nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

Thạc sĩ - Cao học

... 2.4.7 Các yếu tố nhân Theo nghiên cứu Venkatesh đồng (2003), yếu tố nhân giới tính, tuổi có tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng người sử dụng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Tác ... dương đến ý định sử dụng chấp nhận Giả thuyết nhận thức rủi ro sử dụngtác động âm đến ý định sử dụng chấp nhận Các kết nghiên cứu giúp nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ yếu tố tác động đến ý định sử ... 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: (1) Xác định yếu tố tác động đến ý định sử dụng người sử dụng dịch vụ mua...
 • 117
 • 4,857
 • 69

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Tài chính - Ngân hàng

... sử dụng thẻ tín dụng nội địa địa Thái độ hành vi sử Thái độ hành vi sử dụng thẻ tín dụng nội địa dụng thẻ tín dụng nội địa Ý định hành vi sử dụng thẻ Ý định hành vi sử dụng thẻ tín dụng nội địa ... thẻ Chủ thẻ; Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa đối tượng nhân viên văn phòng địa bàn Thành phố Huế; Đề xuất số giải pháp cho ngân hàng địa bàn Thành phố ... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa đối tượng nhân viên văn phòng công tác địa bàn Thành phố Huế làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp 2012 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 37
 • 1,143
 • 7

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam  chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... Mỗi yếu tố tác động cách khác lên ý định sử dụng thẻ - Trong đó, yếu tố “sự đảm bảo dùng thẻ ATM” yếu tố ảnh hưởng lớn đến ý định sử dụng thẻ ATM khách hàng NHTM Maritimebank chi nhánh Huế - Đề ... vụ thẻ toán khách hàng? Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ thẻ toán(ATM) ngân hàng TMCP Maritimebank - chi nhánh Huế  Đánh giá xem tất yếu tố ảnh hưởng, ... hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM Maritimebank ?  Ai người sử dụng thẻ toán? Khách hàng sử dụng nào? Tại họ lại sử dụng dịch vụ này? Họ cần dịch vụ này? Những yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch...
 • 29
 • 705
 • 2

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam  chi nhánh huế

Quản trị kinh doanh

... đến ý định sử dụng Về ý định sử dụng MB tương lai khách hàng Như vậy, so với mục tiêu đề ra, đề tài thực được: – – – – Hệ thống hóa lý thuyết, sở lý luận Xác định nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý ... hàng Ý định sử dụng MB khách hàng 3.8 0.9 18.9 26.4 50  Kiểm định khác biệt Ý định sử dụng MB khách hàng” theo yếu tố khác nhau: Giả thuyết nghiên cứu: Ho: Không có khác biệt ý định sử dụng ... tiêu nghiên cứu Chung Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking, từ đề giải pháp Hê ̣ thố ng hóa các vấ n đề lý thuyế t Mục tiêu nghiên cứu Xác đinh các nhân...
 • 39
 • 980
 • 9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g mobifone của khách hàng tại thành phố huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g mobifone của khách hàng tại thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... H2: Nhân tố “X2” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng H3: Nhân tố “X3” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng H4: Nhân tố “X4” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng ... Câu hỏi nghiên cứu cụ thể: − Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone khách hàng thành phố Huế? − Các nhân tố ảnh hưởng với mức độ, chiều hướng khác đến ý định sử dụng dịch ... nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu: − Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone khách hàng thành phố Huế − Xác định chiều hướng, mức độ tác động nhân tố đến ý định sử dụng...
 • 78
 • 721
 • 6

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng Mobile Banking Awwai Yana, Khalil MD-NORb Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng hình thức • Nhận thức rủi ro Mô hình TAM nguyên thủy thêm vào yếu tố ... nghiệm, khả sử dụng điện thoại khách hàng cho biến bên ảnh hưởng đến nhận thức tính dễ sử dụng tác động gián tiếp đến ý định sử dụng khách hàng.Khi người sử dụng cảm thấy dễ dàng việc sử dụng điện ... Ví dụ: dịch vụ khách hàng sử dụng ngân hàng VIB, lý chủ yếu khiến khách hàng chưa sử dụng MB, nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến ý định sử dụng MB khách hàng vv… • Nghiên cứu định lượng Mục...
 • 138
 • 1,119
 • 7

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam  chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM Việt Nam PSG.TS Lê Thế Giới – ThS Lê Văn Huy) Sơ đồ 2: Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng thẻ ATM 1.1.3.2 Các nghiên cứu khác Một số nghiên cứu ... tức nhóm nhân tố giải thích 56,897% biến thiên liệu Nhân tố đặt tên ý định sử dụng thẻ ATM Sau tiến hành phân tích nhân tố, mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ ATM ... Ý định sử dụng thẻ ATM MSB Độ tuổi người sử dụng Khả sẵn sàng Chính sách Marketing Tiện ích sử dụng thẻ Nguồn: Đề xuất tác giả Sơ đồ 3: Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ...
 • 115
 • 891
 • 9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Tài chính - Ngân hàng

... thống thẻ tín dụng nội địa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa; - Khách thể nghiên cứu: bao gồm Nhân viên văn phòng ... dụng thẻ tín dụng nội địa đối tượng nhân viên văn phòng công tác địa bàn Thành phố Huế làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu + Đánh giá tình hình sử dụng thẻ tín dụng nội địa đối tượng nhân ... dụng nội địa Ý định hành vi sử định hành vi sử dụng thẻ tín dụng dụng thẻ tín dụng nội địa nội địa Thái độ hành vivi sử Thái độ hành sử dụng thẻ tín dụng nội địa dụng thẻ tín dụng nội địa Nhận thức...
 • 95
 • 960
 • 13

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet WIFI của công ty viễn thông FPT

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet WIFI của công ty viễn thông FPT

Quản trị kinh doanh

... yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ WIFI khách hàng thành phố Huế M ỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng khách hàng địa bàn thành phố Huế dịch vụ internet ... Xác định chiều hướng, đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế dịch vụ internet không dây WIFI  Tìm hiểu đánh giá khách hàng nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử ... tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ khách hàng quan trọng công nghệ WIFI nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ công ty Xuất phát từ lý đó, xin chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến...
 • 46
 • 660
 • 5

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet không dây WIFI của công ty viễn thông FPT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet không dây WIFI của công ty viễn thông FPT

Quản trị kinh doanh

... cao ý định sử dụng khách hàng địa bàn thành phố Huế dịch vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT • Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế ... nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT - Xác định chiều hướng, đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế ... Cronbach’s Alpha yếu tố “thái độ” 50 2.3.2.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha yếu tố ý định sử dụng .51 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ...
 • 121
 • 686
 • 3

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Quản trị kinh doanh

... Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát mô hình lý thuyết việc phân tích dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking Xác định nhân tố có khả ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking KH cá nhân Xây ... có kỹ để sử dụng không bắt buộc với học cách sử dụng IB không nhiều thời gian thuận lợi mong đợi sử dụng IB người xung quanh sử dụng thể sử dụng IB trọng trợ nghĩ nên sử dụng IB Ảnh hưởng cónhững ... KH thành phần dịch vụ IB Navibank - Huế chưa cao - Các yếu tố giới tính, độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp, thu nhập kinh nghiệm có ảnh hưởng đến đánh giá KH - Các nhân tốảnh hưởng trực tiếp đến...
 • 26
 • 581
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... nghiên cứu 4.1.1 Nghiên cứu định tính Mục đích nghiên cứu định tính nhằm xác định yếu tốảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân Nghiên cứu định tính sử dụng ... thông qua nhân tố 1.1.4 Ứng dụng mô hình lý thuyết UTAUT nghiên cứu nhân tố tác động đến chấp nhận sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân Trên sở nghiên cứu mô hình chấp nhận công nghệ ... tác tộng nhân tố bên Khi người xem quan trọng với cá nhân, người có ảnh hưởng đến hành vi cá nhân nghĩ họ nên sử dụng IB cá nhân sử dụng IB Do giả thuyết nghiên cứu: H3: Tồn mối quan hệ ảnh hưởng...
 • 37
 • 451
 • 0

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín, CHI NHÁNH điện BIÊN PHỦ hồ CHÍ MINH

Slide PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG INTERNET BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín, CHI NHÁNH điện BIÊN PHỦ  hồ CHÍ MINH

Tài chính - Ngân hàng

... tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ĐẶT VẤN ĐỀ -Đối tượng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ IB khách hàng cá nhân Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Điện Biên Phủ - HCM - Đối tượng ... khiến khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Điện Biên Phủ ... ngân hàng trực tuyến -Các mô hình nghiên cứu nghiên cứu liên quan -Đề xuất mô hình nghiên cứu Chương II -Tình hình phát triển dịch vụ IB Nội dung kết nghiên cứu Nội dung nghiên cứu -Tổng quan Ngân...
 • 10
 • 633
 • 0

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sản PHẨM áo QUẦN THỜI TRANG THƯƠNG HIỆU HACHIBA của NHÂN VIÊN văn PHÒNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sản PHẨM áo QUẦN THỜI TRANG THƯƠNG HIỆU HACHIBA của NHÂN VIÊN văn PHÒNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

Quản trị kinh doanh

... TRÌNH VÀ PP NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Lý thuyết hành vi mua Nghiên cứu định tính Phóng vấn sâu khách hàng Mô hình nghiên cứu Nghiên cứu định lượng -Thống kê tần số, tính toán ... nhiều khó khăn - Đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua nên số yếu tố khác không đề cập - Các giải pháp đề xuất có ý nghĩa áp dụng phạm vi định hoạt động kinh doanh cửa hàng ... Template For more : Free Powerpoint Backgrounds Page Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Đề xuất giải pháp Click here to download this powerpoint...
 • 30
 • 971
 • 3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm áo quần thời trang thương hiệu hachiba của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm áo quần thời trang thương hiệu hachiba của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố đà nẵng

Quản trị kinh doanh

... định tính Mục đích nghiên cứu định tính tìm hiểu yếu tố có khả ảnh hưởng đến ý định mua nhân viên văn phòng địa bàn Thành phố Đà Nẵng Tìm hiểu sâu gợi ý ý kiến đóng góp khách hàng Nghiên cứu định ... cho đối tượng thay đổi đa dạng, cập nhật nhanh chóng xu hướng thời trang giới CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI ... tác giả chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm áo quần thời trang thương hiệu Hachiba nhân viên văn phòng địa bàn Thành phố Đà Nẵng” Thông qua nghiên cứu, đo lường ảnh...
 • 121
 • 1,025
 • 4

Xem thêm