nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nhi m khuẩn sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên ... 273.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 273.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhi m khuẩn sinh 38Chƣơng 4: BÀN LUẬN 404.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 404.2. Căn nguyên và một ... cứu tại Bệnh viện đa khoa khu Nemazee - Iran thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết niệu ở trẻ sinh là5,8%, Xinias I. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện Thessaloniki - Hy Lạp thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết...
 • 78
 • 1,154
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 27 3.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 27 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhi m khuẩn sinh 38 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 40 4.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh .40 4.2. Căn nguyên và một ... là nhi m khuẩn, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm. Tỉ lệ tử vong sinh là 17,5% (trong đó tỉ lệ tử vong sinh non tháng 76%) [14]. Cũng tại Bệnh viện đa khoa Trung ... cứu tại Bệnh viện đa khoa khu Nemazee - Iran thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết niệu ở trẻ sinh là 5,8%, Xinias I. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện Thessaloniki - Hy Lạp thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết...
 • 74
 • 959
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... bệnh học của nhi m khuẩn thai sinh 7 1.2.3.1. Nhi m khuẩn trong tử cung 7 1.2.3.2. Nhi m khuẩn trong khi đẻ 7 1.2.3.3. Nhi m khuẩn sớm sau sinh 8 1.2.3.4. Nhi m khuẩn muộn sau sinh ... lệ nhi m khuẩn sinh là 57,6% [8]. Nghiên cứu tại khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, thấy tỉ lệ viêm phổi sinh rất cao, chiếm 90,3% (trong đó tử vong 9,7%), tỉ lệ nhi m khuẩn huyết ... là nhi m khuẩn, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm. Tỉ lệ tử vong sinh là 17,5% (trong đó tỉ lệ tử vong sinh non tháng 76%) [14]. Cũng tại Bệnh viện đa khoa Trung...
 • 74
 • 860
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hà và CS (2003) ở khoa sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh là57,6% [8]. Nghiên cứu tại khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, thấy ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢCNGUYỄN TUẤN NGỌCNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên ... 61.2.3. Sinh bệnh học của nhi m khuẩn thai sinh 71.2.3.1. Nhi m khuẩn trong tử cung 71.2.3.2. Nhi m khuẩn trong khi đẻ 71.2.3.3. Nhi m khuẩn sớm sau sinh 81.2.3.4. Nhi m khuẩn...
 • 77
 • 777
 • 1
Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Thạc sĩ - Cao học

... tài: Nghiên cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm nhi m khuẩn thƣờng gặp ở trẻ sinh. 2. Xác định căn nguyên ... NGHIÊN CỨU 27 3.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 27 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhi m khuẩn sinh 38 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 40 4.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh .40 4.2. Căn nguyên ... NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Chuyên ngành: Nhi Mã số: 60 72 16 Hướng dẫn khoa...
 • 74
 • 550
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Ở TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ... và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN - Thời gian: từ ngày 01 /01 /2009 đến 30 /06 /2009. 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. 2.3.2. ... hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 34 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: trẻ sinh được...
 • 79
 • 1,694
 • 10
đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệm sinh hoá, huyết học tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. + Chụp X.quang tim phổi: tại khoa X.quang - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.2.5. Phương ... [7]. Tại khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, từ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 28 Đinh Phương Hoà khi nghiên cứu tình hình bệnh ... nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tỉ lệ trẻ sinh suy hô hấp là 6,1‰ tương ương với 24.000 trẻ sinh mỗi năm [41]. Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Kiều Nhi và cộng sự (CS) nghiên cứu tại Bệnh viện Trung...
 • 73
 • 2,011
 • 19
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

Công nghệ thông tin

... Ở TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ... và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN - Thời gian: từ ngày 01 /01 /2009 đến 30 /06 /2009. 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. 2.3.2. ... hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 34 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: trẻ sinh được...
 • 79
 • 1,019
 • 1
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Thạc sĩ - Cao học

... 3.1. Một số đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu Trong thời gian nghiên cứu tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN từ ngày 1/01/ 2009 đến 30/ 06/ 2009 có 363 bệnh nhân sinh vào viện, trong đó ... tự do tại khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương [6] tất cả các tác giả đều cho thấy chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ sơ sinh có hiệu quả rõ rệt. Nhi u nghiên cứu ... lệ thay máu và giảm nguy cơ biến chứng vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2], [39]. Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp điều trị chính...
 • 79
 • 982
 • 2
Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Thạc sĩ - Cao học

... tượng nghiên cứu, thời gian, địa điểm nghiên cứu 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2. Mẫu nghiên cứu 23 2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 24 2.2.4. Phương ... mắc bệnh nhi u hơn trẻ sinh đủ cân như: bệnh nhi m khuẩn, bệnh phổi mạn tính,…thời gian nằm viện lâu hơn [19], nên được nhi u tác giả trong và ngoài nước quan tâm trong quá trình nghiên cứu. ... đến tháng 4 năm 2009 - Địa điểm nghiên cứu: khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 22 Hình...
 • 73
 • 1,013
 • 2
 LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

Tiến sĩ

... iii) Đặc điểm phân bố của quần thể bò tót trong các sinh cảnh.b - Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm các dạng sinh cảnh: i) Xác định các dạng sinh cảnh chính; ii) Mô tả đặc điểm cấu trúc của sinh ... không có các thông tin về sinh học, đặc điểm sinh cảnh của bò tót[94].Bên cạnh những nghiên cứu về sinh học và sinh thái của bò tót tiêu biểu nhtrên, còn có nghiên cứu về đánh giá và phân bố ... với kết quả nghiên cứu của nhi u tác giả khác là tỷ lệ cái nhi u hơn con đực [25],[46].3.3 - Đặc điểm sinh cảnh và sự phân bố theo sinh cảnh của bò tót ở VQG CátTiên3.3.1 - Đặc điểm sinh cảnh...
 • 125
 • 3,399
 • 21
Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

... bò tót. Địa điểm nghiên cứu trong phạm vi củamột khu bảo tồn, không có các thông tin về sinh học, đặc điểm sinh cảnh của bò tót[94].Bên cạnh những nghiên cứu về sinh học và sinh thái của bò ... với kết quả nghiên cứu của nhi u tác giả khác là tỷ lệ cái nhi u hơn con đực [25],[46].3.3 - Đặc điểm sinh cảnh và sự phân bố theo sinh cảnh của bò tót ở VQG CátTiên3.3.1 - Đặc điểm sinh cảnh ... Primer 5 forWindows version 5.2.4 để xác định các sinh cảnh tối u.2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Tại 37 điểm nghiên cứu trong phạm vi VQG Cát Tiên, là các vùng c...
 • 125
 • 614
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn

Thạc sĩ - Cao học

... tót. Địa điểm nghiên cứu trong phạm vi của một khu bảo tồn, không có các thông tin về sinh học, đặc điểm sinh cảnh của bò tót [94]. Bên cạnh những nghiên cứu về sinh học và sinh thái của bò ... Tiên. đặc điểm phân bố theo các sinh cảnh của bò tót và các mối quan hệ sinh thái của chúng ở VQG Cát Tiên. 5 - Phạm vi nghiên cứu: luận án có nội dung nghiên cứu sâu, địa bàn nghiên cứu rộng. ... kết quả nghiên cứu của nhi u tác giả khác là tỷ lệ cái nhi u hơn con đực [25],[46]. 3.3 - Đặc điểm sinh cảnh và sự phân bố theo sinh cảnh của bò tót ở VQG Cát Tiên 3.3.1 - Đặc điểm sinh cảnh...
 • 125
 • 1,160
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008