nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lỡ các tỉnh miền trung

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam

Nghiên cứu, đánh giá nguy gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam

Thạc sĩ - Cao học

... thực vật (các kiểu thảm, độ che phủ ), các loại hình sử dụng đất và các hoạt động nhân sinh Nhƣ vậy để đánh giá mức độ và diện ngập lụt cần phải nghiên cứu đánh giá một cách đầy đủ các nhân ... là lý do học viên chọn đề tài Nghiên cứu, đánh giá nguy tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam”. Kết quả nghiên cứu của đề tài là sở khoa học quan trọng cho công ... tai biến lũ lụt cho tỉnh Quảng Nam. Tai biến lũ lụt thể đƣợc nghiên cứu và tìm cách giảm thiểu bằng những cách khác nhau. Việc nghiên cứu nguy n nhân, chế hình thành các tai biến thiên...
 • 18
 • 658
 • 3
ứng dụng hệ thông tin địa chất (GIS GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất, phục vụ phát triển biền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thủy điện sơn la  sông đà, áp dụng trên các vùng mường lay, tủa chùa, tuần giáo, mường tè và

ứng dụng hệ thông tin địa chất (GIS GES) đánh giá nguy trượt lở đất, phục vụ phát triển biền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thủy điện sơn la sông đà, áp dụng trên các vùng mường lay, tủa chùa, tuần giáo, mường tè và

Báo cáo khoa học

... để đánh giá khả năng ổn định của khối trượt. Hiện nay, các đề tài nghiên cứu phân vùng nguy trượt lở đất ở Việt Nam chủ yếu sử dụng 4 phương pháp đầu. Còn đối với các nghiên cứu chống trượt ... index method) tính toán nguy cơ tai biến trượt lở đất cho khu vực nghiên cứu 122 IV.3. Phân vùng nguy tai biến trượt lở đất cho khu vực nghiên cứu 128 IV.4. Đánh giá mức độ chính xác của ... rất nhiều các nghiên cứu đã thử nghiệm liên hệ giữa một số các khoáng chất sét cụ thể với các kiểu trượt và sự nhạy cảm đối với trượt lở của các sườn dốc (Ví dụ trong các nghiên cứu của Yatsu,...
 • 498
 • 671
 • 0
Đề tài : Ứng dụng hệ thông tin địa chất (GIS GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất, phục vụ phát triển biền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thủy điện sơn la  sông đà, áp dụng trên các vùng mường lay, tủa chùa, tuần giáo, mường tè và

Đề tài : Ứng dụng hệ thông tin địa chất (GIS GES) đánh giá nguy trượt lở đất, phục vụ phát triển biền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thủy điện sơn la sông đà, áp dụng trên các vùng mường lay, tủa chùa, tuần giáo, mường tè và

Báo cáo khoa học

... gian và khoảng cách di chuyển. Đối với khu vực nghiên cứu, các số liệu thông số bản được lựa chọn để tính toán, đánh giá nguy tai biến trượt lở đất được thể hiện dưới dạng các bản đồ trong ... rất nhiều các nghiên cứu đã thử nghiệm liên hệ giữa một số các khoáng chất sét cụ thể với các kiểu trượt và sự nhạy cảm đối với trượt lở của các sườn dốc (Ví dụ trong các nghiên cứu của Yatsu, ... IV.4. Địa chấn 23 IV.5. Các yếu tố nhân tạo 24 V. KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ 24 V.1. Các vùng nguy trượt nhưng ít nguy trượt dòng 24 V.1.1....
 • 498
 • 873
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Đánh giá nguy ngập lụt các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên " ppt

Báo cáo khoa học

... tích các nguy ngập lụt các vùng trũng tỉnh Hưng Yên trước hết nhằm cung cấp các thông tin phục vụ các công tác quản lý và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt tại tỉnh Hưng Yên đồng thời đánh giá ... gần đây một số các nghiên cứu bắt đầu đòi hỏi cả các phân tích, đánh giá về các rủi ro thể gây nên do động năng dòng chảy lũ đặc biệt với các dải đồng bằng ven sông. Do vậy các phương pháp ... 2008. 5. Đánh giá nguy ngập các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên Bộ mô hình MIKE FLOOD sau khi hiệu chỉnh và kiểm định được sử dụng mô phỏng ngập lụt cho khu vực nghiên cứu ứng với các kịch...
 • 8
 • 378
 • 0
Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Báo cáo khoa học

... Phơng pháp nghiên cứu và cách tiếp cận Hồi cứu: + Thu thập, xem xét, đánh giá các số liệu đo đạc về nồng độ bụi của các sở đà đo kiểm tra bụi amiăng hoặc đà thực hiện đánh giá tác động ... =10(M2 M1). 4.4.2. Kết quả Từ các kết quả khảo sát hiện trạng nớc thải các sở sản xuất tấm lợp amiăng tại 16 cơ sở Miền Bắc, 5 sở Miền Nam và 2 sở Miền Trung sản xuất tấm lợp sóng amiăng ... đều ở các miền, các địa phơng. Trên sở đó số sở đợc lựa chọn để khảo sát, đánh giá trên toàn quốc là 23/35 sở, chiếm tỷ lệ 66% và đợc phân bố nh sau: Bảng 4.1: Số lợng các sở đợc...
 • 262
 • 2,526
 • 5
Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx

Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx

Báo cáo khoa học

... Cấp 3 Trung bình 2.300-2.400 96.697 20,38 152 Xây dựng bản đồ nguy trượt lở đất tỉnh quảng trị… Hình 2. Bản đồ nguy tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Trên sở bản đồ nguy trượt ... dựng bản đồ nguy trượt lở đất đã phản ánh chính xác phạm vi phân bố theo không gian của các vùng nguy xảy ra trượt lởtỉnh Quảng Trị. Các vùng được đánh giá nguy TLĐ cao và rất ... cơ: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao và đánh giá cho các huyện, cũng như một số xã trong các huyện nguy TLĐ cao. Kết quả đánh giá đã cho thấy: các huyện nguy xảy ra tai biến...
 • 13
 • 561
 • 1
Luận văn:Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam pdf

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam pdf

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ñiện Trung Sơn và không Nhà máy thủy ñiện Trung Sơn, các biến ñộng của các tổ máy Nhà máy thủy ñiện Trung Sơn thể ñể làm sở cho việc nghiên cứu phương án ñóng ñiện cũng như các ... tiểu thì các dao ñộng xảy ra khi sự cố tắt - 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUY N VĂN HÒA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN ... luận văn ñược lựa chọn: Nghiên cứu ñánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy ñiện Trung Sơn ñến chế ñộ làm việc của hệ thống ñiện Việt Nam” 2. Mục tiêu và các nội dung nghiên cứu của ñề tài Tìm hiểu...
 • 13
 • 684
 • 0
Nghiên cứu đánh giá tổn thương giải phẫu, các chỉ định và kỹ thuật xử trí chấn thương tá tuỵ

Nghiên cứu đánh giá tổn thương giải phẫu, các chỉ định và kỹ thuật xử trí chấn thương tá tuỵ

Tiến sĩ

... phải mổ lại. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Công trình được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu và tiến cứu. 2.3. Thiết kế nghiên cứu 2.3.1. Cỡ mẫu Cỡ mẫu tính ... practice manual. WHO, Geneva, 1991. 2.3.2. Các bước tiến hành nghiên cứu 2.3.2.1. Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng gồm: tuổi, giới, nguy n nhân tai nạn, các yếu tố dịch tễ học của chấn thương tá ... trong cấp cứu. Vì thế việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chấn thương tá tụy là một nhu cầu cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổn thương...
 • 14
 • 801
 • 3
Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRƯỢT - LỞ, LŨ QUÉT - LŨ BÙN ĐÁ MỘT SỐ VÙNG NGUY HIỂM Ở MIỀN NÚI BẮC BỘ, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRƯỢT - LỞ, LŨ QUÉT - LŨ BÙN ĐÁ MỘT SỐ VÙNG NGUY HIỂM Ở MIỀN NÚI BẮC BỘ, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI doc

Báo cáo khoa học

... phương pháp đánh giá, phương pháp xây dựng bản đồ nguy trượt- lở, lũ quét- lũ bùn đá; bản đồ đánh giá nguy thiệt hại do tai biến trượt - lở, lũ quét-lũ bùn đá gây ra. 4. Nghiên cứu đề xuất ... 2. Điều tra đánh giá, nghiên cứu phân tích các nguy n nhân, chế hình thành và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng của tai biến trượt - lở, lũ quét- lũ bùn đá ở khu vực nghiên cứu. 3. Lựa ... diện tích các mức quan trọng khác nhau 106 Bảng 3.8. Ma trận đánh giá nguy thiệt hại do tai biến 108 Bảng 3.9: Thống kê diện tích và % diện tích các mức nguy thiệt hại do trượt lở các xã...
 • 135
 • 1,069
 • 9

Xem thêm