nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Y khoa - Dược

... ************ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS. Nguyễn Ngọc ... “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes . Hội đồng hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN NGỌC HẢI Đề tài đƣợc thực hiện trên đối tƣợng là các chủng vi khuẩn ... trƣờng bất lợi cho vi khuẩn có hại trong đƣờng ruột [13]. 2.4.5. Những đặc điểm, chức năng sinh học tƣơng đồng giữa L. sporogenes các vi khuẩn Lactobacillus khác Vi khuẩn L. sporogenes là một...
 • 57
 • 1,550
 • 5
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

Khoa học tự nhiên

... NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2001 – 2005 Sinh vi n thực hiện: ... đƣợc nghiên cứu. 2.4.7. Tình hình nghiên cứu ứng dụng L. sporogenes 17 Bảng 2.3 Những tƣơng đồng về đặc điểm sinh trƣởng sinh hóa của L. sporogenes Lactobacillus [35] Điểm tƣơng ... Lactobrevin L. brevis Lactobacillin L. brevis Vi khuẩn Lactobacillus còn có thể ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây thối nhờ vào những sản phẩm trao đổi chất khác nhƣ: H2O2, CO2 và...
 • 57
 • 1,293
 • 2
Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Khoa học tự nhiên

... “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes . Hội đồng hƣớng dẫn: TS. NGUYỄN NGỌC HẢI Đề tài đƣợc thực hiện trên đối tƣợng là các chủng vi khuẩn ... lợi của Lactobacillus về mặt dinh dƣỡng trị liệu 13 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của L. sporogenes 20 Sơ đồ 3.2: Quy trình phân lập định danh L. sporogenes ... 3.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1. Tổng quan các bƣớc thực hiện đề tài Sơ đồ 3.1: Sơ đồ nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của L. sporogenes 3.4.2. Phân lập vi khuẩn Sơ đồ 3.2:...
 • 57
 • 1,410
 • 1
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,

Lâm nghiệp

... 4.5 bảng 4.11 ta thấy: sinh trưởng về đường kính tán và lượng tăng trưởng của Keo lưỡi liềm lớn so với Keo tai tượng thấphơn so với sinh trưởng về đường kính tán lượng tăng trưởng của ... tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acaciacrassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền –tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tìm hiểu về đặc điểm ... dânnhững kiến thức đã nghiên cứu đưa vào áp dụng trong thực tế cho vi c trồng và phát triển cây Keo lưỡi liềm.47 nghiệm Mang Yang tỉnh Gia Lai do Nguyễn Danh của sở Tài nguyên và môi trường tỉnh...
 • 61
 • 3,082
 • 9
Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống bưởi đoan hùng potx

Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống bưởi đoan hùng potx

Báo cáo khoa học

... năm 2006. Xuất phát từ lý do đó nghiên cứu này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu bớc đầu về hiện trạng sản xuất bởi ở huyện Đoan Hùng, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trởng phẩm chất ba ... 9,7% diện tích trồng bởi của huyện. 3.3. Tình hình sinh trởng, phát triển của một số giống bởi chính ở Đoan Hùng Bảng 2. Một số đặc điểm sinh trởng hình thái của các giống bởi phổ biến ... giống bởi đặc sản của Đoan Hùng. 2. Vật liệu, nội dung phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến hành trong năm 2005 tại 4 xà của huyện Đoan Hùng là Chí Đám, Vân Du, Bằng Luân Quế Lâm....
 • 6
 • 982
 • 0
nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống trảng bàng

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống trảng bàng

Báo cáo khoa học

... tiêu sinh trưởng phát triển thông qua đặc tính nông học của cây. Khả năng phát triển thân, lá mạnh cân bằng sẽ có tác dụng tăng cường quá trình phát triển sinh thực, tạo năng suất giúp ... hưởng của của một số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng phát triển thân lá dừa sáp 20 3.2.1.2 Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng phát triển lá chét 27 3.2.1.3 Ảnh hưởng của ... TẮT NHIỆM VỤ Nhằm đánh giá khả năng phát triển của giống dừa sáp nuối cấy phôi ngoài đồng ruộng, đề tài Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp...
 • 76
 • 1,008
 • 3
Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống chè kim tuyên được trồng tại vùng chè phúc xuân, sông cầu, đại từ  thái nguyên

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của giống chè kim tuyên được trồng tại vùng chè phúc xuân, sông cầu, đại từ thái nguyên

Nông học

... Từ2 – Sông Cầu37 323.2. Thời gian địa điểm nghiên cứu 3.2.1. Thời gian nghiên cứu Từ tháng 01 – 11 năm 2011.3.2.2. Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: + Vùng chè Đại từ+ Vùng chè ... chè.Theo Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Biên nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng búp chè PH1 có đốn hái hàng năm ở Phú Hộ cho thấy: Các chu kỳ sinh trưởng, phát triển của búp chè xảy ra liên tục, đan xen ... những chương trình trọng điểm phát triển Nông nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước Vi t Nam.Sau thời kỳ đổi mới, Vi t Nam bắt đầu hòa nhập vào khu vực trên thế giới. Sản...
 • 57
 • 2,147
 • 0
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nông học

... hợp tác nghiên cứu bản thỏa thuận nghiên cứu phát triển cây caolương ngọt làm nhiên liệu sản xuất xăng sinh học tại Vi t Nam, đã có buổilàm vi c thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu với ... sở cho vi c bố trí thời vụ gieotrồng các công thức luân canh hợp lý.4.3. Đặc điểm sinh trưởng phát triển của các giống cao lương ngọttham gia thí nghiệm4.3.1. Tỷ lệ nảy mầm của các ... quốc tếvề cây cao lương cây kê.INRAN: vi n nghiên cứu nông nghiệp NigerSAFGRAD: Tổ chức nghiên cứu phát triển cây ngũ cốc vùng bánkhô hạn.CGIAR: trung tâm nghiên cứu tư vấn nông nghiệp...
 • 47
 • 4,156
 • 0
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân và Đông tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân Đông tại Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... các nước phát triển các nước đang phát triển. Năng suất ngô trung bình của các nước phát triển là 7,8 tấn/ha, cao hơn năng suất ngô trung bình của thế giới, còn các nước đang phát triển năng ... tương ứng là 25; 50; 21%.1.4.1.3. Ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng, phát triển của cây ngôÁnh sáng là một yếu tố quan trọng quyết định quá trình quang hợp, tổng hợp tích lũy chất khô ... Vi t NamCây ngô được du nhập vào Vi t Nam vào nửa cuối thế kỷ thứ 17. Do có nhiều đặc điểm quý như thích ứng rộng, chịu thâm canh, năng suất cao nên cây ngô sớm được người Vi t chấp nhận và...
 • 116
 • 1,078
 • 3
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... của 19 hợp với điều kiện sinh thái của vùng là một vi c làm cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát ... tương đối thuận lợi cho quá trình sinh trưởng, phát triển của ngô.3.1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống lai trong vụ Xuân hè (năm 2012 2013) tại huyện Mèo Vạc, tỉnh ... diện tích lá phụ thuộc vào số lá/ cây số cây/m2. Trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô, diện tích tăng dần qua các thời kỳ sinh trưởng đạt mức tối đa vào khoảng thời gian...
 • 101
 • 1,036
 • 1
Bài giảng cây thức ăn : Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây thức ăn chăn nuôi part 6 ppt

Bài giảng cây thức ăn : Đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây thức ăn chăn nuôi part 6 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 8/18/201016 Sinh lí sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vậtSinh lí sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vậtl Sinh lí sự hoá già-Hình thành cơ quan dinh dưỡng-Hình thành cơ quan sinh sản cơ quan ... thấp,quangchukìkhôngphùhợp Sinh lý sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vậtSinh lý sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vậtNghỉ sâu: do nguyên nhân nội tại:+ Tích luỹ lượng lớn các chất ức chế sinh trưởng như AAB ... sinh trưởng chung-Nhân giống 8/18/201014Cỏ trồng 8/18/201017Bảng: Ảnh hưởng của thời gian bảo quản Bảng: Ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến tỉ lệ nảy mầm của hạt đến tỉ lệ nảy mầm của...
 • 6
 • 497
 • 2
Bài giảng cây thức ăn : Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây thức ăn chăn nuôi part 5 pptx

Bài giảng cây thức ăn : Đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây thức ăn chăn nuôi part 5 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 8/18/20109 Đặc điểm tái sinh trưởng của thân l Đặc điểm tái sinh trưởng của thân láĐồ thị tái sinh trưởng 010002000300040005000600070000 5 10 15 20 25 30 35Ngày tuổi sau cắtKg cỏ tươi/ha Đặc ... 1,82(Nguồn: Bùi Quang Tuấn, 2006) Đặc điểm sinh trưởng của cây c Đặc điểm sinh trưởng của cây cỏ-Giống+ Giống năng suất giá trị dinh dưỡng cao+ Giống năng suất giá trị dinh dưỡng thấp+ Giống ... 25 30 35Ngày tuổi sau cắtKg cỏ tươi/ha Đặc điểm tái sinh trưởng của cây c Đặc điểm tái sinh trưởng của cây cỏl Các yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh trưởng -Tuổithiếtlập:thờigiantừkhigieo đếnkhithuhoạchlứađầu-Tuổithuhoạch:thờigiangiữacáclầnthuhoạch-...
 • 6
 • 753
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25