nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huế

Kinh tế - Quản lý

... nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết đính sử dụng dịch vị 3G của khách hàng Mobifone trên thị trường thành phố Huế 422.2.3.1.1. Rút trích yếu tố chính các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ... Có (Trang web Mobifone. com)2.2. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G của khách hàng Mobifone trên thành phố Huế 2.2.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Qua quá trình ... thông tin sử dụng khi quyết định dùng 3G của Mobifone 38Biểu đồ 2.11: Mô hình hồi quy các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G của khách hàng Mobifone trên thành phố Huế 57Nhóm...
 • 73
 • 1,293
 • 17

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế

Quản trị kinh doanh

... - K42 QTKD TH 17 trên địa bàn thành phố Huế vẫn chưa quan tâm đến sử dụng dịch vụ này. Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến dự định sử dụng dịch vụ của khách hàng là điều cần thiết ... Internet.  Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Mobile Internet ? - Các nhân tố ảnh hưởng như thế nào đến dự định sử dụng dịch vụ Mobile Internet ? ... tiêu nghiên cứu - Khảo sát mô hình lý thuyết trong việc phân tích ý định sử dụng dịch vụ Mobile Internet. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Mobile Internet của...
 • 90
 • 764
 • 4

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên chính quy và tại chức trường đh kinh tế huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên chính quy và tại chức trường đh kinh tế huế

Ngân hàng - Tín dụng

... trường ĐH Kinh tế Huế . Đề tài đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ này của đối tượng khách hàng cá nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. Cụ thể đề tài ... đó, trên cơ sở kế thừa và tiếp thu những kết quả của các nghiên cứu trước, tôi xin mạnh dạn lựa chọn đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của ... tiên đoán tốt. Trong đó, ý định sử dụng có tương quan đáng kể tới việc sử dụng, khi có ý định là yếu tố quan trọng đến việc sử dụng, còn các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc sử dụng một cách gián...
 • 140
 • 956
 • 6

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huế

Kinh tế - Quản lý

... Phúc Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế.  Đo lường các nhân tố, từ đó đánh giá xem nhân tố nào ảnh hưởng ... Thành phố Huế. (5)3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế. - ... 2013.- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựachọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương...
 • 79
 • 1,388
 • 6

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

Thạc sĩ - Cao học

... Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng. 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: (1) Xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng của người sử dụng dịch vụ ... định sử dụng Ý định sử dụng đề cập đến ý định của người dùng sẽ tiếp tục sử dụng hoặc sẽ sử dụng dịch vụ MHĐTQM. Dựa theo mô hình UTAUT, E-CAM, và Nghiên cứu về hành vi mua hàng trực tuyến của ... kết 2.2 sẽ chỉ ra các khoảng cách đó. - Các nghiên cứu trong nước: khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin thường sử dụng các lý thuyết và...
 • 117
 • 4,898
 • 69

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng của giới trẻ tại thành phố nha trang

Kinh tế - Quản lý

... họ nên sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng. Ảnh hưởng xã hội được xem là nhân tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng. Vì việc sử dụng dịch vụ mua hàng qua ... ý định sử dụng Ý định sử dụng đề cập đến ý định của người dùng sẽ tiếp tục sử dụng hoặc sẽ sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng. Theo nghiên cứu Nghiên cứu về hành vi mua hàng trực tuyến của ... quan đến sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng đề cập đến sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng đề cập đến mức độ lo lắng, quan ngại mà người sử dụng cảm thấy khi sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng. Nghiên...
 • 95
 • 1,103
 • 3

Xem thêm