sinh trưởng phát triển, khả chống chịu sâu bệnh, tỷ lệ sống hoa… số giống ... CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Giống hoa chuông đơn hoa chuông kép nuôi cấy mô, du nhập từ Bộ môn nghiên cứu Hoa Cây cảnh – Viện nghiên cứu ăn Miền Nam Cây ... nước ngoài, giá thành cao, nguồn cung cấp không ổn định, tình trạng bị động, độ bền số loài hoa giảm điều kiện sinh thái thay đổi Chính vậy, việc nghiên cứu khảo sát khả sinh trưởng phát triển...
 • 26
 • 1,900
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên

Tiến sĩ

... hình nghiên c u u tương th gi i Vi t Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên c u u tương th gi i 12 1.2.2 Tình hình nghiên c u u tương Vi t Nam .18 1.3 Nh ng k t lu n rút t t ng quan tài li u nghiên ... t t ng quan tài li u nghiên c u 28 Chương N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u 30 2.2 N i dung nghiên c u 31 2.2.1 i u tra th c tr ng s n xu ... ng phát tri n su t u tương Năng su t tr ng nói chung u tương nói riêng c xác nh d a vào su t c a m i cá th qu n th su t c a c qu n th Do ó mu n t su t cao c n ph i có m t qu n th thích h p Nghiên...
 • 167
 • 765
 • 0

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

Lâm nghiệp

... Hi n công tác nghiên c u u tương c ti n hành r ng rãi, c bi t nh ng nư c có phát tri n s n xu t u tương l n th gi i Ngoài nghiên c u v ch n t o gi ng, nhà khoa h c th gi i quan tâm nghiên c u v ... công trình nghiên c u n ch n gi ng nh bi n pháp k thu t phù h p cho gi ng s n xu t u tương nh p n i xác u tương t i Thái Nguyên, k t qu nghiên c u góp ph n b sung s lý lu n cho vi c phát tri n ... nh c y u t h n ch tri n v ng phát tri n s n xu t Thái Nguyên nh gi i thi u m t s gi ng tri n t t v Xuân v ông u tương có kh sinh trư ng phát Thái Nguyên - K t qu nghiên c u m t s bi n pháp k...
 • 26
 • 656
 • 0

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên " pdf

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên

Báo cáo khoa học

... hệ mật thiết gắn bó với Sinh trưởng tiền đề cho phát triển, phát triển lại sở cho sinh trưởng Sinh trưởng, phát triển thường xen kẽ chu kỳ sống Trong sinh trưởng tăng lên kích thước, số lượng ... phát triển nước phát triển Năng suất ngô trung bình nước phát triển 7,8 tấn/ha, nước phát triển 2,7 tấn/ha Hai nguyên nhân dẫn đến chênh lệch là: - Tỷ lệ sử dụng giống ngô lai khác sản xuất ... hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số giống ngô lai có triển vọng để giới...
 • 103
 • 624
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nông nghiệp

... hình nghiên c u u tương th gi i Vi t Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên c u u tương th gi i 12 1.2.2 Tình hình nghiên c u u tương Vi t Nam .18 1.3 Nh ng k t lu n rút t t ng quan tài li u nghiên ... t t ng quan tài li u nghiên c u 28 Chương N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u 30 2.2 N i dung nghiên c u 31 2.2.1 i u tra th c tr ng s n xu ... ng phát tri n su t u tương Năng su t tr ng nói chung u tương nói riêng c xác nh d a vào su t c a m i cá th qu n th su t c a c qu n th Do ó mu n t su t cao c n ph i có m t qu n th thích h p Nghiên...
 • 167
 • 572
 • 2

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG CHO LẠC VỤ XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU, BẮC NINH

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG CHO LẠC VỤ XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU, BẮC NINH

Nông - Lâm - Ngư

... qu nghiên c u v l c th gi i nư c 18 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 28 3.4 Phương pháp nghiên ... ng h t ñ m kho ng 10%) - Năng su t cá th (g/cây) - Năng su t lý thuy t (t /ha) = Năng su t cá th (g/cây) * s cây/m2 * 10000 m2/100000 - Năng su t th c thu (t /ha) : Năng su t qu khô thu ho ch ... thu nh p cho ngư i dân, t o s ña d ng hoá tr ng phát tri n nông nghi p theo hư ng b n v ng, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng m t ñ gieo tr ng cho...
 • 118
 • 758
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp lúa lai một số biện pháp kỹ thuật tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp lúa lai và một số biện pháp kỹ thuật tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Nông - Lâm - Ngư

... gian nghiên cứu 19 2.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số tổ hợp lúa lai 20 2.4.2 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật 20 2.4.2.1 Nghiên cứu ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số tổ hợp lúa lai - Xác định mật độ cấy lượng phân bón cho giống lúa lai lựa chọn 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm nghiên cứu ... trưởng phát triển lúa, vụ mùa nắng nóng gây không ảnh hưởng đến tác động khác sâu, bệnh phát triển 3.2 Kết thí nghiệm so sánh tổ hợp lúa lai 3.2.1 Sinh trưởng phát triển mạ Sinh trưởng phát triển...
 • 75
 • 513
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái (tóm tắt)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái (tóm tắt)

Tiến sĩ

... sở tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tỉnh Yên Bái” 2 Mục đí ch đề tài Trên sở nghiên cứu đánh giá khả ... cứu - Địa điểm nghiên cứu: Xã Liễu Đô - Lục Yên; xã Đào Thịnh - Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Thời gian nghiên cứu: 2011-2013 7 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện ... Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện khí hậu, đất đai đến khả phát triển sản xuất khoai môn - sọ tỉnh Yên Bái - Nội dung 2: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn đất ruộng vụ lúa huyện...
 • 27
 • 811
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái

Tiến sĩ

... (IITA) Viện Nghiên cứu sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) coi trọng công tác nghiên cứu phát triển có củ (Trung tâm Nghiên cứu Phát triển có củ, 2011 [72]) 23 mức độ giống trồng, nghiên cứu đánh ... sở tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tỉnh Yên Bái” Mục đí ch đề tài - Trên sở nghiên cứu đánh giá khả ... biến… Đề án phát triển rau, hoa cảnh giai đoạn 1994 - 2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đưa khoai môn vào mười loại trồng chương trình phát triển sản xuất xuất Tuy nhiên, nghiên cứu nhà khoa...
 • 212
 • 810
 • 6

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống phương thức gieo thích hợp cho đậu tương đông tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và phương thức gieo thích hợp cho đậu tương đông tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Nông - Lâm - Ngư

... k t qu nghiên c u v ñ u tương t i Vi t Nam .18 PH N III V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .27 3.1 V T LI U, ð A ðI M TH I GIAN NGHIÊN C U 27 3.1.1 V t li u nghiên ... NG S N XU T NGHIÊN C U ð U TƯƠNG TRÊN TH GI I 2.1.1 Th c tr ng s n xu t ñ u tương th gi i 2.1.2 M t s k t qu nghiên c u v ñ u tương th gi i 2.2 TÌNH HÌNH S N XU T NGHIÊN C U ... trình nghiên c u phát tri n ñ u ñ nói chung ñ u tương nói riêng ñã ñư c b t ñ u t sau cách m ng tháng 8/1945 ph n l n t p trung Vi n nghiên c u, Các trư ng ð i h c, Trung tâm hay tr m, tr i nghiên...
 • 102
 • 323
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân tại thái nguyên

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp và giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân tại thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô Viện nghiên cứu Ngô 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên ... phƣơng pháp nghiên cứu khoa học áp dụng đƣợc kiến thức lý thuyết học vào thực tiễn sản xuất - Trong nghiên cứu khoa học: Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thông tin khả sinh trƣởng, phát triển, khả chống ... nghiên cứu 35 2.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.4 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 42 Chƣơng 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 43 3.1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA...
 • 91
 • 203
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa chất lượng cao hiệu quả sử dụng chế phẩm neb-26 kết hợp với đạm trên giống lúa đs1 tại hiệp hòa - bắc giang

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa chất lượng cao và hiệu quả sử dụng chế phẩm neb-26 kết hợp với đạm trên giống lúa đs1 tại hiệp hòa - bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... Nghiên cứu ảnh hƣởng liều lƣợng đạm kết hợp với chế phẩm Neb - 26 bón cho giống lúa chất lƣợng cao ĐS1 Hiệp Hòa Bắc Giang vụ xuân 2011 3.2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trƣởng phát ... Urê Năng suất tăng khoảng từ 10 - 15% so với cách bón thông thƣờng, thân thiện với môi trƣờng thân thiện với thực phẩm Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng, ... sau 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN LÚA TRONG NGOÀI NƢỚC 2.3.1 Tình hình nghiên cứu lúa thế giới Cùng với phát triển loài ngƣời, nghề trồng lúa đƣợc hình thành phát triển Trình độ thâm canh lúa cũng...
 • 100
 • 313
 • 2

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân hè tại huyện trấn yên tỉnh yên bái

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân và hè tại huyện trấn yên tỉnh yên bái

Thạc sĩ - Cao học

... Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh trƣởng phát triển dòng giống đậu tƣơng thí nghiệm vụ xuân vụ hè năm 2009, xây dựng mô hình trình diễn giống đậu tƣơng có triển vọng ... 34 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 35 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 36 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 2.3.1 Phƣơng ... đƣợc tổ chức quốc tế khảo nghiệm nhiều vùng sinh thái khác Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) Philipine trƣớc năm 1975 chủ yếu nghiên cứu lúa Từ năm 1975 trở lại mở hƣớng nghiên cứu đậu tƣơng, đặc...
 • 105
 • 302
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25