nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm phòng chống HIV AIDS tuyến tỉnh

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm phòng chống HIV AIDS tuyến tỉnh

Báo cáo khoa học

... 2010 tầm nhìn 2020”. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Phòng, chống HIVV/AIDS phát triển tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của ... thực trạng về khó khăn, tồn tại của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam nêu trên, chúng tôi tiến hành đề cương Đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm ... 2.2. Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: 6/2007 – 9/2008 - Địa điểm nghiên cứu: 64 đơn vị PC HIV/AIDS trên toàn quốc. 2.3. Thiết kế nghiên cứu Đây là nghiên cứu mô tả cắt...
 • 214
 • 577
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... điện áp. Với đề tài “ Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lƣợng điện áp trong lƣới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên” tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ ... văn sẽ tìm hiểu đánh giá lại điện áp một số nút chính trên lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu các phương pháp tính toán đánh giá chất lượng điện áp các giải pháp cải thiện ... khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng điện áp tại một số nút chính trong lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên. Trong chương này luận văn cũng nghiên cứu các phương pháp tính toán đánh giá chất...
 • 83
 • 922
 • 8

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Thạc sĩ - Cao học

... điện áp. Với đề tài “ Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lƣợng điện áp trong lƣới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên” tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ ... khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng điện áp tại một số nút chính trong lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên. Trong chương này luận văn cũng nghiên cứu các phương pháp tính toán đánh giá chất ... Trong một series nghiên cứu về sự mức độ thay đổi điện áp ở khách hàng, một công ty điện lực Anh đã ghi lại các giá trị điện áp cực đại cực tiểu của một số khách hàng mỗi giờ một lần....
 • 84
 • 475
 • 2

Đề tài : Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực các trung tâm phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh

Đề tài : Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực các trung tâm phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh

Báo cáo khoa học

... đối tượng nghiên cứu. Có 30,8% đối tượng nghiên cứu cho rằng mục đích đánh giáso sánh đầu ra, đầu vào có 42,3% trong tổng số đối tượng nghiên cứu cho rằng mục đích của đánh giá là cung ... di dân HIV từ các nghiên cứu trên dân di cư ở những nơi khác số liệu giám sát HIV ở người di cư ở một vài thành phố. Ở Trung Quốc, có một vài bằng chứng củng cố cho những vấn đề này. ... tuyến tỉnh, thành phố. 3. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các TTPC HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố. 8 Ấn Độ là nước đông dân thứ hai trên thế giới dịch đang diễn ra hết...
 • 179
 • 726
 • 0

Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam

Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... lý kinh doanh của NHo Nâng cao khả năng thanh khoản của ngân hàng• Các giải pháp về nhân sựo Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực o Nâng cao chất lượng công tác đào tạo ... cũngphải tự nâng cao vị thế của mình. Để nâng cao năng lực chung của các ngân hàngthương mại Việt Nam giai đoạn hiện nay, các ngân hàng cần thực hiện các giải pháp đồng bộ như: • Các giải pháp về ... khi bắt đầu xuất hiện cho tới thời điểm hiện tại một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, hoạtđộng M&A ngân hàng bắt đầu xuất hiện tại...
 • 40
 • 674
 • 0

Nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK " pot

Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... phải là một ưu tiên cho đào tạo tiếp nhận. Do ít chú trong 1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK Bùi Thị Hải Nhung Phòng Nghiên cứu Kinh ... lâm chưa thực sự được coi trọng. Từ nghiên cứu thực trạng đã đề xuất 6 giải pháp để phát triển lâm nghiệp tại Đăk Lăk. Ngoài ra, giải pháp cụ thể, cấp thiết trước mắt được đề xuất nhằm chấn ... nghèo. Từ nghiên cứu thực trạng đã đề xuất 6 giải pháp để phát triển lâm nghiệp tại Đăk Lăk bao gồm: Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất; về giao rừng, giao đất lâm nghiệp; về KHCN, giáo dục...
 • 10
 • 589
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị xi măng tại quận hồng bàng, thành phố hải phòng

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị xi măng tại quận hồng bàng, thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... tái định cư của thành phố Hải Phòng. Xuất phát từ lý do này, tôi đã chọn thực hiện đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng ... thành phố Hải Phòng. * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng của Dự án ... quả làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ TĐC. KẾT LUẬN Đánh giá thực trạng đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu Đô thị Xi Măng...
 • 16
 • 877
 • 3

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lý đất nông nghiệp, tôi đã lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên ... đất nông nghiệp.Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội.Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà ... Lênin, phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh kết hợp với phương pháp phân tích, đánh giá các số liệu, tài liệu của địa phương để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp...
 • 104
 • 1,004
 • 3

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx

Kinh tế - Thương mại

... -2012 3.3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội xã Trì Quang  3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin  ...  3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã   3.3.2. Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - ... Đối tượng nghiên cứu tình hình - , -XH, trong xã Trì Quang. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ...
 • 75
 • 596
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp " Đánh giá hiện trạng đề suất một số giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả nguồn nước thải ở nhà máy bia HaDo – công ty cổ phần liên hợp thực phẩm số 267 đường Quang Trung – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội " potx

Khóa luận tốt nghiệp

Công nghệ - Môi trường

... gom vào bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý2.3 Phương pháp nghiên cứu Đánh giá bằng cảm quan: Mùi, màu sắc, độ đục, pH Lấy mẫu phân tích Xử lý số liệuPhương pháp đo nhanh các thông số ... HäcChương 2 : Vật liệu – Nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1. Vật liệu nghiên cứu Nguồn nước thải của nhà máy bia HaDo_Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm _Số 267 đường Quang Trung,quận Hà ... một số nhà máy bia ở Việt Nam.Tuy nhiên phương pháp này không thích hợp để xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ lớn yêu cầu về chất lượng dòng thải cao. Ở các nước công nghiệp hay một...
 • 72
 • 682
 • 0

LUẬN VĂN: Đánh giá thực trạng đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí ngân sách pptx

LUẬN VĂN: Đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí ngân sách pptx

Thạc sĩ - Cao học

... phương án cho từng loại trỡnh UBND LUẬN VĂN: Đánh giá thực trạng đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lí ngân sách ,tỉnh phân tích lập ... năng tạo động lực phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trên cơ sở thành tựu khoa học chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia , các chương trình dự án quan trọng một số nhiệm vụ khác ... xã hội . Phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật tâm lí . Nó mang tính thuyết phục từ đó nâng cao tính tự giác . Giáo dục bằng hình thức vận động tuyên truyền giải thích cho...
 • 63
 • 374
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất một số biện pháp về công tác quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng đặc trưng Tây Côn Lĩnh Hà Giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp về công tác quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng đặc trưng Tây Côn Lĩnh Hà Giang

Lâm nghiệp

... tại Bên cạnh những kết quả thu thập đợc chuyên đề vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:- Chuyên đề chỉ đề cập về thực trạng đề xuất một số biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng ... Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, nhằm ngăn chặn nạn chặt phá rừng nhằm ngăn chặn những tác động xấu nhất tới rừng.3Tiểu luận QLNN Đàm Thị Hảichuyên đề : Đánh giá thực trạng đề ... nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ phát triển rừng trong thời gian tới.II. Yêu cầu- Nắm đợc phơng pháp điều tra, thu thập số...
 • 26
 • 1,526
 • 3

Xem thêm