nghiên cứu khả năng giải hấp phụ và tái hấp phụ của vật liệu

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Chế tạo, nghiên cứu tính chất từ của nanocomposite polynaphthylamineFe3O4 và ứng dụng xử lí asen (III) trong nước

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Chế tạo, nghiên cứu tính chất từ của nanocomposite polynaphthylamineFe3O4 và ứng dụng xử lí asen (III) trong nước

Khoa học tự nhiên

... hấp phụ asen, chọn điều kiện để thực phục hồi khả hấp phụ asen cho vật liệu có dung lượng hấp phụ cực đại lớn M1, sau khảo sát khả tái sử dụng vật liệu Để thực trình nhả hấp phụ tái hấp phụ vật ... Cho vào bình 0,01 gam vật liệu hấp phụ Khuấy khoảng thời gian 20 phút, lọc dung dịch xác định nồng độ asen lại 2.2.4.4 Nghiên cứu khả giải hấp phụ tái hấp phụ vật liệu Do pH = 14 vật liệu gần khả ... nhiệt hấp phụ asen vật liệu M1 Hình 3.17 Đẳng nhiệt hấp phụ asen vật liệu M2 Hình 3.18 Đẳng nhiệt hấp phụ asen vật liệu M3 Hình 3.19 Đồ thị hấp phụ giải hấp phụ N2 mẫu Fe3O4 Hình 3.20 Đồ thị hấp...
 • 87
 • 602
 • 0

Tổng hợp vật liệu perovskit La1-xLixMO3 (M: Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol- gel xitrat thử hoạt tính xúc tác của chúng trong một số phản ứng

Tổng hợp vật liệu perovskit La1-xLixMO3 (M: Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol- gel xitrat và thử hoạt tính xúc tác của chúng trong một số phản ứng

Khoa học tự nhiên

... phụ asen, chọn điều kiện để thực phục hồi khả hấp phụ asen cho vật liệu có dung lượng hấp phụ cực đại lớn M1, sau khảo sát khả tái sử dụng vật liệu Để thực trình nhả hấp phụ tái hấp phụ vật liệu ... Cho vào bình 0.01g vật liệu hấp phụ Khuấy khoảng thời gian 20 phút, lọc dung dịch xác định nồng độ asen lại 2.2.4.4 Nghiên cứu khả giải hấp phụ tái hấp phụ vật liệu Do pH = 14 vật liệu gần khả hấp ... lượng hấp phụ cực đại vật liệu [3] Dung lượng hấp phụ cực đại ( qmax ) lượng chất tối đa bị hấp phụ đơn vị chất hấp phụ thời điểm cân Dựa vào dung lượng hấp phụ cực đại dự đoán khả hấp phụ chất hấp...
 • 75
 • 440
 • 0

Phổ tán xạ raman doc

Phổ tán xạ raman doc

Vật lý

... photon ngược lại với anti-Stoke Từ mà có khác hai phổ để có lựa chọn phổ hợp lý VIII Ứng dụng: Có nhiều ứng dụng thực tế:  Ứng dụng phân tích cấu trúc vật liệu, đặc biệt vật liệu bán dẫn vật liệu ... sử dụng lựa chọn một vài phương pháp để áp dụng Tuy nhiên phổ học, phương pháp vạn người nghiên cứu phải sử dụng nhiều phương pháp khác để tìm thông tin mong muốn từ vật liệu Đó lý nhà khoa học ... trọng chế tạo vật liệu Có thể nói phương pháp phân tích ngày có nhiều ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực Các phương pháp phân tích, kiểm tra phong phú đa dạng Căn vào hướng nghiên cứu cụ thể, người...
 • 30
 • 664
 • 10

Khảo sát quá trình tán xạ raman cưỡng bức

Khảo sát quá trình tán xạ raman cưỡng bức

Khoa học tự nhiên

... có nhiều công trình lý thuyết nghiên cứu tán xạ Raman Các nhà nghiên cứu lý thuyết đa mô hình vật lý mô tả trình tán xạ Raman cỡng Luận văn nằm tiến trình nghiên cứu Luận văn gồm bốn chơng Chơng ... quang phổ raman để nghiên cứu hợp chất hữu cơ, vô cơ, hoá lý, hoá sinh Hiện trung tâm quốc gia nớc ta có phòng nghiên cứu ứng dụng tán xạ Raman Song song với công trình nghiên cứu thực nghiệm, ... hành quan sát nghiên cứu dễ dàng Những kết thực nghiệm cho thấy khả ứng dụng tán xạ Raman khoa học sống to lớn Đặc biệt quang phổ Raman công cụ quan trọng để nghiên cứu cấu tạo vật chất Ngời...
 • 38
 • 496
 • 0

Giải pháp nâng cao kết quả thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Giải pháp nâng cao kết quả thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Nông - Lâm - Ngư

... ñ tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u Ph n CƠ S LÝ LU N TH C TI N V THU ... tài nghiên c u c a riêng Các s li u ñư c s d ng lu n văn trung th c, có ngu n g c rõ ràng Các k t qu nghiên c u lu n văn ñư c t p h p t i quan B o hi m xã h i thành ph B c Ninh chưa t ng ñư c nghiên ... phương v thu BHXH kh i doanh nghi p qu c doanh 49 Ph n ð C ðI M ð A BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 51 3.1 ð c ñi m c a ñ a bàn nghiên c u 51 3.1.1 V trí ñ a lý, ði u ki n t nhiên: 51 3.1.2 ði u ki...
 • 131
 • 404
 • 0

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính tại xã quang thuận, huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính tại xã quang thuận, huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

Thạc sĩ - Cao học

... DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 2.3 Nội dung nghiên cứu 34 iv 2.4 Phương pháp nghiên cứu ... gọi sở liệu địa chính) để phục vụ cho quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện in giấy để phục vụ cho quản lý đất đai cấp xã [18] Cơ sở liệu địa bao gồm liệu Bản đồ địa liệu thuộc tính địa - Dữ liệu ... chức với tổng diện tích là: 103.057,7m2 34 Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...
 • 89
 • 648
 • 0

Thực trạng tàn tật do bệnh phong tại hải dương kết quả điều trị tàn tật bệnh phong ở bệnh viện phong chí linh trong 5 năm (2008 2012

Thực trạng tàn tật do bệnh phong tại hải dương và kết quả điều trị tàn tật bệnh phong ở bệnh viện phong chí linh trong 5 năm (2008 2012

Y dược - Sinh học

... khác - Tính an toàn: Nghiên cứu không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần người bệnh trước, sau nghiên cứu 30 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung đối tƣợng nghiên cứu Tổng số bệnh nhân ... thời điểm nghiên cứu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tiếp cận (nghiên cứu tiến cứu) để bổ xung thông tin cần thiết, đảm bảo xác cho thông tin gián tiếp 2.6 Xử lý số liệu Nhập sử lý số liệu phần ... + giày dép + đeo kính - Vật lý trị liệu + ngoại khoa + giày dép + đeo kính - Vật lý trị liệu + nội khoa + ngoại khoa + giày dép + đeo kính 21 Vài nét địa bàn nghiên cứu Tỉnh Hải Dương tỉnh thuộc...
 • 73
 • 441
 • 1

Tán xạ RAMAN

Tán xạ RAMAN

Kỹ thuật lập trình

... trường tác động vào vật liệu điện tử hạt nhân bị dịch chuyển hai hướng ngược Lực điện trường làm cho nguyên tử bị phân cực, ký hiệu P, phụ thuộc vào điện trường tác động chất vật liệu tính sau: ... nhau, gây tán sắc mode Tán sắc màu phân chia thành tán sắc vật liệu tán sắc ống dẫn sóng Tán sắc vật liệu xảy phụ thuộc chiết suất vào bước sóng Tán sắc ống dẫn sóng xảy ánh sáng truyền sợi ánh ... sóng Stoke số lượng sóng Stoke phụ thuộc vào công suất vào 1.2.3 Ảnh hưởng chất phụ gia sợi thuỷ tinh Sợi thuỷ tinh tạo từ hỗn hợp oxide nóng chảy Các oxide tạo vật liệu có cấu trúc mạng phân tử...
 • 101
 • 1,276
 • 13

Tán xạ Raman.doc

Tán xạ Raman.doc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trường tác động vào vật liệu điện tử hạt nhân bị dịch chuyển hai hướng ngược Lực điện trường làm cho nguyên tử bị phân cực, ký hiệu P, phụ thuộc vào điện trường tác động chất vật liệu tính sau: ... nhau, gây tán sắc mode Tán sắc màu phân chia thành tán sắc vật liệu tán sắc ống dẫn sóng Tán sắc vật liệu xảy phụ thuộc chiết suất vào bước sóng Tán sắc ống dẫn sóng xảy ánh sáng truyền sợi ánh ... sóng Stoke số lượng sóng Stoke phụ thuộc vào công suất vào 1.2.3 Ảnh hưởng chất phụ gia sợi thuỷ tinh Sợi thuỷ tinh tạo từ hỗn hợp oxide nóng chảy Các oxide tạo vật liệu có cấu trúc mạng phân tử...
 • 101
 • 967
 • 5

Sai số của phép đo xử lý kết quả đo

Sai số của phép đo và xử lý kết quả đo

Cơ khí - Chế tạo máy

... đường cong gần f(x) phản ánh trình vật GV_Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 2: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO lý nghiên cứu f(x) P(x) Các bước thực hiện: ... GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 2: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO Hình 2.2 Lưu đồ thuật toán trình gia công kết đo 2.4.2 Xây dựng biểu thức giải tích đường cong thực nghiệm Trong kỹ thuật ... bình để giải Quá trình tính toán tiến hành tay ứng dụng máy tính (PC) để giải chương trình tự viết phần mềm chuyên dụng: Matlab, Mathematica, Maple, Exel… (Hướng dẫn sinh viên đọc thêm tài liệu...
 • 7
 • 7,800
 • 81

tán xạ Raman kích thích

tán xạ Raman kích thích

Công nghệ thông tin

... trường tác động vào vật liệu điện tử hạt nhân bị dịch chuyển hai hướng ngược Lực điện trường làm cho nguyên tử bị phân cực, ký hiệu P, phụ thuộc vào điện trường tác động chất vật liệu tính sau: ... nhau, gây tán sắc mode Tán sắc màu phân chia thành tán sắc vật liệu tán sắc ống dẫn sóng Tán sắc vật liệu xảy phụ thuộc chiết suất vào bước sóng Tán sắc ống dẫn sóng xảy ánh sáng truyền sợi ánh ... sóng Stoke số lượng sóng Stoke phụ thuộc vào công suất vào 1.2.3Ảnh hưởng chất phụ gia sợi thuỷ tinh Sợi thuỷ tinh tạo từ hỗn hợp oxide nóng chảy Các oxide tạo vật liệu có cấu trúc mạng phân tử...
 • 102
 • 567
 • 5

Hiện tượng tán xạ Raman trong hệ thống thông tin quang

Hiện tượng tán xạ Raman trong hệ thống thông tin quang

Vật lý

... so với băng thơng khuếch đại Raman 20 – 30 THz Một vài Photon bơm bỏ lượng để tạo thành Photon khác có lượng giảm tần số thấp Năng lượng lại hấp thụ phân tử Silica kết thúc trạng thái rung Một ... tử hấp thụ lượng photon, sau tạo photon có lượng khác Vì tán xạ Raman kích thích định nghĩa tượng photon thứ cấp sinh kích thích từ nguồn bên ngồi Hiện tượng giải thích cụ thể sau: Nếu đưa vào ... cho nhiều kênh lúc Sự chuyển giao lượng kênh bất lợi đến tiêu hệ thống phụ thuộc vào mẫu bít xuất tất kênh lúc III ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH : BỘ KHUẾCH ĐẠI RAMAN Hầu hết...
 • 11
 • 784
 • 8

nghiên cứu ảnh hưởng của khí tượng đến kết quả đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử

nghiên cứu ảnh hưởng của khí tượng đến kết quả đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử

Kiến trúc - Xây dựng

... giáo TS Dơng Vân Phong, em chọn đề tài : Nghiên cứu ảnh hởng khí tợng đến kết đo chiều dài máy toàn đạc điện tử Làm đề tài tốt nghiệp Mục đích đề tài nghiên cứu ảnh hởng khí tợng đến kết đo dài máy ... Ngoài để máy trao đổi đ ợc với máy vi tính, nh trút số liệu từ nhớ máy vào máy tính để tiếp tục trình vẽ đồ phần file số liệu từ máy tính vào nhớ máy ngời ta có cài đặt cho máy phần mềm thông ... chất Đồ án tốt nghiệp Trong đó: m k : phụ thuộc vào kết cấu máy, độ xác ph ơng pháp xác định k, m k mang tính hệ thống máy có m k khoảng ữ 5(mm) m : phụ thuộc vào yếu tố: phơng pháp đo pha, điều...
 • 78
 • 829
 • 0

TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH

TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH

Điện - Điện tử - Viễn thông

... RAMAN GIẢN ĐỒ NĂNG Năng lượng Tán xạ Raman xảy bơm ánh sáng thích hợp vào E2 E2 môi trường sợi quang Photon tán xạ Photon tán xạ hω p Các photon ánh sáng tác động với phân tử vật chất hω s ... Raman kích thích ĐẶC TÍNH CỦA TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH ĐẶC TÍNH CỦA TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH  Tương tác sóng bơm sóng Stoke  Phổ khuyếch đại Raman  Công suất ngưỡng ĐẶC TÍNH CỦA TÁN XẠ RAMAN KÍCH ... Raman ĐẶC TÍNH CỦA TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH PHỔ KHUYẾCH ĐẠI RAMAN Phổ khuyếch đại Raman sợi Silic ĐẶC TÍNH CỦA TÁN XẠ RAMAN KÍCH THÍCH CÔNG SUẤT NGƯỠNG  Ngưỡng Raman công suất bơm đầu vào cho đầu...
 • 19
 • 1,091
 • 4

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐO XỬ LÝ TÍNH TOÁN BÌNH SAI KẾT QUẢ ĐO GPS ĐỂ THÀNH LẬP CÁC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐO VÀ XỬ LÝ TÍNH TOÁN BÌNH SAI KẾT QUẢ ĐO GPS ĐỂ THÀNH LẬP CÁC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... khác lý lời giải khác Vì lời giải FIX có khả phân tích phương sai để kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Fisher, nên lời giải có độ tin cậy lớn Lời giải FIX đưa tham số độ xác lời giải: RDOP ... Vấn đề xác định độ cao đo công nghệ GPS nghiên cứu chi tiết đề tàiNghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ GPS đo độ cao”, không trình bày kết nghiên cứu mà sử dụng kết luận đề tài nói việc ... số liệu bị đứt đoạn, định số lần lặp v.v Điều quan trọng kinh nghiệm có tìm nhanh chóng lời giải thỏa mãn tiêu chuẩn đặt phần Độ số liệu lớn trình tính toán nhanh Độ thấp tính toán lâu thấp...
 • 27
 • 1,592
 • 10

Tán xạ Raman kích thích

Tán xạ Raman kích thích

Công nghệ thông tin

... trường tác động vào vật liệu điện tử hạt nhân bị dịch chuyển hai hướng ngược Lực điện trường làm cho nguyên tử bị phân cực, ký hiệu P, phụ thuộc vào điện trường tác động chất vật liệu tính sau: ... nhau, gây tán sắc mode Tán sắc màu phân chia thành tán sắc vật liệu tán sắc ống dẫn sóng Tán sắc vật liệu xảy phụ thuộc chiết suất vào bước sóng Tán sắc ống dẫn sóng xảy ánh sáng truyền sợi ánh ... sóng Stoke số lượng sóng Stoke phụ thuộc vào công suất vào 1.2.3 Ảnh hưởng chất phụ gia sợi thuỷ tinh Sợi thuỷ tinh tạo từ hỗn hợp oxide nóng chảy Các oxide tạo vật liệu có cấu trúc mạng phân tử...
 • 101
 • 416
 • 2

KếT QUả ĐO CHỉ Số TRí TUệ CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP QUA TRắC NGHIệM J.C RAVEN

KếT QUả ĐO CHỉ Số TRí TUệ CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP QUA TRắC NGHIệM J.C RAVEN

Sinh học

... pháp tác động s phạm nhằm phát huy tiềm trí tuệ học tập sinh viên PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Phơng pháp đợc sử dụng nghiên cứu ny l điều tra trắc nghiệm 186 sinh viên (trong đó, 50 sinh viên lớp Khoa ... tra phiếu, vấn trực tiếp đợc sử dụng phạm vi nghiên cứu ny Kết đợc xử lý theo phơng pháp toán thống kê KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Vi nét khách thể nghiên cứu Tiềm trí tuệ cá nhân có đợc bộc lộ v phát ... sinh viên phát huy tính độc lập suy nghĩ, khả diễn thuyết v giải vấn đề, * Đối với sinh viên: Tham gia cách chủ động, tích cực lớp nh tự học, tự nghiên cứu nh (trao đổi với giảng viên, sinh viên...
 • 6
 • 703
 • 1

Xem thêm