nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... biệt ứng dụng tiến kỹ thuật thâm canh phù hợp Xuất phát từ yêu cầu thực đề tài: Nghiên cứu trạng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên ... tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết ứng dụng tiến khoa họcthuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao khả áp dụng tiến khoa ... cáo nghiên cứu trôi trảy - Góp phần xây dựng quy trình áp dụng TBKT vào trồng rừng nguyên liệu ván dăm làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu việc ứng dụng tiến kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu...
 • 88
 • 649
 • 1

Thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện yên thành

Thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện yên thành

Kinh tế

... cấp dẫn liệu khoa học thực tiễn ứng dụng tiến KH – CN nông nghiệp địa bàn huyện Yên Thành, tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng ứng dụng tiến khoa học - công nghệ nông nghiệp địa bàn huyện Yên ... nâng cao hiệu việc ứng dụng tiến KH - CN nông nghiệp địa bàn huyện Yên Thành Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Cung cấp dẫn liệu khoa học, sở lý luận thực tiễn ứng dụng tiến KH – CN nông nghiệp ... 1.2.3 Đặc điểm tiến khoa học – công nghệ nông nghiệp - Các tiến KH – CN nông nghiệp phải dựa vào tiến sinh vật học sinh thái học, lấy công nghệ sinh học sinh thái học làm trung tâm Các tiến KH – CN...
 • 97
 • 837
 • 3

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... toàn Sau thu thập đủ tài liệu thực tế kết cấu, cờng độ vật liệu tổ hợp lực, tiến hành phân tích trạng thái ứng suất - biến dạng kết cấu Phần mềm thông dụng SAP2000 Nhờ sử dụng phần mềm tính toán ... tin trạng công trình, kích thớc hình học, cờng độ vật liệu công trình nền, tải trọng điều kiện biên khác 3.3 Việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin tính toán cho phép xem xét ... giá trạng thái kỹ thuật công trình cần thiết quan quản lý công trình cần có quy định cụ thể vấn đề 3.2 Trong kiểm tra, đánh giá cần thu thập đầy đủ thông tin trạng công trình, kích thớc hình học, ...
 • 7
 • 625
 • 0

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong Lâm Nghiệp

Lâm nghiệp

... áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp'' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp biên soạn (Trung tâm nghiên cứu Lâm sinh Cầu Hai, Trung tâm nghiên ... Lâm sinh Cầu Hai, Trung tâm nghiên cứu Rừng ngập Minh Hải, Trung tâm nghiên cứu Sinh thái môi trờng rừng, Trung tâm nghiên cứu Giống rừng Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản) Do số trang in hạn ... úng luồng sống đợc III Kỹ thuật trồng luồng Tạo giống Cây tre luồng đợc nghiên cứu gây trồng từ 1960 Giống trồng phổ biến ban đầu gốc, sau trồng chét, thân, cành Trong tài liệu xin giới thiệu cách...
 • 35
 • 678
 • 2

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Tài liệu ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG LÂM NGHIỆP pdf

Lâm nghiệp

... áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp'' sách nhỏ, cán khoa học trung tâm nghiên cứu - sản xuất thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp biên soạn (Trung tâm nghiên cứu Lâm sinh Cầu Hai, Trung tâm nghiên ... Lâm sinh Cầu Hai, Trung tâm nghiên cứu Rừng ngập Minh Hải, Trung tâm nghiên cứu Sinh thái môi trờng rừng, Trung tâm nghiên cứu Giống rừng Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản) Do số trang in hạn ... úng luồng sống đợc III Kỹ thuật trồng luồng Tạo giống Cây tre luồng đợc nghiên cứu gây trồng từ 1960 Giống trồng phổ biến ban đầu gốc, sau trồng chét, thân, cành Trong tài liệu xin giới thiệu cách...
 • 35
 • 1,177
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... dung nghiên cứu 2.3.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng rừng trồng Keo lai 2.3.2 Ảnh hưởng bón phân đến sinh trưởng rừng trồng Keo lai 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... canh đến sinh trưởng, suất rừng trồng Keo lai Đồng Hỷ- Thái Nguyên 61 4.4 Kết phân tích đất trồng rừng thâm canh Keo lai Khe Mo - Đồng Hỷ - Thái Nguyên 65 4.5 Tỷ trọng gỗ Keo lai 69 4.6 Kích thước ... Mo -Đồng Hỷ 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng rừng trồng Keo lai sau năm tuổi Đồng Hỷ - Thái Nguyên (trồng 51 năm 2002, thu thập số liệu năm 2007) 4.3 Ảnh hưởng thời điểm trồng rừng kỹ thuật...
 • 111
 • 1,357
 • 3

Xem thêm