nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nội soi và kết quả điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa tại bệnh viện việt đức 20062010

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi và kết quả điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa tại bệnh viện Việt Đức (2006-2010)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi kết quả điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa tại bệnh viện Việt Đức (2006-2010)

Y dược - Sinh học

... I HC Y H NI ============ DNG TH MAI HNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SNG, NộI SOI V KếT QUả ĐIềU TRị CHảY MáU DO TĂNG áP LựC TĩNH MạCH CửA TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC (2006-2010) Chuyờn ngnh: Ngoi khoa ... Phũng Đào tạo sau đại học trờng đại học Y Hà Nội - Bộ môn Ngoi trờng đại học Y Hà Nội - Ban giám đốc bệnh viện Vit c, Khoa Phu thut cp cu bng, Khoa Ni soi v cỏc phũng ban ca bnh vin Tôi xin bày ... chung 1.3.4 iu tr ni soi Ni soi tiờu húa c Kussmaull s dng u tiờn vi ng ni soi cng v ỏnh sỏng núng Nm 1932, Wol Schidler s dng ng soi bỏn cng Nm 1958 Hisrchwwit phỏt minh ng soi mm truyn ỏnh sỏng...
 • 87
 • 721
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân và kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huế

Tài liệu khác

... đốn điều trị CT mũi xoang 28 Chương ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh Tất bệnh nhân bị chấn thương mũi xoang vào khám cấp cứu điều trị khoa ... tả lâm sàng cắt dọc, tiến cứu Những đói tượng chọn vào nghiên cứu lập hồ sơ bệnh án phiếu nghiên cứu Các thơng số phần hành họ tên, tuổi, giới, nghề nghiệp, địa chỉ, ngày vào viện, số vào viện ... 368 bệnh nhân, điều trị ngoại khoa ngày đầu chiếm tỷ lệ cao 42,93%, điều trị muộn sau tháng 1,36% 3.2.4.2 Điều trị chấn thương mũi Bảng 3.14 Phƣơng pháp điều trị CT mũi Phƣơng pháp điều trị CT...
 • 75
 • 1,462
 • 37
ĐẶC điểm lâm SÀNG, nội SOI và kết QUẢ điều TRỊ dị vật dạ dày DẠNG cục bã THỨC ăn QUA nội SOI

ĐẶC điểm lâm SÀNG, nội SOI kết QUẢ điều TRỊ dị vật dạ dày DẠNG cục bã THỨC ăn QUA nội SOI

Y học thưởng thức

... bezoars, Endoscopy 1998;30:371-374 10 Zahid A.Saeed, Alfredo A.Rabassa; An endoscopic method for removal of duodenal phytobezoars, Gastrointest Endosc 1995;41:74-76 NGHIÊN CứU HIệU QUả TRáM BíT ... Gastroenterologic Endoscopy W.B.Saunder Company 1987 Soehendrea N (1989); Endoscopic removal of trichobezoars, Endoscopy 1989;21:201-207 Y.G.Wang, U.Seitz, Z.L.Li (1998); Endoscopic management ... Soehendra v cho dng c i phớa ngoi mỏy soi Lm theo cỏch ny BN cú khú chu hng hn (do ng kớnh dng c to hn) nhng so vi cỏch ch s dng kờnh lm th thut ca mỏy soi thỡ phng phỏp ca chỳng tụi cú nhiu...
 • 4
 • 241
 • 0
đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống cổ kiểu tear-drop tại bệnh viện việt đức

đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống cổ kiểu tear-drop tại bệnh viện việt đức

Y khoa - Dược

... cựng l mng cng Tuỷ cổ lỗ chẩm hành tuỷ Tuỷ cổ rộng C3 rộng C6 với chu vi 38mm [45] Đó kết cung cấp thần kinh tăng dần cho chi Tuỷ gồm chất trắng chất xám phân biệt đợc phim chụp cộng hởng từ [27] ... trc khụng cú cỏc mm khp trờn thc th vỡ cỏc mm khp trờn ca nú c t trờn phn bờn ca thõn v cỏc cung Do c im ny m thn kinh sng c i sau khp i trc bờn v khớa thnh rónh trờn mm ngang Hỡnh 1.3: t trc ... sng c Vic ch nh phu thut c t hng u nhm mc ớch: Hn ch ti a s lan rng ca tn thng ty v lm vng ct sng Do ú chỳng tụi nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: Mụ t c im lõm sng , chn oỏn hỡnh nh ca góy ct sng c...
 • 99
 • 820
 • 0
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u lympho nguyên phát ống tiêu hóa tại bệnh viện Việt Đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật u lympho nguyên phát ống tiêu hóa tại bệnh viện Việt Đức

Y dược - Sinh học

... Tr-ờng đại học Y Hà Nội Ban giám đốc Bệnh viện Việt Đức Khoa phẫu thuật tiêu hoá Bệnh viện Việt Đức Khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Việt Đức Th- viện phòng l-u trữ hồ sơ Bệnh viện Việt Đức Đã giúp đỡ ... sắc tới PGS TS Trịnh Hồng Sơn- Phó Giám Đốc bệnh viện Việt Đức Vừa ng-ời thầy vừa ng-ời cha, thầy tận tâm giúp đỡ hoàn thành luận văn Thầy dìu dắt từ ngày chập chững b-ớc vào học Nội trú Tôi xin ... Nguyễn Thành Khiêm Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu kết luận văn trung thực ch-a đ-ợc công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Ng-ời làm luận...
 • 129
 • 518
 • 2
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u lympho nguyên phát ống tiêu hóa tại bệnh viện việt đức

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật u lympho nguyên phát ống tiêu hóa tại bệnh viện việt đức

Y dược - Sinh học

... Tr-ờng đại học Y Hà Nội Ban giám đốc Bệnh viện Việt Đức Khoa phẫu thuật tiêu hoá Bệnh viện Việt Đức Khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Việt Đức Th- viện phòng l-u trữ hồ sơ Bệnh viện Việt Đức Đã giúp đỡ ... sắc tới PGS TS Trịnh Hồng Sơn- Phó Giám Đốc bệnh viện Việt Đức Vừa ng-ời thầy vừa ng-ời cha, thầy tận tâm giúp đỡ hoàn thành luận văn Thầy dìu dắt từ ngày chập chững b-ớc vào học Nội trú Tôi xin ... Nguyễn Thành Khiêm Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu kết luận văn trung thực ch-a đ-ợc công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Ng-ời làm luận...
 • 129
 • 614
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,nội soi và chụp xạ hình dạ dày thực quản trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản trên bệnh nhân cao tuổi.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,nội soi chụp xạ hình dạ dày thực quản trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản trên bệnh nhân cao tuổi.

Y dược - Sinh học

... tuổi Để nghiên cứuđặc điểm BTNDD-TQ bệnh nhân cao tuổi kết hợp phương pháp lâm sàng, nội soi chụp xạ hình dày thực quản Chúng nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi chụp xạ ... qua thực quản Thực quản tưới máu từ nhánh nhỏ động mạch chủ ngực: nhánh động mạch hoành dưới, động mạch vành vị, động mạch giáp động mạch thực quản Máu tĩnh mạch 1/3 thực quản đổ vào tĩnh mạch chủ ... CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 3.2 Đặc điểm lâm sàng sàng BTNDD- TQ 3.3 Hình ảnh nội soi 3.4 Đánh giá giá trị chụp xạ hình dày thực quản ( CXHDD_TQ)...
 • 40
 • 2,504
 • 16
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi và tỷ lệ nhiễm Human papilloma virus trong u nhú thanh quản người lớn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi tỷ lệ nhiễm Human papilloma virus trong u nhú thanh quản người lớn

Y dược - Sinh học

... Hỡnh 10: nh ni soi ca u nhỳ qun 27 Hỡnh 11: Mt s nh chn oỏn phõn bit qua ni soi 27 Hỡnh 12: Thit b ni soi v dng c phu thut UNTQ 35 Hỡnh 13: Mt s hỡnh nh UNTQ qua ni soi 42 Hỡnh ... 1.5.2.1 Ni soi qun bnh u nhỳ qun ngi ln - Ni soi l mt k thut rt cú giỏ tr chn oỏn v iu tr bnh UNTQ Hin nay, ang ỏp dng hai phng phỏp: + Ni soi TQ giỏn tip: cú vai trũ chn oỏn UNTQ + Ni soi TQ trc ... bit nhng trng hp BN phn x quỏ mnh soi bng ng soi cng v nhng trng hp cú m khớ qun ; ng thi cho phộp sinh thit u nhng cng him phu thut ly b u bng ng soi mm * Ni soi TQ trc tip bng ng cng: - T th...
 • 98
 • 553
 • 0
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít

Y khoa - Dược

... Nội bệnh viện Việt Nam -Cu Ba Hà Nội bệnh việnđiều trị gãy xơng GMCT nẹp vít tự tiêu - Mọi thông tin liên quan đến bệnh nhân đợc giữ kín Chơng 49 kết nghiên cứu 3.1 ĐặC ĐIểM lâm sàng gãy ... có nghiên cứu Hình thái lâm sàng ,phơng pháp điều trị gãy xơng gò má [15] - Trần Văn Trờng Trơng Mạnh Dũng nghiên cứu đánh giá tình hình gãy xơng hàm mặt kết điều trị viện Răng Hàm Mặt Hà Nội ... trọng 1.5.2 Điều trị gãy xơng gò má Có nhiều phơng pháp kỹ thuật điều trị gãy xơng GMCT đợc đa áp dụng nhng chia có phơng pháp Điều trị bảo tồn điều trị phẫu thuật 1.5.2.1 Điều trị bảo tồn áp dụng...
 • 94
 • 920
 • 3
nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị phẫu thuật vỡ mâm chày ngoài do chấn thương tại bệnh viện hữu nghị việt- đức

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang kết quả điều trị phẫu thuật vỡ mâm chày ngoài do chấn thương tại bệnh viện hữu nghị việt- đức

Y dược - Sinh học

... v đo tạo y tế trừơng đại học y h nội Phạm văn ngọc Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang kết điều trị phẫu thuật vỡ mâm chày chấn thơng bệnh viện hữu nghị việt- đức Luận văn thạc sĩ y học Chuyên ... phng phỏp chn oỏn khỏc nh siờu õm, doppler mch, chp ct lp vi tớnh (CT), chp cng hng t cho thy rừ tn thng phi hp: Dõy chng, sn chờm [17] Ngoi cũn phng phỏp ni soi khp chn oỏn v phi hp iu tr [22], ... văn thạc sĩ y học Chuyên ngành : Ngoại khoa Mã số : 60.72.07 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS Nguyễn Đức Phúc LI CM N Trong sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny, tụi ó nhn c rt nhiu s quan...
 • 104
 • 633
 • 1
nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và kết quả điều trị gãy xương hàm dưới vùng cằm do chấn thương

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang kết quả điều trị gãy xương hàm dưới vùng cằm do chấn thương

Y khoa - Dược

... hành nghiên cứu đề tài: “|Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X quang kết điều trị gãy XHD vùng cằm chấn thương Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương 2010 – 2011” với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng ... 2011, nghiên cứu: … bệnh nhân gãy XHD vùng cằm bao gồm:… bệnh nhân hồi cứubệnh nhân tiến cứu, chóng có kết sau: 3.1 Đặc điểm lâm sàng, Xquang gãy XHD vùng cằm: 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng: 3.1.1.1 Gãy ... nghiên cứu - Nghiên cứu nhằm vào việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân mà không nhằm vào mục đích khác 48 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian từ năm 2010 - 2011, nghiên cứu: ……bệnh...
 • 76
 • 1,013
 • 15
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dày

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dày

Tài liệu khác

... TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến hành bệnh nhân VDDM teo có HP (+) đến khám nội soi phòng nội soi tiêu hoá bệnh viện 19.8 Bộ Công an thời gian nghiên cứu Xét nghiệm MBH khoa GPB bệnh viện 19.8, ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp: Nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang, tiến cứu không đối chứng 26 27 2.2.2 Các bước tiến hành nghiên cứu - Khám xét người bệnh đến nội soi: ... p = 84,3% Thay số vào ta có: n  (1,96)  0,843  0,157  51 bệnh nhân 0,01 27 28 Lượng bệnh nhân tối thiểu cần cho nghiên cứu n  51 bệnh nhân 2.2.4 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - Tuổi: Chúng...
 • 73
 • 1,512
 • 10
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, mô bệnh học ung thư biểu mô hạ họng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, mô bệnh học ung thư biểu mô hạ họng đánh giá kết quả sau phẫu thuật

Y khoa - Dược

... phân bố nhóm tuổi bệnh nhân K hạ họng 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG , NỘI SOI , CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, MÔ BỆNH HỌC 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 3.2.1.1 Lý vào viện Bảng 3.44 Lý vào viện Lý vào viện N % Rối loạn ... NGHIÊN CỨU 2.4.1 Nghiên cứu lâm sàng Trực tiếp khám lâm sàng, kết hợp với phương tiện thăm khám điều 41 trị sẵn có (đèn, đè lưỡi, nội soi tai mũi họng, nguồn sáng, optic, soi treo, máy ảnh, bệnh ... (thể trạng, bệnh lý mãn tính, bệnh lý kèm theo) Điều trị bao gồm điều trị u hạch Hiện có ba phương pháp điều trị là: Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, sử dụng đơn phối hợp Ngoài có liệu pháp trị liệu...
 • 100
 • 863
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Y dược - Sinh học

... [57], [64], [80], [88] U mạch máu bẩm sinh KHỐI U MẠCH U mạch máu U nộimạch máu Mao mạch DỊ DẠNG MẠCH Tĩnh mạch Mạch bạch huyết Động mạch/ Động - Tĩnh mạch Dãn vỡ tĩnh mạch nguyên nhân gây xuất ... xuyên sờ thấy lâm sàng Gan to bình thường tuỳ theo nguyên nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cần đánh giá mật độ bề mặt gan, mật độ mềm thường gợi ý tăng áp lực tĩnh mạch cửa tắc tĩnh mạch cửa trước ... nặng nội soi tiến hành tình trạng bệnh nhân ổn định huyết động hô hấp, cho soi dày cầm máu, vừa hồi sức vừa nội soi cấp cứu giường + Sau có kết nội soi cầm máu, có dấu hiệu chảy máu (máu chảy, ...
 • 112
 • 1,018
 • 17
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tạibệnh viện nhi trung ương (2)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tạibệnh viện nhi trung ương (2)

Y dược - Sinh học

... [54], [61], [77], [85] U mạch máu bẩm sinh KHỐI U MẠCH U mạch máu U nộimạch máu Mao mạch DỊ DẠNG MẠCH Tĩnh mạch Mạch bạch huyết Động mạch/ Động - Tĩnh mạch Dãn vỡ tĩnh mạch nguyên nhân gây xuất ... xuyên sờ thấy lâm sàng Gan to bình thường tuỳ theo nguyên nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cần đánh giá mật độ bề mặt gan, mật độ mềm thường gợi ý tăng áp lực tĩnh mạch cửa tắc tĩnh mạch cửa trước ... nặng nội soi tiến hành tình trạng bệnh nhân ổn định huyết động hô hấp, cho soi dày cầm máu, vừa hồi sức vừa nội soi cấp cứu giường + Sau có kết nội soi cầm máu, có dấu hiệu chảy máu (máu chảy, ...
 • 104
 • 682
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tạibệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi của xuất huyết tiêu hóa trên trẻ em tạibệnh viện nhi trung ương

Y dược - Sinh học

... nhân Tổng KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Kết điều trị chung KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Triệu chứng lâm sàng thời điểm vào viện trước viện ngày Lúc vào viện Trước viện 1ngày (n = 55) (n = 55) Triệu chứng lâm sàng n ... qua hỏi bệnh, khám lâm sàng, kết nội soi, kết điều trị ban đầu ,bệnh nhân theo dõi, ghi chép số liệu theo mẫu bệnh án NCcó sẵn • Thực nội soi dày sớm để chẩn đoán, điều trị, tiên lượng Nội soi lại ... em MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi xuất huyết tiêu hóa trẻ em tạiBệnh viện nhi Trung Ương Nhận xét kết xử trí bước đầu xuất huyết tiêu hóa trẻ em Bệnh viện nhi Trung...
 • 58
 • 1,015
 • 4
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đức

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... Các bệnh nhân liên lạc, thông tin hồ sơ không đầy đủ 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Mô tả hồi cứu sở thống kê số liệu để đưa nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều ... cận lâm sàng kết phẫu thuật thay van hai có huyết khối nhĩ trái bệnh viện Việt Đức Với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh van hai có huyết khối nhĩ trái Đánh giá kết phẫu ... tình trạng bệnh, biến chứng xảy giúp họ phối hợp tốt điều trịĐiều trị chống đông: Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, tất bệnh nhân trước mổ có chẩn đoán xác định bệnh VHL...
 • 151
 • 862
 • 4
nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương

nhận xét đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương

Y khoa - Dược

... 2 TRNG I HC Y H NI ======= NGUYN MINH HI Nhận xét đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật Glôcôm Bệnh Viện Mắt Trung Ương CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2014 ... mt[6] Mống mắt phần trớc màng bồ đào Mống mắt nh màng ngăn cách tiền phòng hậu phòng, điều chỉnh lợng ánh sáng vào nhãn cầu qua lỗ đồng tử hot ng ca cỏc c vũng v c xoố ca mng mt Mống mắt hình tròn, ... after trabeculectomy: a randomized, prospective study of methods of management J Glaucoma, 2009 18(1): p 13-20 James V Aquavella, G.J.M., Postoperative flat anterior chamber Downloaded article, 2007...
 • 46
 • 659
 • 0
nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw

Y khoa - Dược

... tiến hành nghiên cứu đề tài “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị lao phổi AFB(+) sau tháng công Bệnh viện 71TW” nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi ... pháp nghiên cứu: 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu : Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 60 bệnh nhân lao phổi AFB(+) đăng ký điều trị Bệnh viện 71TW, theo dõi lâm sàng làm xét nghiệm thời gian điều trị 60 bệnh ... 11 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 2.1.1 Bệnh nhân nghiên cứu : Nghiên cứu tiến hành 60 bệnh nhân chẩn đoán lao phổi AFB(+) điều trị Bệnh viện 71 TW 2.1.2.Tiêu...
 • 34
 • 762
 • 2

Xem thêm