nghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3

nghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof-5 irmof-3

nghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof-5 và irmof-3

Hóa học

... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ KHÍ H2 46 CỦA CÁC VẬT LIỆU MOFs TỔNG HỢP ĐƢỢC 3.1 Nghiên cứu khả hấp phụ khí H2 IRMOF-3 47 3.2 Nghiên cứu khả hấp phụ khí H2 MOF-5 50 3.3 Khảo sát khả ... sát khả hấp phụ khí H2 vật liệu MOFs theo ………… 52 Phương trình Langmuir 3.4 Khảo sát khả hấp phụ khí H2 vật liệu MOFs 53 theo phương trình Freundlich CHƢƠNG 4: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Tài liệu ... Lực hấp phụ có chất lực hấp phụ - Năng lượng hấp phụ đồng hấp phụ thuận nghịch Phương trình có dạng: hay (1-1) - x/m: Khối lượng chất hấp phụ g chất hấp phụ rắn - W: lượng chất bị hấp phụ áp suất...
 • 67
 • 920
 • 3

KHÓA LUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ KHÍ SO2 BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ LÕI NGÔ

KHÓA LUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ KHÍ SO2 BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ LÕI NGÔ

Công nghệ - Môi trường

... bề mặt chất hấp phụhấp phụ vật lí, nhiệt hấp phụ không lớn - Hấp phụ hóa học: Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học ... trình hấp phụ diễn với áp suất không thay đổi Lượng khí sinh tiếp xúc với vật liệu hấp phụ phần khí SO2 giữ lại bề mặt vật liệu hấp phụ, phần 25 lại khỏi vật liệu hấp phụ tiếp xúc với dung dịch hấp ... dịch hấp thụ H2O2 hiệu suất hấp thụ trung bình đạt 27.542 % - Vì vậy, chọn dung dịch hấp thụ NaOH cho nghiên cứu 3.4 Kết khảo sát khả hấp phụ khí SO2 vật liệu hấp phụ 3.4.1 Chất hấp phụ than hoạt...
 • 41
 • 383
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học

Khoa học tự nhiên

... nói lên mẫu vật liệu hoạt hóa có khả hấp phụ tốt Hình 3.2: Ảnh SEM vật liệu chưa hoạt hóa (a) hoạt hóa (b) 43 (a) (b) 3.3 So sánh khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ban đầu vật liệu hấp phụ hoạt hoá ... nhiệt độ đến khả hấp phụ vật liệu nghiên cứu Kết bảng 3.8 biểu diễn hình 3.8 Khi nhiệt độ tăng khả hấp phụ vật liệu giảm xuống Điều liên quan đến chất hấp phụ nhiệt hấp phụ vật liệu Lấy cốc dung ... hóa học Tùy thuộc vào chất lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ người ta xếp vào lực vật lý hay lực hóa học Sự hấp phụ vật lý: 16 Sự hấp phụ gọi hấp phụ vật lý nếu lực hấp phụ lực tương tác...
 • 62
 • 894
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ methylen xanh trên vật liệu hấp phụ điều chế từ cành cây keo lá tràm

Nghiên cứu khả năng hấp phụ methylen xanh trên vật liệu hấp phụ điều chế từ cành cây keo lá tràm

Báo cáo khoa học

... có vật liệu ; - pH môi trường hấp phụ pH vật liệu; - Liều lượng vật liệu hấp phụ; - Thời gian hấp phụ; - Nồng độ chất hấp phụ 1.2.2 Cân hấp phụ 19 Hấp phụ vật lý trình thuận nghịch Khi tốc độ hấp ... nước dự đoán khả hấp phụ chúng vật liệu hấp phụ Phần lớn chất hữu tồn nước dạng phân tử trung hòa, bị phân cực Do trình hấp phụ vật liệu hấp phụ chất hữu chủ yếu theo chế hấp phụ vật lý [12] 1.2.1.4 ... tiêu nghiên cứu - Khảo sát khả hấp phụ methylen xanh tro keo yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ - So sánh tính chất khả hấp phụ than hoạt tính điều chế từ cành keo tràm so với vật liệu hấp phụ...
 • 65
 • 2,166
 • 5

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+, Zn2+ của sợi xơ dừa biến tính bằng axit acrylic

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+, Zn2+ của sợi xơ dừa biến tính bằng axit acrylic

Nông - Lâm - Ngư

... Nghiên cứu khả hấp phụ ion Cu2+ Zn2+ copolyme ghép phương pháp hấp phụ bể - Khảo sát khả tái hấp phụ vật liệu: Dùng axit giải hấp phụ tiến hành hấp phụ điều kiện tối ưu tìm Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ... TS TRẦN MẠNH LỤC hấp phụ vật lý, tăng nhiệt độ khả hấp phụ vật lý giảm khả hấp phụ hóa học tăng lên Giải hấp phụ trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Giải hấp phụ dựa nguyên tắc ... lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ, người ta phân biệt hấp phụ vậthấp phụ hóa học - Hấp phụ vật lý: gây lực Vander Waals phần tử chất bị hấp phụ bề mặt chất hấp phụ, liên kết yếu dễ...
 • 48
 • 1,132
 • 5

nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai

Thạc sĩ - Cao học

... công trình nghiên cứu tiến hành đồng nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu sinh khối khả hấp thụ carbon rừng nhiều tác giả quan tâm năm gần đây; phương pháp nghiên cứu đa dạng ... trình nghiên cứu giới Việt Nam có liên quan đến đề tài - Các công trình nghiên cứu sinh khối suất rừng - Các công trình nghiên cứu khả hấp thụ khí CO2 rừng - Các công trình nghiên cứu Mỡ 2.3.2 Nghiên ... thể Mỡ 47 4.2 Nghiên cứu sinh khối bụi, thảm tươi vật rơi rụng 48 4.2.1 Nghiên cứu sinh khối bụi, thảm tươi 48 4.2.2 Nghiên cứu sinh khối vật rơi rụng 50 4.3 Nghiên cứu tổng sinh...
 • 108
 • 367
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion photphat của bùn đỏ ứng dụng xử lý tách khỏi nguồn nước

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion photphat của bùn đỏ và ứng dụng xử lý tách khỏi nguồn nước

Khoa học tự nhiên

... vật liệu hấp phụ bùn đỏ hoạt hóa - Nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu PO43- Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện pH, nồng độ chất bị hấp phụ, thời gian ảnh hưởng ion đến khả hấp phụ vật liệu - Áp dụng ... ZrO2 khảo sát khả hấp phụ photphat Kết cho thấy, vật liệu hấp phụ tốt photphat, tải trọng hấp phụ theo mô hình Langmuir 29,71 mg P/g Thời gian cân hấp phụ Khả hấp phụ tăng giảm pH ngược lại Nghiên ... tính, khảo sát khả hấp phụ photphat vật liệu, kết cho thấy vật liệu có tải trọng hấp phụ PO43-đạt 20,2 mg/g Kết nghiên cứu tác giả nước cho thấy triển vọng sử dụng Zr làm vật liệu hấp phụ, xử...
 • 78
 • 1,445
 • 5

Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ - xúc tác của hệ Composit FeOx.Oxit Graphen

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ - xúc tác của hệ Composit FeOx.Oxit Graphen

Khoa học tự nhiên

... Kết nghiên cứu khả xử lý MB vật liệu composit FG1, FG2 FG3 .55 Hình 3.15 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ asen vật liệu FG1 57 Hình 3.16 Đường hấp phụ ... có ý nghĩa to lớn Trong khoảng 25 năm gần đây, vật liệu cacbon vật liệu sở cacbon vật liệu sử dụng nhiều để làm vật liệu hấp phụ - xúc tác Vật liệu sở cacbon có bước dài, than hoạt tính, Luận ... Phenol 28.26 Phương pháp hấp phụ phương pháp chủ yếu hiệu việc xử lý nước thải Hấp phụ tượng xảy bề mặt, chất bị hấp phụ hút bám vào bề mặt vật liệu hấp phụ rắn liên kết vật lý hay liên kết hóa...
 • 78
 • 412
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Hóa học - Dầu khí

... điatomit với khả hấp phụ tốt, giá thành rẻ có khả thương mại hoá cao cacbon nano với nhiều thuộc tính lý lý hoá quý báu bước đầu nghiên cứu ứng dụng vào hấp phụ Nghiên cứu khả hấp phụ thuốc nhuộm ... đích nghiên cứu - Khảo sát hấp phụ thuốc nhuộm nước cacbon nano điatomit biến tính để tìm điều kiện tối ưu cho trình hấp phụ - So sánh khẳ hấp phụ thuốc nhuộm vật liệu - Từ tìm quy luật hấp phụ ... trình hấp phụ - Ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp I.3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Biến tính vật liệu điatomit - Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm Điatomit biến tính nano cacbon - Nghiên cứu...
 • 15
 • 774
 • 0

KHÓA LUẬN TỔNG hợp KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3

KHÓA LUẬN TỔNG hợp và KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3

Hóa học

... dạng vật liệu nano người ta dựa vào lĩnh vực ứng dụng khác chúng như:  Vật liệu nano kim loại;  Vật liệu nano bán dẫn;  Vật liệu nano có từ tính;  Vật liệu nano sinh học Hình Phân loại vật liệu ... Về trạng thái vật liệu, người ta phân chia thành ba trạng thái: rắn, lỏng khí Vật liệu nano tập trung nghiên cứu nay, chủ yếu vật liệu rắn, sau đến chất lỏng khí Thông thường vật liệu nano phân ... KẾT TỦA ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO OXIT 10 1.5 CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO 11 1.5.1 Vật liệu ABO 11 1.5.2 Vật liệu ABO biến tính 12 1.6 VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ...
 • 41
 • 570
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (cr3+, ni2+, cu2+, zn2+) bằng bã mía sau khi đã biến tính thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (cr3+, ni2+, cu2+, zn2+) bằng bã mía sau khi đã biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... pháp hấp phụ 1.3.1 Hiện tượng hấp phụ Hấp phụ tích lũy chất bề mặt phân cách pha (rắn - lỏng, khí - lỏng, lỏng lỏng) Chất có bề mặt, xảy hấp phụ gọi chất hấp phụ; chất tích lũy bề mặt chất hấp phụ ... Nguyên liệu đầu VLHP khảo sát đặc điểm bề mặt SEM IR 2.1.2 Nghiên cứu khả hấp phụ ion Cr3+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh 2.1.2.1 Khảo sát ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ VLHP ... luận nguyên liệu VLHP có khả hấp phụ Cr3+, Ni2+, Cu2+, Zn2+; khả hấp phụ VLHP cao hẳn so với nguyên liệu 3.4 Thời gian đạt cân VLHP Bảng 3.7 Sự phụ thuộc dung lượng vào thời gian hấp phụ Thời gian...
 • 23
 • 1,572
 • 4

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng cr3+, ni2+, cu2+, zn2+ bằng bã mía sau khi đã biến tính thử nghiệm xử lý môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng cr3+, ni2+, cu2+, zn2+ bằng bã mía sau khi đã biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường

Khoa học tự nhiên

... bị hấp phụ Bản chất tượng hấp phụ tương tác phân tử chất hấp phụ chất bị hấp phụ Tùy theo chất lực tương tác mà người ta phân biệt hai loại hấp phụ hấp phụ vậthấp phụ hóa học 1.3.1.1 Hấp phụ ... mặt chất hấp phụhấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn 1.3.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học ... pháp hấp phụ tĩnh 28 2.4.2.1 Khảo sát ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ VLHP 28 2.4.2.2 Khảo sát khả hấp phụ VLHP nguyên liệu 28 2.4.2.3 Khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ VLHP .29 2.4.2.4 Khảo...
 • 60
 • 664
 • 4

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của bã mía sau khi biến tính bằng axit xitric thử nghiệm xử lý môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của bã mía sau khi biến tính bằng axit xitric và thử nghiệm xử lý môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... mặt chất hấp phụ phần tử bị hấp phụ Hiện tượng hấp phụ xảy lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ Tuỳ theo chất lực tương tác mà người ta chia làm hai loại hấp phụ: hấp phụ vậthấp phụ hóa ... chất hấp phụ Các chất bị hấp phụ đẩy phân tử nước để chiếm chỗ bề mặt chất hấp phụ Điều xảy tương tác chất bị hấp phụ chất hấp phụ mạnh tương tác chất hấp phụ nước Khả hấp phụ chất hấp phụ chất ... bị hấp phụ với phần tử chất hấp phụ Lực liên kết bền, khó bị phá vỡ Trong thực tế phân biệt hấp phụ vậthấp phụ hóa học tương đối Trong số hệ hấp phụ, hấp phụ xảy đồng thời hai trình hấp phụ...
 • 73
 • 272
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thăm dò xử lí môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngược với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Hiện tượng hấp phụ xảy lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ ... chất hấp phụhấp phụ vật lí, nhiệt hấp phụ không lớn [2,7,11] 1.2.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa ... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - 10 Với mục đích đó, đề tài nghiên cứu nội dung sau: 1- Chế tạo vật liệu hấp phụ từ bã mía 2- Nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu hấp phụ...
 • 47
 • 1,678
 • 18

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... chất hấp phụhấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn [1], [3], [4] 1.2.1.2 Hấp phụ hoá học Hấp phụ hoá học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hoá học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ ... chất hấp phụ chất bị hấp phụ Tuỳ theo chất lực tương tác mà người ta phân biệt hai loại hấp phụ hấp phụ vậthấp phụ hoá học [1], [3], [4] 1.2.1.1 Hấp phụ vật lý Các phân tử chất bị hấp phụ ... đoán khả hấp phụ chúng VLHP Phần lớn chất hữu tồn nước dạng phân tử trung hoà, bị phân cực Do trình hấp phụ VLHP chất hữu chủ yếu theo chế hấp phụ vậtKhả hấp phụ chất hữu VLHP phụ thuộc vào:...
 • 55
 • 1,338
 • 10

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc thăm dò xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) nhằm n Do đó, chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc thăm dò xử lý môi trường” Số hóa Trung tâm Học liệu – ... tiêu - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hấp phụ (pH, thời gian, nồng độ ion kim loại) - Thử nghiệm khả hấp phụ vỏ lạc với kim loại Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc - Khảo ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - NGUYỄN THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC THĂM DÒ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa phân...
 • 54
 • 1,135
 • 5

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thăm dò xử lí môi trường.pdf

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ng dng ca NLMT a Sn xut nc núng N-ớc nóng (a) N-ớc lạnh vào (b) Tấm kính Tia sáng mặt trời Lớp vỏ cách nhiệt ống dẫn n-ớc kim loại Tấm hấp thụ Hỡnh 1.3 S mt b thu sn xut nc núng V c bn mt thit ... nhit tt, mt trờn ca nú ph mt lp sn en, hp th nhit tt v c gi l tm hp th (3) 1 Lớp vỏ cách nhiệt Tấm hấp thụ Tấm kính Tia sáng mặt trời Hỡnh 1.1 S hp thu NLMT theo nguyờn lý hiu ng nh kớnh Cỏc tia...
 • 88
 • 959
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa thử nghiệm xử lý môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường

Khoa học tự nhiên

... chất hấp phụhấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn [1], [3], [4] 1.2.1.2 Hấp phụ hoá học Hấp phụ hoá học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hoá học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ ... chất hấp phụ chất bị hấp phụ Tuỳ theo chất lực tương tác mà người ta phân biệt hai loại hấp phụ hấp phụ vậthấp phụ hoá học [1], [3], [4] 1.2.1.1 Hấp phụ vật lý Các phân tử chất bị hấp phụ ... đoán khả hấp phụ chúng VLHP Phần lớn chất hữu tồn nước dạng phân tử trung hoà, bị phân cực Do trình hấp phụ VLHP chất hữu chủ yếu theo chế hấp phụ vậtKhả hấp phụ chất hữu VLHP phụ thuộc vào:...
 • 55
 • 719
 • 4

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc thăm dò xử lý môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường

Khoa học tự nhiên

... chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) nhằm n Do đó, chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc thăm dò xử lý môi trường” Số hóa Trung tâm Học liệu – ... tiêu - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hấp phụ (pH, thời gian, nồng độ ion kim loại) - Thử nghiệm khả hấp phụ vỏ lạc với kim loại Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc - Khảo ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - NGUYỄN THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC THĂM DÒ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa phân...
 • 54
 • 1,124
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ m ột số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thăm dò xử lí môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ m ột số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường

Công nghệ - Môi trường

... chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngược với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Hiện tượng hấp phụ xảy lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ ... chất hấp phụhấp phụ vật lí, nhiệt hấp phụ không lớn [2,7,11] 1.2.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa ... việc nghiên cứu biến đổi tạo vật liệu hấp phụ để tách loại ion kim loại nặng Xuất phát từ lí trên, chúng tô i chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ m ột số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ chế...
 • 48
 • 729
 • 5

Xem thêm