nghiên cứu khả năng ứng dụng sản xuất ethanol từ nguồn cellulosic biomass việt nam

Tổng quan về nhiên liệu sinh học và tiềm năng sản xuất loại nhiên liệu này tại việt nam

Tổng quan về nhiên liệu sinh học và tiềm năng sản xuất loại nhiên liệu này tại việt nam

Hóa học

... Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản ... nguyên liệu sinh khối Việt Nam Việt Nam nước nông nghiệp có nhiều nguồn sinh khối, thích hợp cho sản xuất nhiên liệu sinh học 2.1.1.1 Nguyên liệu cho sản xuất ethanol sinh học Việt Nam có nhiều loại ... khu vực có liên doanh sản xuất Việt Nam, sẵn sàng cung ứng đủ sản lượng cho sản xuất nước Bảng 2-5 Tổng hợp nguyên liệu chứa dầu Việt Nam Chỉ tiêu Lạc Dừa Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích...
 • 74
 • 1,133
 • 3

công nghệ chế biến dầu nhờn thành phần và tính chất hóa lý của dầu gốc khoáng (tiếp theo)

công nghệ chế biến dầu nhờn  thành phần và tính chất hóa lý của dầu gốc khoáng (tiếp theo)

Hóa học - Dầu khí

... asphan propan Cặn gudron Sáp SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN GỐC      Công nghệ chung để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu mỏ bao gồm trình sau: Chưng cất chân không ... đoạn dầu nhờn + Tạo màu sẫm cho sản phẩm + Làm giảm độ ổn định oxy hoá sản phẩm + Làm giảm độ chống ăn mòn dầu nhờn => Vì trình sản xuất dầu nhờn người ta phải áp dụng biện pháp khác để loại chúng ... Phương pháp hoá học: sử dụng dung môi thích hợp (kiềm, axit, chất hấp phụ) nhằm loại bỏ hợp chất có hại Phương pháp hoá học trình sản xuất dầu gốc khoáng: Được áp dụng từ năm 1900 Nga bao gồm:...
 • 62
 • 488
 • 0

công nghệ chế biến dầu nhờn thành phần và tính chất hóa lý của dầu gốc khoáng (tiếp theo) (2)

công nghệ chế biến dầu nhờn  thành phần và tính chất hóa lý của dầu gốc khoáng (tiếp theo) (2)

Hóa học - Dầu khí

... Không sản xuất quy mô lớn dầu gốc khoáng + Không có tính đa dạng dầu gốc khoáng hỗn hợp có mặt số cấu tử thực số tính riêng biệt mà => Chính lí nên chủ yếu sử dụng dầu gốc khoáng để sản xuất dầu ... đoạn dầu nhờn + Tạo màu sẫm cho sản phẩm + Làm giảm độ ổn định oxy hoá sản phẩm + Làm giảm độ chống ăn mòn dầu nhờn => Vì trình sản xuất dầu nhờn người ta phải áp dụng biện pháp khác để loại chúng ... PHẦN DẦU GỐC KHOÁNG  Nguyên liệu để sản xuất dầu nhờn phân đoạn cặn sau chưng cất khí có nhiệt độ sôi từ 300oC-650oC: Hợp chất hydrocacbon với số nguyên tử từ 20-60  Trọng lượng phân tử lớn ...
 • 37
 • 374
 • 0

Khảo sát các phương pháp chiết khấu, thành phần hóa học và tính chất hóa lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp. HCM

Khảo sát các phương pháp chiết khấu, thành phần hóa học và tính chất hóa lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp. HCM

Công nghệ - Môi trường

... lài ứng dụng việc gia hương trà: trà lài gói sản xuất thử nghiệm theo dự án Bộ Công Nghiệp nhẹ năm 1994 – 1996, trà lài túi lọc sản xuất TP Hồ Chí Minh năm 1997 – 1998 Hoa lài ứng dụng sản xuất ... nguyên liệu sử dụng hạn chế, điều kiện tối ưu để ly trích phải khảo sát thêm 2.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT TINH DẦU HOA LÀI Ở Việt Nam phương pháp chiết xuất tinh dầu hoa lài nhà nghiên cứu thực sau: ... acid béo ester Sự xuất chất piridin, quinolin tạo nên mùi đặc trưng khác tự nhiên 11 2.3.2 Năng suất tinh dầu Viện nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nghiên cứu chiết xuất hương lài năm...
 • 81
 • 1,428
 • 4

Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hóa học và tính chất hóa lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 TP. HCM

Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hóa học và tính chất hóa lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 TP. HCM

Công nghệ - Môi trường

... lài ứng dụng việc gia hương trà: trà lài gói sản xuất thử nghiệm theo dự án Bộ Công Nghiệp nhẹ năm 1994 – 1996, trà lài túi lọc sản xuất TP Hồ Chí Minh năm 1997 – 1998 Hoa lài ứng dụng sản xuất ... nguyên liệu sử dụng hạn chế, điều kiện tối ưu để ly trích phải khảo sát thêm 2.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT TINH DẦU HOA LÀI Ở Việt Nam phương pháp chiết xuất tinh dầu hoa lài nhà nghiên cứu thực sau: ... acid béo ester Sự xuất chất piridin, quinolin tạo nên mùi đặc trưng khác tự nhiên 11 2.3.2 Năng suất tinh dầu Viện nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nghiên cứu chiết xuất hương lài năm...
 • 81
 • 1,740
 • 8

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 8 potx

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 8 potx

Báo cáo khoa học

... hoa lài chiết xuất theo phương pháp lắc, dung môi ly trích ethanol: Hình 4.14 Sắc ký đồ GC/MS phân tích thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất theo phương pháp lắc, dung môi ethanol 66 ... chiết xuất theo phương pháp siêu âm, dung môi ly trích ethanol: Hình 4.17 Sắc ký đồ GC/MS phân tích thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất theo phương pháp siêu âm, dung môi ly trích ethanol ... tinh dầu hoa lài chiết xuất theo phương pháp siêu âm, dung môi ly trích petroleum ether: Hình 4.15 Sắc ký đồ GC/MS phân tích thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất theo phương pháp siêu...
 • 9
 • 582
 • 1

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 7 pdf

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 7 pdf

Báo cáo khoa học

... cho hoa lài ứng dụng nhiều công nghệ sản xuất nước hoa Ngoài phương pháp lắc với dung môi ly trích petroleum ether tách vitamin E có tác dụng tốt cho da phụ nữ Như hiệu suất chiết xuất không cao ... trích ethanol: Hình 4.11 Sắc ký đồ GC/MS phân tích thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất theo qui trình 2, dung môi ethanol 59 Bảng 4.16 Thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất ... nửa hoa lài Jasminum grandiflorum vùng Grasse thu từ phương pháp hấp thụ (15,5 %) Điều chứng tỏ phương pháp tối ưu phương pháp hấp thụ chiết xuất tốt chất tinh dầu hoa lài cụ thể linalool (15,5...
 • 9
 • 532
 • 1

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 6 pot

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 6 pot

Báo cáo khoa học

... ethanol: 51 Hình 4.7 Sắc ký đồ GC/MS phân tích thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất theo qui trình 1, dung môi ly trích ethanol Bảng 4.13 Thành phần hóa học tinh dầu hoa lài chiết xuất ... tinh dầu hoa lài chiết xuất từ phương pháp ngâm chiết tĩnh, qui trình 2, dung môi ly trích petroleum ether: Hình 4.8 Sắc ký đồ GC phân tích tinh dầu hoa lài chiết xuất từ phương pháp ngâm chiết ... với dung môi ly trích ethanol tách 45 cấu tử tinh dầu hoa lài có vitamin E Tuy nhiên hàm lượng chất tinh dầu giảm so với phương pháp khác 4.3.2.2 Qui trình Với qui trình khảo sát thành phần hóa...
 • 9
 • 510
 • 2

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 5 pps

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 5 pps

Báo cáo khoa học

... nên hương thơm đặc biệt hoa lài ứng dụng nhiều công nghệ sản xuất nước hoa linalool benzyl acetate 4.3.2 Phƣơng pháp ngâm chiết tĩnh Với phương pháp ngâm chiết tĩnh khảo sát thành phần hóa học tinh ... Hiệu suất Ethanol 4,421 4,593 4,216 4,41 Petroleum ether 0,2923 0,2874 0,291 0,2902 Hexan 0,2536 0,2759 0,289 0,2728 % Dung môi 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 trung bình 4.41 Hiệu suất cô kết 0.2902 Ethanol ... pháp lắc Nhận xét: Các số liệu bảng 4.8 biểu đồ 4.6 cho thấy ethanol cho hiệu suất cô kết lớn nhiều so với dung môi ly trích khác Ethanol trích ly nhiều thành 39 phần hoa lài tinh dầu, sáp, chất...
 • 9
 • 417
 • 0

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 4 pps

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 4 pps

Báo cáo khoa học

... kết hoa lài miền Nam nước Pháp, nhiên người ta sử dụng hexan làm dung môi ly trích tốn loại dung môi khác 4.2.1.3 Dung môi ly trích ethanol Với phương pháp chiết xuất dung môi ethanol, thí nghiệm ... kiệt tinh dầu có hoa lài Tuy nhiên người ta sử dụng ethanol để chiết xuất tinh dầu hoa lài khó thu tinh dầu tinh khiết từ cô kết, mặc khác nhiệt độ sôi ethanol cao dung môi khác nên ảnh hưởng đến ... chủ vườn lài nhị hoa phận tỏa nhiều hương Chính mùi hương ngạt ngào hấp dẫn hoa lài ứng dụng nhiều công nghệ sản xuất hương liệu Hoa vùng chủ yếu trồng đề bán cho công ty chè, vào mùa hoa lài rẻ...
 • 9
 • 464
 • 0

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 3 ppt

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 3 ppt

Báo cáo khoa học

... (Hàn Quốc) Bộ chưng cất nước Clevenger (Việt Nam) Máy cô quay chân không Buchi Rotavapor R – 200 – Buchi (Thụy Sĩ) Khúc xạ kế WAY – S ABBE Tỷ trọng kế (Việt Nam) Máy sắc ký khí HP 6890 N (G1540N) ... 6890 N (G1530N) – Agilent Technologies (Mỹ) 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Khảo sát đặc điểm sinh học hoa lài An Phú Đông, Thành phố HCM  Chiết xuất tinh dầu hoa lài phương pháp dung môi khác  Xác ... trồng hoa lài  Khảo sát kinh nghiệm chủ vườn  Từ đặc điểm thu được, đối chiếu với tài liệu phân loại để xác định tên khoa học 3.3.2 Chiết xuất tinh dầu hoa lài Tiến hành chiết xuất tinh dầu hoa...
 • 9
 • 497
 • 0

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 2 pot

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 2 pot

Báo cáo khoa học

... 11 2.3.2 Năng suất tinh dầu Viện nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nghiên cứu chiết xuất hương lài năm 1992 miền Bắc miền Nam cho thấy hương lài Việt Nam có chất lượng tương ... nguyên liệu sử dụng hạn chế, điều kiện tối ưu để ly trích phải khảo sát thêm 2.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT TINH DẦU HOA LÀI Ở Việt Nam phương pháp chiết xuất tinh dầu hoa lài nhà nghiên cứu thực sau: ... Bảng 2.1 Năng suất cô kết hoa lài theo tháng Tháng Năng suất (%) 0,3273 0,3322 0,3200 10 0,3180 11 0,3000 2.3.3 Thành phần hóa học tinh dầu hoa lài Đối với hoa lài Việt Nam, viện nghiên cứu Công...
 • 9
 • 556
 • 2

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 1 docx

Luận văn : Khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hoá học và tính chất hoá lý của tinh dầu hoa lài Jasminum sambac L. trồng tại An Phú Đông, quận 12 Tp.HCM part 1 docx

Báo cáo khoa học

... lài ứng dụng việc gia hương trà: trà lài gói sản xuất thử nghiệm theo dự án Bộ Công Nghiệp nhẹ năm 1994 – 1996, trà lài túi lọc sản xuất TP Hồ Chí Minh năm 1997 – 1998 Hoa lài ứng dụng sản xuất ... Hoa lài Việt Nam chủ yếu lài Hình 2.1 Jasminum sambac Ai Cập Jasminum sambac [9] 2.1.2 Nguồn gốc Hoa lài nguyên liệu quan trọng công nghệ sản xuất nước hoa đại, từ thời xa xưa chúng sử dụng để ... 2.2.2 Các dạng sản phẩm trình ly trích tinh dầu 2.2.2.1 Tinh dầu dạng cô kết (concrete) Sản phẩm thu từ phương pháp ngâm chiết tĩnh, chủ yếu dùng để sản xuất nước hoa thô Đây sản phẩm chưa loại...
 • 9
 • 362
 • 1

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƢƠNG VÀ VI NHŨ TƢƠNG TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ VI NHŨ TƢƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHŨ TƢƠNG

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƢƠNG VÀ VI NHŨ TƢƠNG TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ VI NHŨ TƢƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHŨ TƢƠNG

Khoa học tự nhiên

... liên kết đồng hoá trị gọi monomer -Khái niệm phản ứng trùng hợp -Các bước phản ứng 18 Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng hợp gốc phản ứng tạo polymer từ monomer chứa nối đôi (liên kết etylen) monomer ... truyền thẳng Kỹ Thuật Hóa Học www.trungtamtinhoc.edu.vn 2014 Ứng dụng Kém Mỹ phẩm, dược Ổn định Mỹ phẩm, dược, bán thành phẩm củanhiều loại sản phẩm 11 Sự phân tán ánh sáng hệ nhũ tƣơng vi nhũ tƣơng: ... nhũ tương Tổng quan Polyme Khái niệm polyme Phản ứng trùng hợp Kỹ Thuật Hóa Học www.trungtamtinhoc.edu.vn 2014 Là hợp chất cao phân tử cấu tạo từ nhiều nhóm có cấu tạo hoá học giống lặp lặp lại...
 • 27
 • 589
 • 0

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƯƠNG (EMULSION) VÀ VI NHŨ TƯƠNG (MICROEMULSION) TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG (THERMODYNAMIC STABILITY) CỦA HỆ VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG

PHÂN BIỆT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HỆ NHŨ TƯƠNG (EMULSION) VÀ VI NHŨ TƯƠNG (MICROEMULSION) TÍNH BỀN NHIỆT ĐỘNG (THERMODYNAMIC STABILITY) CỦA HỆ VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG TỔNG HỢP POLYMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG

Hóa học

... vi nh tng: 13 II Phõn bit nh tng v vi nh tng: 14 III TNH BN NHIT NG (THERMODYNAMIC STABILITY) CA H VI NH TNG [5] 17 Sc cng b mt ca h vi nh tng 17 cong t phỏt ... myristat, triglyceride mch cacbon no trung bỡnh, acid oleic v cỏc cht hũa tan hay ng tan vo chỳng nh: methanol, terpen, tinh du -Pha nc: Gm nhng cht lng phõn cc hay dung bo ch nh: nc, propylene glycol, ... thnh phm ch to cỏc ngoi, t, nh mt dng khỏc: ch to cỏc nano kim loi III TNH BN NHIT NG (THERMODYNAMIC STABILITY) CA H VI NH TNG [5] Tớnh bn vng ca h phõn tỏn l kh nng trỡ c trng thỏi phõn tỏn...
 • 37
 • 7,000
 • 31

Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phân đoạn dầu mỏ

Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phân đoạn dầu mỏ

Cao đẳng - Đại học

... cặn sử dụng để sản xuất nhựa đường II.2.1 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phân đoạn xăng Phân đoạn xăng dầu mỏ sử dụng vào mục đích sau: - Sản xuất nhiên liệu dùng cho động xăng - Sản xuất ... gasoil nặng sử dụng vào mục đích sau: - Dùng làm nguyên kiệu để sản xuất dầu nhờn - Dùng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm “trắng” Khi phân đoạn sử dụng để làm nguyên kiệu để sản xuất dầu nhờn, ... chất phân đoạn gasoil nặng sử dụng để sản xuất sản phẩm “trắng” Phân đoạn gasoil nặng sử dụng để sản xuất sản phẩm “trắng” xăng, kerosen gasoil nhằm tăng số lượng sản phẩm trắng cần thiết Khi...
 • 54
 • 474
 • 0

Ảnh hưởng của việc bón phân hữu cơ lên năng suất và tính chất vật lý của đất trồng dưa hấu, dưa lê ở phường Long Tuyền- quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ

Ảnh hưởng của việc bón phân hữu cơ lên năng suất và tính chất vật lý của đất trồng dưa hấu, dưa lê ở phường Long Tuyền- quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ

Khoa học tự nhiên

... 6265kg/năm (Tạ Thu Cúc, 2005) I.2.2 Đặc điểm chung ngành sản xuất rau: Sản xuất rau phận quan trọng sản xuất nông nghiệp, mang đặc thù riêng Ngành sản xuất rau có đặc điểm cần ý sau: I.2.2.1 Thời kỳ vườn ... đồng từ 35-40 ngày Việc sử dụng nguồn rơm rạ mục sau trồng nấm rơm biện pháp khả thi + Nguồn phân chuồng gia súc từ chuồng trại chăn nuôi gia đình ủ hoai + Chất thải từ hầm ủ biogas Các nguồn ... độ sản xuất rau, nhiều yếu tố ngoại cảnh Vùng sản xuất rau phải thuận tiện vận chuyển cho nội vùng, ngoại vùng xuất Canh tác rau cần nguồn nước lớn, rau cần khoảng 4500 – 6000 m3 nước Khu vực sản...
 • 50
 • 943
 • 2

Xem thêm