nghiên cứu các yếu tố hạn chế năng suất cây trồng trên đất dốc và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu những yếu tố hạn chế một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh đắk lắk

Kỹ thuật

... Chương ð I TƯ NG, V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 45 2.1 ð i tư ng nghiên c u 45 2.2 V t li u nghiên c u 45 2.3 N i dung nghiên c u 46 2.4 Phương pháp nghiên c u 46 2.4.1 Ph n ñi u tra ... doanh có su t cao t i t nh ð k L k 50 2.4.4 Phương pháp xác ñ nh ch tiêu nghiên c u 51 2.4.5 Phương pháp phân tích s li u 52 Chương K T QU TH O LU N 3.1 53 ðánh giá m t s y u t t nhiên k thu ... ti n hành ñ tài: Nghiên c u nh ng y u t h n ch m t s bi n pháp k thu t kh c ph c nh m nâng cao su t m cao su t i t nh ð k L k” M c tiêu nghiên c u c a ñ tài 2.1 M c tiêu chung Nghiên c u nh ng...
 • 225
 • 451
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu những yếu tố hạn chế một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh Đắk Lắk

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh Đắk Lắk

Tiến sĩ

... DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u - Vư n cao su th i kỳ kinh doanh t i Nông trư ng cao su thu c Công ty TNHH MTV cao su ð k L k 2.2 V t li u nghiên c u - Các v t li u nghiên ... (cây/ ha) su t cá th (kg /cây) M t ñ c o lô ñ t t t ñ t 352 cây/ ha, lô ñ t trung bình ñ t 330 cây/ ha lô ñ t b c màu 318 Trên lô ñ t t t, cao su có ñi u ki n phát huy ti m năng su t ñ t 4,42 kg /cây ... gian t i 3.1.3.2 Phương pháp tr ng B ng 3.10: nh hư ng c a phương pháp tr ng ñ n su t m cao su Phương pháp M tñ Năng su t cá Năng su t qu n % so v i tr ng (cây c o/ha) th (kg /cây) th (kg/ha) Stumps...
 • 24
 • 258
 • 0

Nghiên cứu, xác định yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế năng suất đậu tương trên đất xám bạc màu bắc giang

Nghiên cứu, xác định yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế năng suất đậu tương trên đất xám bạc màu bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... đối hạn chế đáng kể suất đậu tương Vì nghiên cứu yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế giải mối quan hệ yếu tố dinh dưỡng khoáng biện pháp khắc phục vấn đề có tính chiến lược thâm canh tăng suất trồng, ... đề tài: Nghiên cứu, xác định yếu tố dinh dỡng đa lợng hạn chế suất đậu tơng đất xám bạc màu Bắc Giang 4 1.2 Mục đích đề tài - Xác định yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế suất đậu tương đất bạc ... Xác định yếu tố dinh dỡng đa lợng hạn chế suất đậu tơng 3.2.1.3 Thử nghiệm số tổ hợp phân bón theo hớng bón phân hợp lý khắc phục yếu tố hạn chế suất đậu tơng nông dân tham gia nghiên cứu, đánh...
 • 166
 • 146
 • 0

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến phát triển cao su tiểu điền ở quảng trị (nghiên cứu trường hợp tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ)

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến phát triển cao su tiểu điền ở quảng trị (nghiên cứu trường hợp tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ)

Kinh tế - Quản lý

... tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất trồng cao su Đất trồng hồ tiêu Đất trồng cà phê Đất trồng lâu ... khác Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất ... nhân tố hạn chế đến việc phát triển cao su tiểu điền xã Cam Nghĩa Nhằm giải thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu nhân tố hạn chế đến phát triển cao su tiểu điền Quảng Trị (Nghiên...
 • 54
 • 670
 • 3

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến việc trồng sắn trên vùng đất cát của người dân huyện phú vang - thừa thiên huế

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến việc trồng sắn trên vùng đất cát của người dân huyện phú vang - thừa thiên huế

Kinh tế - Quản lý

... với vùng trồng sắn nước 13 PHẦN 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hộ có trồng sắn từ năm 2007 đến năm 2010 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực ... đất cát địa bàn nghiên cứu - Xác định nhân tố hạn chế việc trồng sắn vùng đất cát người dân xã Phú Đa – Phú Vang – Thừa Thiên Huế 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố gây cản trở đến việc trồng ... hiệu sản xuất trồng Diện tích độ phì nhiêu đất yếu tố ảnh hưởng đến suất sản lượng trồng [4] 2.1.3.2 Ảnh hưởng yếu tố kinh tế - xã hội - Ảnh hưởng yếu tố kinh tế hộ Sự phát triển yếu tố kinh tế...
 • 66
 • 458
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xác định axit lactic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xác định axit lactic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC

Báo cáo khoa học

... TRƯỢT LỞ - LŨ BÙN ĐÁ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 1.1 Khái niệm chung 1.2 Đặc điểm chế trượt lở - lũ bùn đá 1.3 Phân loại lũ bùn đá 1.4 Các phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ ... chất rắn cao (có thể lên tới 10 - 15%) 1.4 Các phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực địa 1.4.1.1 Các phương pháp khảo sát thực địa Trên sở có phân tích tổng hợp phòng để tiến ... đối - yếu tố tiên trượt lở đất lũ bùn đá Các tác nhân làm tăng độ dốc sườn gồm hai nhóm chính: tăng độ dốc sườn tác nhân tự nhiên nhân sinh Các tác nhân tự nhiên làm tãng độ dốc sườn chủ yếu gồm...
 • 110
 • 821
 • 4

Nghiên cứu các yếu tố gây nên sự lo lắng trong giờ học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học Viện Chính Sách Phát Triển

Nghiên cứu các yếu tố gây nên sự lo lắng trong giờ học kỹ năng nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học Viện Chính Sách và Phát Triển

Sư phạm

... THE PROBLEMS (NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ GÂY NÊN SỰ LO LẮNG TRONG GIỜ HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT Ở HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN: MỘT SỐ THỦ THUẬT KHẮC PHỤC) M.A MINOR...
 • 56
 • 693
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử

Kinh tế

... t vnexpress.net ñ nghiên c u Phương pháp nghiên c u ý nghĩa th c ti n c a ñ tài Nghiên c u ñư c ti n hành theo hai bư c chính: Nghiên c u sơ b ñư c th c hi n b ng phương pháp nghiên c u ñ nh tính ... ño hoàn ch nh 2.2.1 Nghiên c u sơ b Nghiên c u sơ b ñư c th c hi n thông qua phương pháp nghiên c u ñ nh tính Nghiên c u s d ng k thu t th o lu n chuyên gia M c ñích c a nghiên c u khám phá nh ... ñ c p ñ n chương Trên s ñó hình thành nên mô hình nghiên c u d a b thang ño WEBQUAL 4.0 Sáu gi thuy t c a mô hình nghiên c u ñư c nêu Chương ti p theo s trình bày phương pháp nghiên c u dùng ñ...
 • 26
 • 1,389
 • 2

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc

Báo cáo khoa học

... tương tác kiểu gen - địa điểm khảo nghiệm suất yếu tố cấu thành suất Trong nghiên cứu trước đây, Vũ Đình Hoà (2004) thấy suất củ đất thịt nhẹ /đất thịt cao đất cát tỉ lệ chất khô lại thấp Ngô Xuân ... khác đáng kể suất yếu tố cấu thành suất Tương tác kiểu gen môi trường (điều kiện sinh thái, mùa vụ vùng gieo trồng) tượng phổ biến tồn tính trạng suất thân lá, suất củ yếu tố cấu thành suất Vì vậy, ... Điểm ĐHNN cho suất cao nhất, điểm Gia Viễn Ninh Bình cho suất thấp điều kiện tưới tiêu hạn chế Những dòng đạt suất cao 102028-12, 102045-3, 10209-6 10209-1 Xếp thứ bậc dòng theo suất củ cho thấy...
 • 9
 • 528
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến các dạng kali trong đất năng suất cây trồng trên đất phù sa không được bồi (eutric fluvisols), đan phượng, hà tây

nghiên cứu ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến các dạng kali trong đất và năng suất cây trồng trên đất phù sa không được bồi (eutric fluvisols), đan phượng, hà tây

Nông - Lâm - Ngư

... tiêu vào loại cao (0,10% 7,80mg/100g đất) Qua kết phân tích trình bày cho thấy đất nghiên cứu đất tốt, thích hợp cho trồng phát triển 4.2.4 Các dạng kali đất nghiên cứu Trong phạm vi đề tài nghiên ... phì nhiêu đất, tăng suất trồng tiết kiệm lợng phân khoáng đất phù sa sông Hồng 1.4 Đối tợng phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài nội dung nghiên cứu đợc tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ảnh ... phụ phẩm nông nghiệp vùng nghiên cứu 38 4.3 Một số tính chất lý học đất nghiên cứu .41 4.4 Một số tính chất hoá học đất nghiên cứu 41 4.5 Các dạng kali đất nghiên cứu 42 4.6 Hàm lợng dinh...
 • 135
 • 514
 • 0

Nghiên cứu ruồi đục lá liriomyza sativae blanchard (diptera agromyzidae) hại trên đậu cove biện pháp phòng chống chúng tại xã an hoà,an dương,hải phòng vụ đông xuân

Nghiên cứu ruồi đục lá liriomyza sativae blanchard (diptera agromyzidae) hại trên đậu cove và biện pháp phòng chống chúng tại xã an hoà,an dương,hải phòng vụ đông xuân

Nông - Lâm - Ngư

... ðI M, N I DUNG 18 2.CƠ S PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m, v t li u th i gian 18 3.2 N i dung phương pháp nghiên c u 19 K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 25 4.1 25 Tình hình s d ... M, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng, v t li u, ñ a ñi m, th i gian 3.1.1 ð i tư ng nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u: loài ru i ñ c thu c gi ng Liriomyza - Ph m vi nghiên c u: ... theo phương pháp ñi m chéo góc, m i ñi m 1m2 (5 cây) Trên m i ñi m ñi u tra 15 theo t ng (trên, gi a, dư i) cho vào túi nilon v phòng, ñ m s ñư ng ñ c, s giòi s ng, giòi ch t sau ñó cho vào chai...
 • 98
 • 609
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng chính hạn chế năng suất giống lạc l14 trên dất cát ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng chính hạn chế năng suất giống lạc l14 trên dất cát ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nông - Lâm - Ngư

... Việt Nam nay, sau yếu tố hạn chế suất đạm giải lân lên yếu tố hạn chế suất suốt gần thập kỷ yếu tố hạn chế nhiều loại đất Riêng kali, coi yếu tố hạn chế suất số loại đất, vài loại trồng, song lượng ... Trong nhiều yếu tố hạn chế đó, yếu tố dinh dưỡng hạn chế suất lạc có ảnh hưởng trực tiếp đáng kể [17] Trên địa điểm, xuất lúc nhiều yếu tố hạn chế khắc phục triệt để chưa tìm yếu tố hạn chế đứng ... 1840, Liebig phát yếu tố dinh dưỡng hạn chế suất trồng đưa Định luật yếu tố hạn chế suất trồng sau: Năng suất trồng tỷ lệ với nguyên tố phân bón có tỷ lệ thấp so với yêu cầu trồng Ở Việt Nam,...
 • 105
 • 558
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự nâu hóa vỏ quả vải sau thu hoạch biện pháp hạn chế sự biến màu vỏ quả trong bảo quản vải

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự nâu hóa vỏ quả vải sau thu hoạch và biện pháp hạn chế sự biến màu vỏ quả trong bảo quản vải

Công nghệ thực phẩm

... DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 28 3.1 ð i tư ng nghiên c u 28 3.2 N i dung nghiên c u 28 3.3 Hoá ch t d ng c 28 3.4 Phương pháp nghiên c u 29 3.5 X lý s li u 37 K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 38 ... kh c ph c c ñi m trên, ngư i ta có th ñi u ch nh thành ph n khí quy n b o qu n m t cách thích h p t ban ñ u b ng bi n pháp v t lý, hóa h c khác ñ c ch hô h p c a qu Các k t qu nghiên c u nhi u ... c a hai phương pháp x lý "th i gian dài/nhi t ñ th p" ñ lo i tr h u h t s vi sinh v t gây h i có qu Khác v i hai phương pháp trên, phương pháp ngâm nư c nóng l i ngâm kh i qu vào nư c có nhi...
 • 115
 • 1,019
 • 8

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng hạn chế một số biện pháp kỹ thuật đối với giống sắn km94 trên đất cát thừa thiên huế

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống sắn km94 trên đất cát thừa thiên huế

Tiến sĩ

... c t trên, tài: Nghiên c u y u t dinh dư ng h n ch m t s bi n pháp k thu t i v i gi ng s n KM94 t cát Th a Thiên Hu ” không nh ng ưa gi i pháp k thu t tăng su t ph m ch t s n mà xu t bi n pháp ... tương h Cây tr ng không th s ng mà t t nơi cung c p không khí, nư c dinh dư ng cho cây, giá cho tr ng Cây tr ng ó v i y u t sinh v t khác óng vai trò r t quy t nh trình hình thành t Cây tr ng ... vư t 12.000 cây/ ha, th s nh hư ng n sinh trư ng su t (Wargiono, 1987) M t tr ng vào kho ng 10.000-12.000 cây/ ha i u ki n thư ng n u nh ng chân t nghèo dinh dư ng m t tr ng t t nh t vào kho ng...
 • 27
 • 449
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến sản phẩm sữa dừa

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến sản phẩm sữa dừa

Sinh học

... C n Thơ CHƯƠNG III PHƯƠNG TI N PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 Phương ti n thí nghi m 3.1.1 Nguyên li u D a khô t chín thu n th c c ch n mua t vư n 3.1.2 Thi t b Các trang thi t bi c a phòng thí ... 3.2 Phương pháp nghiên c u 3.2.1 Phân tích thành ph n c a d ch s a d a nguyên ch t - Cách l y m u: D a khô tách v , p b ôi, l y cùi d a, nghi n, v t l y d ch s a, khu y u em phân tích - Các chi ... 3.1 Phương pháp phân tích ch tiêu ch t lư ng s n ph m Ch tiêu Phương pháp phân tích - Màu s c - Mùi v - pH Bx m, % - Dùng phương pháp c m quan ho c s d ng máy o màu - Dùng phương pháp c m quan...
 • 58
 • 2,086
 • 15

Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Khoa học xã hội

... trung bình vào mùa khô từ 40 45% vào mùa ma từ 50 80%, lợng rác ngày tăng lên cách nhanh chóng Do việc nghiên cứu, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả phân giải xenluloza mạnh, áp dụng vào công ... đặc biệt nguồn nớc bị ô nhiễm cách ghê gớm Có nhiều biện pháp để xử lý lợng rác khổng lồ đợc tạo ngày ví dụ nh thiêu đốt, chôn lấp nhng cách hay cách khác, phơng pháp xử lý lại gây ô nhiễm cho ... xenlobiaza 19 Mặc dù có nhiều kết nghiên cứu trình thuỷ phân xenluloza nhng chế thuỷ phân xenluloza cha hoàn toàn thồng 2.6.2 Enzym chế thuỷ phân hemixenluloza Khi nghiên cứu hemixenluloza, ngời ta...
 • 56
 • 2,313
 • 9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2

Khoa học tự nhiên

... xương, khớp thể người” 1.4 Các phương pháp tổng hợp HA Trên giới, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu HA dạng triển khai từ lâu đạt thành tựu đáng kể Các nghiên cứu tập trung vào tổng hợp HA dạng bột ... Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O (1.6) Trong trình điều chế, yếu tố pH đóng vai trò quan trọng Độ pH – 10 điều chỉnh cách thêm từ từ H3PO4 vào Ca(OH)2 Các yếu tố nguyên liệu ban đầu, nhiệt độ, môi trường ... nghiên cứu vật liệu HA 1.3.1 Trên giới Cùng với tiến khoa học kỹ thuật, nhà khoa học nghiên cứu nhiều phương pháp khác để chế tạo HA như: dạng bột điều chế phương pháp sol – gel [59], kết tủa...
 • 89
 • 905
 • 2

“Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”

“Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”

Nông - Lâm - Ngư

... trung bình vào mùa khô từ 40 45% vào mùa ma từ 50 80%, lợng rác ngày tăng lên cách nhanh chóng Do việc nghiên cứu, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả phân giải xenluloza mạnh, áp dụng vào công ... đặc biệt nguồn nớc bị ô nhiễm cách ghê gớm Có nhiều biện pháp để xử lý lợng rác khổng lồ đợc tạo ngày ví dụ nh thiêu đốt, chôn lấp nhng cách hay cách khác, phơng pháp xử lý lại gây ô nhiễm cho ... xenlobiaza Mặc dù có nhiều kết nghiên cứu trình thuỷ phân xenluloza nhng chế thuỷ phân xenluloza cha hoàn toàn thồng 2.6.2 Enzym chế thuỷ phân hemixenluloza Khi nghiên cứu hemixenluloza, ngời ta...
 • 57
 • 682
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng

Kinh tế

... n ñ tài, m c ñích nghiên c u, ñ i tư ng ph m vi nghiên c u, nhi m v nghiên c u, phương pháp nghiên c u - Ph n k t qu nghiên c u: G m chương Chương 1: Cơ s lý lu n c a v n ñ nghiên c u N i dung ... trình nghiên c u c a ñ tài T sơ ñ ta có th th y qui trình nghiên c u c a ñ tài ñư c th c hi n thông qua hai bư c chính: nghiên c u sơ b (nghiên c u ñ nh tính) nghiên c u th c (ñ nh lư ng) 2.3.1 Nghiên ... t ngôn t phù h p 2.3.2 Nghiên c u th c Nghiên c u th c ñư c th c hi n b ng phương pháp nghiên c u ñ nh lư ng Nghiên c u ñ nh lư ng nh m ki m ñ nh l i thang ño mô hình nghiên c u thông qua b ng...
 • 26
 • 1,000
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25