nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của procalcitonin protein c phản ứng ở bệnh nhân viêm phổi thở máy

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn và biến đổi nồng độ procalcitonin, protein c phản ứng ở bệnh nhân viêm phổi thở máy

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn biến đổi nồng độ procalcitonin, protein c phản ứng bệnh nhân viêm phổi thở máy

Y khoa - Dược

... độ Procalcitonin, Protein C phản ứng bệnh nhân viêm phổi thở máy với m c tiêu sau đây: X c định đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng vi khuẩnở bệnh nhân viêm phổi thở máy khoa hồi s c tích c c Bệnh ... Bệnh nhântừ chối tham gia nghiên c u 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN C U 2.2.1 X c định đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng kết vi khuẩn bệnh nhân viêm phổi thở máy - Đ c điểm chung đối tượng nghiên c u + X c định ... nhóm chứng 2.3.2 C c m c thời gian nghiên c u Nghiên c u đánh giá triệu chứng lâm sàng, c n lâm sàng vào thời điểm: T0: Thời điểm bắt đầu thở máy T1: Thời điểm m c viêm phổi thở máy T3: Ngày thứ...
 • 178
 • 777
 • 11
nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

nghiên cứu đặc điểm lâm sàn hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

Y học thưởng thức

... 009 2.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán chảy máu màng nhện: CC D N dự vào lâ sà g p CNCLV 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ: C ảy áu dướ g ấ ươ g N ữ g b â k ô g đượ CNCLV 3.2 hương pháp nghiên c u - ô ả ắ ... ,8% Bả g ỷ l BN C DN đượ CCLV N SC P ươ g p áp ụp n % (n=78) CCLVTN 78 100 % MSCT 27 34,6% N ậ xé 100% BN C DN đượ CCLV N C DN đượ ụp SC ế ,6% Bả g Hì ả ươ g rê p CCLV N ủ BN C DN Hì ả ươ ... ão ứ p gây r ếu áu ão ụ c NMN 4.2 Đ c điểm lâm sàng chảy máu nhện Bả g o C 39 BN C DN ó r u ứ g k p bằ g ứ đầu ế 0,0% C BN C DN ó r u ứ g k p bằ g rố lo ý ứ ế 3,6% .C BN k p bằ g r u ứ g ô...
 • 6
 • 512
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... phát hi n chè Ng c L c a Nh t B n c ch t axít amin ñ c ch ng c chè v i t l tương ñ i cao C c công trình nghiên c u c a nhà khoa h c 100 năm qua ñã cho th y rõ thành ph n hoá h c c a chè t i 500 ... 10TCN 7474:2006) * C c ch tiêu hình thái: - ð c ñi m thân c nh: + ð cao phân c nh (cm): ðo t c r c ch m t ñ t 1cm ñ n ñi m phân c nh ñ u tiên + G c ñ phân c nh c p (ñ ): G c phân c nh c p g c ... vitamin C [15] M t giá tr ñ c bi t c a chè ñư c phát hi n g n ñây t c d ng ch ng phóng x , ñi u ñã ñư c nhà khoa h c Nh t B n thông báo qua vi c ch ng minh chè c t c d ng h n ch ñư c t c h i c a ch...
 • 107
 • 327
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... phát hi n chè Ng c L c a Nh t B n c ch t axít amin ñ c ch ng c chè v i t l tương ñ i cao C c công trình nghiên c u c a nhà khoa h c 100 năm qua ñã cho th y rõ thành ph n hoá h c c a chè t i 500 ... 10TCN 7474:2006) * C c ch tiêu hình thái: - ð c ñi m thân c nh: + ð cao phân c nh (cm): ðo t c r c ch m t ñ t 1cm ñ n ñi m phân c nh ñ u tiên + G c ñ phân c nh c p (ñ ): G c phân c nh c p g c ... vitamin C [15] M t giá tr ñ c bi t c a chè ñư c phát hi n g n ñây t c d ng ch ng phóng x , ñi u ñã ñư c nhà khoa h c Nh t B n thông báo qua vi c ch ng minh chè c t c d ng h n ch ñư c t c h i c a ch...
 • 107
 • 543
 • 5
Đặc điểm nhiễm khuẩn acinetobacter baumannii ở bệnh nhân viêm phổi thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu bv chợ rẫy

Đặc điểm nhiễm khuẩn acinetobacter baumannii bệnh nhân viêm phổi thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu bv chợ rẫy

Y học thưởng thức

... 42% (2008), cao so với chủng vi khuẩn kh c M C TIÊU TỔNG QUÁT Nghiên c u đ c điểm viêm phổi thở máy A.baumannii khoa HSCC BVCR M C TIÊU C THỂ X c định đ c điểm dịch tể, tỉ lệ m c VPTM A.baumannii, ... • • • Viêm phổi c ng đồng Viêm phổi bệnh viện Viêm phổi liên quan chăm s c y tế Viêm phổi thở máy VIÊM PHỔI THỞ MÁY  Định nghĩa: viêm phổi xảy ≥ 48 sau đặt NKQ thở máy • VPTM khởi phát sớm: ... ngày đầu thở máy • VPTM khởi phát muộn: từ ngày thứ thở máy TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN VPBV THEO CDC - 1988 Triệu chứng lâm sàng: 1/3 TC: sốt >38oC, BC tăng hay giảm, RL tri gi c + 2/6 TC: tính chất đàm,...
 • 34
 • 3,829
 • 28
báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh gây trồng rừng dẻ ăn hạt tây nguyên

Tiến sĩ

... bazan 3.2 Kết nghiên c u đ c điểm lâm h c Dẻ anh Kha thụ nguyên 3.2.1 Kết nghiên c u số đ c điểm c u tr c lâm phần - Kết nghiên c u c u tr c mật độ tổ thành tầng cao: Mật độ Dẻ anh c xu hướng ... Phương pháp nghiên c u đ c điểm lâm h c Dẻ anh Kha thụ nguyên - PP nghiên c u số đ c điểm c u tr c lâm phần Dẻ anh Kha thụ nguyên Trên đai cao, chọn lập ÔTC điển hình tạm thời lâm phần c Dẻ anh ... nguyên C n t c động biện pháp kỹ thuật chăm s c, bón phân, tỉa c nh, tạo tán, đồng thời ken chết phi m c đích, c nh tranh với m c đích để rừng dẻ c sản lượng hạt cao - Kết nghiên c u c u tr c n/D1.3...
 • 24
 • 659
 • 0
Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại phú hộ

Y dược - Sinh học

... c li u T c d ng ch a b nh ch t dinh dư ng c a nư c chè ñã ñư c nhà khoa h c x c ñ nh: Caffein m t s h p ch t ancaloit kh c có chè nh ng ch t c kh kích thích h th n kinh trung ương, kích thích ... ng chè ch n l c 55 4.4 ðánh giá m c ñ nhi m sâu h i c a dòng, gi ng chè ch n l c 67 4.5 C c y u t c u thành su t su t c a dòng, gi ng chè ch n l c 69 4.6 Nghiên c u ch t lư ng chè ... n c a chè Trong nghiên c u c a nhà khoa h c ñ c bi t quan tâm ñ n ñ c ñi m hình thái c a gi ng chè như: thân, c nh, quan h c a chúng v i s n lư ng ch t lư ng chè, làm s cho c ng t c nghiên c...
 • 121
 • 605
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ và siêu âm của u máu gan

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ siêu âm của u máu gan

Y khoa - Dược

... bi c c t chc xung quanh, nhng khụng c v Chỳng c to thnh bi hp c c bỳi mao mch c thnh mng, c ngn c ch bi t chc m ngn c ch tha tht C c mao mch c lút bi c c t bo ni b bỡnh thng v lũng mch cha ... lm tc c c nhỏnh ca ng mch gan nuụi u Mc ớch l lm cho u thiu mỏu nuụi ú c ch u phỏt trin v lan rng Ch nh nỳt mch: u mỏu gan cng nh c c u giu mch mỏu kh c u c ch nh nỳt mch gan, c bit cho c c trng ... him v thng c ch nh sau c c phng phỏp iu tr kh c khụng hiu qu C c ch nh chớnh l u mỏu ln c triu chng khụng th ct b c hoc phn gan c n li khụng m bo c chc nng v c nguy c v [45] 1.4.3 C c phng phỏp...
 • 94
 • 1,082
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của Rubi, Saphir ở hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An

Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học của Rubi, Saphir hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) Quỳ Châu (Nghệ An

Khoa học tự nhiên

... c thê dễ dàng nhận biết nghiên c u đ c điểm bên rubi, saphir như: phân đới màu đ c điểm song tinh, dấu hiệu sinh trướng đ c biệt nghiên c u đ c điếm bao chúng Vi c nghiên c u định tính đ c điểm ... c ng tr ình, đề tài nghiên c u nhìn chung đề c p đến v i c tìm tiền đề v dấu hiệu ph c v ụ cho c ng t c khai th c vi c sâu vào nghiên c u đ c điểm tinh thể khoáng vật h c ng c h c ru bi, saphir vấn ... độ c ng tương đ i theo thang độ c ng Mohs (hình 3.3) c ng kim c ơng (với độ c ng 10) C c loại cori ndon c màu s c kh c có độ c ng tuyệt đ i kh c chút ít: Ruồi mềm saphir lam, saphir c ng...
 • 171
 • 725
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... hành nghiên c u đề tài Nghiên c u đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng kết điều trị dị vật đường ăn Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại h c Y Dư c Huế” với m c tiêu sau: Nghiên c u đ c điểm lâm ... th c quản cm cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 16 cm Quai động Phế quản Lỗ mạch chủ 12 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 21 cm 23 cm hoành 19 cm 21 cm 23 cm 24 cm 25 cm 31 cm 36 cm g c trái 13 cm 15 cm 16 cm ... dị vật chiếm 0,7% 3.2.3 Đ c điểm c n lâm sàng 49 3.2.3.1 Đ c điểm c ng th c bạch c u Bảng 3.16 Đ c điểm c ng th c bạch c u (n = 45) Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn chưa viêm viêm biến chứng 7393...
 • 85
 • 1,492
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Y khoa - Dược

... Lichtenstein t c giảc đề c p ứng dụng từ lâu Tại C n Thơ kỹ thuật ứng dụng nhiều, chưa c c ng trình nghiên c u c ng bố Vì tiến hành th c đề tài “ Nghiên c u đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng ... phân phối chuẩn = 1,96 P: Trị số mong muốn tỷ lệ = 0,92 [6] d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào c ng th c ta c c mẫu: 58 2.2.2 Nghiên c u đ c điểm lâm sàng c n lâm sàng 2.2.2.1 Đ c điểm chung Ghi ... BỘ GIÁO D C ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI H C HUẾ TRƯỜNG ĐẠI H C Y - DƯ C BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U Đ C ĐIỂM LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN...
 • 120
 • 1,686
 • 10
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... Lichtenstein c p ng d ng t lâu T i C n Thơ k thu t ã c ng d ng nhi u, chưa c c ng trình nghiên c u c cơng b Vì v y chúng tơi ti n hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tài “ Nghiên c u c ... ùi i vào bao ùi n m phía ngồi ng m ch ùi chi ph i c m gi c da ph n c a tam gi c ùi [14] 1.1.5 C c cân vùng b n 1.1.5.1 C n chéo b ng ngồi C n chéo ngồi (ph n dư i c a chéo ngồi) c ph n bám vào ... t c ch y hư ng lên khoang ti n ph c m c r i n i v i nhánh t n c a ng m ch thư ng v trên, ng m ch t o nên b ngồi c a tam gi c b n [14],[19] + ng m ch mũ ch u sâu ch y d c theo cung ch u lư c ch...
 • 117
 • 811
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Y khoa - Dược

... Lichtenstein t c giảc đề c p ứng dụng từ lâu Tại C n Thơ kỹ thuật ứng dụng nhiều, chưa c c ng trình nghiên c u c ng bố Vì tiến hành th c đề tài “ Nghiên c u đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng ... phân phối chuẩn = 1,96 P: Trị số mong muốn tỷ lệ = 0,92 [6] d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào c ng th c ta c c mẫu: 58 2.2.2 Nghiên c u đ c điểm lâm sàng c n lâm sàng 2.2.2.1 Đ c điểm chung Ghi ... BỘ GIÁO D C ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI H C HUẾ TRƯỜNG ĐẠI H C Y - DƯ C BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U Đ C ĐIỂM LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN...
 • 119
 • 1,387
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn

Y khoa - Dược

... Lichtenstein c p ng d ng t lâu T i C n Thơ k thu t ã c ng d ng nhi u, chưa c c ng trình nghiên c u c cơng b Vì v y chúng tơi ti n hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tài “ Nghiên c u c ... ùi i vào bao ùi n m phía ngồi ng m ch ùi chi ph i c m gi c da ph n c a tam gi c ùi [14] 1.1.5 C c cân vùng b n 1.1.5.1 C n chéo b ng ngồi C n chéo ngồi (ph n dư i c a chéo ngồi) c ph n bám vào ... t c ch y hư ng lên khoang ti n ph c m c r i n i v i nhánh t n c a ng m ch thư ng v trên, ng m ch t o nên b ngồi c a tam gi c b n [14],[19] + ng m ch mũ ch u sâu ch y d c theo cung ch u lư c ch...
 • 117
 • 880
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Y khoa - Dược

... Lichtenstein t c giảc đề c p ứng dụng từ lâu Tại C n Thơ kỹ thuật ứng dụng nhiều, chưa c c ng trình nghiên c u c ng bố Vì tiến hành th c đề tài “ Nghiên c u đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng ... phân phối chuẩn = 1,96 P: Trị số mong muốn tỷ lệ = 0,92 [6] d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào c ng th c ta c c mẫu: 58 2.2.2 Nghiên c u đ c điểm lâm sàng c n lâm sàng 2.2.2.1 Đ c điểm chung Ghi ... BỘ GIÁO D C ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI H C HUẾ TRƯỜNG ĐẠI H C Y - DƯ C BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U Đ C ĐIỂM LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN...
 • 49
 • 813
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa và lớn trên lều tiểu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định thông khí cơ học bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa lớn trên lều tiểu não

Y dược - Sinh học

... chung, chưa c nhiều nghiên c u đ c điểm bệnh nhân chảy máu não c thông khí h c Cho đến nghiên c u nư c đề c p tới định thông khí h c bệnh nhân đột quỵ não, nư c chưa thấy c nghiên c u nào.Vì ... trư c có hội cai máy thở C c bệnh nhân c bệnh phổi kèm theo, quy trình cai máy thở bệnh nhân chuyên khoa hồi s c chung 1.4.6 Vai trò CO2 điều trị tăng áp l c nội sọ [1], [6], [14],[66] CO2 c ... nghiên c u bệnh nhân chảy máu não nói chung, chưa c nhiều nghiên c u bệnh nhân chảy máu não phải thông khí h c, đ c biệt chuyên ngành thần kinh h c Vì vậy, tiến hành đề tài Nghiên c u đ c điểm lâm...
 • 144
 • 1,139
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Y dược - Sinh học

... nang gim, c nhiu ran m, ụi c ran rớt Hi chng nicotin: s tớch t ca acetylcholin c c bn ng dn n ri lon s kh cc ca c c c võn gõy git c, mỏy c, co cng c, lit c bao gm c c c c hụ hp Hi chng thn ... CN LM SNG CA NG C CP PHOSPHO HU C 1.2.1 C ch bnh sinh ca ng c cp phospho hu c C ch hot ng ch yu ca húa cht tr sõu phospho hu c l s c ch c c enzym carboxyl ester hydrolases, c bit acetylcholinesterase ... c, c ch gõy suy hụ hp c c hi chng nh sau: Hi chng muscarin: t c ng ca acetylcholin kớch thớch hu hch phú giao cm, t c dng ch yu lờn c c c trn gõy co tht rut, ph qun, v 16 c trn bng quang, kớch...
 • 69
 • 1,333
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Y dược - Sinh học

... 16), nghiên c u Beck c 13 trường hợp c HPV (+) 15 trường hợp tái phát 38 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U: 2.1.1 Đối tượng nghiên c u đ c điểm lâm sàng c n lâm ... gửi vào phòng khám chuyên khoa 40 + Phòng khám chuyên khoa: c thông báo cho bệnh nhân nghiên c u tiến hành, chọn bệnh nhân c khả nghiên c u bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên c u chọn vào ... ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U 38 2.1.1 Đối tượng nghiên c u đ c điểm lâm sàng c n lâm sàng 38 2.1.2 Đối tượng nghiên c u đánh giá kết bư c đầu PTNS...
 • 152
 • 874
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị NMN tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị NMN tại khoa cấp cứu điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Y học thưởng thức

... tài: "Nghiên c u đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng điều trị NMN khoa C p c u Điều trị tích c c Bệnh viện Bạch Mai” M c tiêu nghiên c u: Nghiên c u số đ c điểm lâm sàng, c n lâm sàng bệnh nhân nhồi ... trị tổn thương TBMMN như: chấn thương, ngộ đ c C c bệnh c p c u phối hợp NMCT, phình b c tách ĐM chủ biến chứng như: hít s c vào đường thở, tiêu huỷ c , giảm thân nhiệt - C p c u bản: A,B ,C có ... Nam c nhiều c ng trình nghiên c u khía c nh kh c TBMMN NMN c nhiều tiến lâm sàng, chẩn đoán, điều trị phòng bệnh, c ng trình hồi s c cấp c u bệnh nhân NMN Để rút kinh nghiệm tiến hành nghiên c u...
 • 109
 • 1,542
 • 23

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25