nghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên sở pzt các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Tiến sĩ

... ca gm PZT - PZN - PMnN pha Fe2O3 o nhit phũng So vi PbTiO3 [1] v Pb(Zr,Ti)O3 [64], ph tỏn x Raman ca mu PZT PZN PMnN pha Fe2O3 dng nh rng hn iu ny phự hp vi c tớnh chuyn pha nhũe ca gm PZT ... gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 60 Hệ số áp điện d (pC/N) 31 1100 1600 (b) Hệ số liên kết điện k, kt, k31 p 1200 0.5 0.2 0.6 0.7 160 1300 Hệ số phẩm chất Q m 1400 (a) Hệ số áp điện ... H GM PZT- PZN-PMnN 4.1 nh hng ca Fe2O3 n cỏc tớnh cht ca h gm PZT- PZN-PMnN ci thin hn na cỏc tớnh cht ca gm PZT- PZN-PMnN, c bit l h s phm cht Qm v tn hao in mụi tan, Fe2O3 ó c pha vo h gm PZT- PZN-PMnN...
 • 26
 • 570
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên sở PZT các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Tiến sĩ

... ỏp in ca gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 77 Hỡnh 4.1 Gin nhiu x tia X ca gm PZTPZNPMnN pha Fe2O3 82 Hỡnh 4.2 Hng s mng (a) v nng pha t giỏc (b) ca gm PZTPZN PMnN pha Fe2O3 ... Vogel Fulcher ca cỏc mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 67 Hỡnh 3.6 ng thc nghim v ng lm ... cỏc tn s khỏc ca nhúm mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 xiv (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 64 Hỡnh 3.4 Hng s in mụi theo...
 • 149
 • 700
 • 5
luận án tiến sỹ nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

luận án tiến sỹ nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên sở pzt các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Tiến sĩ

... ỏp in ca gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 77 Hỡnh 4.1 Gin nhiu x tia X ca gm PZTPZNPMnN pha Fe2O3 82 Hỡnh 4.2 Hng s mng (a) v nng pha t giỏc (b) ca gm PZTPZN PMnN pha Fe2O3 ... Vogel Fulcher ca cỏc mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 67 Hỡnh 3.6 ng thc nghim v ng lm ... cỏc tn s khỏc ca nhúm mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 xiv (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 64 Hỡnh 3.4 Hng s in mụi theo...
 • 149
 • 565
 • 0
nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

nghiên cứu chế tạo các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên sở pzt các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe

Tiến sĩ

... ỏp in ca gm PZT- PZN-PMnN vo nng PZT (a) v Zr/Ti (b) 77 Hỡnh 4.1 Gin nhiu x tia X ca gm PZTPZNPMnN pha Fe2O3 82 Hỡnh 4.2 Hng s mng (a) v nng pha t giỏc (b) ca gm PZTPZN PMnN pha Fe2O3 ... Vogel Fulcher ca cỏc mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 67 Hỡnh 3.6 ng thc nghim v ng lm ... cỏc tn s khỏc ca nhúm mu MP: MP65 (0,65 mol PZT) , MP70 (0,7 mol PZT) , MP75 xiv (0,75 mol PZT) , MP80 (0,8 mol PZT) , MP85 (0,85 mol PZT) v MP90 (0,9 mol PZT) 64 Hỡnh 3.4 Hng s in mụi theo...
 • 149
 • 420
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platin

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platin

Công nghệ thông tin

... thước vật liệu nano làm cho vật liệu trở nên kì lạ nhiều so với vật liệu truyền thống Đối với vật liệu, tính chất vật liệu độ dài đặc trưng Độ dài đặc trưng nhiều tính chất vật liệu rơi vào ... tài Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trƣng vật liệu nano kim loại platin” nhằm tạo loại vật liệu nano góp phần làm sở cho việc nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực xúc tác kỹ thuật điện tử  ... Phƣơng pháp chế tạo vật liệu nano kim loại Ngày nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu nano phương pháp vật lý, hóa học, sinh học nói cách tổng quát hai phương pháp để chế tạo vật liệu nano...
 • 91
 • 1,649
 • 11
Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng

Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT Nghiên cứu chế tạo các tính chất đặc trưng

Kỹ thuật

... triển khai nghiên cứu vật liệu sắt điện- áp điện cấu trúc perovskite, PZT vật liệu tổ hợp đa pha Trong luận văn này, vật liệu tổ hợp PZT/ NiFe/CoFe cấu trúc micro-nano chế tạo trực tiếp PZT phương ... Chương - Tổng quan vật liệu sắt điện, sắt từ multiferroics 1.1 Tổng quan vật liệu sắt điện 1.1.1 Vật liệu sắt điện Sắt điện tượng xảy số chất điện môi độ phân cực điện tự phát điện trường ngoài, ... PZT Từ hình ta thấy tính chất vậtvật liệu số điện môi áp điện thể bất thường đường biên pha hình thái học PZT đa số vật liệu sắt điện khác vật liệu sắt điện thường với đặc trưng đường biểu...
 • 75
 • 1,589
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất LiMn2O4 (LV00328)

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên sở hợp chất LiMn2O4 (LV00328)

Khoa học tự nhiên

... phần độ dẫn ion chưa cao, mặt khác vật liệu điện cực catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu ... chất điện hoá tích thoát ion điện cực Để tiến hành nghiên cứu tính chất điện hoá tích thoát ion vật liệu LiMn2O4 chế tạo theo quy trình trên, tiến hành chế tạo điện cực sở vật liệu tiến hành nghiên ... tạo làm điện cực catốt pin ion Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Vật liệu LiMn2O4 điện cực Catốt chế tạo từ vật liệu đối tượng nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu luận...
 • 67
 • 412
 • 2
Đề tài nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất limn2o4

Đề tài nghiên cứu chế tạo khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt cho pin ion liti trên sở hợp chất limn2o4

Kỹ thuật

... phần độ dẫn ion chưa cao, mặt khác vật liệu điện cực catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu ... Sau chế tạo mẫu tiến hành nghiên cứu cấu trúc tinh thể vật liệu - Dựa thông số đặc trưng cho tính chất vật liệu chế tạo được, tiến hành khảo sát tích trữ, dẫn ion vật liệu thử nghiệm chế tạo ... tạo làm điện cực catốt pin ion Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Vật liệu LiMn2O4 điện cực Catốt chế tạo từ vật liệu đối tượng nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu luận...
 • 10
 • 426
 • 1
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực catốt

Công nghệ - Môi trường

... phần độ dẫn ion chưa cao, mặt khác vật liệu điện cực catốt sử dụng vật liệu LiMn2O4 anôt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Trên sở đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu ... Sau chế tạo mẫu tiến hành nghiên cứu cấu trúc tinh thể vật liệu - Dựa thông số đặc trưng cho tính chất vật liệu chế tạo được, tiến hành khảo sát tích trữ, dẫn ion vật liệu thử nghiệm chế tạo ... tạo làm điện cực catốt pin ion Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Vật liệu LiMn2O4 điện cực Catốt chế tạo từ vật liệu đối tượng nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu luận...
 • 10
 • 455
 • 0
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU NANO KIM LOẠI PLATIN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU NANO KIM LOẠI PLATIN

Vật lý

... to vt liu nano t nguyờn t hoc chuyn pha Nguyờn t hỡnh thnh vt liu nano c to t phng phỏp vt lý: bc bay nhit (t, phúng x, phúng in h quang) Phng phỏp chuyn pha: vt liu c nung núng ri cho ngui ... ta cú th phõn loi cỏc phng phỏp húa hc thnh hai loi: hỡnh thnh vt liu nano t pha lng (phng phỏp kt ta, sol-gel,) v t pha khớ (nhit phõn,) Phng phỏp ny cú th to cỏc ht nano, dõy nano, ng nano, mng ... pha: vt liu c nung núng ri cho ngui tc nhanh thu c trng thỏi vụ nh hỡnh, x lý nhit xy chuyn pha vụ nh hỡnh tinh th (kt tinh) (phng phỏp ngui nhanh) Phng phỏp vt lý thng c dựng to cỏc ht...
 • 96
 • 681
 • 6
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi đo lực

Cơ khí - Chế tạo máy

... tâm cứng đợc tạo Sau bớc xử lý ăn mòn, cấu trúc cảm biến hoàn thành Các bớc nhằm chế tạo cấu trúc điện cảm biến, bao gồm: quang khắc mask để tạo cửa sổ điện trở, khuếch tán để tạo điện trở, quang ... đợc thiết kế chế tạo thành công Trong công nghệ này, sử dụng thiết bị quang khắc mặt, vật liệu bảo vệ xử lí ăn mòn ô-xít silic SiO2 chế tạo theo phơng pháp ô xi hoá nhiệt Các khảo sát đặc trng cảm ... xi hoá Quang khắc mặt sau Mở cửa sổ điện cực Bốc bay Al Ăn mòn tạo màng Quang khắc tạo điện cực Quang khắc tạo điện trở Hàn dây đóng gói Hình Qui trình chế tạo cảm biến vi đo lực đo khối lợng...
 • 6
 • 675
 • 1
Tài liệu Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực pdf

Tài liệu Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi đo lực pdf

Điện - Điện tử

... tâm cứng đợc tạo Sau bớc xử lý ăn mòn, cấu trúc cảm biến hoàn thành Các bớc nhằm chế tạo cấu trúc điện cảm biến, bao gồm: quang khắc mask để tạo cửa sổ điện trở, khuếch tán để tạo điện trở, quang ... đợc thiết kế chế tạo thành công Trong công nghệ này, sử dụng thiết bị quang khắc mặt, vật liệu bảo vệ xử lí ăn mòn ô-xít silic SiO2 chế tạo theo phơng pháp ô xi hoá nhiệt Các khảo sát đặc trng cảm ... xi hoá Quang khắc mặt sau Mở cửa sổ điện cực Bốc bay Al Ăn mòn tạo màng Quang khắc tạo điện cực Quang khắc tạo điện trở Hàn dây đóng gói Hình Qui trình chế tạo cảm biến vi đo lực đo khối lợng...
 • 6
 • 578
 • 0
nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hóa dầu

... Duy Khanh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kĩ thuật ... trúc đa lớp quan tâm nghiên cứu chế tạo nhằm khắc phục nhược điểm OLED cấu trúc đơn lớp Việc nghiên cứu chế tạo sử dụng vật liệu khả truyền dẫn điện tử lỗ trống tốt làm lớp truyền (TL) điện ... tài nóng thu hút nghiên cứu ứng dụng thực tiễn đặc tính ưu việt Các đặc tính là: độ bền học cao, dẫn điện dẫn nhiệt tốt Trong nghiên cứu này, lợi dụng tính dẫn điện siêu việt để tạo lớp màng đệm...
 • 52
 • 714
 • 1
Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của gốm áp điện [(1-x)Pb(Zr,Ti)O3 + xPb(Mn1/3Nb2/3)O3] (x = 0 ÷ 12%mol) (PZT-PMnN) pha tạp La

Nghiên cứu chế tạo các tính chất của gốm áp điện [(1-x)Pb(Zr,Ti)O3 + xPb(Mn1/3Nb2/3)O3] (x = 0 ÷ 12%mol) (PZT-PMnN) pha tạp La

Tiến sĩ

... CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN 1.1 TÍNH CHẤT SẮT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU 1.1.1 Vật liệu sắt điện 1.1.2 Chuyển pha sắt điện Lý thuyết Ginzburg- Landau- Devonshire 12 1.1.3 Sắt điện chuyển pha nhòe ... Ảnh SEM vật liệu trình chế tạo gốm 73 3.3 CHẾ TẠO VẬT LIỆU PZT - PMnN PHA TẠP LANTAN (La) 76 3.3.1 Chế tạo vật liệu PZT - PMnN pha tạp La 76 3.3.2 Phân tích vật liệu 76 Chương NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ... CHẤT CỦA VẬT LIỆU 81 4.1 CÁC TÍNH CHẤT SẮT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU 81 4.1.1 Đường trễ sắt điện 81 4.1.2 Đáp ứng điện môi 86 4.2 CÁC TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU 4.2.1 Tính chất áp điện vật liệu PZT -...
 • 184
 • 995
 • 4
Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu cơ (OLED)

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu (OLED)

Công nghệ - Môi trường

... PHẠM THỊ LUẬN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MỘT SỐ MÀNG DẪN NANO, ỨNG DỤNG LÀM LỚP TIẾP XÚC ĐIỆN CỰC TRONG CHẾ TẠO ĐIODE PHÁT QUANG HỮU (OLED) Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện ... phải biến tính để vật liệu CNTs phân tán đồng hòa tan tốt dung môi hay vật liệu khác, để tận dụng tính tốt vật liệu CNTs nhằm tăng cường, cải thiện tính chất vật liệu pha trộn 33 b Các phương ... đơn vị mắt xích Các loại polymer ngày trở thành vật liệu hữu dụng, đóng vai trò quan trọng thiếu sống đại Một đặc tính chung quan trọng polymer tính không dẫn điện, vật liệu cách điện hữu hiệu...
 • 66
 • 606
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu

Công nghệ - Môi trường

... NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐẶC TRƢNG CỦA MÀNG TỔ HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO, ỨNG DỤNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nanô Mã số: Chuyên ngành đào tạo ... 3.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất màng dẫn nano sử dụng chế tạo pin mặt trời hữu (solar cells) Ống carbon nano TiO2 vật liệu nghiên cứu sử dụng nhiều chế tạo linh kiện điện tử bán dẫn tính ... dụng chế tạo pin mặt trời hữu ” Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng màng dẫn nano ứng dụng làm lớp tiếp xúc (buffer layer) chế tạo pin mặt trời hữu  Nghiên cứu...
 • 63
 • 710
 • 0

Xem thêm