nghiên cứu bệnh hại bchj chỉ trổng ở tam đảo nấm bệnh u loét và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu một số chủng sinh lý nấm pyricularia oryzae cav gây bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2010 ở huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu một số chủng sinh lý nấm pyricularia oryzae cav gây bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2010 huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh biện pháp phòng trừ

Khoa học tự nhiên

... xu t khỏc nhau: l y ru ng i di n - i m ủi u tra: M i ru ng ủi u tra theo ủi m chộo gúc, m i ủi m ủi u tra 10 khúm, m i khúm ủi u tra d nh, cõy ủi u tra u tiờn cỏch b ớt nh t 2m - Ch ti u ... n phỏp h u hi u ngn ch n d ch b nh trờn ng ru ng m t cỏch nhanh nh t Vi c s d ng thu c cú hi u qu , kinh t v an ton l v n tr ng tõm c u tiờn cỏc nghiờn c u Quỏ trỡnh s d ng thu c tr b ... D .u 725, i Dng 2, B i t p 49, B c u 253, Kim u 725, Nh u 725, Q .u 6, Q .u s 1, D .u 128, BN 2, B i t p sn thanh, Thiờn nguyờn u 9, Q5, Khang Dõn, D .u 600.( c cung c p b i cụng ty c ph n gi ng cõy...
 • 111
 • 1,351
 • 4
Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận biện pháp phòng trừ

Nông - Lâm - Ngư

... Nội dung nghiên c u 47 2.3 Phương pháp nghiên c u 47 2.3.1 Phương pháp đi u tra, nghiên c u bệnh HXVK đồng ruộng 2.3.2 Phương pháp nghiên c u phòng 47 49 2.3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm nghiên ... VẬT LI U, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Địa điểm, vật li u thời gian nghiên c u 32 45 45 2.1.1 Địa điểm nghiên c u 45 2.1.2 Vật li u nghiên c u 45 iv 2.1.3 Thời gian nghiên c u 47 2.2 ... tượng nghiên c u 4.2 Phạm vi nghiên c u Chương TỔNG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình nghiên c u nước nước 1.2.1 Tình hình nghiên c u nước 1.2.2 Những nghiên c u nước...
 • 211
 • 2,846
 • 18
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận và biện pháp phòng trừ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cây lạc, cây khoai tây vùng hà nội, phụ cận biện pháp phòng trừ

Tiến sĩ

... ta nghiên c u chế phẩm sinh học để phòng trừ bệnh HXVK chưa ứng dụng nhi u sản xuất Vì nghiên c u đề xuất quy trình quản lý tổng hợp, trọng biện pháp canh tác, chọn lọc sử dụng giống chống ch u ... bệnh, biện pháp sinh học,… cách tổng hợp để nâng cao hi u phòng trừ bệnh héo xanh lạc, khoai tây đi u cấp thiết 1.2 Tình hình nghiên c u nước 1.2.1 Lịch sử nghiên c u bệnh héo xanh vi khuẩn hại ... nghĩa bệnh HXVK hại lạc, khoai tây, tài li u tham khảo cho công tác đào tạo cán kỹ thuật nghiên c u bệnh C u trúc luận án Luận án 140 trang, gồm phần: mở đ u (6 trang), chương Tổng quan tài li u nghiên...
 • 27
 • 998
 • 0
Luận văn nghiên cứu nấm bipolariss oryzae shoem gây bệnh trên lúa và biện pháp phòng trừ vụ xuân năm 2011 tại chiềng mung, mai sơn sơn la

Luận văn nghiên cứu nấm bipolariss oryzae shoem gây bệnh trên lúa biện pháp phòng trừ vụ xuân năm 2011 tại chiềng mung, mai sơn sơn la

Khoa học tự nhiên

... T LI U, TH I GIAN, ð A ðI M, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 17 ð i tư ng v t li u nghiên c u 17 3.1.1 ð i tư ng nghiên c u 17 3.1.2 V t li u nghiên c u 17 3.2 ð a ñi m nghiên c u 18 3.3 ... Phương pháp ñi u tra ñ ng ru ng 22 3.5.6 Phương pháp nghiên c u bi n pháp phòng tr 23 3.6 26 Công th c tính toán x lý s li u 3.6.1 Công th c tính toán 26 3.6.2 X lý s li u 27 4.1 K T QU NGHIÊN C U ... Th i gian nghiên c u 18 3.4 N i dung nghiên c u 19 3.5 Phương pháp nghiên c u 19 3.5.1 Phương pháp giám ñ nh thành ph n n m b nh, n m Bipolaris oryzae m u h t gi ng 19 3.5.2 Nghiên c u nh hư ng...
 • 83
 • 1,651
 • 0
xác định tình hình phát sinh, mức độ gây hại sâu cuốn lá nhỏ (cnaphalocrocis medinalis guenee) trên cây lúa và biện pháp phòng trừ tại xã hưng tây, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

xác định tình hình phát sinh, mức độ gây hại sâu cuốn lá nhỏ (cnaphalocrocis medinalis guenee) trên cây lúa biện pháp phòng trừ tại xã hưng tây, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... II NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Nội dung nghiên c u Đề tài tập trung nghiên c u nội dung sau: (1) Đi u tra thành phần s u hại lúa thiên địch chúng xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh ... Kích thước s u tăng theo tuổi m u sắc thể s u non s u biến đổi theo tuổi S u non tuổi 1: S u non nở nhỏ Có m u trắng ngà đến vàng nhạt, đ u m u đen Cuối tuổi m u đ u nhạt dần S u non nở linh hoạt, ... loài xuất gây hại phía Bắc Trung Quốc từ mùa xuân đến đ u mùa hè Tại vùng Tây Nam, chúng qua đông bắt đ u vào mùa thu Qua nhi u năm nghiên c u, họ thấy quần thể s u hại này, sức đẻ trứng trung...
 • 87
 • 784
 • 2
Nghiên cứu một số bệnh nấm hại khoai tây và biện pháp phòng trừ vụ đông năm 2009 ở huyện quế võ, bắc ninh

Nghiên cứu một số bệnh nấm hại khoai tây biện pháp phòng trừ vụ đông năm 2009 huyện quế võ, bắc ninh

Khoa học tự nhiên

... rau qu quỏ trỡnh lu tr v v n chuy n, rau, cõy c nh, v n m v ng ru ng B nh xu t hi n m i ủi u ki n, t khu mỏt m ụn i n cỏc khu v c c n nhi t i (Jarvis, 1977) [68] Cỏc chu k b nh b t u giú ... i huy n Qu Vừ cng ủó lm gi m ủỏng k nng su t khoai tõy c a huy n [3] 2.2.3 Tỡnh hỡnh s n xu t khoai tõy huyờn Qu Vừ Khoai tõy l cõy tr ng ch y u v ủụng huy n Qu Vừ õy l cõy tr ng cho nng xu t ... H N i Lu n th c s kinh t nụng nghi p 35 K T QU NGHIấN C U V TH O LU N 4.1 Nghiờn c u thnh ph n b nh n m h i khoai tõy v ủụng v v xuõn 2009 - 2010 Qu Vừ - B c Ninh Qu Vừ l huy n s n su t khoai...
 • 116
 • 546
 • 0
Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (rhizoctonia solani kühn) hại một số cây trồng cạn vùng hà nội và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (rhizoctonia solani kühn) hại một số cây trồng cạn vùng hà nội biện pháp phòng trừ

Nông - Lâm - Ngư

... TRONG NGHIÊN C U 23 2.3 NH NG K T QU NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN ð N ð TÀI 29 2.3.1 Nh ng k t qu nghiên c u 2.3.2 Tình hình nghiên c u nư c 29 Vi t Nam 34 N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... Hi u qu kinh t c u tr ng Sau xác ñ nh c u tr ng c n tính toán hi u qu kinh t Cơ c u tr ng m i c n ph i ñ t hi u qu kinh t cao c u tr ng cũ ð ñ t hi u qu kinh t cao lo i tr ng c u tr ng ñ u ph ... hi n y u c u ñó Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 38 N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 N I DUNG NGHIÊN C U ð tài t p trung nghiên c u nh ng...
 • 92
 • 1,195
 • 3
nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu lợn con tại tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

Thạc sĩ - Cao học

... chống bệnh phù đ u lợn Số hóa Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 30 CHƢƠNG NỘI DUNG - NGUYÊN LI U PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Nội dung nghiên c u 2.1.1 Nghiên c u ... trợ đi u trị bệnh Số hóa Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 Tình hình nghiên c u bệnh phù đ u 1.1.1 Tình hình nghiên c u nước Bệnh ... - NGUYÊN LI U PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 Nội dung nghiên c u 30 2.1.1 Nghiên c u số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đ u lợn tỉnh Phú Thọ 30 2.1.2 Xác định y u tố gây bệnh...
 • 121
 • 596
 • 2
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Tiến sĩ

... Mục ti u nghiên c u Nghiên c u mối gây hại rừng trồng bạch đàn, keo số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đề xuất biện pháp phòng trừ chúng hợp lý, thân thiện môi trường 2.2 Đối tượng nghiên c u - ... loài hại ca cao, cà phê cao su tỉnh Tây Nguyên (Nguyễn Tân Vương cs., 2007; Nguyễn Quốc Huy, 2011; Nguyễn Văn Quảng cs., 2007) * Mối hại lâm nghiệp Chưa có nghiên c u chuyên s u loài mối hại rừng ... biện pháp phòng chống mối hại Biện pháp tưới xung quanh gốc cây, bả (Trịnh Văn Hạnh, 2008; Nguyễn Quốc Huy, 2011); phun thuốc PMC vào mối hố nhử (Nguyễn Chí Thanh cs., 1990) tưới thuốc tồn dư lâu...
 • 24
 • 536
 • 0
Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... s u, nhện hại y u tố liên quan từ đưa biện pháp phòng trừ thích hợp Vì thực đề tài: Nghiên c u thành phần s u, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại ... dựng biện pháp phòng trừ s u, nhện hại thích hợp, có hi u cao, an toàn cho người sử dụng môi trường vùng chè Quảng Ninh 1.2.2 Y u c u - Đi u tra xác định thành phần, mức độ phổ biến s u, nhện hại ... Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 72 4.15 Hi u lực loại thuốc trừ rầy xanh (E flavescens) vụ xuân hè 2009 Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh 4.16 Hi u lực loại thuốc trừ nhện đỏ (O coffeae) vụ xuân...
 • 10
 • 793
 • 11
Một số nghiên cứu về bệnh thán thư (colletotrichum gloeosporioides penz) hại cây hồng vụ xuân hè tại xã bảo lâm huyện cao lộc tỉnh lạng sơn và biện pháp phòng trừ

Một số nghiên cứu về bệnh thán thư (colletotrichum gloeosporioides penz) hại cây hồng vụ xuân hè tại xã bảo lâm huyện cao lộc tỉnh lạng sơn biện pháp phòng trừ

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên c u 16 2.5 Phơng pháp nghiên c u 16 2.5.1 Phơng pháp nghiên c u đồng ruộng 16 2.5.2 Phơng pháp nghiên c u phòng thí nghiệm 16 2.5.2.1 Phơng pháp phân lập nấm 16 2.5.2.2 Nghiên c u ảnh hởng ... x Bảo Lâm huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn - Viện nghiên c u rau quả, Tr u Quỳ - Gia Lâm - H Nội 2.3 Vật li u nghiên c u 2.3.1 M u bệnh dùng nghiên c u M u bệnh thán th hại hồng đợc thu thập vờn hồng ... li u 1.1 nghiên c u nớc 1.1.1 Kết nghiên c u bệnh nấm hại hồng Bệnh hại ăn nói chung v hồng nói riêng l trở ngại lớn ngời trồng Nhi u nh khoa học đ có công trình nghiên c u th nh phần bệnh hại, ...
 • 105
 • 1,173
 • 4
Nghiên cứu bệnh thán thư (colletotrichum spp) hại quả ớt tại hải dương vụ đông xuân năm 2008 2009 và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh thán thư (colletotrichum spp) hại quả ớt tại hải dương vụ đông xuân năm 2008 2009 biện pháp phòng trừ

Thạc sĩ - Cao học

... pháp thu th p m u b nh Các phương pháp ñi u tra l y m u ph i tuân th theo ñúng ti u chu n BVTV Vi t Nam [2] Thu m u t nh ng v t b nh có tri u ch ng ban ñ u ñ n nh ng v t b nh ñã có nh ng tri u ch ... tri u ch ng loét lõm qu xu t hi n qu chín ñư c gây sát thương l i không xu t hi n không gây sát thương V t b nh qu qu qu t t chín mà t xanh nhi u dài so v i t chín Khi l p bi u bì bên c a v qu ... i vài gen quy ñ nh [35] T i trung tâm nghiên c u phát tri n rau m u Ch u Á nghiên c u tính ch ng b nh thán thư c a gi ng t, k t lu n r ng gi ng PBC 495 có kh kháng b nh thán thư Gi ng có bi u...
 • 121
 • 947
 • 6
Nghiên cứu chuột hại cây trồng và biện pháp phòng trừ tại tiền phong, mê linh, vĩnh phúc và vùng phụ cận

Nghiên cứu chuột hại cây trồng biện pháp phòng trừ tại tiền phong, mê linh, vĩnh phúc vùng phụ cận

Thạc sĩ - Cao học

... v chuột đồng nhỏ (Rattus losea) cha đủ để l m sở xây dựng biện pháp quản lý chuột hại tổng hợp đồng ruộng Nghiên c u biện pháp phòng trừ chủ y u l biện pháp hoá học, biện pháp giới, biện pháp ... 2004) [6] Lúa bị chuột hại Ngô bị chuột hại Xu h o bị chuột hại Quả ớt bị chuột hại Hình 1.1 Tác hại chuột gây số loại trồng Trớc đây, nghiên c u chuột nớc ta chủ y u l nghiên c u khu hệ, phân loại, ... v biện pháp sinh học Để góp phần xây dựng biện pháp phòng trừ chuột có hi u nhằm giảm mức độ thiệt hại chuột gây trồng, tiến h nh nghiên c u đề t i "Nghiên c u chuột hại trồng v biện pháp phòng...
 • 146
 • 652
 • 2
Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời miền bắc việt nam biện pháp phòng trừ

Thạc sĩ - Cao học

... nhi u biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại đợc áp dụng đạt đợc kết định Các biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại đợc nghiên c u báo cáo nhi u phòng trừ hoá học, phòng trừ sinh học phòng trừ ... nh hi u số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại làm sở đề xuất bổ sung biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại kho thóc dự trữ đổ rời đối tợng phạm vi nghiên c u đề tài Đối tợng nghiên c u Côn ... y u c u nghiên c u đề tài Mục đích nghiên c u đề tài Mục đích nghiên c u đề tài cung cấp dẫn li u khoa học làm sở đề xuất bổ sung hoàn thiện biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại kho thóc dự...
 • 131
 • 722
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (scotinophra burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại hà nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (scotinophra burmeister) biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... li u, nội dung v phơng pháp nghiên c u 28 2.1 Thời gian v địa điểm nghiên c u 28 2.2.Vật li u nghiên c u 28 2.3 Nội dung nghiên c u 29 2.4 Phơng pháp nghiên c u ... gian qua đông 97 3.5.2.2 Hi u lực số loại thuốc trừ s u bọ xít .98 3.5.3 Hi u lực số thuốc trừ s u phối hợp với chế phẩm sinh học trừ bọ xít đen ruộng 99 3.5.4 Nghiên c u biện pháp ... lurida) giai đoạn sinh trởng lúa - Xây dựng biện pháp phòng trừ bọ xít đen (S lurida) có hi u kinh tế v an to n môi trờng * ý nghĩa thực tiễn Trên sở kết nghiên c u đề biện pháp quản lý dịch hại...
 • 158
 • 988
 • 3
Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm  tuyến trùng nốt sưng trên cà chua và biện pháp phòng trừ sinh học ở vụ xuân 2010 tại hà nội

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm tuyến trùng nốt sưng trên cà chua biện pháp phòng trừ sinh học vụ xuân 2010 tại hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... ñ c, h ch n m hình thành sau l p n m xu t hi n tu n Lúc ñ u h ch n m m u tr ng, sau chuy n d n sang m u vàng m u n u h t c i, nhi u h ch rơi xu ng ñ t bao ph xung quanh g c thân H ch n m S rolfsii ... nghiên c u: T 30/10/2009 ñ n 30/8/2010 3.2 N i dung phương pháp nghiên c u 3.2.1 Phương pháp ñi u tra thu th p m u - ði u tra theo ti u chu n ngành (10TCN 224 – 2003): ti n hành ñi u tra ng u ... hình nghiên c u nư c 2.2.1 Cà chua chuy n gen Mô s o gi vai trò quan tr ng chuy n gen tr ng m t hai m m, m t ch ti u chuy n gen thông qua vi khu n Agrobacterium-làm trung gian chuy n DNA ho c qua...
 • 114
 • 903
 • 0
Nghiên cứu một số bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ trên cây điều (anacardium occidentale lamk) tại bình phước

Nghiên cứu một số bệnh hại chính biện pháp phòng trừ trên cây điều (anacardium occidentale lamk) tại bình phước

Khoa học tự nhiên

... nghiên c u 29 2.1 V t li u nghiên c u 29 2.2 N i dung nghiên c u 30 2.3 ð a ñi m th i gian nghiên c u 30 2.4 Phương pháp nghiên c u 30 2.4.1 ði u tra ñ ng ru ng 30 2.4.2 Nghiên c u phòng thí ... tri u ch ng nh ng v t ñ m d u m u ñen, to, r t d quan sát ñ ng ru ng T m u b nh ñã phân l p ñư c vi khu n thu c chi Xanthomonas vi khu n nhu m Gram âm, hi u khí, s c t huỳnh quang môi trư ng nuôi ... A restrictus, A flavus, A clavatus, A parasiticus, A ochraceus, A ustus, Alternaria alternata, Penicillium citrinum P oxalicum nh ng n m có t n su t t l nhi m cao nh t m u h t ñi u thu th p t...
 • 109
 • 599
 • 2
Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa vùng hà nội và biện pháp phòng trừ năm 2010

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa vùng hà nội biện pháp phòng trừ năm 2010

Khoa học tự nhiên

... ng r ng rói nhi u ni v nh ng ủi u ki n sinh thỏi khỏc nh ch u , ch u Phi, ch u M , ch u u v ch u i Dng Theo Bựi Huy ỏp, lỳa t p trung nhi u vựng ụng nam ch u v cú m t l ch s l u i 4000 - 5000 ... gây hại nghiêm trọng sinh trởng, suất v chất lợng lúa Bệnh phân bố h u hết nớc trồng lúa v gây th nh dịch đi u kiện thuận lơị nhi u quốc gia Mức độ thiệt hại suất lúa bệnh đạo ôn gây đ đợc nhi u ... l u d i m dễ nhiễm bệnh trở lại sau thời gian gieo trồng Nguyên nhân l có phát triển chủng sinh lý nấm gây bệnh đạo ôn [86] Khi đa giống lúa v o sản xuất l nguyên nhân xuất chủng nấm bệnh (Chung,...
 • 141
 • 1,442
 • 9
Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại và biện pháp phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa trong vụ mùa 2009 và vụ đông xuân 2010 tại một số tỉnh phía bắc

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại biện pháp phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa trong vụ mùa 2009 vụ đông xuân 2010 tại một số tỉnh phía bắc

Khoa học tự nhiên

... i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p iii 3.3 V t li u nghiên c u 12 3.4 N i dung phương pháp nghiên c u 13 3.4.1 N i dung nghiên c u 13 3.4.2 Phương pháp nghiên c u ... r y n u nh 10 2.3.4 Nh ng nghiên c u v thiên ñ ch c a r y n u nh 11 N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 12 3.1 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 12 3.2 ð i tư ng nghiên c u ... Không phun - Th i ñi m phun: Phun thu c 01 l n r y cám r m t ñ >500c/m2 - D ng c phun thu c: Dùng bình bơm tay ñeo vai - Lư ng nư c thu c phun 600 lít/ha - Phương pháp phun r i thu c: phun t ñ u thân,...
 • 104
 • 793
 • 0

Xem thêm