nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránh

Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn đầu thị trường phát điện cạnh tranh

Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn đầu thị trường phát điện cạnh tranh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... lực việt nam I.1. Các hình thức hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang trực tiếp ký hợp đồng với các công ... nhuận hợp lý. Giá các công trình cần đợc tính trên cơ sở chi phí và giá trung bình phải đạt doanh thu yêu cầu hợp lý. Sơ đồ mô hình quá trình xác định giá đợc mô tả theo hình 1 2 nh sau: Hình ... phơng pháp xác định giá cho mỗi loại nguồn phát phù hợp: - Các nhà máy nhiệt điện mới. - Các nhà máy thuỷ điện mới. - Các nhà máy điện hiện tại các nhà máy đa mục tiêu. ã Đối với các nhà...
 • 81
 • 781
 • 3
Một số đánh giá cá nhân về vấn đề sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Một số đánh giá cá nhân về vấn đề sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Khoa học xã hội

... nhân trên lãnh thổ Việt Nam. B- NỘI DUNGI. Lý luận chung về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam I.1- Khái niệm ngoại hối sử dụng ngoại hốia) Ngoại hối là một khái niệm dùng để chỉ các ... của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam; - Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài;- Văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức quy định tại các điểm a, b và ... Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d điểm đ khoản này cá...
 • 18
 • 959
 • 0
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu đề xuất các giải pháp khai thác

Báo cáo khoa học

... luận 5 chương như sau:Chương 1: Tổng quan - nêu tình hình nghiên cứu ứng dụng NLTT trên thế giới và ở Việt Nam, các nguồn năng lượng biển chủ yếu là đối tượng nghiên cứu của đềtài tóm ... Khoa học Công nghệ Việt Nam Chương I. Tổng quan về nghiên cứu khai thác năng lượng tái tạoĐề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu đề xuất các giải pháp khai ... đảo Việt Nam; Chương 4: Đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu đề xuất các giải pháp khai thác; Và cuối cùng là các kết luận kiến nghị về khai thác, sử dụng nguồn NLTT quýgiá...
 • 441
 • 859
 • 4
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG THỐNG KÊ

Tiến sĩ

... hết các phòng nghiên cứu trên toàn thế giới rất nhiều viện nghiên cứu nhỏ hơn bao gồm cả các nước đang phát triển đều đang sử dụng nó”. Ngoài RegCM, trên thế giới còn nghiên cứu cáchình ... năm gần đây chưa có nghiên cứu ứng dụng nào rõ rệt. Sau đây là một số công trình nghiên cứu về DBKH ở Việt Nam từ trước tới nay. 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước Ở Việt Nam, tại Trung ... giữa mô hình quan trắc, đánh giá cho từng khu vực trên Việt Nam. Đơn vị RMSE là mm/ngày 137 Danh mục các bảng Bảng 2.1: Bảng ngẫu nhiên 68 Bảng 2.2: Bảng các chỉ số đánh giá dự báo...
 • 166
 • 568
 • 0
nghiên cứu các mô hình sàn giao dịch b2b trên thế giới, thực trạng và giải pháp phát triển các sàn giao dịch b2b tại việt nam

nghiên cứu cáchình sàn giao dịch b2b trên thế giới, thực trạng giải pháp phát triển các sàn giao dịch b2b tại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... công trên thế giới những kiến nghị giải pháp phù hợp để pháp triển cáchình sàn giao dịch B2B tại Việt Nam. 2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ... với các doanh nghiệp Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng tập hủp nhiều nhóm phương pháp nghiên cứu: - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp ... 1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu cáchình đã thành công trên thế giới và thực trạng triển khai tại một số cáchình đang triển khai tại Việt Nam, khóa luận...
 • 107
 • 1,290
 • 3
Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê

Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động thống kê

Tiến sĩ

... hình quan trắc, đánh giá cho từng khu vực trên Việt Nam. Đơn vị RMSE là mm/ngày. 3CHƯƠNG 1: CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DỰ BÁO KHÍ HẬU KHU VỰC BẰNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ 1.1. Tình hình nghiên cứu trên ... Việt Nam. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động ... tượng phạm vi nghiên cứu - Mục đích của luận án là đánh giá được khả năng mô phỏng khí hậu hạn mùa cho khu vực Đông Nam Á Việt Nam của mô hình khí hậu khu vực RegCM3 cải tiến mô hình...
 • 14
 • 474
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Báo cáo khoa học

... bien Nam Djnh vaHa TInh 26 3.1.1. Bcrbilnvlid6bi&i Nam Dinh 26 3.1.2. Bo bien vide bien mUhh 27 3.2. B4o cao dia chat de bien Nam Dinh vi Ha Tuih 28 3.2.l.Dia chat de biin Nam ... trac tai tram Cua Hdi vi Cira Nhupng nhu sau: - Tai tr^m Cira Hpi: Bien d0 trieu trung binh li 1,30m, trong ky trieu cudng dat miic 2,8m din 3,2m. M^t sd nim bidn dd triiu Idn tai ... id dat tdi 15-21m /nam; Hii Thinli dat tdi ban 40-50m /nam. Khdng nhung bai biin bi xdi Id ngang mi cdn cd hiSn tupng ha thip mat bai. Si lieu quan trie nhiing nam tir 1985 din...
 • 77
 • 597
 • 0
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Công nghệ - Môi trường

... tàiNghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ônhiễm hữu cơ bền (POPs) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vựcTp.HCM đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp để nghiên cứu ... dùng hoá chất như axit, bazơ, các chất ngấm hoặc enzim để loại hồ ra khỏi vải. Vậy thì hoá chất trong công đoạn này cũng phát thải ra các hợp chất POPS . Nấu Các chất tẩy hoà tan, chất tẩy ... dụng như các chất lỏng truyền tải nhiệt,dầu khoáng sử dụng trong các thiết bị thủy lực trong các loại bơm. Trong tất các các thiết bị kể trên do sử dụng như chất lỏng chuyển động trong các thiết...
 • 82
 • 691
 • 7
Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế thương mại việt nam thời kỳ hậu khủng hoảng

Nghiên cứu đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đề xuất các giải pháp nhằm khôi phục phát triển kinh tế thương mại việt nam thời kỳ hậu khủng hoảng

Báo cáo khoa học

... khoán hoá bán các khoản vay bất động sản. Đạo luật mới này cho phép tái hợp giữa ngân hàng đầu tư ngân hàng thương mại vì vậy, đã hình thành nên các tập đoàn ngân hàng tổng hợp. Các tập ... nghiệp, các ngành tập trung vào sản xuất chế biến lúa, gạo, cà phê, cao su, hạt điều một số cây trồng khác, rau quả nhiệt đới, chăn nuôi lợn, nuôi trồng chế biến thủy, hải sản, chế biến ... logistics, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế một số dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Danh mục này được xác định dựa trên các tiêu chí chủ yếu là các sản phẩm hiện có của Việt Nam có lợi thế...
 • 127
 • 649
 • 0
[Luận văn]đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

[Luận văn]đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Khoa học tự nhiên

... nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam vào những năm cuối của thập kỷ 80. Trong nghiên cứu ñánh giá quy hoạch sử dụng ñất hoang ở Việt Nam (Bùi Quang Toản ctv, 1993), phân loại mức ñộ thích hợp của ... 10Năm 1996 tổng kết về các hệ thống ñánh giá trên ñây FAO ñã có nhận ñịnh: - Hệ thống phân loại chủ yếu dựa vào các tính chất thổ nhưỡng phù hợp cho việc áp dụng trong các vùng nghiên cứu nhỏ. ... ðánh giá ñất thích hợp theo FAO trên phạm vi toàn quốc Năm 1995 Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp ñã nghiên cứu ñánh giá ñất trên phạm vi cả nước, các tác giả bước ñầu nghiên cứu ñánh giá...
 • 126
 • 814
 • 2

Xem thêm