nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tế

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch

Dịch vụ - Du lịch

... đề của 4 triển du lịch. Chính vì vậy đề tài: Nghiên cứu khai thác TNDL nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch” mong muốn sẽ điều kiện đánh giá giá trị tài nguyên du lịch ... khai thác tài nguyên hợp lí, sử dụng tài nguyên, nâng cao giá trị, sức hấp dẫn của điểm đến. Việc khai thác TNDL nhân văn phù hợp với giá trị sẵn hay không, thúc đẩy sự phát triển du lịch ... phi vật thể giá trị hấp dẫn du khách, có thể bảo tồn, khai thác phục vụ mục đích phát triển du lịch, mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Theo luật DSVH của Việt Nam năm 2003:...
 • 81
 • 1,373
 • 1
nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng đông bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp

nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng đông bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp

Báo cáo khoa học

... cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao so với các loại cây trồng khác trên đất độ phì thấp. I.2. Nghiên cứuViệt Nam 1.2.1. Một số nét khái quát về tình hình phát triển cây dứa sợi ở Việt ... Trung tâm Nghiên cứu cây Bông trước đây, nay là Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã tiến hành nghiên cứu về khả năng sinh trưởng phát triển của dứa sợi ở Nha Hố và một số địa ... Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá khả năng cạnh tranh của dứa sợi với các loại cây trồng hàng nămcây lâu năm trong vùng nghiên cứu Điều tra hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính ở 3...
 • 99
 • 525
 • 2
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH ỔI KHÔNG HẠT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG " pot

Báo cáo khoa học

... HIỆN ĐỀ TÀI1. Kết quả nghiên cứu khoa học1.1. Thực trạng sản xuất giống ổi tại Hà Nội và Thái Bình1.1.1. Một số điều kiện khí hậu, đất đai tại vùng nghiên cứu 1.1.1.1. Điều kiện khí hậu Hà ... cho nông dân Số TT Số lớp Số người/lớpNgày /lớpTổng số người Ghi chúTổng số Nữ Dân tộc thiểu số 1 01 50 2 50 22 03. Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu 3.1. Hiệu quả môi trường (đánh ... DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADBTên đề tài: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH ỔI KHÔNG HẠT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG...
 • 28
 • 654
 • 2
Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khoa học xã hội

... các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng Bắc Bộ tại Việt Nam phục vụ phát triển du lịch” Với mong muốn tìm ra các giá trị thực tiễn của nghệ thuật ca trù trong hoạt động kinh doanh ... với cấp huyện. Giáo phường các xã thuộc về Ty giáo phường của huyện, mỗi huyện một Ty giáo phường còn một thể nhiều hơn một Giáo phường. Điều quan trọng trong nội quy giáo phường ... phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập tài liệu Tài liệu cấp: thu thập các tài liệu liên quan tới các nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, các tài liệu nghiên cứu về Ca trù...
 • 31
 • 1,239
 • 5
Khóa luận tốt nghiệp: Hiện trạng tài nguyên nước và giải pháp quản lý hợp lý phục vụ phát triển kinh tế  xã hội đến năm 2020 tỉnh bình dương

Khóa luận tốt nghiệp: Hiện trạng tài nguyên nước và giải pháp quản lý hợp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tỉnh bình dương

Công nghệ - Môi trường

... để xây dựng một sở dữ liệu phục vụ, đánh giá, quy hoạch, quản lý tài nguyên nước phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản, … phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững vùng ĐBSCLThS ... Lượng nghiên cứu “Tiêu nước cho các vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung” (Lượng, 2007) đề tài này đề ra phương pháp tính toán tiêu nước cho vùng nông nghiệp đang phát triển ... hợp lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đi đôi với phát triển kinh tế xã hội ?3. Mục tiêu nghiên cứu a. Mục tiêu luận vănPhân tích, nghiên cứu hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên...
 • 95
 • 3,063
 • 11
Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ  việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổvùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khoa học xã hội

... cùng một thời gian, nhiều nhà nghiên cứu đồng thời tiến hành nhiều công trình nghiên cứu. Bảng 3.3: Số lượng đề tài nghiên cứu các cán bộ tham gia đảm nhiệm (2003-2008). Số lượng đề tài Số ... hiện nhiệm vụ tốt hơn trong đó nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. 8. Phương pháp chứng minh luận điểm. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp điều tra thực tế. - Phương ... đại học là một trong những loại hình tổ chức khoa học và công nghệ. Trường đại học 3 nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Trong công tác nghiên cứu khoa học,...
 • 17
 • 778
 • 0
Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật múa rối nước ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật múa rối nước ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khoa học xã hội

... bằng Bắc Bộ chưa nghiên cứu cụ thể. Đề tài “khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật múa rối nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển Du lịch” là đề tài mới, chưa nghiên ... USD), Quỹ mục đích hỗ trợ các ý tưởng, đề tài nghiên cứu mới nảy sinh, tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu liên ngành, ... mục tiêu phát triển của đất nước nhằm duy trì, đào tạo và phát triển phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. 1.2.4. Giá trị văn hóa – nghệ thuật múa rối nước Ngoài giá trị văn hóa...
 • 32
 • 2,434
 • 8
hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

hoàn thiện quy trình vi nhân giống để phát triển một số cây trồng giá trị phục vụ chương trình nông lâm nghiệp bền vững của việt nam

Báo cáo khoa học

... PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM (Mã số: KC. 04. DA. 08 /06 – 10) Cơ quan chủ trì : Viện KHNN Việt Nam ... nghệ sinh học vào nông nghiệp để phát triển các giống cây trồng sạch bệnh giá trị kinh tế cao đang là vấn đề cấp bách để sản xuất một số lượng hàng hoá lớn phục vụ phát triển nền nông, lâm ... NHÂN GIỐNG ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM (Mã số: KC. 04. DA. 08 /06 – 10) Chủ nhiệm đề tài/ dự án (Kí...
 • 142
 • 561
 • 1
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TÀI NGUYÊN LÚA TÁM ĐẶC SẢN MIỀN BẮC VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TÀI NGUYÊN LÚA TÁM ĐẶC SẢN MIỀN BẮC VIỆT NAM

Tiến sĩ

... Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó chúng tôi tiến hnh đề ti " ;Đánh giá đa dạng di truyền tài nguyên lúa Tám đặc sản miền Bắc Việt Nam& quot;. 2. Mục đích nghiên cứu của Đề tài - Đánh giá đa ... 2.2. Nội dung nghiên cứu 2.2.1. Đánh giá đa dạng tài nguyên di truyền lúa Tám 2.2.1.1. Đánh giá bộ một số tính trạng chính. 2.2.1.2. Đánh giá đa dạng di truyền các giống lúa Tám hơng thơm ... lựa chọn phơng pháp đánh giá phụ thuộc vo mục đích của ngời nghiên cứu. hai phơng pháp đợc sử dụng rộng rÃi để nghiên cứu v đánh giá đa dạng di truyền l nghiên cứu, đánh giá đa dạng di truyền...
 • 14
 • 747
 • 1
Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng ở Việt Nam- Nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm và mô hình thành công pdf

Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng ĐồngViệt Nam- Nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm và mô hình thành công pdf

Nông nghiệp

... ban đầu do nhóm nghiên cứu tiến hành. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu nhận thấy cho đến nay không nhiều các nghiên cứu, đánh giá tính chuyên đề và toàn diện về quản lý tài nguyên nước dựa ... xét mức độ thành công của một mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng, cần phải các tiêu chí và chỉ số đánh giá cụ thể. Với việc đánh giá tài liệu, nghiên cứu này chưa thể định nghĩa ... từ phục vụ sinh hoạt gia đình như ăn, uống, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp. Nước là thành phần chính của môi trường sống. Nguồn tài nguyên...
 • 40
 • 1,338
 • 10
NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM

Tiến sĩ

... tài nguyên được đánh giá gồm; 1). Tài nguyên khí hậu; 2). Tài nguyên địa hình; 3). Tài nguyên nước; 4). Tài nguyên thực vật; 5). Tài nguyên động vật; 6). Tài nguyên du lịch văn hóa phục vụ ... Nội dung đánh giá gồm: 1) Giá trị bảo tồn của cảnh quan; 2) Đánh giá tổng hợp phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở các VQG và 3) Đánh giá nhu cầu giáo dục môi trường của nhân tố sinh thái ... thuộc tính sinh thái cảnh quan giữa các VQG. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ STCQ BỐN VQG VÙNG ĐÔNG BẮC PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ Tiến hành đánh giá cảnh quan, kết quả đánh giá chỉ ra những giá trị bảo...
 • 26
 • 541
 • 0
ODA của ngân hàng phát triển châu á (ADB) trong ngành lâm nghiệp (nghiên cứu trường hợp 4 tỉnh thanh hóa, quảng trị, gia lai, phú yên giai đoạn 2001  2005)

ODA của ngân hàng phát triển châu á (ADB) trong ngành lâm nghiệp (nghiên cứu trường hợp 4 tỉnh thanh hóa, quảng trị, gia lai, phú yên giai đoạn 2001 2005)

Kinh tế

... Thuận (2005), Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam, tài liệu tham khảo của Đại học Lâm nghiệp 13. Ngân hàng Phát triển Châu Á (2003), Đánh giá nghèo theo vùng tại vùng ven biển ... việc phát triển lâm nghiệp cũng theo xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Vùng Dự án chọn chủng loại cây trồng hợp lý theo lợi thế phát triển của từng tỉnh. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên ... phú, nghiêng về các dự án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa nhiều đồng bào dân tộc sinh sống góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện chuyển đổi cấu cây trồng...
 • 24
 • 508
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng nông nghiệp tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng nông nghiệp tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

Tiến sĩ

... phân huỷ mạnh). Cây vụ đông đã làm tăng độ ẩm của đất 30-50% so với không trồng cây vụ đông. Đất bạc màu trồng cây vụ đông, vụ xuân đều làm tăng năng suất cây trồng vụ sau một cách rõ rệt ... chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng nông nghiệp tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” nhằm góp phần phát triển nền nông nghiệpkinh tế - xã hội của huyện được ... hướng phát triển trên đều ưu và khuyết điểm riêng. Hợp lý hơn cả là phát triển nông nghiệp theo kinh tế thị trường kết hợp hài hoà với nông nghiệp sinh thái. Mỗi quốc gia cũng như mỗi vùng sinh...
 • 234
 • 1,133
 • 6
nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Báo cáo khoa học

... truyền Nông nghiệp đã và đang đi sâu nghiên cứu cây lan nhưng chưa đưa lan Hoàng Thảo làm đối tượng nghiên cứu. Các đề tài, dự án đã nghiên cứu: - Đề tài (Nghiên cứu sinh) : Nghiên cứu phát triển ... nghệ phát triển một số giống nhập nội cũng là nhiệm vụ cấp bách cho các nhà khoa học để phục vụ sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số ... giá một số loài địa lan thơm của miền Bắc Việt Nam - Điều tra khảo sát nguồn gen hoa lan của Việt Nam - Nhập giống, đánh giá và tuyển chọn một số giống hoa lan nguồn gốc ở nước ngoài - Nghiên...
 • 315
 • 613
 • 2

Xem thêm