nghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 metoxybenzyliđen chitosan

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 metoxybenzyliđen) chitosan nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n  (3  metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Hóa học

... tr n nh: dn xut N- propionyl chitosan, N- butylryl chitosan, Nhexanoyl chitosan, N- octanoyl chitosan, N- lauroyl chitosan, N- benzoyl chitosan vv Cỏc dn xut ny c ng dng ch yu cụng nghip Nguyn i Ngc ... mụi trng nc n n chitosan vi kh nng tan kộm nc ó lm hn ch phn no hiu qu v phm vi ng dng Vỡ vy, tng kh nng ng dng ca chitosan chỳng ta phi ci thin kh nng tan nc ca chitosan Hin nay, tr n th gii, ... III .3. 1 .3 nh hng ca lng cht hp ph n kh nng hp ph ion kim loi (tớnh theo % lng ion kim loi hp ph) 54 III .3. 2 Nghi n cu kh nng gii hp ph ion kim loi nng ca chitosan v dn xut N- (3- metoxybenzylien)chitosan...
 • 74
 • 373
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Hóa học

... ph ion ng ca chitosan v dn xut N- (3- hydroxyl-4-metoxyl benzylien) chitosan 53 Hỡnh 3. 18: nh hng ca pH n kh nng hp ph ion kim loi ng 54 Hỡnh 3. 19: nh hng ca lng polyme n % hp ph ion kim ... mụi trng nc n n chitosan vi kh nng tan kộm nc ó lm hn ch phn no hiu qu v phm vi ng dng Vỡ vy, tng kh nng ng dng ca chitosan chỳng ta phi ci thin kh nng tan nc ca chitosan Hin nay, tr n th gii, ... ph ion kim loi nng ca sn phm chitosan bin tớnh Ngoi ra, chitosan li n kt ngang vi glutaranehit c s dng lm mng b n thm Ngoi ra, cú th tng hp dn xut N- ankyl chitosan bng phn ng gia chitosan v...
 • 75
 • 464
 • 0

Khảo sát phản ứng mannich với xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại

Khảo sát phản ứng mannich với xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại

Khoa học xã hội

... COOEt + N N O N N Toluene, 60oC Ph Ph EtOOC 85% Ph n ứng Mannich 3. 1 Giới thiệu ph n ứng Mannich Trong ph n ứng tổng hợp hữu tạo li n kết C-C C -N Mannich ph n ứng sử dụng phổ bi n Ph n ứng Mannich ... để khảo sát yếu tố ph n ứng Mannich Để đề tài thêm tính phát huy nghi n cứu sâu vào zeolite, đề xuất hướng nghi n cứu là:  Khảo sát ph n ứng Mannich với d n xuất khác benzaldehyde, aniline cetone ... nhi n hay tổng hợp ban đầu có cation bù Na+ Ph n ứng trao đổi ion mô tả sau : nNa+- Zeol- + Mn+ → Mn+-(Zeol-) n + nNa+ Mn+ cation kim loại hóa trị n, Zeol- điểm mang đi n tích âm khung zeolite Những...
 • 40
 • 305
 • 0

Phân tích cấu trúc bằng phổ hồng ngoại

Phân tích cấu trúc bằng phổ hồng ngoại

Năng lượng

... thái N nguy n tử mô tả 3N toạ số, người ta n i chúng có 3N mức tự • Trong 3N mức tự có mức tư li n quan đ n chuy n động tònh ti n to n ph n tử mức tự li n quan đ n chuy n động quay ph n tử • Như ... r n) có t n số đặc trưng nhóm khác tương tác ph n tử khác trạng thái khí tương tác ph n tử yếu, trạng thái lỏng, r n ph n tử g n n n tương tác mạnh làm ảnh hưởng đ n dao động nguy n tử n n t n ... chất(mẫu nghi n cứu mẫu so sánh) đồng chất mẫu hợp chất • Sử dụng Atlas phổ chu n: so sánh phổ hồng ngoại chất nghi n cứu với phổ chu n Atlas phổ hồng ngoại, đồng chất nghi n cứu (đònh tính chất nghiên...
 • 23
 • 2,402
 • 37

Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử

Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử

Khoa học tự nhiên

... Cỏc nng lng Hartree Tng nng lng in t v cỏc nng lng im -32 0.684716 khụng Tng nng lng in t v nhit -32 0.678198 Tng nng lng in t v Enthalpy -32 0.677254 Tng nng lng in t v nng lng t -32 0.717 538 c ... chnh nhit ca Nng lng t Gibbs -0.011962 Tng nng lng in t v cỏc nng lng im -168.056 530 khụng Tng nng lng in t v nhit -168.0 537 81 Tng nng lng in t v Enthalpy -168.052 837 Tng nng lng in t v nng lng ... l nhng hiu chnh cp v nng lng v hm riờng E ' 'n , ' 'n l nhng hiu chnh cp v nng lng v hm riờng E n ' , n ' l nhng hiu chnh cp n v nng lng v hm n n riờng Trong s gn ỳng cp 1, ta b qua nhng nng lng...
 • 67
 • 499
 • 2

khảo sát phản ứng ch2co + nco bằng phương pháp tính lượng tử

khảo sát phản ứng ch2co + nco bằng phương pháp tính lượng tử

Khoa học tự nhiên

... đây, nhiều công trình, đề tài nghi n cứu khoa học lĩnh vực hóa học sử dụng công nghệ thông tin, ph n mềm ứng dụng HHLT để nghi n cứu mang lại thành công l n Tuy nhi n đề tài l n nghi n cứu Việt Nam ... ứng chưa nghi n cứu cách kĩ lưỡng Vì vậy, ch n đề tài: “Khảo sát ph n ứng CH2CO + NCO phƣơng pháp tính lƣợng tử” để làm hướng nghi n cứu cho lu n v n thạc sĩ LỊCH SỬ NGHI N CỨU Trong n m g n ... tính giá trị trung bình momen lưỡng cực là:    P  r v   Z A R A  (1.64) A CHƢƠNG - TỔNG QUAN VỀ HỆ NGHI N CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ NGHI N CỨU Hệ nghi n cứu...
 • 73
 • 288
 • 0

BÁO cáo đề tài PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

BÁO cáo đề tài  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

Hóa học

... truy n qua cổng RS- 232 Ngu n đi n : 220V, 50/60Hz Nguyenanhvn.com Kiểm Soát Sự Lây Lan Đối Với Các Trường Hợp Nghi Nhiễm H 1N1 Bằng Camera Hồng Ngoại : Chụp ảnh hồng ngoại bi n pháp đ n gi n hữu ... chùm tia dùng kính lọc loại đ n gi n đung cho ph n tích định lượng khí 4 Hình 2.11 phổ kế hòng ngoại chùm tia dùng kính lọc Ngu n sáng Cuvet Các loại phổ kế hồng ngoại  Phổ kế hồng ngoại hai ... vùng cho tỷ lệ tiêu hoá n m 1664 1696nm, rơm ngũ cốc, vùng 1650 2254nm li n quan đ n ph n không tiêu hoá thức n thô xanh, vùng quan trọng li n quan đ n ph n ly cỏ ủ chua, ngô ủ chua cỏ xanh...
 • 21
 • 1,212
 • 0

ĐỀ tài PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

ĐỀ tài  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHANH BẰNG PHỔ HỒNG NGOẠI

Hóa học

... v ỏp dng th mt mụi trng ln Th n nhit l mt hin tng phc tp, ngi thuc dũng mỏu n ng v thng xuy n bc x nhit; nng lng nhit ny s c hp thu bi mụi trng xung quanh Da ngi cú nhim v iu chnh s c n bng ti ... nhit Nhit cng cao thỡ bc x nhit hng ngoi cng ln Cụng ngh hng ngoi cho ta thy cỏi m mt thng chỳng ta khụng nh n thy c Ngoi ra, phc v d n dng nhm ngn chn cỏc i dch ton cu, ln u ti n, FLIR ó cụng ... chỳng ta bit nh l nhit Khụng ging nh ỏnh sỏng thng cú th thy c bng mt, th gii hng ngoi, mi vt cú nhit tr n nhit khụng tuyt i (-2 730 C) u phỏt x nhit, thm nhng vt rt lnh nh bng ỏ cng phỏt nhit...
 • 12
 • 1,012
 • 2

Đề tài ứng dụng của máy quang phổ hồng ngoại IR trong các phương pháp phân tích hiện nay

Đề tài  ứng dụng của máy quang phổ hồng ngoại IR trong các phương pháp phân tích hiện nay

Hóa học

... phổ hồng ngại, chất nghi n cứu hợp chất hữu trước ti n nghi n cứu vùng dao động co gi n H để xác định xem mẫu thuộc loại hợp chất vòng thơm hay mạch thẳng hai Sau nghi n cứu vùng t n số nhóm để ... phổ hồng ngoại, ta có nhiều thông tin hợp chất h n hợp c n nghi n cứu, như: trạng thái vật lý, dạng b n ngoài, độ tan, điểm n ng chảy, điểm cháy - N u c n biết mẫu chất nguy n chất hay h n hợp ... mẫu.Dòng đi n có cường độ nhỏ n n phải nhờ khuếch đại (5) tăng l n nhiều lầnPhổ kế hồng ngoại thông dụng loại tự ghi, hoạt động theo nguy n tắc sau: Chùm tia hồng ngoại phát từ ngu n tách hai ph n, ...
 • 10
 • 1,746
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008