nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Kỹ thuật

... cú mt s c tớnh nh kim loi c bit n vo nm 1977, thờm vo quỏ nhiu cht xỳc tỏc ziegler Natta quỏ trỡnh tng hp polyacetylene (PA), quỏ trỡnh hỡnh thnh cht di dng mng phim sỏng nh kim loi cú th kộo ... trn c hc Vt liu nanocomposite c kho sỏt cỏc tớnh cht, ỏnh giỏ kh nng ng dng lm lp mng bo v n mũn kim loi Nghiờn cu nhm to lp ph chng n mũn tt, c bit ng dng iu kin thi tit nhit i m giú ca Vit Nam ... polyme polyaniline, to nờn loi vt t hp Mng sau tng hp c kho sỏt cỏc tớnh cht v ỏnh giỏ kh nng bo v kim loi ca mng nanocomposite mụi trng NaCl 3% i tng v phm vi nghiờn cu Ht TiO2 cú kớch thc ~25nm...
 • 26
 • 692
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Công nghệ - Môi trường

... trọng Từ đó, luận văn lựa chọn đề tài Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trƣng màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu ” Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu chế ... cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng màng dẫn nano ứng dụng làm lớp tiếp xúc (buffer layer) chế tạo pin mặt trời hữu  Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu tổ hợp có cấu ... NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐẶC TRƢNG CỦA MÀNG TỔ HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO, ỨNG DỤNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nanô Mã số: Chuyên ngành đào tạo...
 • 63
 • 658
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Khoa học tự nhiên

... pin nhiên liệu Nhằm đóng góp vào lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite platin carbon với tên đề tà i Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu nanocomposite ... zirconi) Các nghiên cứu hướng đến SOFC hoạt động nhiệt độ thấp để giảm giá thành vật liệu Từ sử dụng vật liệu kim loại với đặc tính học tính dẫn nhiệt tốt sử dụng oxide gadoli Ceri (Ytri pha vào zirconi) ... dung nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo nanocomposite Pt/C sử dụng phương pháp polyol với tác chất acid hexacloroplatinic H2PtCl6, chất mang carbon XC72R, carbon Black Pearl 2000, graphite oxide; khảo...
 • 91
 • 920
 • 1

nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

Kỹ thuật

... Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu quy trình tổng hợp nano Cu phương pháp khử hóa học có hỗ trợ nhiệt vi sóng dung môi glycerin, chất khử hydrazine hydrat, chất bảo vệ PVP - Nghiên cứu tính chất hóa ... độ, tỉ lệ tác chất/ chất bảo vệ, ảnh hưởng chất trợ phân bố - Nghiên cứu tính chất hóa lý đặc thù dung dịch keo nano Cu phương pháp phân tích đại IV Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng dung ... - Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo nano Cu, có ổn định, đồng phương pháp khử hóa học có hỗ trợ nhiệt vi sóng - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nano đồng như: nồng độ chất khử, nhiệt...
 • 65
 • 1,016
 • 6

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline Graphit

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline và Graphit

Kỹ thuật

... phát graphen trao giải Nobel vật lý Nghiên cứu chế tạo ứng dụng graphen nanographit Việt nam bước ban đầu Vì vậy, thực đề tài Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu polyme nanocomposit ... đổi điện áp vào màng ta thay đổi trạng thái màng polyme từ thay đổi màu sắc màng … Ngoài polyme dẫn có tính chất đặc biệt tính từ, tính siêu dẫn nhiều đặc tính khác cần nghiên cứu khảo sát thêm… ... dung nghiên cứu đề tài bao gồm: - Nghiên cứu qui trình công nghệ tách lớp graphit từ graphit tự nhiên - Nghiên cứu biến tính nanographit chế tạo PANi/nanographit polyme nanocompozit Cấu trúc tính...
 • 68
 • 1,321
 • 0

Xem thêm