nghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổi

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGHIÊN CỨU VỀ MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGHIÊN CỨU VỀ MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM

Kiến trúc - Xây dựng

... nhng tuyn ng bt buc Hi Sinh vi n Vit Nam ó thng kờ, hin cú ti 80% s sinh vi n i xe mỏy khụng cú giy phộp lỏi xe (GPLX) 95% s sinh vi n lỏi xe mỏy cũn s dng sai k thut éi vi hc sinh ph thụng hu nh ... cu ban u ti bnh vin tnh v bnh vin huyn ch 30%, cú nhiu trng hp cha c x trớ gỡ trc chuyn ti bnh vin Tỡnh trng quỏ ti ngi bnh, c bit l cp cu nờn nhiu trng hp n bnh vin phi ch i nờn viecj x lý mun ... 1.5 Vạch 1.5 Ký hiệu Đèn tín hiệu - bao gồm đèn rã trái Đèn tín hiệu cho người Đèn cảm biến phương tiện giao thông thiết kế an toàn giao thông Sơ đồ nút loại B-1 Ký hiệu Đèn tín hiệu - bao gồm...
 • 168
 • 1,110
 • 3
nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và khai thác hệ thống thủy lợi bắc đuống

nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý khai thác hệ thống thủy lợi bắc đuống

Thạc sĩ - Cao học

... kiêm Giám đốc Công ty Phó giám đốc Công ty Phòng TC-HC Xí nghiệp Đầu mối Trịnh Xá Long Tửu Phòng QLN&CT Xí nghiệp KTCTTL Từ Sơn Xí nghiệp KTCTTL Tiên Du Phó giám đốc Công ty Phó giám đốc Công ... chi tiờu hng nm cho tu bo dng , ($US) Tng s nhõn vi n Tng chi lng ca nhõn vi n, ($US) Tng chi phớ lng cho mi nhõn vi n (US$/ngi) Tng s nhõn vi n lm vic thc s trờn kờnh Tng doanh thu t ngi s dng ... (+ l tng) S nhõn vi n trờn mi n v dờn tớch c ti (ngi/ha) S cng ly nc mt nhõn vi n hnh ph trỏch Tng sn lng nụng nghip hng nm, tn (S cng ly nc nhõn vi n hnh)/(tng s nhõn vi n lm vic ngoi hin trng)...
 • 103
 • 1,310
 • 4
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Duflow đánh giá hiệu quả tiêu nước của trạm bơm Cấn Hạ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Duflow đánh giá hiệu quả tiêu nước của trạm bơm Cấn Hạ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... công tác nghiên cứu đánh giá hiệu tiêu nghiên cứu trước tham khảo luận văn Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập, xử lý phân tích số liệu: Các số liệu cần thiết cho nghiên cứu đánh giá ... tạo, đề cách thức quản lý vận hành nâng cao hiệu hoạt động, bước đầu đưa thể chế cho công tác quản lý hệ thống Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn: Đánh giá hiệu tiêu nước hệ ... đề đánh giá hiệu hoạt động hệ thống cách toàn diện, khoa học bắt đầu nghiên cứu áp dụng vài hệ thống mang tính chất thí điểm tập trung chủ yếu vào hoạt động trạm bơm đầu mối Vi c nghiên cứu hiệu...
 • 98
 • 653
 • 0
Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai và bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai f1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện tây nguyên

Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai f1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện tây nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠ G TỔ G QUA TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Vi t N am 2.1.1 Sản xuất lúa gạo giới 2.1.2 Sản xuất lúa gạo Vi t N am ... chủ động công nghệ sản xuất lúa lai Vi c nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai cho tỉnh phía N am cấp thiết có triển vọng: mở hội tăng suất sản lượng lúa gạo, tạo vi c làm ... lớn lao công nghệ sản xuất lúa lai tương lai 2.4 Hiện trạng sản xuất lúa lai giới Vi t am 2.4.1 Sản xuất lúa lai giới Lúa tự thụ phấn, vi c nghiên cứu khai thác cường lực giống lai lúa Vi n Long...
 • 113
 • 905
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sản xuất ra đường từ cây mía và các thiết bị phục vụ cho công đoạn li tâm ra đường RS thành phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ra đường từ cây mía các thiết bị phục vụ cho công đoạn li tâm ra đường RS thành phẩm

Cơ khí - Vật liệu

... phán ly: + Mạy ly tám làõng + Mạy ly tám lc 2.2.2 Theo phỉång thỉïc lm vi ûc: + Mạy ly tám lm vi ûc giạn âoản + Mạy ly tám lm vi ûc liãn tủc + Mạy ly tám tỉû âäüng 2.2.3 Theo kãút cáúu bäü pháûn ... âäüng,mạy âiãûn tỉí â âỉåüc dng åí nhiãưu nỉåïc trãn thãú giåïi Vi ûc phạt triãøn mảnh m khoa hc k thût nghnh âỉåìng â thục âáøy vi ûc tàng sn lỉåüng âỉåìng trãn thãú giåïi mäüt cạch nhanh chọng ... ca chi tiãút theo tiãu chøn Nh nỉåïc Âọ l âiãưu kiãûn cáưn thiãút cho vi ûc làõp láùn củm v chi tiãút Trong thåìi gian lm vi ûc, tiãúng äưn phạt sinh åí mạy khäng âỉåüc vỉåüt quạ qui chøn cho...
 • 101
 • 674
 • 2
Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

Báo cáo khoa học

... 13 14 15 Ni dung 4: K thut nuụi thng phm Nghiên cứu số loại thức ăn tạo màu sắc ảnh hởng đến tăng trởng, tỷ lệ sống cá tháng tuổi đến đạt kích cỡ thơng phẩm: sử dụng loại thức ăn tổng hợp thức ... xut Nghiên cứu ảnh hởng mật độ (6 loi) độ mặn (3 loi cỏ bin) lên sinh trởng tỷ lệ sống cá nuôi Mc ỏnh giỏ: t l sng cỏ qua tng t sn xut Nghiên cứu yếu tố môi trờng ảnh hởng lên màu sắc cá thơng phẩm ... cỏ bt, cỏ ging v cỏ thng phm ca mi loi Bin phỏp phũng tr 16 Tổng kết vi t báo cáo nghiệm thu: - Đề xuất qui trình công nghệ sản 6/20082010 6/20082010 H Lờ Th Lc Trng S K Nguyn Vn Hựng 6/20082010...
 • 273
 • 1,021
 • 5
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng chất diệt khuẩn sinh học (nisin và enterocin) dùng trong bảo quản nông sản thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng chất diệt khuẩn sinh học (nisin enterocin) dùng trong bảo quản nông sản thực phẩm

Báo cáo khoa học

... Tờn t chc ng ký theo Thuyt minh Vin Cụng ngh sinh hc, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam Tờn t chc ó tham gia thc hin Vin Cụng ngh sinh hc, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam Ni dung tham gia ch yu Nghiờn ... thnh hai nhúm: nhúm sinh t vi khun gram õm v nhúm sinh t vi khun gram dng Bacteriocin ca vi khun gram dng phong phỳ v a dng hn vi khun gram õm Cỏc bacteriocin to t vi khun gram õm l nhng protein ... cu trỳc, cng nh h vi khun cú thc phm Thc phm phi c xem nh l h sinh thỏi ú tn ti c vi khun cú li v vi khun gõy thi hng S tng tỏc gia cỏc vi khun ny cú th nh hng n s cõn bng vi sinh Do ú, cn xỏc...
 • 253
 • 1,546
 • 7
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước và bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

Báo cáo khoa học

... HỌC CÔNG NGHỆ VI N KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VI T NAM ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ CÁC CHẾ PHẨM ... thừa công trình nghiên cứu Vi n Hóa học hợp chất thiên nhiên từ năm 2001 phát triển kết Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Bộ) Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam: Đề tài nghiên cứu sản xuất chế phẩm ... đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ BÊN A: a) Bộ Khoa học Công nghệ b) Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam BÊN B: a) Vi n Hóa học hợp chất thiên nhiên b) Hoàng Đại Tuấn Công văn Vi n Hóa...
 • 449
 • 943
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Báo cáo khoa học

... Phương Sản phẩm chủ yếu đạt Chủ nhiệm - Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm bảo quản - Sản xuất loại chế phẩm bảo quản Phân lập vi khuẩn gây hỏng đánh giá hoạt tính kháng khuẩn in vitro Phân ... - Ấn Độ Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản nhằm kéo dài thời hạn tồn trữ đồng thời trì giá trị thương phẩm vải” Vi n nghiên cứu rau quả, 2006) Ngoài ra, Vi n Cơ điện NN công nghệ sau thu ... thô in vitro Đánh giá hoạt tính kháng nấm tinh dầu thô in vitro Đánh giá hoạt tính đối kháng vi sinh vật phân đoạn tinh dầu nghệ Đánh giá hoạt tính đối kháng vi sinh vật tinh dầu thô in vivo 47...
 • 269
 • 1,039
 • 0
Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym lignin peroxidase và laccase từ vi sinh vật tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp sản xuất giấy

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym lignin peroxidase laccase từ vi sinh vật tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp sản xuất giấy

Báo cáo khoa học

... Tuyên Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học TS Lê Thị Thu Hồng Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học ThS NCS Nguyễn Văn Hiếu Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học ThS.NCS Phan Thị Hồng Thảo Nghiên cứu vi n Vi n ... Nguyên Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học ThS Phạm Thanh Huyền Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học 10 CN Nguyễn Thanh Ngọc Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học 11 KS Vũ VănLợi Nghiên cứu vi n Vi n CN ... Thịnh Nghiên cứu vi n Vi n CN sinh học 13 ThS Cao Văn Sơn Nghiên cứu vi n Vi n CN Giấy-Xenlulô 14 KS Lương Thị Hồng Nghiên cứu vi n Vi n CN Giấy-Xenlulô 15 KS Phạm Đức Thắng Nghiên cứu vi n Vi n...
 • 254
 • 1,757
 • 4
Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza và enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da sản xuất chất tẩy rửa

Báo cáo khoa học

... Thanh Hoàng Nghiên cứu vi n - nt – 17 Cử nhân Vũ Văn Lợi Nghiên cứu vi n - nt – 18 KS Nguyễn Hữu Cường Kỹ sư Vi n Nghiên cứu da giày VI N KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VI T NAM VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC ... TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020 SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYM PROTEAZA ENZYM LIPAZA TỪ CHỦNG VI ... quy trình công nghệ lên trình công nghệ men sản xuất lên men proteaza proteaza qui mô thích hợp PTN PTN Nghiên cứu qui Xây dựng quy trình công nghệ lên trình sản xuất chế men sản xuất phẩm proteaza...
 • 274
 • 1,030
 • 0

Xem thêm