nghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép ct3 trong môi trường kiềm chứa ion clo bằng các biện pháp khác nhau

nghiên cứu hệ xúc tác sinh học để thủy phân polysaccharid thành oligo- và saccharide

nghiên cứu hệ xúc tác sinh học để thủy phân polysaccharid thành oligo- và saccharide

Khoa học tự nhiên

... cần môi trƣờng có nồng độ ion H+ để bảo đảm độ bền cho màng nguyên sinh chất Các chủng vi sinh vật phát triển môi trƣờng có pH cao (tính kiềm cao) gọi “Ƣa kiềm (alkaliphile) Đối với chủng ƣa kiềm ... LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Nguyên vật liệu 34 2.1.1 Các chủng vi sinh vật để nghiên cứu 34 2.1.2 Các chế phẩm enzyme cellulase 34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phƣơng pháp xử lý ... thực phƣơng pháp “Lên men nối tiếp” (separate hydrolysis and fermentation – SHF) phƣơng pháp “Lên men đồng thời” (simultaneous saccharification and fermentation - SSF) Trong phƣơng pháp “Lên men...
 • 82
 • 995
 • 0

XÂY DỰNG QUI TRÌNH TRỒNGCHUA (Lycopersicon esculentum) VÀ XÀ LÁCH (Lactuca sativa) BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỦY CANH ĐƠN GIẢN TRÊN CÁT

XÂY DỰNG QUI TRÌNH TRỒNG CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum) VÀ XÀ LÁCH (Lactuca sativa) BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỦY CANH ĐƠN GIẢN TRÊN CÁT

Công nghệ - Môi trường

... canh đơn giản x x cát 3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát khả tạo độ xốp khả giữ nƣớc CGNV 3.4.1.1 Thí nghiệm 1a: Khảo sát khả tạo độ xốp CGNV Mục đích: Độ xốp (độ thoáng khí) giá thể cát có vai trò quan ... đƣợc độ xốp giá thể trộn thêm CGNV mức khác Phƣơng pháp: Khảo sát khả tạo độ xốp hỗn hợp cát CGNV mức 0, 1, 3, 5, g/chậu, mức CGNV chậu, tất có chậu Hình 3.7: Chậu thí nghiệm khảo sát khả tạo độ ... dƣới điều kiện môi trƣờng khác Ví dụ, sử dụng giá thể có khả giữ nƣớc cao số lần nhỏ 15 hệ thống nhỏ giọt giảm lại Trong trƣờng hợp nồng độ dung dịch dinh dƣỡng hệ thống nhỏ giọt cao thông thƣờng...
 • 84
 • 704
 • 6

XÂY DỰNG QUI TRÌNH TRỒNGCHUA (Lycopersicon esculentum) VÀ XÀ LÁCH (Lactuca sativa) BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỦY CANH ĐƠN GIẢN TRÊN CÁT

XÂY DỰNG QUI TRÌNH TRỒNG CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum) VÀ XÀ LÁCH (Lactuca sativa) BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỦY CANH ĐƠN GIẢN TRÊN CÁT

Nông - Lâm - Ngư

... canh đơn giản x x cát 3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát khả tạo độ xốp khả giữ nƣớc CGNV 3.4.1.1 Thí nghiệm 1a: Khảo sát khả tạo độ xốp CGNV Mục đích: Độ xốp (độ thoáng khí) giá thể cát có vai trò quan ... đƣợc độ xốp giá thể trộn thêm CGNV mức khác Phƣơng pháp: Khảo sát khả tạo độ xốp hỗn hợp cát CGNV mức 0, 1, 3, 5, g/chậu, mức CGNV chậu, tất có chậu Hình 3.7: Chậu thí nghiệm khảo sát khả tạo độ ... dƣới điều kiện môi trƣờng khác Ví dụ, sử dụng giá thể có khả giữ nƣớc cao số lần nhỏ 15 hệ thống nhỏ giọt giảm lại Trong trƣờng hợp nồng độ dung dịch dinh dƣỡng hệ thống nhỏ giọt cao thông thƣờng...
 • 84
 • 460
 • 1

luận văn:Sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chƣơng trình nâng cao trung học phổ thông pptx

luận văn:Sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chƣơng trình nâng cao trung học phổ thông pptx

Thạc sĩ - Cao học

... trình nâng cao trung học phổ thông ” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề dạy học hoá học phần hoá hữu lớp 11 nhằm nâng cao khả ... đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu: trình dạy học hoá học trƣờng phổ thông 5.2 Đối tƣợng nghiên cứu: phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề 5.3 Phạm vi nghiên cứu: Phần ... phƣơng pháp giải vấn đề nhận thức, cách thức diễn đạt lời nói, phát triển tƣ logic, từ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng phổ thông Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý...
 • 25
 • 838
 • 2

THỦY PHÂN CELLULOSE và ỨNG DỤNG

THỦY PHÂN CELLULOSE và ỨNG DỤNG

Cao đẳng - Đại học

... Cellulose Vỏ trấu Dăm bào Gỗ vụn Thức ăn động vật nhai lại Không sử dụng → tăng giá trị kinh tế Thức ăn cho động vật, môi trường nuôi vi sinh vật, hợp chất khác Chế biến glucose từ gỗ Nguyên liệu ... nguồn lượng Cạn kiệt nguồn lượng tự nhiên → → nguồn lượng thay thế: biofuel giải vấn đề ô nhiễm môi trường đảm bảo an ninh lượng đại hoá nông thôn ... thực vật Tăng chất lượng thực phẩm thức ăn gia súc Sử dụng cellulase chuyển hóa cellulose thành etanol ,mật đường ,phân bón vi sinh Chuyển đổi lượng sinh khối Củ cải đường Nguồn cenlulose Mía Rỉ...
 • 12
 • 1,158
 • 9

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Y khoa - Dược

... điều trị phương pháp thẩm phân phúc mạc với phương pháp lọc thận nhân tạo ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mô tả tiến cứu theo dõi 47 bệnh nhân Đối tượng nghiên cứu : Bệnh nhân ... trước lấy Trong phương pháp thẩm phân phúc mạc, nước lấy khỏi ngăn máu nhờ nồng độ thẩm thấu cao dịch lọc Nước di chuyển từ nơi có nồng độ thấp (ngăn máu) đến nơi có nồng độ thẩm thấu cao (ngăn ... KẾT QUẢ Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu Trong số 47 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị phương pháp thẩm phân phúc mạc, bệnh nhân (BN) có tuổi thấp 19 tuổi, cao 85 tuổi, tuổi trung bình...
 • 11
 • 432
 • 1

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy

Sinh học

... tính chi tiết máy n o dù mức độ phức tạp đến đâu thiết bị chế tạo dễ d ng v độ xác cao Đây l biện pháp phụ trợ cho trình tính toán thiết kế máy cần thiết Ví dụ: Bằng thiết bị đo momen quán tính ... Phơng pháp lăn Phơng pháp n y đợc sử dụng để xác định mô men quán tính chi tiết hình trụ q k b b Hình O D1 A1 R S1 S2 B1 Hình 153 Đặng Đình Trình Phơng pháp dùng cuộn dây quấn Phơng pháp n ... đợc treo nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang góc nhỏ (
 • 5
 • 973
 • 5

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế

Các ph-ơng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế

Môi trường

... hi ho lợi ích ngời sản xuất v sử dụng phân bón PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu ny sử dụng ti liệu thứ cấp để thu thập thông tin phơng pháp phân tích, đánh giá sách sản xuất v tiêu thụ loại ... kinh tế: (i) Thứ nhất, cung cấp cách chủ động, kịp thời loại phân bón đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp nớc; (ii) Thứ hai, tránh đợc diễn biến xấu giá v điều kiện khác thị trờng quốc tế; (iii) ... yêu cầu sản xuất nông nghiệp, bình ổn giá thị trờng loại phân bón điều kiện nay? Nghiên cứu ny nhằm cung cấp phơng pháp để phân tích sách phân bón thời nớc ta từ đề xuất sử dụng mô hình dự trữ đệm...
 • 8
 • 421
 • 2

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SPME - GC

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SPME - GC

Công nghệ - Môi trường

... VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH 22 3.2 VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 22 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... đậm, bền mùi, cơm mềm, dẻo - Năng suất bình quân: – / (vụ Hè Thu), – (vụ Đông Xuân) 2.2.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HOÁ SINH CHẤT THƠM CỦA LÚA GẠO 2.2.2.1 Những hợp chất bay có gạo thơm Nghiên cứu gạo ... hàm lƣợng thấp mà phƣơng pháp khác thực đƣợc Sắc ký khối phổ có khả định danh cao, khả tìm nhanh, lƣợng mẫu sử dụng [11] 21 22 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA...
 • 92
 • 521
 • 2

LUẬN VĂN: Tìm hiểu một số phƣơng pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng potx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu một số phƣơng pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng potx

Công nghệ thông tin

... phƣơng pháp phân cụm đã, đƣợc phát triển áp dụng nhiều lĩnh vực khác có số nhánh nghiên cứu đƣợc phát triển sở phƣơng pháp nhƣ: Phân cụm thống kê: Dựa khái niệm phân tích thống kê, nhánh nghiên cứu ... Phƣơng pháp phân cụm phân cấp 15 2.3.3 Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 16 2.3.4 Phƣơng pháp phân cụm dựa lƣới 17 2.3.5 Phƣơng pháp phân cụm dựa mô hình 18 2.3.6 Phƣơng pháp ... lệch (Evolution and deviation analyst) Luận kết hợp (Associantion rules ) Phƣơng pháp tìm kiếm (Search Method) Vũ Minh Đông – CT1002 Một số phương pháp phân cụm liệu ĐHDL Hải Phòng 1.2.3 Các lĩnh...
 • 43
 • 760
 • 1

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN phần 3 ppt

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN phần 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... sĩ nghiên cứu thực nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho cấp học Các phương pháp dạy học truyền thống ánh sáng lý luận dạy học đại giáo viên dạy toán nhìn nhận lại cách tích cực có hiệu Các ... hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo đạt mục tiêu giáo dục – đào tạo là: học hoạt động tự học, tự nghiên cứu người học, thông qua hoạt động tự lực chiếm lĩnh kiến thức, mà hình thành lực thái độ cho ... “Phương pháp dạy học cần hướng vào việc tổ chức cho người học học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo’’ Định hướng nêu bật chất đổi phương pháp dạy học học tập hoạt động...
 • 6
 • 334
 • 2

Luận văn: TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP CỰC TIỂU NĂNG LƢỢNG DỰA TRÊN ĐỘ ĐỒNG NHẤT VÀ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CHO PHÂN ĐOẠN ẢNH pdf

Luận văn: TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP CỰC TIỂU NĂNG LƢỢNG DỰA TRÊN ĐỘ ĐỒNG NHẤT VÀ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CHO PHÂN ĐOẠN ẢNH pdf

Công nghệ thông tin

... gradient cách tổ chức cường độ thành đối tượng khác ảnh, phương pháp cực tiểu lượng dựa độ đồng độ không ổn định cho phân đoạn ảnh 3.1 Giới thiệu Phƣơng pháp cực tiểu lƣợng dựa độ đồng độ không ... đoạn ảnh thành ba nhóm sau: - Các phương pháp dựa không gian đặc trưng - Các phương pháp dựa không gian ảnh - Các phương pháp dựa mô hình vật lý 2.1 Các phƣơng pháp dựa không gian đặc trƣng Nếu ... khăn cách tiếp cận phân đoạn nâng cao hƣớng tới phƣơng pháp tự động Tự động lựa chọn ngƣỡng chắn xác thách thức ảnh phân đoạn Nhiều phƣơng pháp lựa chọn ngƣỡng tự động đƣợc báo cáo năm thập kỷ...
 • 58
 • 287
 • 0

Luận văn: PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI CHÌ (Pb) VÀ CADIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ doc

Luận văn: PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI CHÌ (Pb) VÀ CADIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ doc

Thạc sĩ - Cao học

... việc Giai đoạn hòa tan chất phân tích quét ngược chiều ghi dòng hòa tan Với kĩ thuật ghi đo đại cộng với việc vi tính hóa, phương pháp pháp Von - Ampe hòa tan xung vi phân phương pháp phân tích ... nguyên tử đánh giá cao Do đứng trước thực trạng ô nhiêm môi trường ngày gia tăng cần thiết việc phân tích dạng kim loại phục vụ việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường mà chọn nghiên cứu đề tài: “Phân ... nước uống tích tụ lại đến mức độ gây độc Khi nồng độ chì nước uống 0,042 - 1,000 mg/l xuất triệu chứng bị ngộ độc kinh niên người Các hợp chất hữu chứa chì có độc tính cao gấp hàng trăm lần so với...
 • 84
 • 381
 • 0

Báo cáo khoa học: "Ph-ơng pháp Gauss - Seidel và công thức nhiệt trở phân tố giải các bài toán nhiệt kết cấu công trình" ppt

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... ( Trong tJ nhiệt độ điểm xung quanh, ti nhiệt độ phải tìm nút i; RiJ đợc gọi công thức nhiệt trở phân tố Từ tính đợc nhiệt độ ti: ) )( ) đó: - tK, ti nhiệt độ môi trờng nút i; - TR, Tl nhiệt độ ... tính nhiệt độ cần tới công thức nhiệt trở phân tố, việc tính toán trở nên thuận tiện gọn gàng B Phơng pháp Gauss - Seidel Nội dung phơng pháp cách tính lặp Từ phơng trình tính nhiệt độ trờng hợp ... thấy nhiệt độ nút dạng hàm tờng cuả nhiệt độ nút lại toán ổn định, hàm tờng nhiệt độ nút lại thời điểm trớc toán không ổn đinh Nghĩa có n phơng trình để tính n nhiệt độ phải tìm Bởi phơng pháp Gaus-...
 • 5
 • 471
 • 1

Báo cáo khoa học: "Tính kết cấu khung phẳng và nền làm việc đồng thời với mô hình nền phi tuyến vật liệu bằng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn" pdf

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... tuyến tính có hệ c, phơng pháp cực tiểu ta xác định đợc ma trận độ cứng phần tử nh sau: [K ]e = [K]d + [K]n e e - Ma trận độ cứng phần tử dầm [K ]e tính theo (1): d - Ma trận độ cứng phần tử nền: ... hồi phi tuyến Cờng độ phản lực qx điểm đợc xác định theo công thức: qx = c.vx, (2) đó: vx độ lún phạm vi gia tải; c hệ số đàn hồi phi tuyến, giá trị tuỳ thuộc vào giá trị độ lún vx có thứ nguyên ... có nhiều đoạn tuyến tính Với phơng pháp này, ta cần xác định ma trận độ cứng phần tử hữu hạn làm việc giai đoạn tuyến tính mà việc ta dễ dàng thực đợc nhiều cách, hệ số c đợc xác định tuỳ thuộc...
 • 8
 • 518
 • 5

Báo cáo khoa học: "Tính kết cấu khung phẳng và nền làm việc đồng thời có kể đến trình tự đặt tải bằng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn" docx

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... toán móng cọc phơng pháp phần tử hữu hạn, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2000 [4] Trần Ngọc Linh Tính toán khung phẳng phơng pháp phần tử hữu hạn, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ... tải trọng đặt phần tử tải trọng nút thực phơng pháp môn Sức bền vật liệu để có đợc kết trùng với phơng pháp giải tích, phơng pháp đợc coi phơng pháp xác III Hệ phơng trình bản, điều kiện biên ... xác (trùng với lời giải phơng pháp giải tích), ta sử dụng phơng pháp thông số ban đầu môn Sức bền vật liệu để xác định ma trận độ cứng [K ]e Từ hệ phơng trình phơng pháp phần tử hữu hạn [K ]e {}e...
 • 9
 • 425
 • 2

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓACỦA HỆ NHŨ TƢƠNG VÀ VI NHŨ TƢƠNG TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ VI NHŨ TƢƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHŨ TƢƠNG

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƢƠNG VÀ VI NHŨ TƢƠNG TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ VI NHŨ TƢƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHŨ TƢƠNG

Khoa học tự nhiên

... xảy trung tâm hoạt động phát triển tương tác với tạp chất dung môi 20 Polyme nhũ tƣơng Đây phương pháp sử dụng rộng rãi công nghiệp Trùng hợp nhũ tương xảy với tốc độ lớn nhiệt độ tương đối thấp, ... BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ NHŨ TƢƠNG VÀ HỆ VI NHŨ TƢƠNG TÍNH BỀ NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ VI NHŨ TƢƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHŨ TƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kỹ Thuật Hóa Học www.trungtamtinhoc.edu.vn ... tương đối thấp, điều cho phép thu polymer có phân tử lượng cao đa phân tán Trong trình trùng hợp nhũ tương thường sử dụng nước làm môi trường phân tán để tạo nhũ tương hàm lượng monomer vào khoảng...
 • 27
 • 611
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ TƢ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ TƢ LIỆU VIỄN THÁM SIÊU CAO TẦN

Tiến sĩ

... nước KC09.22/06-10 Dựa kết nghiên cứu đạt kết công bố tạp chí khoa học, nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu ứng dụng số thuật toán xử lý ảnh nhằm nâng cao khả nhận dạng tự động hóa trình phân loại ... liệu viễn thám siêu cao tần - Các phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu biển từ tư liệu viễn thám siêu cao tần Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu luận án đề xuất phương pháp nhận dạng phân ... biển Kết nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron MLP giúp nâng cao khả tự động hoàn toàn phương pháp nhận dạng phân loại vết dầu vết nhiễu biển từ tư liệu ảnh SAR B KIẾN NGHỊ Dựa kết nghiên cứu đạt...
 • 27
 • 298
 • 0

Ứng dụng phƣơng pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác định chế độ cắt tối ƣu khi gia công trên máy phay CNC

Ứng dụng phƣơng pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác định chế độ cắt tối ƣu khi gia công trên máy phay CNC

Tiến sĩ

... toán chế độ cắt hợp lý, tối ưu để đạt suất chất lượng bề mặt chi tiết gia công máy phay CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chung kết hợp nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu thực ... tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục đích - Nghiên cứu phương pháp tiếp cận làm tăng khả dự đoán chất lượng gia công - Tăng độ xác xác định chế độ cắt tối ưu cho gia công máy phay CNC sở nâng cao suất chất ... lượng gia công (độ nhám bề mặt, bước nhám, ), giới hạn yếu tố cố định (công suất cắt, độ uốn trục dao, độ bền dao ), giới hạn dẫn xuất khác (nhiệt cắt, độ mòn dụng cụ, rung động ) Các giới hạn biên...
 • 180
 • 303
 • 0

Xem thêm