nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM HEUSLER Ni0,5Mn0,5xSbx (x = 0 ÷ 0,4)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM HEUSLER Ni0,5Mn0,5xSbx (x = 0 ÷ 0,4)

Báo cáo khoa học

... ,γ hợp kim Ni 0 ,5Mn0, 5 – xSbx 300 K X Tc(K) Ms(emu/g) Hc(Oe) -∆Smax(Jkg-1K-1) β γ 0, 1 2 10 - - - - - 0, 2 342 34, 8 94 0, 98 0, 40 ± 0, 01 1,27± 0, 08 0, 3 41 9 37,7 46 0, 45 0, 69 ± 0, 09 0, 85 ± 0, 10 0 ,4 435 ... số hợp kim chế tạo mẫu x = 0, 2; x = 0, 3 x = 0, 4 xuất pha hợp kim Heusler đầy đủ Đã khảo sát tính chất từ tất mẫu chế tạo Các mẫu thể tính từ mềm với lực kháng từ Hc nhỏ Tại 300 K mẫu với x = 0, 2 ... 43 5 17 ,0 47 - - - KẾT LUẬN Đã nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu hợp kim Ni0, 5Mn0, 5Sbx với x = 0; 0, 1; 0, 2; 0, 3 0, 4 phương pháp hồ quang ủ nhiệt x mẫu 850oC 24 Đã khảo sát cấu trúc số mẫu chế tạo...
 • 28
 • 778
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim Heusler Ni0,5Mn0,5-Sbx x=0 0,4

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim Heusler Ni0,5Mn0,5-Sbx x=0 0,4

Khoa học tự nhiên

... luận văn là: "Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất từ nhiệt hợp kim Heusler Ni0, 5Mn0, 5-xSbx (x = ÷ 0, 4) " Mục đích nghiên cứu Chế tạo hợp kim Heusler Ni0, 5Mn0, 5-xSbx có hiệu ứng từ nhiệt lớn để ... QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo khảo sát ảnh hưởng Sb lên cấu trúc hợp kim Ni0, 5Mn0, 5-xSbx 3.1.1 Kết chế tạo hợp kim Ni0, 5Mn0, 5-xSbx Hợp kim Ni0, 5Mn0, 5-xSbx (x = 0; 0, 1; 0, 2; 0, 3 ... mẫu - Nghiên cứu tính chất từ hiệu ứng từ nhiệt hợp kim Heusler Ni0, 5Mn0, 5-xSbx Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Hợp kim Heusler Ni0, 5Mn0, 5-xSbx với x = ÷ 0, 4 Phương pháp nghiên cứu - Luận văn...
 • 73
 • 331
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Kỹ thuật

... TiLa NiLl NiLa 800 00 5 TiLl 900 TiLsum 100 0 100 0. 00 1 .00 2 .00 3 .00 4 .00 5 .00 6 .00 7 .00 8 .00 9 .00 10. 00 keV Hỡnh 8: Ph EDX ca mu TiO2/PANi - thộp khụng g Kt qu trờn dóy ph EDX, cú th x c nh s cú ... ca Fe2C2O4 c nhỡn thy rừ nột 14 3.3 KH NNG TO MNG TIO2/PANI TRấN THẫP THNG BNG P DếNG KHễNG I Thế điện cực (V) 1 200 800 40 0 - 40 0 - 800 200 40 0 600 800 100 0 1 200 1 40 0 Thời gian (s) Hỡnh 5: ng cong ... trờn 19_MAU_TiO2 80 d=3.5 109 3 70 50 10 d=1.36 509 d=1.357 74 d=1 .4 805 5 20 d=1.6 648 2 d=2.37935 30 d=1. 702 92 d=1.69761 d=1.8 906 0 40 d=3. 244 29 Lin (Counts) 60 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale...
 • 26
 • 686
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Công nghệ - Môi trường

... kích thích bước sóng 44 2 nm Intensity (a.u) 800 0 a a-P3HT b-P3HT:PCBM = 1:1.5 600 0 40 0 0 b 200 0 500 600 700 800 Wavelength (nm) Hình 3.8 Phổ quang – huỳnh quang màng vật liệu tổ hợp P3HT:PCBM (kích ... tiếp dị chất khối P3HT : PCBM khảo sát Phổ hấp thụ UV – Vis màng P3HT tổ hợp P3HT:PCBM trình bày hình 3.7 Intnsity (a.u) 0. 6 a-P3HT b-P3HT:PCBM = 1:1.5 a b 0. 4 0. 2 0. 0 300 40 0 500 600 700 800 Wavelength ... 34 3.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất màng dẫn nano 34 3.2 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng 36 3.2.1Vật liệu tổ hợp cấu trúc chuyển tiếp dị chất khối P3HT:PCBM...
 • 63
 • 658
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires

Khoa học tự nhiên

... 100 0 IV III 1 100 900 o 8 50 C o 900 C o 9 50 C 800 I 600 o nhiệt độ ( C) 700 500 40 0 300 200 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 10 1 20 1 30 thời gian (phút) Hỡnh 2 .4 Quy trỡnh tng hp: g I kim ... 20 sau ú tt lũ ngui t nhiờn Mu sau tng hp c em i phõn tớch SEM, XRD, PL o III II 600 5 50 C o 5 40 C o 5 30 C IV 5 50 500 4 50 I 3 50 o nhiệt độ ( C) 40 0 300 2 50 200 1 50 100 50 0 10 20 30 40 50 60 ... ca mt s oxit kim loi bỏn dn Bng 1.2: Kh nng nhy khớ ca ZnO so vi mt s oxit khỏc [ 10] Khớ nhy Vt liu TiO2 X X X X X X X X X X X X m Hydro X X X X X Khớ húa lng NOx X X O2 X X X X X X X X O3 Propanol...
 • 64
 • 788
 • 2

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Khoa học tự nhiên

... 11 ,0 0, 100 40 : 20 0 ,07 7 15 11 Pt/VC-XL- 10- 11 11 ,0 0, 100 40 : 20 0 ,05 1 10 12 Pt/VC- 30- 11 11 ,0 0, 100 40 : 20 0,1 54 30 13 Pt/VC- 20- 11 11 ,0 0, 100 40 : 20 0, 102 20 14 Pt/VC-15-11 11 ,0 0, 100 40 : 20 0 ,07 7 ... 0, 76 10, 28 44 2 ,46 0, 68 13, 60 585,62 0, 54 Pt/VC-25-11 0, 58 12 , 04 518,31 0, 70 20, 87 898,58 0, 47 Pt/VC-25-11,3 0, 86 8,61 3 70, 71 0, 70 9,99 4 30, 16 0, 54 20. 0 900 .0 800 .0 15 .0 10. 0 5 .0 0 .0 0.2 0. 4 0. 6 ... Pt/VC-XL-25- 10, 5 10, 5 0, 100 40 : 20 0,128 25 Pt/VC-XL-25-9,5 9,5 0, 100 40 : 20 0,128 25 Pt/VC-XL-25-6,5 6,5 0, 100 40 : 20 0,128 25 Pt/VC-XL- 20- 11 11 ,0 0, 100 40 : 20 0, 102 20 10 Pt/VC-XL-15-11 11,0...
 • 91
 • 919
 • 1

nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

Kỹ thuật

... mặt mặt / Năng (nm) tử mặt (%) (erg/mol) lượng tổng (%) 10 30. 000 20 4. 8× 101 1 7,6 4 .00 0 40 8,6× 101 1 14, 3 4 .00 0 40 8,6× 101 1 14, 3 30 90 9,23× 101 2 82,2 1.1.2.2 Hiệu ứng kích thƣớc - Khác với hiệu ứng ... đo lường quốc tế để đơn vị nhỏ gấp 109 hay 1 .00 0 .00 0 .00 0 lần -9 nanomét = mét / 1 .00 0 .00 0 .00 0 = 10 mét Độ lớn công nhận năm 19 60 Thuật ngữ nano (có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nanos) lùn dùng để ... 361 ,49 pm α: 90, 000 b: 361 ,49 pm β: 90, 000 c: 361 ,49 pm γ: 90, 000 Hình 1. 10: Cấu trúc tinh thể đồng 1.5.3 Tính chất vật lý đồng Một số số vật lý đồng Tính chất chung - Khối lượng riêng: 89 20 kg/m3...
 • 65
 • 1,016
 • 6

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline Graphit

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline và Graphit

Kỹ thuật

... phân tử axit H2SO4 xen kẽ lớp graphen môi trường oxi hóa mạnh HNO3, trình sốc nhiệt nhiệt độ cao để chế tạo graphen nanographit[7]-[8] T: 40 0 - 100 0oC Hình 24: Sơ đồ qui trình công nghệ chế tạo nanographit ... nhiệt độ khác Qua phổ XRD thu được, thấy giai đoạn từ nhiệt độ phòng (RT) đến 1 30 oC (1), 140 oC đến 180oC (2), 180oC đến 600 oC (3), 600 đến 100 0oC (4) Giai đoạn (1) phổ gần không thay đổi, giá trị ... thuộc vào điều kiện điều chế Hình 30: Ảnh hưởng điện tới dạng thù hình PANi 34 1 .4. 3 Tính chất polyaniline 1 .4. 3.1 Tính chất hóa học Một số nghiên cứu tính chất hóa học mạnh polyaniline thuộc tính...
 • 68
 • 1,321
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất bột huỳnh quang Sr3SiO5Eu3+

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất bột huỳnh quang Sr3SiO5Eu3+

Quản trị kinh doanh

... 14 30 2 , 04 2 0, 9 50 -2, 40 Tm 168,93 9,32 1 600 17 20 1, 746 0, 899 -2,28 Yb 173 , 04 6,95 8 24 13 20 1,9 40 0,858 -2,27 16 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất bột huỳnh quang Sr3SiO5:Eu3+ Sơ lược tính chất ... Xeri Nhóm Ytri Ce 4f2 Tb 4f9 Pr 4f3 Dy 4f 10 Nd 4f4 Ho 4f11 Pm 4f5 Er 4f12 Sm 4f6 Tm 4f13 Eu 4f7 Yb 4f 14 Gd La 4f 5d 4f05d1 Lu 4f 145 d1 Khi bị kích thích lượng nhỏ, electron 4f (thường một) nhảy ... thuộc vào cấu hình electron 4f Những electron có cấu hình 4f0, 4f7, 4f 14 màu Các electron 4f khác có màu khác : La3+ (4f0) Ce3+ (4f1) Pr3+ (4f2) Nd3+ (4f3) Pm3+ (4f4) Sm3+ (4f6) Eu3+ (4f6) Gd3+ (4f7)...
 • 24
 • 1,122
 • 2

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ PHẢN ỨNG MAGNETRON DC

Khoa học tự nhiên

... suất phún x 3. 10 -3 torr, nhiệt độ đế 200 oC, khoảng cách bia đế 5cm, công suất phún x 100 W, dòng phún x 0, 2 A, tỉ lệ khí Ar ( 70% ) - O ( 30% ), thời gian phún x 60 phút có tính quang x c tác tốt ... cách từ bia đến đế 5cm, hai hệ magnetron nghiêng góc 25o, áp suất phún x 3. 10- 3 torr, công suất phún x bia Ti 100 W công suất phún x bia V thay đổi từ 20- 100 W để thay đổi nồng độ pha tạp V vào ... mặt ( 200 ) ( 105 ) tăng cường Tuy nhiên, tăng công suất phún x bia V từ 60- 100 W màng lại xuất thêm đỉnh phổ V2O5 ứng với mặt mạng (2 10) 2θ = 28 o pha rutile TiO2 ứng với mặt mạng (2 10) 2θ = 43 ,5o...
 • 6
 • 444
 • 0

nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất quang của hạt nano tinh thể zno

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của hạt nano tinh thể zno

Hóa học

... nung Bng 4. 1 Kớch thc trung bỡnh ca ht nano tinh th ZnO Nhit (C) (radian) (radian) -3 200 13 ,4 2x1 0 0,63 -3 40 0 3,8 1x1 0 0,63 600 2,8 1x1 0- 3 0, 63 -3 700 2,8 0x1 0 0,63 D (nm) ~ 10 ~38 ~51 ~52 4. 1.2 Kho ... phúng i: x8 00 00 Hỡnh 4. 10 nh FESEM ca mu ZnO 210C SVTH: V Th Hng 2 102 243 32 Lun tt nghip i hc (a) phúng i: x1 00 00 (b) phúng i: x5 00 00 Hỡnh 4. 11 nh FESEM ca mu ZnO 230C SVTH: V Th Hng 2 102 243 33 ... 190C SVTH: V Th Hng 2 102 243 30 Lun tt nghip i hc (a) phúng i: x1 500 0 (b) phúng i: x5 00 00 Hỡnh 4. 9 nh FESEM ca mu ZnO 190C SVTH: V Th Hng 2 102 243 31 Lun tt nghip i hc (a) phúng i: x1 00 00 (b)...
 • 51
 • 612
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc trưng điện hóa của li2sno3 làm điện cực vật liệu anôt cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng điện hóa của li2sno3 làm điện cực vật liệu anôt cho pin ion liti

Vật lý

... Graphit tổng hợp 3 50 1 90 15 14 KS 44 Graphit tổng hợp 345 45 44 10 MCMB 25-18 Graphit hình cầu 305 19 26 0, 86 MCMB 10- 28 Graphit hình cầu 2 90 30 10 2, 64 200 152 0, 075 30 2 20 55 45 - 2 34 1 04 45 6,7 363 ... điều chế từ nhựa phenol, dễ dàng graphit hóa, chí xnhiệt độ 300 0 oC Vật liệu loại than cốc tạo 100 0 oC, điển hình từ chất tiền thân dầu mỏ loại thơm [4] Hình 1.5: Phân loại cacbon pha tiền chất ... loại vật liệu tiền thân (Hình 1.5) trình x lý thông số x c định tính chất cacbon sản xuất Các vật liệu thành graphit cách xnhiệt độ cao ( 200 0 oC ÷ 300 0 oC) gọi cacbon mềm Sau trình graphit...
 • 48
 • 928
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc trưng điện hoá của limn2o4 làm vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng điện hoá của limn2o4 làm vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti

Vật lý

... đắt LiNi0.7Co0.3O2 1 90 3, 70 Giá thành trung bình LiNi0.8Co0.2O2 205 3,73 Giá thành trung bình LiNi0.9Co0.1O2 2 20 3,76 Có dung lượng riêng cao LiNiO2 200 3,55 Phân ly mạnh LiMn2O4 1 20 4 ,00 Mn rẻ, ... phóng (b) (tốc độ C/ 20) Như vậy, hợp chất có ưu nhược điểm khác Các hợp chất LiCo1-xNixO2 (x = 0. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 5) nghiên cứu ứng dụng nhiều hợp chất thay phần Co mà đảm bảo chất lượng yêu cầu ... Nghiên cứu, chế tạo vật liệu LiMn2O4 có khả tích trữ ion Li+ tốt - Khảo sát đặc trưng cấu trúc, tính chất điện hóa vật liệu điện cực catot chế tạo Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo vật...
 • 46
 • 536
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc trưng hiện hóa của li4ti5o12 làm vật liệu điện cực anôt cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng hiện hóa của li4ti5o12 làm vật liệu điện cực anôt cho pin ion liti

Vật lý

... liti - Khảo sát tính chất đặc trưng điện cực anôt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc ... Li4Ti5O12 nhiệt độ cao, thay đổi quan sát nghiên cứu quang phổ trở kháng (Hình 1. 10) Bởi vậy, nung nóng đến 900 °C phần pha hợp chất Li4Ti5O12 bị phân hủy thành pha hợp chất Li2Ti3O7 , 1 100 °C ... Li:Ti =4: 5) Nghiền trộn cồn 2h Thiêu kết 800 oC 4h Nghiền cồn 4h 8h Sấy ủ 40 0 oC 1h Nghiền cối mã não 1h Hình 2 .4: Sơ đồ quy trình chế tạo LTO - Khối lượng Li 10g vật liệu Li4Ti5O12 là: m Li  10  4, 6939...
 • 48
 • 402
 • 1

Xem thêm