nghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gia

nghiên cứu khả năng bảo quản trứng bằng màng chitosan

nghiên cứu khả năng bảo quản trứng bằng màng chitosan

Sinh học

... giả bắt đầu nghiên cứu khả bảo quản trứng màng chitosan Do đặc tính màng chitosan loại màng ăn được, không độc với người tiêu dùng Một số nghiên cứu màng chitosan đối tượng trứng: - Trứng muối ... lượng trứng thời gian bảo quản - Khảo sát ảnh hưởng phương pháp bao màng (quét nhúng) giúp tiết kiệm dung dịch chitosan vừa đảm bảo khả bảo quản trứng tươi Kết nghiên cứu cho thấy, chitosan có hiệu ... đầu nghiên cứu khả bảo quản trứng màng chitosan Đề tài thực với nội dung: - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ chitosan (0,5; 1; 1,5 2%) trình bảo quản trứng tươi nhiệt độ thường đến chất lượng trứng...
 • 65
 • 853
 • 7

Nghiên cứu khả năng bảo quản cà chua của chitosan hòa tan trong các dung môi khác nhau

Nghiên cứu khả năng bảo quản cà chua của chitosan hòa tan trong các dung môi khác nhau

Công nghệ thực phẩm

... chất bảo quản hoa cho tương lai Hiện có nhiều nghiên cứu ứng dụng chitosan để bảo quản trái bưởi, cam, quýt, cà chua, xoài, lựu Các nghiên cứu cho thấy mẫu có qua xử lý chitosan thời gian bảo quản ... lý dung dịch chitosan Hầu chưa có nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng dung môi hòa tan chitosan đến khả bảo quản chitosan Vì vậy, để làm quen với việc nghiên cứu vận dụng kiến thức học vào thực tiễn ... Chí bảo quản quýt chitosan Chitosan hiệu bảo quản nguyên tươi mà có hiệu bảo quản cắt lát long, chuối, xoài, cà rốt loại cát lát dễ hư hỏng thời gian bảo quản ngắn Thanh long cắt lát bảo quản...
 • 107
 • 1,003
 • 7

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn

Khoa học tự nhiên

... tư ng ph m vi nghiên c u c a ñ tài 4.1 ð i tư ng nghiên c u 4.2 Ph m vi nghiên c u CHƯƠNG IT NG QUAN TÀI LI U CƠ S KHOA H C 1.1 Cơ s khoa h c c a vi c nghiên c u ... 22 CHƯƠNG II V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 29 2.1 V t li u nghiên c u 29 2.2 N i dung nghiên c u 29 2.3 Phương pháp nghiên c u 29 2.3.1 Phương ... d ng 1.2.2 Các k t qu nghiên c u ng d ng vi sinh v t phân gi i h u vi sinh v t ñ i kháng 1.2.2.1 Nghiên c u ng d ng vi sinh v t phân gi i h u Vào gi a th k XX, công trình nghiên c u c a nhà khoa...
 • 105
 • 565
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan và thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó

Hóa học

... sản, hạn chế ô nhiễm bảo vệ môi trường Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tống họp dẫn xuất N-(Benzyliden )chitosan thăm dò khả hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính RB19 Nội dung nghiên cứu Tách P-chitin từ ... hấp phụ ion thuỷ ngân Penichecovas cộng nghiên cún Từ kết khảo sát cho thấy hiệu hấp phụ Hg2+ chitosan phụ thuộc vào thời gian xử lý, kích thước hạt chitosan, nồng độ ban đầu Hg 2+ khối lượng chitosan ... nước nên chitosan với khả tan nước làm hạn chế phần hiệu phạm vi úng dụng Vì vậy, để tăng khả ứng dụng chitosan phải cải thiện khả tan nước chitosan Hiện nay, giới, nhà khoa học nghiên cứu tìm...
 • 72
 • 371
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan và thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó

Hóa học

... sản, hạn chế ô nhiễm bảo vệ môi trường Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất N-(Benzyliden )chitosan thăm dò khả hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính RB19 Nội dung nghiên cứu - Tách -chitin ... sử dụng chitosan để loại bỏ thuỷ ngân khỏi dung dịch, động học hấp phụ ion thuỷ ngân Peniche-covas cộng nghiên cứu Từ kết khảo sát cho thấy hiệu hấp phụ Hg2+ chitosan phụ thuộc vào thời gian xử ... hạt chitosan, nồng độ ban đầu Hg2+ khối lượng chitosan cho vào Jha cộng nghiên cứu hấp phụ lên Cd2+ bột chitosan khoảng nồng độ 1-10ppm cỡ hạt khác theo cách hấp phụ Hg2+ N( O- Cacboxybenzyl) chitosan, ...
 • 69
 • 277
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Khoa học tự nhiên

... 22 tr ng c a gia c m ph thu c vào th i gian kéo dài chu kỳ ñ th nhât, th i gian dài s n lư ng tr ng gia c m cao Tùy thu c vào gi ng gia c m mà th i gian khác + Tính ngh ñ mùa ñông Vào mùa ñông ... Tình hình nghiên c u nư c 34 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 39 3.1 V t li u nghiên c u 39 3.2 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 39 3.3 N i dung nghiên c u 39 3.4 Phương pháp nghiên c ... Th i gian ñ a ñi m nghiên c u * Th i gian nghiên c u: T tháng 6/2007 ñ n tháng 6/2011 * ð a ñi m nghiên c u: Trung tâm nghiên c u v t ð i Xuyên-Phú Xuyên-Hà N i 3.3 N i dung nghiên c u * Nghiên...
 • 105
 • 1,671
 • 9

NGHIÊN cứu bảo QUẢN TRỨNG vịt tươi BẰNG MÀNG CHITOSAN PHỤ LIỆU

NGHIÊN cứu bảo QUẢN TRỨNG vịt tươi BẰNG MÀNG CHITOSAN và PHỤ LIỆU

Công nghệ - Môi trường

... hình nghiên cứu ứng dụng màng bọc chitosan bảo quản trứng vịt tươi Những nghiên cứu nước Trên giới nghiên cứu bảo quản trứng t ươi nhiều phương pháp khác thực có nhiều công trình nghiên cứu lĩnh ... CỦA MÀNG BỌC CHITOSAN PHỤ LIỆU ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VỊT TƯƠI BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG NHIỆT ĐỘ PHÒNG THEO THỜI GIAN BẢ O QUẢN 57 3.5 ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH BẢO QUẢN TRỨNG VỊT ... hình tiêu thụ trứng vịt giới Việt Nam 18 1.4.2 Phương thức sử dụng trứng vịt 20 1.5 TỔNG QUAN VỀ CHITOSAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÀNG CHITOSAN TRONG BẢO QUẢN TRỨNG VỊT TƯƠI HIỆN...
 • 108
 • 645
 • 5

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt M14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt M14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Báo cáo khoa học

... thống k bằng phần mềm Minitab Kết thảo luận Khả sinh trởng vịt M14 giai đoạn vịt v giai đoạn vịt hậu bị Tỷ lệ nuôi sống vịt M14 giai đoạn vịt v vịt hậu bị Tỷ lệ nuôi sống phản ánh sức sống v khả ... giai đoạn vịt v vịt hậu bị - Khả sinh sản vịt M14 - Năng suất thịt vịt M14 nuôi vỗ béo Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí nuôi 879 (148 đực v 722 mái) vịt M14 ... Thọ, Phạm Văn Trợng, Lê Sỹ Cơng (2003) Kết nghiên cứu số tiêu khả sản xuất giống vịt CV Super M2 nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Báo cáo nghiên cứu khoa học v công nghệ năm 2002 H Tây,...
 • 8
 • 280
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt M14 nuoi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt M14 nuoi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Báo cáo khoa học

... đậm Thế hệ vịt M14 gồm nhóm MT1 MT2 2.2 Nội dung nghiên cứu Khả sinh trởng vịt M14 giai đoạn vịt vịt hậu bị Khả sinh sản vịt M14 Năng suất thịt vịt M14 nuôi vỗ béo 2.3 Phơng pháp nghiên cứu 2.3.1 ... luận Khả sinh trởng vịt M14 giai đoạn vịt giai đoạn vịt hậu IĂ bị 3.1.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt M14 giai đoạn vịt vịt hậu bị Tỷ lệ nuôi sống phản ánh sức sống khả kháng bệnh vật, phụ thuộc vào cá ... Thọ, Phạm Văn Trợng, Lê Sỹ Cơng (2003) Kết nghiên cứu số tiêu khả sản xuất giống vịt CV Super M2 nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Báo cáo nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2002 Hà Tây, 2003...
 • 17
 • 293
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt super m3 nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt super m3 nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình

Khoa học tự nhiên

... ñư c chia làm hai giai ño n: giai ño n thai giai ño n thai (gia súc), ñ i v i gia c m giai ño n tr ng giai ño n sau n v t, c vào s sinh trư ng c a cá th ta có th phân bi t giai ño n phát tri ... (ABCD) * ð a ñi m, th i gian nghiên c u - ð a ñi m: Tr m nghiên c u gia c m C m Bình – H i Dương nông h - Th i gian nghiên c u:T tháng 06 năm 2010 – tháng năm 2011 3.2 N i dung nghiên c u 3.2.1 Trên ... c n ý cho gia c m ăn h n ch giai ño n gia c m h u b ñ ñ m b o su t tr ng giai ño n sinh s n Năng su t tr ng ph thu c nhi u vào s lư ng ch t lư ng th c ăn, ph thu c vào m c lư ng, hàm lư ng protein...
 • 117
 • 881
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn lai kép giữa 4 dòng vịt SM pdf

Tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn và lai kép giữa 4 dòng vịt SM pdf

Báo cáo khoa học

... tu i Kh i l ng tr ng: cõn kh i l ng tr ng vo ba giai o n 5%, 50% v giai o n nh cao b ng cõn i n t M t s ch tiờu p n : theo dừi t l phụi, t l n /phụi Tiờu t n th c n/10 qu tr ng (kg) M kh o sỏt ... tr ng p (qu ) T l phụi (%) T l n /phụi (%) TTTA/10 qu tr ng (kg) Tu i (ngy) Q/m/67tt (qu ) Kh i l ng tr ng XSE (g) Cv(%) K t qu p n : T ng tr ng p (qu ) T l phụi (%) T l n /phụi (%) TTTA/10 qu ... (ngy) Q/m/67tt (qu ) Kh i l ng tr ng XSE (g) Cv (%) K t qu p n : T ng tr ng p (qu ) T l phụi (%) T l n /phụi (%) TTTA/10 qu tr ng (kg) Tu i (ngy) Q/m/67tt (qu ) Kh i l ng tr ng XSE (g) Cv(%) Dũng...
 • 8
 • 517
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu khả năng nhân giống khoai mỡ bằng phương pháp cắt lát củ giống tại Thừa Thiên Huế" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... i tư ng, n i dung phương pháp nghiên c u 2.1 ð i tư ng nghiên c u Gi ng: Khoai m Th a Thiên Hu (khoai tía), có ñ c ñi m sinh trư ng kho , phân nhánh nhi u, th i gian sinh trư ng trung bình, cho ... 2009 v ñông xuân 2009 - 2010 2.2 N i dung nghiên c u thí nghi m (1,2,3) nghiên c u v nh hư ng c a kh i lư ng lát c t (có giâm không giâm cát m) ñ n th i gian m c, t l s ng, kh r , lá, kh sinh trư ... có nh hư ng ñ n su t sau Các giai ño n sinh trư ng khác t ng th i gian sinh trư ng sau tr ng 70 180 ngày cho thu ho ch Nhìn chung, kh i lư ng lát c t ñ u có th i gian sinh trư ng phù h p v i...
 • 10
 • 512
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN LOẠI CHI Ganoderma BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ RAPDPCR MỒI ĐẶC HIỆU LACCASE" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC:

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu cấu trúc chức laccase cho thấy vị trí axit amin cystein mười axit amin histidin điểm bám cho bốn nguyên tử đồng trình tự quanh vị trí thường thay đổi loài nấm khác (3, 4) Nghiên cứu ... Ganoderma Những nghiên cứu gen laccase cho thấy vùng I II vị trí bám nguyên tử đồng thường có trình tự không thay đổi (4) Vùng bảo thủ đầu N enzym laccase có trình tự HWHGFQ TFWYHSH Căn vào axit amin ... lên với cặp mồi đặc hiệu Ganoderma lucidum 103561 Bước nghiên cứu tiến hành giải trình tự đoạn gen laccase loài Ganoderma Việt nam, để nghiên cứu giống khác loài Ganoderma lucidum Sau biết trình...
 • 17
 • 379
 • 1

Xem thêm