nghiên cứu đánh giá

nghiên cứu đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH in bao bì Tân Thái Phương.doc

nghiên cứu đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH in bao bì Tân Thái Phương.doc

Quản trị kinh doanh

... của chủ sở hữu.Vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng về trợ cấp mất ... sản dài hạn giảm 97,799 ngàn đồng tương ứng giảm 4.79%. Nguyên nhân là do giá trị hao mòn luỹ kế tăng trong khi nguyên giá tài sản cố định vẫn không thay đổi.Tóm lại: Qua việc phân tích, ta thấy ... trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Bởi vậy, phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp sẽ đánh giá được chất lượng quản lý của doanh nghiệp, vạch ra các khả năng tiềm tàng để nâng cao hơn...
 • 88
 • 781
 • 9
Tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, phân tích chu trình doanh thu trong hệ thống thông tin kế toán.doc

Tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, phân tích chu trình doanh thu trong hệ thống thông tin kế toán.doc

Quản trị kinh doanh

... như chu trình chi phí, chu trình doanh thu, chu trinh sản xuất… Để nghiên cứuđánh giá rõ hơn, chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu và phân tích chu trình doanh thu mà một doanh nghiệp nào tiến ... hàng1Bộ giáo dục và đào tạoTrường Đại học thương mại Hà Nội Bài thảo luậnĐề tài : Tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, phân tích chu trình doanh thu trong hệ thống thông tin kế toán.Giáo viên ... khách trảLập báocáo kiểm soátLập tra cứu báo cáo phân tích bán hàngLập tra cứu báo cáo công nợ khách hàngLập danh mục các tra cứu, báo cáo2.2.3.2 Xây dựng sơ đồ dòng...
 • 30
 • 2,287
 • 28
cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ

cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ

Kế toán

... phơng pháp nghiên cứu, đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ Trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, kiểm toán viên phải nghiên cứuđánh giá hệ thống ... nghiên cứuđánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ của Kiểm toán Nhà nớc Việt Nam. - Đề xuất những phơng hớng và giải pháp hoàn thiện việc nghiên cứu và đánh ... toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ. 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu Đề tài Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu, đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách...
 • 67
 • 843
 • 2
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L. ) sản xuất trên giá thể sinh học”. 4.2. Đề nghị- Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu ... khoáng chất và vitamin. PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L.), thuộc ... Nhiệm vụ của đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH. - Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh...
 • 32
 • 1,419
 • 1
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học

Sinh học

... 1,5 và 2 kgCOD/m3.ngày. Số liệu nghiên cứu ñã xác ñịnh xơ dừa là giá thể lọc tốt nhất trong 4 loại vật liệu nghiên cứu. Trong mô hình lọc sinh học với giá thể xơ dừa, hiệu quả xử lý COD ñạt ... số tương quan R2 = 0,987. Giá trị này cao hơn nhiều so với tính toán theo mô hình bậc 2 với R2 = 0,85. Kết quả nghiên cứu mở ra một triển vọng cho việc nghiên cứu nhiều loại vật liệu mới, ... than ñá kết quả không phù hợp như 3 mô hình còn lại. Đánh giá tải trọng vận hành Kết quả khảo sát hiệu quả xử lý COD ở 4 tải trọng nghiên cứu 0,5; 1; 1,5 và 2 kg COD/m3.ngày ñược trình bày...
 • 13
 • 1,180
 • 8
Nghiên cứu đánh giá một số mô hình trồng mây nếp

Nghiên cứu đánh giá một số mô hình trồng mây nếp

Thạc sĩ - Cao học

... 2.2. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23 2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24 2.3.1. Điều tra đánh giá thực trạng một số mô hình trồng mây nếp ở Hà Nội (Hà Tây cũ) 24 2.3.1.1. Đánh giá thực trạng các mô ... số loài Mây 08 1.1.7. Nghiên cứu về kỹ thuật trồng Song Mây … 09 1.1.8. Những nghiên cứu về sâu bệnh hại 12 1.1.9. Thị trƣờng và giá trị từ Song Mây 12 1.1.10. Nghiên cứu về loài Mây nếp Calamus ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn - 24 - 2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.3.1. Điều tra đánh giá thực trạng một số mô hình trồng mây nếp ở Hà Nội (Hà Tây cũ). 2.3.1.1. Đánh giá thực trạng các mô hình đã có - Đặc...
 • 129
 • 693
 • 0
Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s

Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s

Thạc sĩ - Cao học

... định trọng tâm Phương pháp phần tử hữu hạn nhằm tính toán sức căng, độ truyền nhiệt… Đánh giá thiết kế Đánh giá thiết kế bao gồm: Tự động xác định chính xác các kích thước, xác định khả năng ... để gia công 61 Chương 3 PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TÁI TẠO NGƯỢC 3.1. Sai số về hình dáng hình học và vị trí tương quan 65 3.2. Phân tích và đánh giá độ chính xác gia công về hình dáng ... trong nhà máy. Các công nghệ thu nhập dữ liệu máy tính hóa và giám sát quá trình bằng máy tính đang là phương tiện được đánh giá cao trong hoạt động sản xuất hiện nay. Mục đích của tích hợp...
 • 82
 • 683
 • 1
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐIỆN ÁP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH THÁI NGUYÊN Trong chương này luận văn sẽ tìm hiểu và đánh giá lại ... phân phối, luận văn này sẽ nghiên cứu các phương pháp đánh giá chất lượng điện năng của lưới điện, xây dựng chương trình tính toán trên máy tính, áp dụng nghiên cứu chất lượng điện áp ở lưới ... khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng điện áp tại một số nút chính trong lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên. Trong chương này luận văn cũng nghiên cứu các phương pháp tính toán đánh giá chất...
 • 83
 • 972
 • 8
Nghiên cứu đánh giá một số mô hình mấy nếp (calamus tetradactylus Hance) ở vùng núi phía Bắc làm cơ sở để phát triển mở rộng

Nghiên cứu đánh giá một số mô hình mấy nếp (calamus tetradactylus Hance) ở vùng núi phía Bắc làm cơ sở để phát triển mở rộng

Thạc sĩ - Cao học

... xuất, việc đánh giá một số mô hình trồng Mây nếp điển hình là rất cần thiết, có ý nghĩa cả khoa học và thực tế. - Những nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu chọn giống, ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.4.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài ……………………………………… 25 2.4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu tổng quát ……………………………………………25 2.4.3. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể……………………………………………… ... ……………………………………………….35 Chƣơng 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG MÂY NẾP Ở HÀ NỘI (HÀ TÂY CŨ) 36 4.1.1. Đánh giá thực trạng các mô hình...
 • 129
 • 776
 • 3
Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s.pdf

Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dung nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tác giả tập trung nghiên cứu vào các vấn đề sau Tổng quan về kỹ thuật tái tạo ngược Hệ thống công nghệ và thực nghiệm Phân tích - Đánh ... để gia công 61 Chương 3 PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TÁI TẠO NGƯỢC 3.1. Sai số về hình dáng hình học và vị trí tương quan 65 3.2. Phân tích và đánh giá độ chính xác gia công về hình dáng ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo Phương pháp nghiên cứu Lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, trong đó thực nghiệm giữ vai trò chính....
 • 82
 • 493
 • 4
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy Đại Học

Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy Đại Học

Thạc sĩ - Cao học

... lường đánh giá trong giáo dục. Các nhà nghiên cứu lí luận giáo dục, các nhà quản lí giáo dục, các giảng viên(GV) đại học và học viên cao học về Quản lí giáo dục, Đo lường đánh giá tronggiáo ... nhà quản lí. Trong nghiên cứu này chỉ thiết kế 02 bộ công cụ để đánh giá hoạt động giảng dạy: i.Phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy môn học (SV đánh giá) ; ii. Phiếu đánh giá chương trình/ khóa ... lượng sản phẩm. Trong giáo dục có 6 loại đánh giá chính:- Đánh giá mục tiêu đào tạo đáp ứng với yêu cầu kinh tế xã hội;- Đánh giá chương trình/ nội dung đào tạo;- Đánh giá sản phẩm đào tạo...
 • 159
 • 1,366
 • 14
Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế

Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế

Thạc sĩ - Cao học

... những nghiên cứu quan tâm sâu đến vấn đề này và hi vọng kết quả nghiên cứu của luận văn này có thể làm cho các nghiên cứu về đánh giá chất lượng đào tạo đại học thêm phong phú. Kết quả nghiên cứu ... nước mà áp dụng các phương thức đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục khác nhau. Cách tiếp cận đánh giá chất lượng giáo dục đại học thông qua đánh giá sản phẩm (outcome assessment) ... biệt của sản phẩm giáo dục đại học. Đánh giá sản phẩm giáo dục đại học được sử dụng rộng rãi trong giáo dục đại học ở Hoa Kỳ, ở các nước Bắc Mỹ và châu Âu. Đánh giá sản phẩm giáo dục đại học...
 • 101
 • 1,198
 • 5
Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán .pdf

Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán .pdf

Kế toán

... thiện việc nghiên cứuđánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ 3.1. Phơng hớng nghiên cứuđánh giá hệ thống KSNB Nghiên cứuđánh giá hiệu ... động của đơn vị. 1.1.4. ý nghĩa của việc nghiên cứuđánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ Việc nghiên cứuđánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo ... hành chuẩn mực thực hành thứ hai của Kiểm toán Nhà nớc là nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống KSNB. Việc nghiên cứuđánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân...
 • 67
 • 560
 • 1

Xem thêm