nghiên cứu cơ chế kiểm tra giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

Nghiên cứu chế kiểm tra, giám sát vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước việt nam

Tiến sĩ

... THIỆN CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 158 3.1 SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN NGUỒN ... sát vốn đầu XDCB thuộc nguồn vốn NSNN chế kiểm tra, giám sát vốn đầu XDCB thuộc nguồn vốn NSNN tổng hợp hình thức biện pháp luật định chế kiểm tra, giám sát vốn đầu XDCB thuộc nguồn ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ VĂN CẦN NGHIÊN CỨU CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VIỆT...
 • 213
 • 891
 • 2
ngân sách nhà nước - thực trạng và hướng đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

ngân sách nhà nước - thực trạng và hướng đổi mới chế quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam

Lý luận chính trị

... toán ngân sách Nhà nớc đợc quốc hội phê chuẩn khép lại chu trình ngân sách chu trình ngân sách lại đợc bắt đầu Chính sách ngân sách hệ thống công cụ Cùng với sách tiền tệ sách thu nhập sách ngoại ... phát hành, tổng luôn tổng chi ngân sách ngân sách cân đối Khi ngân sách thiếu hụt thiếu hụt ngân sách tổng khoản thu ngân sách nhà nớc trừ khoản chi ngân sách nhà nớc hay tổng chi tiêu phủ ... nhà đầu t, dân c đảm bảo khả hoàn trả Nhà nớc - chế phát hành trái phiếu để huy động vốn cho công trình xây dựng nằm kế hoạch đầu t xây dựng Nhà nớc nhiều vấn đề bất cập Điều đó, mặt chế sách...
 • 58
 • 1,167
 • 3
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam trong điều kiện hiện nay

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước việt nam trong điều kiện hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... THANH DƯƠNG CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Khái niệm ngân sách thường dùng để tổng ... thiện chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt nam điều kiện nay” Ngoài phần mở đầu kết luận, luận gồm chương: Chương I: sở lý luận ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ... Cấp ngân sách hình thành sở cấp quyền Nhà nước, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống quyền Nhà nước ta nay, hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương Ngân sách...
 • 34
 • 775
 • 5
báo cáo nghiên cứu khoa học ' thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước ở việt nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước việt nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước'

Báo cáo khoa học

... kinh tế quốc dân Nhà nước nhà đầu chủ động nhà đầu bị động tuý đầu thị trường, chịu chi phối tác động quy luật thị trường Sự chủ động Nhà nước chỗ hoạt động đầu Nhà nước vào kinh tế ... đủ mạnh để thực quyền sở hữu doanh nghiệp Nhà nước phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Trở lại vai trò Tổng công ty kinh doanh đầu vốn Nhà nước, thực tế, tổng công ty giám sát, quản lý tổng công ... tổng công ty Nhà nước Việt Nam giao cho Chính phủ Tuy nhiên, vai trò nhi m vụ quản lý Nhà nước tập đoàn kinh tế tổng công ty Nhà ệ nước, đặc biệt quản lý tài chính, nguồn vốn Nhà nước nhiều bất...
 • 6
 • 654
 • 2
Những bất cập và giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Những bất cập và giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Cấp ngân sách đợc hình thành sở cấp quyền Nhà nớc, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống quyền Nhà nớc ta nay, hệ thống ngân sách nhà nớc bao gồm ngân sách trung ơng ngân sách địa phơng: * Ngân sách ... phân cấp quản lý ngân sách nhà nớc thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nớc việt nam I Phân cấp quản lý ngân sách nhà nớc: Sự cần thiết tác dụng: Chế độ phân cấp quản lý ngân sách nớc ta đời ... dung phân cấp nguồn thugiữa cấp ngân sách, cấp ngân sách đếu nguồn thu đợc hởng 100%, theo nguyên tắc NSTƯ nắm giữ nguồn thu quan trọng nhng số nguồn thu nế giao cho ngân sách sở (huyện, xã)...
 • 58
 • 1,145
 • 10
Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... thị; sở phân cấp, xác định nhiệm vụ chi xây dung cụ thể cho cấp dới Việc quản lý vốn đầu t đợc thực nh sau: Vốn đầu t ngân sách cấp tỉnh đợc quản lý Cục đầu t phát triển Vốn đầu t thuộc ngân sách ... trực thuộc trung ơng (gọi chung ngân sách cấp tỉnh) - Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách cấp huyện) - Ngân sách cấp xã, phờng, thị trấn (gọi chung ngân sách ... Thuế chuyển thu nhập nớc tổ chức, cá nhân nớc vốn đầu t Việt nam Thu sử dụng vốn ngân sách doanh nghiệp nhà nớc không kể thu sử dụng vốn ngân sách từ hoạt động xổ số kiến thiết Các khoản thu...
 • 31
 • 720
 • 2
TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Lý luận chính trị

... QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Khái niệm Ngân sách Nhà nước nhiều quan niệm Ngân sách Nhà nước (NSNN) xuất phát từ cách tiếp cận khác Luật NSNN Việt Nam năm 2002 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước ... QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm Ngân sách Nhà nước ………………………………… Vai trò Ngân sách Nhà nước ……… …………………… III Những nội dung thu, chi chủ yếu Ngân sách Nhà nước …… IV Tiêu chuẩn ngân sách tốt ... Mà đối ng “khám phá” Kiểm toán Nhà nước Các diễn giả rằng, “lát cắt” yêu cầu đổi Luật Ngân sách Nhà nước - thể chế trung tâm trình ngân sách Nhà nước Tình trạng tăng trưởng nóng, đầu cao...
 • 39
 • 5,055
 • 55
Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tiến sĩ

... nghiên cứu luận án: Là hạn chế thâm hụt Ngân sách nhà nước Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi lĩnh vực nghiên cứu: Hạn chế thâm hụt ngân sách nhà nước + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu vấn ... Theo cấp ngân sách, chi ngân sách thường chia thành chi ngân sách trung ương, chi ngân sách địa phương Theo cách thức xây dựng quản lý ngân sách ngân sách theo đầu vào ngân sách theo đầu ra; ... thâm hụt ngân sách nhà nước đến năm 2020 Chương HẠN CHẾ THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm ngân sách...
 • 189
 • 1,613
 • 7
phân tích tình hình thu chi ngân sách nhà nước ở việt nam giai đoạn 2011-2013 và một số giải pháp kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước

phân tích tình hình thu chi ngân sách nhà nước việt nam giai đoạn 2011-2013 và một số giải pháp kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước

Kinh tế - Quản lý

... động ngân sách nhà nư c 1.2.1 Thu ngân sách nhà nước 1.2.2 Chi ngân sách nhà nước 1.2.3 Cân đối ngân sách nhà nước - Bội chi ngân sách nhà nước 10 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ... MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Nhữ vấn đề c bản ngân sách nhà nư c ng 1.1.1 Khái niệm, chất ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò ngân sách nhà nước 1.2 Nội ... cầu xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh mà vượt khả cân đối ngân sách cấp tỉnh phép huy động vốn đầu nước theo qui định Thủ ng phủ theo công trình phải cân đối ngân sách...
 • 78
 • 1,845
 • 9
Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam

Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Khái niệm Ngân sách Nhà nước nhiều quan niệm Ngân sách Nhà nước (NSNN) xuất phát từ cách tiếp cận khác Luật NSNN Việt Nam năm 2002 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước ... Ngoài ra, thực trạng đầu công hiệu đầu công thấp vấn đề cần quan tâm mức Hiện nay, đầu kinh tế Việt Nam, đặc biệt đầu công ng đối nhiều Tuy nhiên, hiệu đầu từ hạn chế Đơn cử, muốn ... QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC IV II IV III CHƯƠNG III KIỂM SOÁT CHI TIÊU CÔNG VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯỚC TA: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP III IV Kết luận V Quản trị chi tiêu công Việt Nam động...
 • 34
 • 492
 • 0
Đánh giá tác động của thu ngân sách nhà nước trong thời gian qua xu hướng thay đổi cơ chế thu ngân sách nhà nước khi việt nam gia nhập WTO

Đánh giá tác động của thu ngân sách nhà nước trong thời gian qua xu hướng thay đổi chế thu ngân sách nhà nước khi việt nam gia nhập WTO

Quản lý nhà nước

... Chi đầu phát triển nhà nước chiếm tỷ trọng lớn tổng chi đầu phát triển toàn kinh tế quốc dân Chi đầu phát triển nhà nước bao gồm: đầu xây dựng bản, hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu ... gốc lãi) Nhà nước, thu hồi vốn đầu Nhà nước sở kinh - bán đấu giá doanh nghiệp Nhà nước - Thu từ hoạt động nghiệp: Các khoản thu lãi chênh lệch từ hoạt động sở nghiệp thu nhà nước. Thu ... tiền tệ Thực chất, thu ngân sách nhà nước việc nhà nước dùng quyền lực để tập trung phần nguồn tài quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn nhu cầu nhà nước Qua hình thành khoản...
 • 31
 • 710
 • 1
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG CƠ BẢN VỀ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG BẢN VỀ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài chính - Ngân hàng

... Cắt giảm nguồn đầu từ ngân sách tín dụng nhà nước - Rà soát cắt bỏ hạng mục đầu hiệu doanh nghiệp nhà nước -Cắt giảm chi thường xuyên máy nhà nước cấp Tổng đầu nhà nước (từ ngân sách ,tín ... cần rà soát kĩ nguồn vốn nhà nước bố trí cho dự án, công trình thuộc trách nhiệm đầu ngân sách nhà nước cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực Không bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án ... 2% ngân sách nhà nước Việt Nam, số kinh tế đại lớn 20%) thuế bất động sản Áp dụng thuế bất động sản đắn cách đảm bảo bền vững ngân sách nhà nước, đồng thời giúp nhà nước thực chương trình đầu tư...
 • 23
 • 1,937
 • 3
Đẩy mạnh cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam

Đẩy mạnh cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... bớc thể chỗ: huy động đợc nguồn vốn lớn dân dùng để đầu t phát triển sản xuất, giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nớc mà liên tục phải bù lỗ cho doanh nghiệp làm ăn hiệu chế đợc hình thành lúc ... thuê đất cha sát với giá thị trờng - Chúng ta cha chế để giám sát tổ chức trung gian định giá DN cổ phần hóa, số tỏ chức định giá cha sát cha phù hợp với thực tế Vấn đề quản lý vốn Nhà nớc DN ... tăng lên, thu hút thêm đợc nguồn vốn nhàn rỗi dân Tuy nhiên, số lợng 451 DNNN cổ phần hóa chiếm 7% tổng số DNNN Số vốn nhà nớc doanh nghiệp CPH so với tổng số vốn nhà nớc DNNN chiếm gần 1%...
 • 20
 • 330
 • 0
Ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất - nhập khẩu sau gia nhập WTO đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam - một số kiến nghị giải pháp

Ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất - nhập khẩu sau gia nhập WTO đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam - một số kiến nghị giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... thu ngân sách nhà nước Việt Nam Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm nước phát triển Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước Ba là, Khái quát thực trạng thu ngân sách nhà nước ... cứu 3.1 Đối ng nghiên cứu : Quá trình cắt giảm thuế xuất nhập theo cam kết gia nhập WTO đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Thu ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn ... hai năm 2002 “ Ngân sách Nhà nước toàn khoản thu chi Nhà nước quan nhà nước thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ nhà nước Thu ngân sách nhà nước trình Nhà nước sử dụng quyền...
 • 156
 • 1,024
 • 4
Quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp

Quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Khái niệm doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước đầu vốn, thành lập, tổ chức quản lý nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội nhà nước giao hoạt ... động vốn II QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thực trạng trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Việt nam Thực tiễn mười năm thực chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nước ... kinh tế Nhà nước ng phổ biến nước Từ năm 80 kỷ XX nước diễn trình cấu lại kinh tế, nhân hoá cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Nguyên nhân làm chậm tiến trình cổ phần hoá DNNN Việt nam 2.1.Nguyên...
 • 13
 • 616
 • 1

"Đẩy mạnh cổ phần hóamột bộ phận doanh nghiệp nhà nước Việt Nam"

Kinh tế - Quản lý

... ngoài.Trong số nhà đầu t,tổ chức mua đợc cổ phần Vinamilk quỹ đầu t nớc nhà đầu t chiến lợc nớc ngoài.Đáng ý nhà đầu t chiếm tỷ lệ thắng thầu tới 78,4%/tổng số cổ phần bán ra,các quỹ đầu t nớc ... doanh nghiệp trở thành đa sở hữu vốn. Nhng thực tế số gần 3000 doanh nghiệp cổ phần,thì 30% Nhà nớc không giữ đồng vốn nào,29 %Nhà nớc giữ cổ phần chi phối 51% .Nhà nớc nắm khoảng 46,5% vốn kinh doanh ... đờng thủy I,Vinamilk,Công ty Kinh Đô.Giá trị Vinamilk lên tới 2500 tỷ đồng,trong Tiểu luận Kinh tế trị vốn Nhà nớc 1500 tỷ đồng .Nhà máy thủy điện Sông Hinh giá trị 2114 tỷ đồng vốn Nhà nớc 1253...
 • 21
 • 161
 • 0
LUẬN VĂN: Quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp docx

LUẬN VĂN: Quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam - Thực trạng và giải pháp docx

Kinh tế - Thương mại

... doanh nghiệp nhà nước Khái niệm doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước đầu vốn, thành lập, tổ chức quản lý nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội nhà nước giao hoạt ... kinh tế Nhà nước ng phổ biến nước Từ năm 80 kỷ XX nước diễn trình cấu lại kinh tế, nhân hoá cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Nguyên nhân làm chậm tiến trình cổ phần hoá DNNN Việt nam 2.1.Nguyên ... ích nhà nước, doanh nghiệp ngời lao động, Nhà nước đề mô hình CPH với hình thức sau: * Giữ nguyên giá trị thuộc vốn nhà nước doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để thu hút thêm vốn xã hội để đầu...
 • 13
 • 558
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008