nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdc

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG THỐNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ

Tiến sĩ

...  HỒ THỊ MINH HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG THỐNG KÊ Chuyên ngành: Khí tượng học Mã số: 62.44.87.01 ... bằng các chỉ số thống kê. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năngphỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp ... được vấn đề dự báo phỏng khí hậu hiện nay đề ra phương án nghiên cứu phỏng khí hậu khu vực Việt Nam bằng hình RegCM3 thống kê. - Đã khảo sát thử nghiệm các sơ đồ tham số...
 • 166
 • 545
 • 0

Nghiên cứu khả năng phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động thống

Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê

Tiến sĩ

... trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động thống . 3. Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu - Mục đích của luận án là đánh giá được khả năng phỏng khí hậu hạn mùa cho khu ... phỏng 10 năm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỒ THỊ MINH HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG ... hết các quốc gia trên châu lục này, trong đó có Việt Nam. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh...
 • 14
 • 452
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG HỌC " NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG THỐNG " pdf

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG HỌC

Báo cáo khoa học

...  HỒ THỊ MINH HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG THỐNG KÊ Chuyên ngành: Khí tượng học Mã số: 62.44.87.01 ... bằng các chỉ số thống kê. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năngphỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp ... VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG SẢN PHẨM HÌNH SỐ (MOS) Trong chương này trình bày các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án là (1) phương pháp hình hóa khí hậu khu vực (2) phương pháp...
 • 166
 • 610
 • 0

nghiên cứu khả năng phỏng khí hậu cho khu vực việt nam phụ cận bằng hình RegCM3

nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình RegCM3

Khoa học tự nhiên

... Thiện Nguyễn Văn Thắng, 2004). Luận án Tiến sỹ của Hồ Thị Minh Hà (2008) nghiên cứu khả năng phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động thống ... Thử nghiệm phỏng mưa trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình DBKH khu vực RegCM của Kiều Thị Xin (2002) là một trong những kết quả đầu tiên về phỏng khí hậu bằng hình số ở Việt Nam. Đề tài ... liệu đầu vào để xem xét khả năng tái tạo các trường gió, nhiệt ẩm của mô hình. o Quan trắc thực tế trên Việt Nam: 50 trạm quan trắc khí tượng điển hình trải đều trên lãnh thổ Việt Nam. Đây...
 • 87
 • 418
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà hồ với gà lương phượng

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà hồ với gà lương phượng

Nông - Lâm - Ngư

... theo tuổi có sự khác nhau giữa các loài * Thức ăn dinh dưỡng Năng suất trứng phụ thuộc nhiều vào số lượng chất lượng thức ăn, phụ thuộc vào mức năng lượng, hàm lượng protein các thành ... cân bằng giữa năng lượng protein, cân bằng các axit amin, cân bằng các chất khoáng vitamin. Thức ăn chất lượng kém sẽ không thể cho năng suất cao, thậm chí còn gây bệnh cho gia cầm. Các ... trình nghiên cứu ñã ñược ñăng tải trên nhiều tạp chí chuyên ngành chăn nuôi. Thống chưa ñầy ñủ, các công trình nghiên cứu về lai tạo sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôi gà thể hiện trên...
 • 101
 • 870
 • 9

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf

Báo cáo khoa học

... có khả năng biến đổi để tạo ra các tâm hấp phụ để hấp phụ các cation kim loại nặng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sử dụng bã mía ứng dụng vào xử lí môi trường còn ít được quan tâm. Để góp phần vào ... mạnh mẽ các khu công nghiệp, các khu chế xuất đã dẫn tới sự tăng nhanh hàm lượng các ion kim loại nặng trong các nguồn nước thải. Đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp tách ... hoá chất - Các hoá chất được sử dụng để nghiên cứu có độ tinh khiết PA. - Nồng độ ion Ni2+ được xác định bằng phương pháp đo quang với thuốc thử đimetylglyoxim được đo trên máy UV 1700...
 • 4
 • 687
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Dự tính sự biến đổi của một số chỉ số mưa lớn trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình khí hậu khu vực RegCM3 " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... lớn trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình khí hậu khu vực RegCM3 Lê Như Quân1,*, Phan Văn Tân2 1Viện Vật lí Địa cầu, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam ... hậu toàn bộ khu vực nghiên cứu. Tương quan không gian giữa hình quan trắc trên toàn vùng nghiên cứu là 0,207 về thời gian là 0,107. Trên các vùng khí hậu toàn bộ miền tính, ... cận sử dụng các hình động lực để phỏng và dự tính hiện tượng này cũng được phát triển khá mạnh [11-13,16,18]. Trong nghiên cứu phỏng, cả hình toàn cầu hình khu vực đều được...
 • 11
 • 377
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu các hình ảnh bất thường của động mạch thận ở người Việt nam bằng phương pháp chụp động mạch cản quang" ppt

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... Việt Nam. Do đó, mục tiêu của đề tài là: Xác định số lợng ĐMT các nhánh bất thờng của ĐMT bằng phơng pháp chụp động mạch cản quang. I TNG V PHNG PHP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu. ... European Heart Journal. 2002, 23 (21), pp.1684-1691. Nghiên cứu các hình ảnh bất thờng của động mạch thận ở ngời Việt nam bằng phơng pháp chụp động mạch cản quang Trần Đức Hùng*; Đoàn Văn Đệ* ... rốn thận nhánh phụ trực tiếp đi vào từng cực của thận qua bao ngoài thận. Kết quả nghiên cứu bàn luận 1. Đặc điểm về tuổi giới của đối tợng nghiên cứu. * Tuổi: 20 - 29 tuổi: 3 BN...
 • 4
 • 543
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự gia tăng của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay - nhìn từ cội nguồn truyền thống" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... nhất định vào những yếu tố siêu nhiên còn chủ yếu muốn dùng cái kỳ ảo nh một thủ pháp để thể hiện những nghịch cảnh trớ trêu, những số phận bi kịch, đồng thời để Báo cáo nghiên cứu khoa ... Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Minh Hồng, Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975, Luận văn thạc sĩ, Trờng Đại học Vinh, 2002. [2] Phan Cự Đệ (chủ biên), Văn học Việt Nam thế kỷ XX, ... ta. Đọc nhiều truyện ngắn Việt Nam sau 1986, ngời ta thấy xuất hiện nhiều thủ pháp tơng đồng với các thủ pháp của truyện kỳ ảo thế giới. Chảy đi sông ơi, Con gái thuỷ thần, Trơng Chi (Nguyễn...
 • 5
 • 525
 • 1

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Thạc sĩ - Cao học

... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả năng phong hoá giải phóng kim loại nặng từ quặng nghèo chalcopyrit ra môi trường trong điều kiện ngập nước xung (thấm nước). Nghiên cứu các yếu tố ảnh ... phóng. 2.6. Phương pháp nghiên cứu 2.6.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH nồng độ sắt(II) đến khả năng cộng kết – hấp phụ các kim loại nặng lên sắt(III) hydroxit 2.6.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng ... hoá các quá trình tương tác biến đổi chuyển hoá của các sản phẩm sau phong hoá. 2.3. Cơ sở phương pháp luận Các nguyên tố kim loại nặng giải phóng vào môi trường nước theo nhiều cách...
 • 23
 • 389
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Thạc sĩ - Cao học

... TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiờn cứu của luận văn là cỏc kim loại nặng bị phong húa từ quặng pyrit sắt (FeS2) vào mụi trường nước đất. ... Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1. Phƣơng pháp kế thừa 2.2.2. Khảo sát thực địa 2.2.3. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 2.3. Nội dung nghiên cứu 2.3.1. Danh mục hoá chất, thiết bị cần thiết cho nghiên ... nước xung (thấm từng đợt) nước. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa các quá trình tương tác biến đổi cũng như chuyển hóa các sản phẩm sau phong hóa. Đề xuất biện pháp...
 • 30
 • 410
 • 0

nghiên cứu khả năng thích nghi của các giống jatropha sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu biodiesel

nghiên cứu khả năng thích nghi của các giống jatropha sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dầu biodiesel

Báo cáo khoa học

... Định hướng cho nghiên cứu: thu thập các xuất xứ các giống nội địa nhập khẩu các giống ngoại tốt nhất. Nghiên cứu lai tạo giống mới có hàm lượng dầu trong hạt > 40 % năng suất đạt ... xuất cần nghiên cứu tìm các loại cây có dầu khác để sử 10 Tình hình nghiên cứu về cây Jatropha: Ở Việt Nam cây Jatropha mọc lác đác ở một số nơi, song chưa thành hệ thống các giống ... Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả năng thích nghi của các giống Jatropha tại miền Đông Nam Bộ Duyên hải miền Trung. - Đề xuất biện pháp canh tác phù hợp cho cây Jatropha. Đối tượng, phạm...
 • 224
 • 452
 • 0

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

Thủy sản

... vào NTTS trong tương lai. 1.2.2. Tình hình nghiên cứu về bacteriocin trên Thế giới Việt nam 1.2.2.1. Trên Thế giới Trên thế giới hiện nay nghiên cứu về bacteriocin chủ yếu tập trung vào ... rất mới mẻ chưa được nghiên cứu nhiều không chỉ ở Việt Namtrên bình diện quốc tế. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi chọn đề tài:‘ Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi ... Guttulatus). Nghiên cứu đã phân lập được 3 chủng VK có khả năng sinh các chất kháng sinh có bản chất là bacteriocin [13]. 1.2.2.2 Ở Việt NamViệt Nam, hiện nay chưa có nghiên cứu cơ bản nào...
 • 83
 • 660
 • 1

Xem thêm