nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Công nghệ - Môi trường

... đoạn mới trong nghiên cứu về Agrobacterium tumefaciens. Điều này đã mở ra khả năng nghiên cứu cấu trúc chức năng của plasmid bằng kỹ thuật di truyền phân tử (Bùi Chí Bửu Nguyễn Thị Lang, ... thông thƣờng chuyển gen. Tỷ lệ hình thành sẹo cho chúng ta biết đƣợc khả năng hình thành sẹo của mẫu nuôi cấy. Trong thí nghiệm, tỷ lệ hình thành sẹo đƣợc theo dõi ở thời điểm sau ... nuôi cấy trên môi trƣờng đặc ABG (Chilton ctv., 1974) có 50 mg/l kanamycine. Từ vi khu n trên môi trƣờng ABG (phụ lục 3) chọn ra một khu n lạc tốt (single colony) cấy vào 3ml môi trƣờng YEP...
 • 65
 • 476
 • 9

Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu GDP xanh ở việt nam

Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu GDP xanh ở việt nam

Báo cáo khoa học

... hiện nay ở Việt Nam; - Nghiên cứu cơ sở lý luận phơng pháp luận tính chỉ tiêu GDP xanh; - Nghiên cứu kinh nghiệm tính chỉ tiêu GDP xanh Nhật Bản Trung Quốc; - Nghiên cứu đề xuất một ... yếu phục vụ tính chỉ tiêu GDP xanh ở Việt Nam; - Nghiên cứu nguồn thông tin tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị tăng thêm (VA) xanh trong ngành Công nghiệp ở Việt Nam. Sau một năm nghiên cứu ... nhiễm môi trờng. 3. Phơng pháp tính GDP xanh xuất phát từ hình I/O mở rộng. hình I/O đợc mở rộng sử dụng các công cụ để phân tích các vấn đề ô nhiễm môi trờng. Xuất phát từ hình...
 • 99
 • 627
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 7 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 7 pptx

Báo cáo khoa học

... (Bằng KOH) Phụ lục 6. Thành phần môi trƣờng phục hồi MsRe Môi trƣờng Ms-Co Carbenicillin 500 mg/l PH: 6,5 (bằng KOH 0,1N) Phụ lục 7. Thành phần môi trƣờng thanh lọc lần MSS MS salts ... 63 Phụ lục 2. Thành phần môi trƣờng YEP (An ctv, 1988) Bacto pepton 10 g/l Chất trích nấm men 10 g/l NaCl 5 g/l Bacto Agar 15 g/l PH 7,0 (bằng NaOH) Phụ lục 3. Thành phần môi ... Phytagel (Sigma, P8169) 2 g/l Carbenicillin 200 μM pH: 6,5 (bằng KOH) Phụ lục 8. Thành phần môi trƣờng phát sinh phôi DM MS salts B5 vitamin (M 0231) 4,4 g/l KNO3 1,9 g/l Glucose...
 • 5
 • 372
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 6 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 6 ppt

Báo cáo khoa học

... triển cây bông vải ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, tháng 5/2003. 7. Lê Quang Quyến, 2004. Phát Triển Cây Bông Nghề Trồng Bông Ở Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Cây bông Cây có sợi. 8. Trƣơng Thu ... đã tập trung nghiên cứu về hệ thống thanh lọc bằng đƣờng mannose ở bông vải sau khi đƣợc biến nạp, chúng tôi có những nhận xét sau: - Sau khi lây nhiễm trụ hạ diệp bằng bằng vi khu n Agrobacterium ... CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết quả thu đƣợc về khả năng đáp ứng chuyển nạp gen bằng vi khu n Agrobacterium tumefaciens của hai giống bông vải Coker 312 SSR60F, trong...
 • 10
 • 266
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 5 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 5 pptx

Báo cáo khoa học

... cây. Tỷ lệ hình thành sẹo là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong nuôi cấy thông thƣờng chuyển gen. Tỷ lệ hình thành sẹo cho chúng ta biết đƣợc khả năng hình thành sẹo của ... nhau việc mẫu ngay lên môi trƣờng thanh lọc có ảnh hƣởng tới tỷ lệ hình thành sẹo. Theo Firoozabady (1987) Rajasekaran (1996) khả năng tái sinh của cây bông còn phụ thuộc rất lớn vào ... giống Coker 312 đều hình thành sẹo ngay khi còn ở trên môi trƣờng phục hồi đạt tỷ lệ 100%. Trong khi đó mẫu đối chứng của giống SSR60F hình thành sẹo chậm hơn chỉ đạt tỷ lệ 96,67%....
 • 10
 • 229
 • 0

nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S Nh3 phát sinh từ công đoạn sấy thức ăn gia súc bằng phương pháp hấp thụ

nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S và Nh3 phát sinh từ công đoạn sấy thức ăn gia súc bằng phương pháp hấp thụ

Báo cáo khoa học

... toán lắp hình xử lý khí H2S NH3. Tạo được hình. 4 tuần (30/03 – 27/04/10) 3 Chạy hình phân tích nồng độ khí đầu Số liệu, kết quả khảo 2 tuần (28/04 – 12/05/10) 4 Khảo ... nghiên cứu, có thể xác định nồng độ hóa chất thích hợp cho việc hấp thụ 2 khí trên. 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU − Tính toán sơ bộ lắp hình xử lý khí H2S NH3. − Xác định nồng độ khí ... TÀI Đề tài nhằm nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S NH3 trong quá trình sấy thức ăn gia súc bằng phương pháp hấp thụ. Mục tiêu cụ thể: − Xây dựng hình xử lý khí H2S NH3 sinh...
 • 44
 • 1,724
 • 9

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Thạc sĩ - Cao học

... 2.6. Phương pháp nghiên cứu 2.6.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH nồng độ sắt(II) đến khả năng cộng kết – hấp phụ các kim loại nặng lên sắt(III) hydroxit 2.6.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của ... tố kim loại nặng; Nghiên cứu khả năng phong hoá giải phóng các kim loại nặng trên hình bãi thải, đuôi quặng nghèo chalcopyrit trong điều kiện ngập nước; Nghiên cứu khả năng giải phóng kim ... nặng nề môi trường xung quanh. Kim loại nặng trong môi trường có khả năng gây độc ở liều lượng thấp tích luỹ lâu dài trong chuỗi thức ăn. Việc nghiên cứu khả năng giải phóng cơ chế...
 • 23
 • 394
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Nghiên cứu khả năng giải phóng một số kim loại nặng từ các bãi thải, quặng đuôi nghèo pyrit (fes2)

Thạc sĩ - Cao học

... bị cần thiết cho nghiờn cứu TT Tờn dụng cụ, thiết bị Mục đớch 1 Tủ hốt Phỏ mẫu 2 Mấy khu y từ, IKA-RH-KT/C Phục vị cho nghiên cứu khả năng cộng kết 3 Mỏy sục khớ, Việt Nam Đảm bảo ... nghiên cứu 2.2.1. Phƣơng pháp kế thừa 2.2.2. Khảo sát thực địa 2.2.3. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 2.3. Nội dung nghiên cứu 2.3.1. Danh mục hoá chất, thiết bị cần thiết cho nghiên cứu ... nguồn phỏt tỏn KLN chất độc hại vào mụi trường cần được quan tõm nghiờn cứu. 1.3. Hiện trạng ô nhiễm các tác động của KLN đến môi trƣờng khu vực khai thác quặng và vùng lân cận 1.3.1. Hiện...
 • 30
 • 418
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyền nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F COKER 312

Nghiên cứu khả năng chuyền nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và COKER 312

Sinh học

... Hình 4.4. sẹo giống Coker 312 sau 2 tuần trên môi trƣờng MSS2 30 Hình 4.5. sẹo giống Coker 312 sau 2 tuần trên môi trƣờng MSS3 31 Hình 4.6. sẹo trên môi trƣờng MSRe 33 Hình 4.7. ... hình thành sẹo Tỷ lệ hình thành sẹo đƣợc theo dõi ở thời điểm là sau 7 ngày trên môi trƣờng phục hồi. Từ các số liệu này cho phép so sánh tỷ lệ hình thành sẹo giữa mẫu đối chứng ... 19 Hình 2.4. Quá trình hoà hợp T-DNA vào bộ gen của tế bào cây 20 Hình 2.5. hình chuyển nạp T-DNA từ tế bào vi khu n vào tế bào cây 21 Hình 3.1. Cây mầm trên môi trƣờng nảy mầm 23 Hình...
 • 65
 • 532
 • 1

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 3

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 3

Hóa học - Dầu khí

... bằng hấp phụ cho hệ hấp phụ TQ - DNT là 5 phút; hệ TM - DNT là 15 phút hệ AG - DNT là 15 phút. - Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp phụ tới khả năng hấp phụ DNP của than TQ, TM AG đã ... cân bằng hấp phụ cho hệ hấp phụ TQ - DNP là 10 phút; hệ TM - DNP hệ AG - DNP là 15 phút. Luận văn Thạc sỹ khoa học Môi trường Khoa Môi trường- ĐHKHTN -ĐHQGHN41 Nghiên cứu khả năng xử lý ... DNP Hình 3.11. cho thấy pH càng thấp (2,5 - 3,4) khả năng hấp phụ DNP của các loại than hoạt tính càng lớn (pH càng thấp dung lượng hấp phụ càng cao). Với pH trung tính kiềm, khả năng hấp phụ...
 • 46
 • 1,157
 • 9

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 1,2

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh - Chương 1,2

Hóa học - Dầu khí

... kể khả năng sinh tinh trùng hình thái của tinh trùng ở nam giới tăng tỷ lệ sẩy thai ở nữ giới [45].+ Trên động vật ăn phải DNT dẫn đến giảm khả năng sinh sản, cụ thể là giảm khả năng ... dịch DNT, DNP TNR - thí nghiệm về khả năng tự phân huỷ của DNT, DNP TNR bằng ánh sáng mặt trời.Đối chứng 2: bể chứa 4kg đất 2 lít dung dịch DNT, DNP TNR - thử nghiệm khả năng tự xử ... tiện sơ cứu khi ngộ độc là quinon oxy.Luận văn Thạc sỹ khoa học Môi trường Khoa Môi trường-ĐHKHTN -ĐHQGHN7 Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương...
 • 34
 • 1,181
 • 7

Xem thêm