nghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampe

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ ( von ampe)

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ ( von  ampe)

Hóa học

... xỏc nh E1/2 l c s ca phng phỏp phõn tớch cc ph nh tớnh 1.1.4 Phng phỏp Von - Ampe hũa tan 1.1.4.1 C s ca phng phỏp Von - Ampe hũa tan [7], [2] C s ca phng phỏp ny l xõy dng ng cong biu din s ph ... phõn tớch theo phng phỏp Von Ampe ho tan Trc ht phi la chn kiu in cc lm vic (thng dựng HMDE hoc SMDE, ngoi cú th dựng in cc MFE hoc in cc bin tớch) v k thut ghi ng Von Ampe ho tan cho phự hp ... nay, cú nhiu phng phỏp xỏc nh hm lng Pb nc nhng ú phng phỏp Von Ampe l phng phỏp cú nhy cao v ỏp ng c yờu cu phõn tớch v mụi trng Trong khuụn kh mt khoỏ lun tt nghip, tụi s tin hnh nhng cụng...
 • 35
 • 538
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp cực phổ ( von ampe)

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp cực phổ ( von  ampe)

Hóa học

... nghiệp 1.4 Ưu Điểm Và Ứng dụng Của Phương Pháp Von- ampe Hòa Tan 1.4.1 Ưu điểm: Trong phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cation kim loại phương pháp điện hóa Von- ampe hòa tan phương pháp sử ... phương pháp phân tích độ lặp lai, độ xác độ nhạy… 1.3.2 Khảo sát điều kiện tối ưu - Phương pháp khảo sát điều kiện tối ưu: Tìm điều kiện tối ưu yếu tố dựa ảnh hưởng tới mục tiêu phân tích điều kiện ... định hàm lượng đồng nước, từ đưa nhận xét kết luận Nhiệm vụ đặt ra: - Nghiên cứu điều kiện tối ưu xác định hàm lượng đồng nước phương pháp Vonampe hòa tan cách nhanh chóng, độ xác cao, chi phí...
 • 57
 • 595
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong gạo bằng phương pháp cực phổ vôn ampe hòa tan

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong gạo bằng phương pháp cực phổ vôn  ampe hòa tan

Hóa học

... phng phỏp cc ph v Von- Ampe hũa tan (VAHT) 1.1.1 C s lý thuyt ca phng phỏp cc ph 1.1.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von- Ampe hũa tan 1.2 Cỏc loi in cc s dng phõn tớch Von- Ampe hũa tan ... im ca phng phỏp Von- Ampe vic xỏc nh lng vt cỏc kim loi Cỏc hng ng dng, phỏt trin ca phõn tớch in húa hũa tan 1.3.1: u im ca phng phỏp Von- Ampe hũa tan vic xỏc nh lng vt kim loi Trong phõn tớch ... tớch Von- Ampe hũa tan Vi cỏc u im ni bt trờn phng phỏp Von- Ampe hũa tan cú phm vi ng dng rt ln c bit l phõn tớch lng vt cỏc kim loi nng Di õy l mt s s dng ch yu a:Phõn tớch mụi trng: Phng phỏp Von- Ampe...
 • 68
 • 415
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng kẽm trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng kẽm trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... nhiều phương pháp để xác định hàm lượng Kẽm nước phương pháp cực phổ, phương pháp VonAmpe hoà tan, phương pháp trắc quang, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử… Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phương ... nhiều phương pháp để xác định hàm lượng Kẽm tro ng nước phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp có độ chọn lọc độ xác cao Vì thế, chọn phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng ... tử phương pháp có độ chọn lọc độ xác cao Vì thế, chọn phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kẽm nước Nhiệm vụ đặt ra: Khảo sát điều kiện thực nghiệm Kẽm phương pháp phổ hấp thụ...
 • 69
 • 390
 • 1

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng pb2+ trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng pb2+ trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... vi lượng Trong hàm lượng kim loại nặng chì tiêu quan trọng với hàm lượng nhỏ có tác dụng gây hại Có nhiều phương pháp xác định hàm lượng chì nước như: phương pháp vôn – ampe, phương pháp phổ ... tiêu chuẩn hàm lượng chì nước Theo WHO, nước uống, hàm lượng chì không vượt 0,05mg/l 2.6 Các phƣơng pháp xác định chì 2.6.1 Các phương pháp phân tích hóa học [2, 3, 14] 2.6.1.1 Phương pháp phân ... tử, phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp trọng lượng Trong phương phổ hấp thụ phương pháp tối ưu có độ nhạy, độ xác cao, thực đơn giản, nhanh Chính lí mà chọn đề tài: Nghiên cứu điều kiện...
 • 65
 • 436
 • 2

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

Y dược - Sinh học

... plasma (ICPMS), quang phổ phát xạ plasma (AES-ICP), phương pháp cực phổ, phương pháp cực phổ xung vi phân, phương pháp cực phổ sóng vng… Sau số phương pháp để xác định hàm lượng chì mẫu sinh học 26 ... 1.9 Các phương pháp phân tích chì mẫu sinh học Hiện có nhiều phương pháp nhạy chọn lọc để phân tích hàm lượng chì mẫu sinh học như: Phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử, phương pháp phổ khối lượng ... hợp xác định chì, điều kiện tối ưu đạt độ nhạy khoảng 108 M dùng biên độ xung 100mv NaF 1M [3] Hiện phương pháp ứng dụng để phân tích chì máu [2,12] Ưu điểm bật phương pháp DPP so với phương pháp...
 • 75
 • 953
 • 1

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại chì trong gạo bằng phương pháp cực phổ von ampe hòa tan

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại chì trong gạo bằng phương pháp cực phổ von  ampe hòa tan

Hóa học

... tích cực phổ nghiên cứu thành công, ví dụ [4]: - Phương pháp chọn lọc thời gian ghi - Phương pháp cực phổ dòng xoay điều chỉnh lưu pha - Phương pháp cực phổ sóng vuông - Phương pháp cực phổ xung ... thuyết phương pháp cực phổ I.1.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp Von- Ampe hòa tan I.2 Các loại điện cực sử dụng phân tích Von- Ampe hòa tan 10 I.3 Ưu điểm phương pháp Von- Ampe hòa tan việc xác ... với ion nghiên cứu bám lên bề mặt điện cực trình phân cực hòa tan trình catot phương pháp xác định có tên Von Ampe hòa tan catot Phương pháp Von - Ampe hòa tan tiến hành số kim loại điện cực khác...
 • 75
 • 447
 • 0

tiểu luận xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

tiểu luận xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

Cơ khí - Vật liệu

... = TM.I.C A  1.3 Các phương pháp xác định nồng độ dung dịch màu: - Phương pháp so sánh - Phương pháp đường chuẩn - Phương pháp thêm - Phương pháp vi sai 1.4 Thiết bị phương pháp trắc quang: - ... Phương pháp trắc quang Chương II: Xác định hàm lượng sắt nước dùng thuốc thử 1_10 phenantrolin Chương I: Phương pháp trắc quang:     1.1 Nguyên tắc phương pháp trắc quang 1.2 Cơ sở định lượng ... quang 1.2 Cơ sở định lượng 1.3 Các phương pháp xác định nồng độ dung dịch màu 1.4 Thiết bị phương pháp trắc quang 1.1 Nguyên tắc phương pháp trắc quang: Muốn xác định cấu tử X đó, ta chuyển thành...
 • 18
 • 6,534
 • 16

xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

xác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang

Công nghệ - Môi trường

... loại phương pháp phân tích định lượng theo phổ hấp thụ nguyên tử, là: - Các phương pháp phân tích trực tiếp, cho chất có phổ AAS - Các phương pháp phân tích gián tiếp, cho chất phổ AAS - Trong ... mẫu phân tích Nghĩa phương pháp xác định trực tiếp phù hợp cho 19 việc xác định kim loại có vạch phổ hấp thụ nguyên tử Vì kim loại có phổ hấp thụ nguyên tử điều kiện định Theo cách này, nói chung ... AAS - Trong trình phân tích hàm lượng sắt ta đề cập đến phương pháp xác định trực tiếp - Về nguyên tắc tất nguyên tố chất có phổ hấp thụ nguyên tử xác định cách trực phổ hấp thụ nguyên tử từ dung...
 • 28
 • 3,928
 • 16

Nghiên cứu điều kiện tối ưu đánh giá hàm lượng chì trong hải sản bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu đánh giá hàm lượng chì trong hải sản bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... pic thu xác định nồng độ chất [19] - 16 - * Các phương pháp quang học  Phương pháp trắc quang Phương pháp dựa vào việc hấp thụ lượng ánh sáng chất xác định vùng vùng phổ định Trong phương pháp ... H2Ind- (đỏ nho) (xanh biếc) b Phương pháp phân tích công cụ * Các phương pháp điện hoá  Phương pháp cực phổ Phương pháp cực phổ phương pháp dựa khử ion kim loại xảy điện cực khác (catot Hg catot ... độ lặp phương pháp xác định chì phương pháp đường chuẩn 34 2.2 Ứng dụng xác định hàm lượng chì số loại hải sản 38 2.2.1 Lấy mẫu xử lí mẫu 38 2.2.2 Đo đánh giá hàm lượng chì số loại...
 • 52
 • 350
 • 1

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại cadimi trong gạo bằng phương pháp cực phổ vôn ampe hòa tan

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại cadimi trong gạo bằng phương pháp cực phổ vôn  ampe hòa tan

Hóa học

... I.3.1 Ưu điểm phương pháp Von- Ampe hòa tan việc xác định lượng vết kim loại Trong phân tích điện hóa xác định lượng vết kim loại phương pháp Von- Ampe hòa tan phương pháp hay lựa chọn, ưu điểm ... nhiều phương pháp phân tích cực phổ nghiên cứu thành công, ví dụ [4]: - Phương pháp chọn thời gian ghi - Phương pháp cực phổ dòng xoay chiều chỉnh lưu pha - Phương pháp cực phổ sóng vuông - Phương ... “ Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại Cadimi gạo phương pháp cực phổ Vôn -Ampe hòa tan” Mục tiêu đề tài là: - Xây dựng quy trình định lượng ion Cd(II) dung dịch dựa phương pháp cực phổ Vôn-Ampe...
 • 75
 • 365
 • 0

Xem thêm