nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet không dây wifi của công ty viễn thông fpt

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet WIFI của công ty viễn thông FPT

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet WIFI của công ty viễn thông FPT

Quản trị kinh doanh

... đến ý định sử dụng dịch vụ WIFI khách hàng thành phố Huế M ỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng khách hàng địa bàn thành phố Huế dịch vụ internet không dây WIFI ... tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ khách hàng quan trọng công nghệ WIFI nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ công ty Xuất phát từ lý đó, xin chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ... Xác định chiều hướng, đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế dịch vụ internet không dây WIFI  Tìm hiểu đánh giá khách hàng nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử...
 • 46
 • 660
 • 5

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet không dây WIFI của công ty viễn thông FPT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của khách hàng thành phố huế đối với dịch vụ internet không dây WIFI của công ty viễn thông FPT

Quản trị kinh doanh

... - Khách hàng đánh nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT? - Các nhân tố ảnh hưởng với mức độ, chiều hướng đến ý định sử dụng khách hàng dịch ... tố đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế dịch vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT - Đề xuất số giải pháp để nâng cao ý định sử dụng khách hàng địa bàn thành phố Huế dịch vụ ... vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT • Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng khách hàng thành phố Huế dịch vụ Internet khơng dây WIFI cơng ty viễn thơng FPT? ...
 • 121
 • 686
 • 3

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

Thạc sĩ - Cao học

... ĐỀ TÀI: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: (1) Xác định yếu tố tác động đến ý định sử dụng người sử dụng dịch vụ mua hàng điện ... khoảng cách định với đề tài nghiên cứu Bảng tổng kết 2.2 khoảng cách - Các nghiên cứu nước: nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin thường sử dụng lý thuyết ... hình Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ MHĐTQM” sử dụng khái niệm thành phần có tác động đến ý định sử dụng, có tổng cộng 28 biến quan sát mô hình 3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Nghiên...
 • 117
 • 4,857
 • 69

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Tài chính - Ngân hàng

... thành phố Huế Khóa luận tốt nghiệp 2012 2.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ TDNĐ đối tượng khách hàng NVVP địa bàn Thành phố Huế 2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát: - Cơ cấu yếu tố ... sử dụng thẻ tín dụng nội địa” • Số lượng thẻ tín dụng sử dụng khách hàng: có 48 người sử dụng thẻ 33 người sử dụng thẻ • Thống kê NH có khách hàng đăng ký sử dụng thẻ TDNĐ: 49 khách hàng sử dụng ... thẻ; Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa đối tượng nhân viên văn phòng địa bàn Thành phố Huế; Đề xuất số giải pháp cho ngân hàng địa bàn Thành phố Huế nói...
 • 37
 • 1,143
 • 7

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam  chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... hút khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM Maritimebank ?  Ai người sử dụng thẻ toán? Khách hàng sử dụng nào? Tại họ lại sử dụng dịch vụ này? Họ cần dịch vụ này? Những yếu tố tác động đến ý định sử ... sử dụng dịch vụ thẻ toán khách hàng? Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ thẻ toán(ATM) ngân hàng TMCP Maritimebank - chi nhánh Huế  Đánh giá xem tất yếu ... khách hàng quan tâm đến lợi ích khách hàng  Xây dựng hình ảnh cho ngân hàngảnh hưởng lớn đến ý định sử dụng khách hàng tiềm lòng trung thành khách hàng  Dán hotline cột ATM để phục vụ khách...
 • 29
 • 705
 • 2

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam  chi nhánh huế

Quản trị kinh doanh

... dich vụ MB ̣ 5.6 Đánh giá khách hàng Ý định sử dụng MB khách hàng 3.8 0.9 18.9 26.4 50  Kiểm định khác biệt Ý định sử dụng MB khách hàng theo yếu tố khác nhau: Giả thuyết nghiên cứu: Ho: Không ... đến ý định sử dụng Về ý định sử dụng MB tương lai khách hàng Như vậy, so với mục tiêu đề ra, đề tài thực được: – – – – Hệ thống hóa lý thuyết, sở lý luận Xác định nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý ... khác biệt ý định sử dụng MB nhóm khách hàng H­1: Có khác biệt ý định sử dụng MB nhóm khách hàng Tiêu chí Thời Nhân tố Asymp Sig Tuổi Nghề gian giao Học vấn Thu nghiệp nhập dịch Ý định sử dụng www.themegallery.com...
 • 39
 • 980
 • 9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g mobifone của khách hàng tại thành phố huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g mobifone của khách hàng tại thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... Nhân tố “X2” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng H3: Nhân tố “X3” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng H4: Nhân tố “X4” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ... sáu ảnh hưởng xã hội • Các giả thuyết: H0: Các nhân tố ảnh hưởng không ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng H1: Nhân tố “X1” có ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G khách hàng ... hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone khách hàng thành phố Huế Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu: − Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone khách hàng thành...
 • 78
 • 721
 • 6

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... thiết bảng hỏi Ví dụ: dịch vụ khách hàng sử dụng ngân hàng VIB, lý chủ yếu khiến khách hàng chưa sử dụng MB, nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến ý định sử dụng MB khách hàng vv… • Nghiên cứu định ... Công ty viễn thông để cung cấp giải pháp toán, hướng khách hàng từ chưa sử dụng đến việc sử dụng dịch vụ tài khoản ngân hàng Công ty viễn thông cung cấp thêm dịch vụ tài gia tăng cho khách hàng ... Malaysia Nhận thức ngân hàng ngân hàng điện tử Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng Mobile Banking Awwai Yana, Khalil MD-NORb Các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng hình thức • Nhận thức...
 • 138
 • 1,119
 • 7

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán (ATM) của khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam  chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ ATM khách hàng ngân hàng Maritimebank Mô hình thể yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng khách hàng gồm yếu tố kinh tế, pháp luật, công nghệ, ... tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ toán (ATM) khách hàng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Huế Mục tiêu nghiên cứu • Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới ý định ... điểm yếu nhằm tạo cho dịch vụ thẻ toán Maritimebank ngày thu hút khách hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng điều tra: yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ...
 • 115
 • 891
 • 9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huế

Tài chính - Ngân hàng

... triển hệ thống thẻ tín dụng nội địa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa; - Khách thể nghiên cứu: bao gồm Nhân viên ... khiêm tốn, bên cạnh khó khăn, giới hạn mặt thời gian, tài kiến thức nên định chọn nghiên cứu mảng đề tài ý định sử dụng sản phẩm thẻ với đề tài cụ thể: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ... liên quan đến ý định sử dụng sản phẩm người tiêu dùng Trong số đó, bật nghiên cứu sau: * Trên giới: - Ứng dụng mô hình TPB để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Thổ Nhĩ...
 • 95
 • 960
 • 13

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang

Kinh tế - Quản lý

... d ng cho khái ni m s Hoàn toàn không Không c o b ng thang o Likert i m: ng ý ng ý Bình thư ng ng ý Hoàn toàn ng ý M C TIÊU NGHIÊN C U CƠ S LÝ THUY T XU T MÔ HÌNH NGHIÊN C U VÀ THANG O SƠ B TH ... c hi n nghiên c u Quá trình nghiên c u c th c hi n qua bư c nghiên c u sơ b nghiên c u th c Nghiên c u sơ b s d ng phương pháp th o lu n tay ôi gi a ngư i nghiên c u nghiên c u nh tính thông qua ... mua bán, rao v t Vatgia.com c a công ty c ph n v t giá Vi t Nam hi n trang mua bán online có lư ng truy c p ông o Các công ty s h u thương hi u m nh internet fpt, vinagame,… ang ri t gia tăng...
 • 95
 • 1,095
 • 3

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Thạc sĩ - Cao học

... THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 1.1 LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm Theo khái niệm Ajzen, I (1991, tr 181), Davis cộng (1989) nhìn nhận ý định sử dụng ... vi đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa đề tài Chương 1: Trình bày sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu ... vậy, ý định sử dụng sản phẩm /dịch vụ xác suất chủ quan người cảm nhận sản phẩm /dịch vụ để từ đưa định họ không thực số hành vi định sản phẩm /dịch vụ tương lai 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định...
 • 26
 • 1,296
 • 7

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân

Kinh tế

... - hàm lý ngân hàng àng thu hút thêm khách hàng 1.3 - ? banking ? - mobile banking theo c ) hay không? - , ng hàm ý tá có giúp ngân hàng 1.4 - mobile banking hàng cá nhân - Các khách hàng cá ... Tôi 32 sau tính thành nháp ) 3.3.2 khách hàng ngân hàng khách hàng có nháp thành nghiên 3.3.2.1 - H s tin c y Crobach Alpha: nhi u nhà nghiên c Cronbach Alpha t 0,8 tr s d ng n1 ng ý r ng h s ng ... 40 1.1 Lý d giao (Liao Cheung, 2002) i hàng, (mobile banking), mobile banking mà khách hàng hàng thông qua chóng ngân (Barnes Corbitt, 2003) N không dây nhanh sâu ngân hàng chi tiêu ngân...
 • 125
 • 700
 • 4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) của khách hàng cá nhân tại thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) của khách hàng cá nhân tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... a khách hàng đ mua s n ph m b o hi m c a ngân hàng; (2) thái đ , ni m tin c a khách hàng đ i v i ngân hàng công ty b o hi m, (3) m i quan h v i ngân hàng (4) y u t truy n thông, ti p th đ n khách ... liên k t ngân hàng gi a khách hàng ngân hàng Nh v y nghiên c u đ a y u t tác đ ng đ n nh n th c c a khách hàng v b o hi m liên k t ngân hàng: m i quan h 21 c a khách hàng v i ngân hàng (th i gian ... nhà đ u t khác đ thành l p m t công ty kinh doanh b o hi m đ c l p Ví d nh Vietinbank Công ty b o hi m Châu Á Singapore thành l p Công ty liên doanh b o hi m Châu Á - Ngân hàng Công th ng (g i...
 • 126
 • 618
 • 2

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ truyền hình tương tác onetv của công ty cổ phần viễn thông fpt miền trung – chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ truyền hình tương tác onetv của công ty cổ phần viễn thông fpt miền trung – chi nhánh đà nẵng

Kế toán

... yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV FPT khách hàng thành phố Đà Nẵng 4.3 Kiểm định giả thiết mô hình Mức độ đánh giá khách hàng với biến ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền ... nhóm nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác OneTV FPT Telecom khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng − Đánh giá khách hàng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền ... quan với ý định sử dụng dịch vụ truyền hình OneTVcủa khách hàng H4: Nhân tố “PU” có tương quan với ý định sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV khách hàng H5:Nhân tố “QUAL” có tương quan với ý định sử...
 • 77
 • 1,622
 • 0

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Quản trị kinh doanh

... đề  Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát mô hình lý thuyết việc phân tích dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking Xác định nhân tố có khả ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking KH cá ... trọng với hiểu dễmặc dù IB hữu ích nhưngIB dàng có kỹ để sử dụng không bắt buộc với học cách sử dụng IB không nhiều thời gian thuận lợi mong đợi sử dụng IB người xung quanh sử dụng thể sử dụng ... trợ nghĩ nên sử dụng IB Ảnh hưởng cónhững người quanvới với giúp từ chức trợ giúp trực tuyến Kinh nghiệm sử dụng IB trợ giúp người khác người có ảnh hưởng đến nghĩ nên sử dụng IB sử dụng IB hệ...
 • 26
 • 581
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet bankingcủa khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt – chi nhánh huế

Tài chính - Ngân hàng

... cho khách hàng nên hiểu yếu tố tác động đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng Kết nghiên cứu định tính cho thấy yếu tốkhách hàng quan tâm hay cảm nhận họ sử dụng dịch vụ Internet ... thu thập thông tin, phân tích liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu 4.1.1 Nghiên cứu định tính Mục đích nghiên cứu định tính nhằm xác định yếu tốảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet ... NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH HUẾ 29 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Huế...
 • 37
 • 451
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... xét yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G q trình sử dụng điện thoại di động người tiêu dùng Theo nghiên cứu Pagani (2004) tiến hành để xác định yếu tố định đến ý định sử dụng dịch vụ ... thành phố Huế sử dụng dịch vụ 3G Viettel Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Viettel người tiêu dùng Thành ... đăng kí sử dụng nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G Viettel Thành phố Huế thơng qua Bảng hỏi Đối tượng điều tra Đối tượng người biết sử dụng Internet, sử dụng mạng di dộng biết đến mạng...
 • 125
 • 1,016
 • 20

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DICH VỤ 3G KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DICH VỤ 3G ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G VIETTEL ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH ... KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Ý ĐỊNH ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G CỦA VIETTEL Ý ĐỊNH ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G CỦA VIETTEL BIẾN: Ý ĐỊNH ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G VIETTEL” MỨC ĐỘ SẼ ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG ... thiên sử dụng dịch vụ di động 3G NHÂN TỐ THÁI ĐỘ SỬ DỤNG - ATT Có thái độ quan tâm việc sử dụng dịch vụ 3G ATT1 Có thái độ thích thú việc sử dụng dịch vụ 3G ATT2 Cho việc sử dụng dịch vụ 3G ý kiến...
 • 31
 • 847
 • 0

Xem thêm