nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tio2 sio2 trong vùng ánh sáng tử ngoại trên nền gạch men

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 VÀ TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

Hóa học

... CHƯƠNG NGHIÊN CỨUCHẾ PHA TẠP N VÀ TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 PHA TẠP N (TiO2: N) TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Khi nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác nhờ ánh sáng thuộc vùng khả ... TÁC TiO2 TRONG VÙNG ÁNH SÁNG TỬ NGOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON KHÔNG CÂN BẰNG Trong chương này, nghiên cứu điều kiện tối ưu để chế tạo màng quang xúc tác TiO2 vùng ánh sáng tử ngoại ... 20 phút chiếu sáng 5.8 SO SÁNH KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 VÀ TiO2: N TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Việc so sánh tính quang xúc tác màng TiO2 (quang xúc tác tốt vùng ánh sáng UV - mẫu...
 • 25
 • 465
 • 0
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 VÀ TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

Hóa học

... CHƯƠNG NGHIÊN CỨUCHẾ PHA TẠP N VÀ TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 PHA TẠP N (TiO2: N) TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Khi nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác nhờ ánh sáng thuộc vùng khả ... TÁC TiO2 TRONG VÙNG ÁNH SÁNG TỬ NGOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON KHÔNG CÂN BẰNG Trong chương này, nghiên cứu điều kiện tối ưu để chế tạo màng quang xúc tác TiO2 vùng ánh sáng tử ngoại ... 20 phút chiếu sáng 5.8 SO SÁNH KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 VÀ TiO2: N TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Việc so sánh tính quang xúc tác màng TiO2 (quang xúc tác tốt vùng ánh sáng UV - mẫu...
 • 25
 • 363
 • 0
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 VÀ TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2TiO2 PHA TẠP N (TiO2:N)

Hóa học

... CHƯƠNG NGHIÊN CỨUCHẾ PHA TẠP N VÀ TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 PHA TẠP N (TiO2: N) TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Khi nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác nhờ ánh sáng thuộc vùng khả ... TÁC TiO2 TRONG VÙNG ÁNH SÁNG TỬ NGOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON KHÔNG CÂN BẰNG Trong chương này, nghiên cứu điều kiện tối ưu để chế tạo màng quang xúc tác TiO2 vùng ánh sáng tử ngoại ... 20 phút chiếu sáng 5.8 SO SÁNH KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG TiO2 VÀ TiO2: N TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN Việc so sánh tính quang xúc tác màng TiO2 (quang xúc tác tốt vùng ánh sáng UV - mẫu...
 • 25
 • 470
 • 0
nghiên cứu chế tạo, lắp ráp mô hình hệ thống điều khiển ga tự động trên ô tô

nghiên cứu chế tạo, lắp ráp mô hình hệ thống điều khiển ga tự động trên ô tô

Báo cáo khoa học

... đoán tổng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Trang: Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống điều khiển ga tự động Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Trang: 10 Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống ... Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống điều khiển ga tự động Cách sử dụng CCS: Trong tất trường hợp,cơng tắt điều khiển có chế độ hoạt động: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Trang: Nghiên cứu ... Trang: Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống điều khiển ga tự động 1.4 -: Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tạo mô hình giả lập trạng thái khác hoạt động lái xe để sinh viên xem đánh...
 • 42
 • 484
 • 2
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨUCHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

Khoa học tự nhiên

... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG 2.1 Phương Pháp Chế Tạo Vật Liệu Quang Xúc Tác Trong Vùng Ánh Sáng Tử Ngoại, TiO2 Việc nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 được thực hiện bằng ... 12,13,14] Hình 1.6 Phản ứng quang xúc tác TiO2 Dưới tác dụng ánh sáng tử ngoại (UV), điện tử từ vùng hóa trị (hình 1.6) chuyển lên vùng dẫn thành điện tử tự do, để lại lỗ trống vùng hóa trị Điện tử ... tính quang xúc tác màng TiO2 diện tích hiệu dụng bề mặt đợ kết tinh của màng Ngồi ra, để phản ứng quang xúc tác xảy vùng ánh sáng khả kiến cần quan tâm đến yếu tố quan trọng bờ hấp thụ màng...
 • 75
 • 811
 • 2
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨUCHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

Khoa học tự nhiên

... định tính quang xúc tác màng Khảo sát tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2:V theo điều kiện chế tạo So sánh tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2:V tốt Kiểm nghiệm độ lặp lại quang xúc tác màng TiO2: V ... tục nghiên cứu nhằm cải thiện thêm tính chất quang xúc tác màng theo thông số chế tạo khác như:  Pha tạp khí N vào màng để cải tiến tính quang xúc tác vùng khả kiến  Chế tạo màng TiO2: V loại ... tính quang xúc tác vật liệu TiO2  Khả quang xúc tác TiO2 nguyên chất bị hạn chế do:  Độ rộng vùng cấm TiO2 lớn  Tốc độ tái kết hợp hạt tải TiO2 nhỏlớn Cần cải tiến khả quang xúc tác TiO2 ...
 • 32
 • 542
 • 0
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨUCHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

Khoa học tự nhiên

... định tính quang xúc tác màng Khảo sát tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2:V theo điều kiện chế tạo So sánh tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2:V tốt Kiểm nghiệm độ lặp lại quang xúc tác màng TiO2: V ... tục nghiên cứu nhằm cải thiện thêm tính chất quang xúc tác màng theo thông số chế tạo khác như:  Pha tạp khí N vào màng để cải tiến tính quang xúc tác vùng khả kiến  Chế tạo màng TiO2: V loại ... tính quang xúc tác vật liệu TiO2  Khả quang xúc tác TiO2 nguyên chất bị hạn chế do:  Độ rộng vùng cấm TiO2 lớn  Tốc độ tái kết hợp hạt tải TiO2 nhỏlớn Cần cải tiến khả quang xúc tác TiO2 ...
 • 35
 • 503
 • 0
NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG tio2 NHẰM CHO mục TIÊU ỨNG DỤNG QUANG xúc tác

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG tio2 NHẰM CHO mục TIÊU ỨNG DỤNG QUANG xúc tác

Khoa học tự nhiên

... hấp thụ ánh sáng Điều kiện để chất có khả xúc tác quang: • Có hoạt tính quang hố • Có lượng vùng cấm thích hợp để hấp thụ ánh sáng tử ngoại ánh sáng nhìn thấy Quá trình ban đầu xúc tác quang dị ... hiệu ứng lượng tử trạng thái điện tử bị ảnh hưởng đáng kể số nguyên tử bề mặt Màng TiO2 anatase chế tạo nhằm mục tiêu ứng dụng cho nghiên cứu quang xúc tác nên khảo sát độ dày màng, độ truyền ... ứng xúc tác quang hoá khác phản ứng xúc tác truyền thống cách hoạt hoá xúc tác Trong phản ứng xúc tác truyền thống, xúc tác hoạt hố nhiệt phản ứng xúc tác quang hoá, xúc tác hoạt hoá hấp thụ ánh...
 • 52
 • 737
 • 9
Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Khoa học tự nhiên

... ánh sáng mục tiêu nghiên cứu hầu hết công trình nói chung, đề tài nói riêng 1.2.2 Cơ chế quang xúc tác Vùng dẫn vùng ánh sáng khả kiến Phản ứng quang xúc tác vùng ánh sáng khả kiến vật liệu TiO2: N ... đo tính quang xúc tác màng TiO2: N ánh sáng khả kiến hình 4.9 hình 4.10 Hình 4.10 Ảnh chụp hệ đo tính quang xúc tác màng TiO2 ánh sáng UV màng TiO2: N (bên phải) ánh sáng khả kiến Máy quang phổ ... HV: Đinh Công Trường Chương CHẾ TẠO MÀNG TiO2: N 4.1 CHẾ TẠO HỆ PHÚN XẠ MAGNETRON KHÔNG CÂN BẰNG ĐỂ TẠO MÀNG VÀ HỆ ĐO QUANG XÚC TÁC 4.1.1 HỆ TẠO MÀNG TiO2: N Màng TiO2 tạo hệ chân không B302(hình...
 • 67
 • 605
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG TiO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON RF" doc

Báo cáo khoa học

... NGHIỆM Màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf, từ bia gốm TiO2 (độ tinh khiết khoảng 99%), bia gốm chúng tơi chế tạo từ bột TiO2 tinh khiết nung tới nhiệt độ 14000C vòng Việc chế tạo bia gốm TiO2 ... dc (2) Khi so sánh phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp, ta nhận thấy độ truyền qua màng tương đương cao khoảng 90% Nhưng tính chiết suất màng bước sóng 550 nm, màng TiO2 tạo phương pháp ... màng Cấu trúc màng xác định nhiễu xạ tia X (RXD), cấu trúc bề mặt độ mấp mô bề mặt màng xác định phương pháp AFM (atomic force microscopy) Các tính chất quang cấu trúc màng so sánh với màng TiO2...
 • 7
 • 600
 • 1
Nghiên cứu chế tạo màng ZnO tạp chất Sn trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ magnetron DC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện, tính chất quang của màng

Nghiên cứu chế tạo màng ZnO tạp chất Sn trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ magnetron DC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện, tính chất quang của màng

Khoa học tự nhiên

... độ rộng vùng cấm từ 3.3 eV-7.8 eV, áp dụng chế tạo sensor tử ngoại LED vùng tử ngoại Tuy vậy, tác giả nhận thấy việc chế tạo màng ZnO:Mg dẫn điện loại p khó khăn cần phải nghiên cứu thêm Màng ZnO:Mn ... chúng tơi chế tạo tốt để sử dụng chế tạo màng Hình 3.7: Bia vừa chế tạo thành cơng Hình 3.8: Bia phún xạ 3.2 Hệ tạo màng trình phún xạ Hệ tạo màng phún xạ magnetron DC phòng thí nghiệm môn Quang ... khoa học giới quan tâm nghiên cứu chế tạo có nhiều đặc tính tốt việc ứng dụng điện tử, quang điện tử, …Khả dẫn điện chúng tương tự nhiều kim loại có tính suốt vùng ánh sáng khả kiến chất điện...
 • 70
 • 1,371
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang hoá trên cơ sở cu2o xử lý nước thải sản xuất thuốc phóng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang hoá trên cơ sở cu2o xử lý nước thải sản xuất thuốc phóng

Thạc sĩ - Cao học

... gốc Tổng quan vật liệu xúc tác quang hoá để phân huỷ hợp chất hữu Nghiên cứu chế tạo vật liệu Cu2O ứng dụng xúc tác quang: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình chế tạo Cu2O phương pháp khử ... tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang hoá sở Cu2O ứng dụng xử lý nước thải sản xuất thuốc phóng” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu Cu2O làm xúc ... 1.1 Khái niệm vật liệu xúc tác quang hoá 1.1.1 Vật liệu xúc tác quang hoá Vật liệu xúc tác quang sở có hoạt tính xúc tác quang hố với lượng vùng cấm thích hợp để hấp thụ ánh sáng tham gia vào giai...
 • 100
 • 794
 • 3
NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU xúc tác QUANG TRÊN cơ sở cu2o xử lý nước THẢI sản XUẤT THUỐC PHÓNG

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU xúc tác QUANG TRÊN cơ sở cu2o xử lý nước THẢI sản XUẤT THUỐC PHÓNG

Thạc sĩ - Cao học

... XRD Cu2O chế tạo tỷ lệ mol Cu2+/glucôzơ khác Trên phổ XRD mẫu chế tạo thu pic (110), (111), (200), (220), (311), (222) pic đặc trưng oxit Cu2O M2 M1 M3 M4 Hình 3.3 Ảnh SEM mẫu Cu2O chế tạo tỷ lệ ... thước hạt thu từ 200 350 nm 3.1.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ khuấy Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ khuấy đến hình thái học hạt thông qua chụp ảnh SEM mẫu chế tạo thể hình 3.4 S4800-NIHE 10.0kV ... san nghiên cứuKHKTQS, số 13, Tr 19-21 Nguyên Văn Đạt, Nguyễn Quang Toại (1998), Nghiên cứu phân tích thành phần nước thải xưởng sản xuất thuốc phóng phương pháp sắc ký lỏng cao áp Chuyên san Nghiên...
 • 16
 • 341
 • 1
nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron

Khoa học tự nhiên

... đổi tính chất quang màng Điều dễ nhận thấy thay đổi phổ truyền qua màng Từ phổ truyền qua ta nhận thấy: So với màng ZnO thuần, màng ZnO: N có: + Bờ hấp thụ dịch chuyển phía ánh sáng có bước sóng ... hạt tải màng Kết thực nghiệm a Màng ZnO: N Kết thu màng bán dẫn loại p có độ truyền qua trung bình 70% vùng ánh sáng khả kiến hàm lượng khí N đưa vào 40% 50% (hình đo phổ truyền qua màng ZnO:N) ... để tạo hình trước cho vào lò nung 1800 oC nhiệt độ 1350oC vòng Sản phẩm sau nung có dạng đĩa tròn đường kính tất bia xấp xỉ 7,7cm phù hợp làm bia trình phún xạ magnetron tạo màng Chế tạo màng...
 • 7
 • 1,735
 • 19
Kết quả nghiên cứu chế tạo màng ZnO trên đế thủy tinh, Si và Si có đệm Ti

Kết quả nghiên cứu chế tạo màng ZnO trên đế thủy tinh, Si và Si có đệm Ti

Khoa học tự nhiên

... 2.5.Môi trường chế tạo màng mỏng ZnO/Si ZnO/Ti/Si 2.6.Kết thảo luận 2.6.1 .Chế tạo màng ZnO đế thủy tinh 2.6.2 .Chế tạo màng ZnO đế Si (111) (100) 2.6.3 .Chế tạo màng ZnO ... đo quang của chùm phản xạ, chùm truyền qua rồi so với quang của chùm tới Người ta thường khảo sát tính chất quang của màng mỏng vùng ánh sáng từ tử ngoại, khả kiến đến vùng ... lượng +Bắn nguyên tử, đám nguyên tử phân tử bề mặt bia -Kết là: +Vật liệu từ bia hình thành màng đế (nếu bia đơn chất  màng đơn chất; bia hợp chất  màng hợp chất mang tính chất màng mỏng) +Năng...
 • 23
 • 600
 • 0
Nghiên cứu chế tạo màng ZnO pha tạp

Nghiên cứu chế tạo màng ZnO pha tạp

Thạc sĩ - Cao học

... bột, sợi, khối màng mỏng Trong đó, màng mỏng với ứng dụng quang học quang điện tử ý nhiều màng tạo dễ dàng kỹ thuật nhúng, quay phun Đồng thời tính dẫn điện tính suốt quang học màng làm từ vật ... khác màng ZnO pin mặt trời Tạo màng ZnO:Al phương pháp sol-gel thỏa mãn hầu hết yêu cầu Đây hướng nghiên cứu nhiều phòng thí nghiệm quan tâm Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm bước sau: • Tạo màng ... tạp, chế độ ủ nhiệt, dung mơi chất tạo phức để tìm thơng số chế tạo tối ưu ứng dụng cụ thể nêu • ánh giá cấu trúc, hình thái học bề mặt, tính chất điện, quang màng ZnO:Al theo điều kiện chế tạo...
 • 100
 • 1,297
 • 1
Nghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hóa

Nghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hóa

Công nghệ - Môi trường

... Young độ bền ánh thủng giảm Một vài nghiên cứu phân tích cho thấy tính chất màng phủ tinh bột sắn Màng phủ thực phẩm màng phủ ngăn ngừa vi sinh vật có hại không hẳn thay hoàn toàn loại màng bọc tổng ... dụng sản phẩm chức nh tạo lớp bảo vệ lỏng, khí Việc sử dụng màng phủ màng để bảo quản chất lợng sản phẩm lĩnh vực lý thuyết mà nghiên cứu thực tế trờng đại học Gần nghiên cứu nhận đợc quan tâm ... ứng dụng màng thức ăn màng phủ sản phẩm tơi từ sáp, dầu, nhựa thông đờng để tạo axit béo polyeste, vá bäc collagen cho xóc xÝch, mµng bäc pha chế cho socola, hay tạo men để làm loại bánh mứt,...
 • 27
 • 1,471
 • 11
Nghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhôm

Nghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhôm

Công nghệ - Môi trường

... cơng nghệ chế tạo niken nghiên cứu chế tạo màng niken catot điện cực nhôm, ánh giá hiệu kinh tế phương pháp khả ứng dụng triển khai sản xuất quy mô công nghiệp TỔNG QUAN Tình hình nghiên cứu điện ... điều chế màng niken phải nghiên cứu cách kỹ lưỡng cấp thiết khâu quan trọng quy trình cơng nghệ Đề tài tập trung vào nghiên cứu chế tạo màng niken catot điện cực nhôm PHẦN MỘT: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... tiếp tục nghiên cứu chế tạo màng niken catot điện cực có bề mặt cứng nhơm bóng khó bị trầy sước nhơm để so sánh lựa chọn 28 phương án dùng kim loại có tính chất phù hợp để điện phân chế tạo màng...
 • 31
 • 583
 • 1
Bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước b•i rác Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước b•i rác Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... lợng men bề mặt màng Bia đục, lợng men giữ bề mặt màng Bia trong, nhng men vÉn bÞ lät xuèng Bia rÊt trong, men bị giữ bề mặt màng nhiều Bia trong, men bị giữ bề mặt màng nhiều Bia đục, men bị ... trng lý màng 1.4.1.Chiều dày màng - Chiều dày màng đặc trng quan trọng, chiều dày màng đợc khống chế chế tạo Nếu màng dày trở lực màng lớn suất lọc màng bị giảm, nhng màng bền hơn, ngợc lại màng ... men qua màng hết Bia đục, có nấm men bị giữ lại màng Bia trong, nấm men bị giữ lại màng nhiều Bia nấm men bị giữ lại màng nhiều 32 Nhận xét : Qua kết thu đợc cho thấy : Với nồng độ chất tạo màng...
 • 39
 • 716
 • 2

Xem thêm