nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn

Vấn đề nén dẽ đất ở ĐBSCL đề xuất các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất ?

 Vấn đề nén dẽ đất ở ĐBSCL và đề xuất các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất ?

Nông - Lâm - Ngư

... đặt ra vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu hiện trạng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất đai. CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Ở ĐBSCL :Cần ... tích tăng diện tích đất nhiễm mặn đất nhiễm mặn CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Ở ĐBSCL : Hiện trạng 2 .Hiện trạng Đất ở ĐBSCL đang bị nén dẽ sự nén dẽ phân bố khắp cả vùng.Vị ... trong sản xuất đất nông nghiệp bền vững ổn định. BÁO CÁOBẠC MÀU ĐẤTVấn đề nén dẽ đất ở ĐBSCL đề xuất các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất ? 1.Nén dẽ là gì?Là kết quả từ các tiến...
 • 28
 • 1,827
 • 2

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên doc

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên doc

Báo cáo khoa học

... tôi mô tả chi tiết hiện trạng chất lợng nớc trong các lu vực sông chính ở Tây Nguyên. Đề tài KC.08.05 : Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý ... đầy đủ, có hệ thống những thành quả điều tra nghiên cứu về ĐCTV trờng đại học mỏ - địa chất 23 Đề tài KC.08.05 : Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng ... 6 Đề tài KC.08.05 : Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên nớc vùng Tây Nguyên Từ các số liệu thực đo, chúng tôi tính toán các...
 • 214
 • 1,132
 • 6

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn công đoạn làm sạch tại phân xưởng Bài Trí công ty đóng tàu Phà Rừng đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn công đoạn làm sạch tại phân xưởng Bài Trí công ty đóng tàu Phà Rừng và đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động

Y khoa - Dược

... 3.1.2 Các giải pháp kỹ thuật 41 3.2. Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trƣờng an toàn lao động 42 3.2.1 Giải pháp về quản lý 42 3.2.2. Các giải pháp kỹ thuật 44 3.3. Giải pháp cải thiện ... Nhận xét 36 2.3. Hiện trạng sức khỏe ngƣời lao động 37 CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN LÀM SẠCH 40 3.1. Các giải pháp công ty đang ... Kỹ thuật môi trƣờng Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn công đoạn làm sạch tại phân xƣởng Bài Trí công ty đóng tàu Phà Rừng đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe ngƣời lao...
 • 61
 • 834
 • 1

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-hiện trạng thành phần phân bố số lượng trứng cá-cá con ấu trùng tôm -tôm con ở ven bờ vùng bi

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-hiện trạng thành phần phân bố và số lượng trứng cá-cá con và ấu trùng tôm -tôm con ở ven bờ vùng bi

Thủy sản

... NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN - - - - - - - - 000 - - - - - - - - Đề tài: Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá-cá con ấu trùng ... tích: Phòng thí nghiệm Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản - Viện Nghiên cứu Hải sản phòng thí nghiệm Phòng Sinh vật Phù du Vi sinh vật Biển - Viện Tài Nguyên Môi trường Biển tại Hải ... khu vực nghiên cứu được quyết định bởi các đặc trưng môi trường. Để định lượng mức độ biến động thành phần TCCC giữa các tiểu vùng nghiên cứu các dải độ sâu, chúng ta cần xem xét các chỉ...
 • 133
 • 1,090
 • 1

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con ấu trùng tôm-tôm con một số yếu t

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con và một số yếu t

Thủy sản

... hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạngđề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, cá con ấu trùng tôm, tôm con ở vùng ven bờ Đông Tây Nam Bộ”, với mục tiêu: • Xác định được hiện trạng ... thác 12 chuyến thu mẫu phỏng vấn nghề cá thương phẩm tại các bến cá của 6 tỉnh trọng điểm, của Đề tài: "Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu ... chính vào mùa gió Đông Bắc mùa đẻ phụ vào mùa gió Tây Nam. Tuy nhiên các nghiên cứu trước đây có khu vực nghiên cứu là cả vùng biển xa bờ ven bờ, các trạm liên tiếp có khoảng cách khá...
 • 80
 • 761
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển đông tây nam bộ

Thủy sản

... 0,3 BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN ************** Đề tài: Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, cá con ấu trùng tôm, tôm ... trên, đề tài “Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá – cá con ấu trùng tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam bộ”, được tiến hành với mục đích xác định tỷ lệ cá ... của nước ta. Tình trạng này đã gây tổn hại tới nguồn lợi vì các vùng nước ven bờ vốn là nơi tập trung các bãi đẻ cho các đàn thuỷ sản bố mẹ là nơi sinh cư của các thế hệ thuỷ sản. Do nguồn...
 • 85
 • 667
 • 1

Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar đề xuất các biện pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế

Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar và đề xuất các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế

Thủy sản

... thânNgười ta đánh giá khả năng nguồn lợi xây dựng các biện pháp bảo vệ nguồn lợi rong biển dựa trên các góc độ:– Tài nguyên – môi trường: Các vấn đề về sinh học câyrong như sinh lượng quần ... thác rong đúng vị trí thời điểm thích hợp:– Đẩy mạnh nghiên cứu làm cơ sở cho nuôi trồng nhântạo:– Tăng cường mối quan hệ giữa các trung tâm nghiên cứu, vùng nuôi trồng tiêu thụ rong biển.Gelidium ... các biện pháp bảo vệ nguồn lợi rong biển mộtcách hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng phức tạp.• Các biện pháp sau đây thường được đề cập trong bảo vệnguồn lợi rong biển:– Đa dạng hóa đối...
 • 39
 • 691
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng nước dầu từ các tổng kho xăng dầu đề xuất phương pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng

Nghiên cứu hiện trạng nước dầu từ các tổng kho xăng dầu và đề xuất phương pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng

Kiến trúc - Xây dựng

... NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ CÁC KHO XĂNG DẦU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMục lục 1 TRẠNG THÁI CỦA ... vậy, vấn đề đặt ra là phải có phương pháp xử lý triệt để lượng nước ô nhiễm này. Dựa trên cơ sở tổng hợp các phương pháp hiện hiện trạng ô nhiễm đề tài ra đời như là một giải pháp gơị ... của đề tài: đưa ra giải pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các tổng kho đề suất quy trình xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng dầu ở TP. HCM, dựa trên cơ sở tổng quan các phương pháp xử lý các...
 • 10
 • 1,293
 • 23

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Khoa học xã hội

... tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 220 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ ... trạng môi trƣờng đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề đúc đồng Phƣớc Kiều – tỉnh Quảng Nam. 2. Nội dung: 2.1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất môi trường ... mục đích bảo vệ môi trƣờng làng nghề nên ta tiến hành đề ra các phƣơng pháp kiểm soát ô nhiễm đạt hiệu quả cao mà giá thành lại rẻ. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu hiện trạng môi...
 • 7
 • 1,585
 • 14

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn y tế cho bệnh viện nhân dân Gia Định tại Thành phố Hồ Chính Minh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn y tế cho bệnh viện nhân dân Gia Định tại Thành phố Hồ Chính Minh

Công nghệ - Môi trường

... vững về môi trường trên cơ sở một nền sản xuất sạch một xã hội tiêu dùng xanh. 2. Mục tiêu đề tài Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực Quản lý chất thải rắn ... sinh môi trường khu vực bệnh viện, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư sống xung quanh. Từ thực tế trên, đề tài “Nghi ên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực Quản lý chất ... năm 2020 46 CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CTR CỦA BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TÍNH TÓAN THIẾT KẾ LÒ ĐỐT RÁC 4.1. Đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn....
 • 139
 • 840
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh

Công nghệ - Môi trường

... Trang 28 Thu gom Tồn trữ và phân loại tại nguồnNguồn phát sinhTrung chuyển và ø vận chuyển Phân loại và xử lý Thải bỏ Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản ... bó, đồ vải, các túi hậu môn nhân tạo, dâytruyền máu, các ống thông, dây túi dịch dẫn lưu … SVTH: TRẦN HOÀNG NHUNG Trang 13 Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp thực hiện công tác ... NHUNG Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lýchất thải rắn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh các ống thông, dây túi đựng dung dịch dẫn lưu đều phát...
 • 81
 • 655
 • 2

Xem thêm