nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò mông

Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của một số giống ngoại hướng thịt (brahman, droughtmaster) nuôi trong điều kiện miền bắc việt nam

Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của một số giống bò ngoại hướng thịt (brahman, droughtmaster) nuôi trong điều kiện miền bắc việt nam

Khoa học tự nhiên

... ng tinh d ch ñ c gi ng Brahman Droughtmaster 43 4.1.1 Lư ng xu t tinh 43 4.1.2 Màu s c tinh d ch 46 4.1.3 N ng ñ tinh trùng 48 4.1.4 Ho t l c tinh trùng 52 4.1.5 pH tinh d ch 57 4.1.6 T l tinh ... 2.1.2.3 N ng ñ tinh trùng N ng ñ tinh trùng (C) s lư ng tinh trùng có m t ml tinh d ch (t /ml) ñ c n ng ñ tinh trùng kho ng 0,2 – 3,2 t tinh trùng/ml, trung bình 1,2-1,5 t tinh trùng/ml (American ... t, ho t l c tinh trùng trung bình c a Brahman 47,0% lư ng xu t tinh 5,3 ml Leon CS (1991) [53] nghiên c u 30 ñ c nâu Th y S 30 ñ c Zebu cho bi t k t qu Zebu: lư ng xu t tinh trung...
 • 103
 • 574
 • 2

nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứusản xuất tinh đông lạnh môncađa

nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh môncađa

Nông - Lâm - Ngư

... ng ng d n tinh ñ n ñ u dương v t, nên v a ñư ng d n nư c ti u v a ñư ng d n tinh d ch ñ c xu t tinh Khi ñ c xu t tinh, ñ u tiên có m t tinh ñư c ti t (ch t t y r a ñư ng d n tinh d ch trình ... ng ñ tinh trùng N ng ñ tinh trùng (C) s lư ng tinh trùng có m t ml tinh d ch (t /ml) ñ c n ng ñ tinh trùng kho ng 200 tri u - 3.200 tri u tinh trùng/ml, trung bình 1.200-1.500 tri u tinh trùng/ml ... t, ho t l c tinh trùng trung bình c a Brahman 47,0% th tích tinh d ch 5,3 ml Leon CS (1991)[50] nghiên c u 30 ñ c nâu Th y S 30 ñ c Zêbu cho bi t k t qu Zêbu: th tích tinh d ch trung...
 • 111
 • 578
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của đực giống Holstein Friesian phục vụ công tác giống Việt Nam

Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống Holstein Friesian phục vụ công tác giống bò Việt Nam

Báo cáo khoa học

... đực HF nhập từ nớc 2.2- Số lợng tinh cọng rạ sản xuất đợc lần lấy tinh đạt tiêu chuẩn (Liều/lần) đực Để đánh giá khả sản xuất tinh cọng rạ đực HF, tiến hành nghiên cứu khả sản xuất tinh ... rạ sản xuất đợc lần lấy tinh đạt tiêu chuẩn sản xuất đực HF Mỹ HF Việt Nam rõ rệt P
 • 8
 • 285
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... sản xuất 1.4 Kết luận đề nghị * Kết luận * Đề nghị Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN BA BỂ – TỈNH BẮC KẠN 2.1 ĐẶT ... 2.2.2 Tình hình ngiên cứu nước 2.2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.22 Tình hình nghiên cứu nước 2.3 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu Các giống lợn nái có ... khả sản xuất lợn nái địa phương nuôi huyện Ba Bể – tỉnh Bắc Kạn” Từ có hiểu biết sâu nhằm giúp có quy trình chăm sóc, quản lý tốt để đạt kết cao Mục đích nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sản xuất...
 • 14
 • 1,105
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... Bắc Giang Thời gian nghiên cứu: 13 tháng từ 1/5/2007 đến 30/5/2008 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống - Nghiên cứu chất lượng tinh dịch lợn đực giống ... 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống 43 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản đàn nái giống Móng Cái 44 phối giống tinh dịch lợn đực giống kiểm tra 2.3.3 Nghiên cứu khả sinh trưởng đàn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 42 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 42 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 43 2.3 Nội dung nghiên cứu 43 2.3.1 Nghiên cứu...
 • 102
 • 1,152
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang.pdf

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Bắc Giang Thời gian nghiên cứu: 13 tháng từ 1/5/2007 đến 30/5/2008 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống - Nghiên cứu chất lượng tinh dịch lợn đực giống ... 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống 43 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản đàn nái giống Móng Cái 44 phối giống tinh dịch lợn đực giống kiểm tra 2.3.3 Nghiên cứu khả sinh trưởng đàn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 42 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 42 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 43 2.3 Nội dung nghiên cứu 43 2.3.1 Nghiên cứu...
 • 102
 • 836
 • 2

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire và con lai (♂pidu x ♀ landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire và con lai (♂pidu x ♀ landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... Pietrain để sản xuất lợn thịt có tỷ lệ nạc cao tiêu tốn thức ăn thấp 35 1.2.1.2 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng khả sản xuất lợn thịt Nâng cao suất, chất lượng giống trình sản xuất lợn thịt ... gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu thời gian từ tháng 6/2011 - tháng 6/2012 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu sức sản xuất lợn nái Landrace, Yorkshire phối giống với đực PiDu - Nghiên ... nuôi, tháng nước sản xuất tiêu thụ khoảng 300 - 320 ngàn thịt lợn Dự báo, tổng sản lượng thịt lợn xuất chuồng sản xuất 06 tháng đầu năm 2012 khoảng 1,78 triệu [13] Trong đó, sản xuất thịt lợn từ...
 • 118
 • 1,600
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY VÀ L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY VÀ L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG doc

Thạc sĩ - Cao học

... Bắc Giang Thời gian nghiên cứu: 13 tháng từ 1/5/2007 đến 30/5/2008 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống - Nghiên cứu chất lượng tinh dịch lợn đực giống ... 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch lợn đực giống 43 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản đàn nái giống Móng Cái 44 phối giống tinh dịch lợn đực giống kiểm tra 2.3.3 Nghiên cứu khả sinh trưởng đàn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 42 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 42 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 43 2.3 Nội dung nghiên cứu 43 2.3.1 Nghiên cứu...
 • 102
 • 579
 • 1

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

Chăn nuôi

... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối t ượng vật liệu nghiê n cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 2.2 Địa điểm t hời gian nghiê n cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh ... triển chăn nuô i lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh ... Anh, 1993) [47] Thành phần hoá học tinh dịch lợn: Tinh dịch lợn chất tiết hỗn hợp dịch hoàn phụ tuyến sinh dục phụ, gồm có hai thành phần tinh trùng tinh Tinh dịch dịch lỏng, màu trắng đục, có phản...
 • 170
 • 585
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt của gà mèo nuôi tại huyện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt của gà mèo nuôi tại huyện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Nông - Lâm - Ngư

... PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 19 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu ... tính trạng sản xuất gia cầm 1.1.3 Cơ sở khoa học thích nghi 10 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, thời gian địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Giống gà Mèo thuần, lông đen, da đen, thịt, xương đen Viện chăn nuôi 2.1.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng...
 • 87
 • 580
 • 2

nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen h-fabp bằng phương pháp pcr-rflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm - tỉnh bắc kạn

nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen h-fabp bằng phương pháp pcr-rflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm - tỉnh bắc kạn

Sư phạm

... ngƣời Đồng thời, nghiên cứu giống lợn góp phần bảo tồn nguồn gen, tăng cƣờng tính đa dạng sinh học Xuất phát từ thực trạng trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất, chất lượng ... tƣợng nghiên cứu 40 2.2 Địa điểm - thời gian tiến hành 40 2.3 Nội dung nghiên cứu 40 2.3.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng qua tháng tuổi lợn thịt 40 2.3.2 Nghiên cứu chất ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 31 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 31 1.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 36 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...
 • 119
 • 659
 • 0

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương và lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương và lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Phương pháp nghiên ... 3.1.2 Kết nghiên cứu sức sản xuất lợn nái ĐP lợn nái MC 41 3.1.2.1 Kết nghiên cứu số lượng lợn đẻ lứa 41 3.1.2.2 Kết nghiên cứu sinh trưởng lợn 44 3.1.2.3 Kết nghiên cứu hiệu sử ... 2012 đến tháng 8/ 2013 2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu sinh trưởng sức sản xuất thịt lợn lai thương phẩm F (Đực...
 • 84
 • 322
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa ngan R71 và vịt M14 bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo

Nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa ngan R71 và vịt M14 bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo

Báo cáo khoa học

... 2 Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Nội dung nghiên cứu Tỷ lệ nuôi sống lai qua tuần tuổi Khả tăng trọng lai Khả cho thịt lai Phơng pháp nghiên cứu Khai thác tinh từ ngan trống R71 ... (g/con/ng y) Kết mổ khảo sát Nuôi vỗ béo lai, vịt M14 v ngan R71 đến thời điểm 7, 8, 9,10 tuần tuổi mổ khảo sát v xác định khả cho thịt chúng Kết đợc trình b y bảng Bảng Khả cho thịt lai Chỉ ... tuần tuổi tơng ứng l 16,87%; 12,83%; 72,08% 6 Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng lai l 2,90kg Đề nghị Cho sản xuất thử lai ngan vịt Cho nhồi thí nghiệm để lấy gan...
 • 6
 • 327
 • 2

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Tiến sĩ

... 1.5 Một số kết nghiên cứu thức ăn gia súc đặc điểm khí hậu đất đai vùng nghiên cứu Nghĩa Đàn 1.5.1 Một số kết nghiên cứu thức ăn gia súc Nghĩa Đàn Nguyễn Hữu Chí (2011), Nghiên cứu ảnh hưởng mật ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu Bao gồm 15 giống cỏ thí nghiệm có: giống họ hòa thảo giống cỏ họ đậu sử dụng nghiên cứu ban đầu để ... (Fabaceae) thức ăn gia súc cho sữa Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng mức phân đạm khác đến khả sản xuất số giống cỏ vùng đất Nghĩa Đàn – Nghệ An Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất giống cỏ thí nghiệm...
 • 27
 • 317
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất bột dinh dưỡng

 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột dinh dưỡng

Sinh học

... oxi hoỏ c xem l cú liờn quan n vic h thp t l mc cỏc bnh v tim mch, ung th, bnh Parkinson, c thu tinh th v s lóo hoỏ [15] Mt s cht chng oxihoỏ cú ngun gc t rau qu: + Caroten cú cỏc loi trỏi cõy ... ng tiờu hoỏ b sng hoỏ, gõy ri lon tiờu hoỏ v chy mỏu Mng nhy b phn sinh dc ca c b thoỏi hoỏ theo tinh hon Con cỏi b sng hoỏ c t cung, ri lon trng, khụng u trng v b vụ sinh Mng nhy ng hụ hp, thn, ... trin ca tr Mt nhng dinh dng tr em l tho nhu cu dinh dng cho s phỏt trin ca tr em c v th cht v tinh thn [22] Tr em tui t ó cú nhng phỏt trin v h thng tiờu hoỏ Ngay t tui tr ó cú mt s rng v...
 • 64
 • 791
 • 6

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

Y khoa - Dược

... tinh b t, dextrin, protit, axit h u ch t khoáng Tuy h n h p nhi u c u trúc thành ph n c a gi m chín ch a ch y u rư u etylic nư c, th nghiên c u ngư i ta xem gi m chín h n h p hai c u t Khi nghiên ... 07- 09 CHƯƠNG 22.1 Trư ng H Khoa h c T nhiên I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u - Ch ng vi sinh v t s d ng nghiên c u qu gen vi sinh v t - Vi n Th ng Nông Hóa B môn Sinh h c ... t etanol n u i u ki n th y phân lên men c nghiên c u m t cách hi u qu 3.2 Nghiên c u quy trình s n xu t etanol t thân ngô 3.2.1 Quá trình x lý sơ b nghiên c u m t s i u ki n c a trình x lý sơ...
 • 65
 • 1,937
 • 12

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG ĂN LIỀN TRẺ EM CÓ BỔ SUNG VITAMIN VÀ CHẤT XƠ TỪ RAU NGÓT

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG ĂN LIỀN TRẺ EM CÓ BỔ SUNG VITAMIN VÀ CHẤT XƠ TỪ RAU NGÓT

Công nghệ - Môi trường

... oxi hoỏ c xem l cú liờn quan n vic h thp t l mc cỏc bnh v tim mch, ung th, bnh Parkinson, c thu tinh th v s lóo hoỏ [15] Mt s cht chng oxihoỏ cú ngun gc t rau qu: + Caroten cú cỏc loi trỏi cõy ... ng tiờu hoỏ b sng hoỏ, gõy ri lon tiờu hoỏ v chy mỏu Mng nhy b phn sinh dc ca c b thoỏi hoỏ theo tinh hon Con cỏi b sng hoỏ c t cung, ri lon trng, khụng u trng v b vụ sinh Mng nhy ng hụ hp, thn, ... trin ca tr Mt nhng dinh dng tr em l tho nhu cu dinh dng cho s phỏt trin ca tr em c v th cht v tinh thn [22] Tr em tui t ó cú nhng phỏt trin v h thng tiờu hoỏ Ngay t tui tr ó cú mt s rng v...
 • 64
 • 671
 • 2

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ và gà lương phượng

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ và gà lương phượng

Thạc sĩ - Cao học

... chúng khoa học v hiệu Xuất phát từ ý tởng nêu trên, nghiên cứu đề t i: "Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp lai g Hồ với g Lơng Phợng " 1.2 MụC TIÊU CủA Đề TàI - Đánh giá khả sản xuất g Hồ, g Lơng Phợng ... khả cho thịt thấp v phát dục chậm (Nguyễn Chí Bảo, (1978)[1]) 2.1.5 Cơ sở khoa học khả sản xuất Khả sản xuất gia cầm đợc thể hai tiêu: 2.1.5.1 Khả sinh sản Khả sinh sản gia cầm đợc thể tiêu sản ... Đối tợng nghiên cứu 36 3.2 Địa điểm v thời gian nghiên cứu 36 3.3 Nội dung nghiên cứu 36 3.4 Phơng pháp nghiên cứu 37 3.5 Xử lý số liệu 43 KếT QUả THảO LUậN 4.1 Kết theo dõi đ n g sinh sản 44 4.1.1...
 • 105
 • 742
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà hubbard redbro nhập nội

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà hubbard redbro nhập nội

Thạc sĩ - Cao học

... khối lợng thể 89 Bảng 4.20 Năng suất thịt g thơng phẩm tuần tuổi 93 Bảng 4.21.Th nh phần hoá học thịt g thơng phẩm 9tuần tuổi 95 Bảng 4.22 Năng suất thịt sản xuất từ g mái mẹ 96 Bảng ... Kh nng th tinh v p n *S th tinh: l quỏ trỡnh ng hoỏ gi a tr ng v tinh trựng t o h p t cú b n ch t hon ton m i, cú kh nng phõn chia nguyờn nhi m liờn ti p t o thnh phụi Kh nng th tinh cú ý ngha ... Tỷ lệ đẻ v suất trứng 62 Bảng 4.6 Tỷ lệ nuôi sống v tiêu tốn thức ăn để sản xuất 10 trứng 65 Bảng 4.7 Khảo sát chất lợng trứng 38 tuần tuổi (n=30 quả) 67 Bảng 4.8 Kết ấp nở ...
 • 122
 • 6,942
 • 12

Xem thêm