nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2 2mm

nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2,2mm

nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2,2mm

Y khoa - Dược

... 2 phẫu thuật TNTTT với đường rạch giác mạc nhỏ 2, 2mm Chính tiến hành đề tài: Nghiên cứu đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2, 2mm với hai mục tiêu: Đánh ... hai mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch 2, 2mm giác mạc Nhận xét số đặc điểm kỹ thuật phẫu thuật tán nhuyễn thuỷ tinh thể với đường rạch 2, 2mm 3 Chương TỔNG ... Jun Wang (20 09) [27 ] so sánh loạn thị gây phẫu thuật đường rạch giác 25 mạc có kích thước 2. 2mm, 2. 6mm 3.0mm; thấy độ loạn thị phẫu thuật gây đường rạch 2. 2mm 2. 6mm thấp hẳn so với đường rạch 3.0mm...
 • 98
 • 481
 • 1
nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2,2mm

nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2,2mm

Y dược - Sinh học

... quả phẫu thuật TNTTT với đường rạch giác mạc nhỏ 2, 2mm Chính tiến hành đề tài: Nghiên cứu đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2, 2mm với hai mục tiêu: Đánh ... Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch 2, 2mm giác mạc Nhận xét số đặc điểm kỹ thuật phẫu thuật tán nhuyễn thuỷ tinh thể với đường rạch 2, 2mm Chương TỔNG QUAN Giải phẫu ... Jun Wang (20 09) [27 ] so sánh loạn thị gây phẫu thuật đường rạch giác mạc có kích thước 2. 2mm, 2. 6mm 3.0mm; thấy độ loạn thị phẫu thuật gây đường rạch 2. 2mm 2. 6mm thấp hẳn so với đường rạch 3.0mm...
 • 75
 • 681
 • 1
đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể đục trên mắt amd

đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể đục trên mắt amd

Thạc sĩ - Cao học

... thực chưa có nghiên cứu báo cáo cách đầy đủ khó khăn kết phẫu thuật Do tiến hành đề tài Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể đục mắt AMD” với mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật Mô tả ... phẫu thuật ? 26 Kết sau phẫu thuật 2. 1 Bàn luận kết thị lực 2. 2 Các biến chứng phẫu thuật 2. 3 Bàn luận kết giải phẫu 3.Bàn luận đặc điểm kỹ thuật phẫu thuật 3.1 Bàn luận khó khăn cách xử lý phẫu ... phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh siêu âm, đặt IOL túi bao Trong trình nghiên cứu ghi nhận tất khó khăn biến chứng phẫu 18 thuật, kỹ thuật xử lý, biến chứng sau phẫu thuật kỹ thuật xử lý, kết...
 • 35
 • 279
 • 0
đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể, đặt thuỷ tinh thể nhân tạo ở trẻ em từ 3 - 15 tuổi

đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể, đặt thuỷ tinh thể nhân tạo ở trẻ em từ 3 - 15 tuổi

Thạc sĩ - Cao học

... nhân nghiên cứu 23 2. 1 .2 Tiêu chuẩn loại trừ 23 2. 2 Phơng pháp nghiên cứu 23 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2. 2 .2 Phơng tiện nghiên cứu 24 2. 3 Nội dung nghiên cứu ... có nghiên cứu đầy đủ kết phơng pháp Do tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể, đặt thuỷ tinh thể nhân tạo trẻ em từ - 15 tuổi" Với hai mục tiêu: Đánh giá ... thiếu ôxy giác mạc, làm cho tân mạch bò vào giác mạc Điều chỉnh phẫu thuật đắp giác mạc: Ghép lên giác mạc thấu kính giác mạc thật Đây phẫu thuật định có trờng hợp đặt TTTNT Phẫu thuật giới sử...
 • 99
 • 378
 • 0
mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp trong điều trị chấn thương sọ não nặng

mẫu bệnh án nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp trong điều trị chấn thương sọ não nặng

Y dược - Sinh học

... điểm phẫu thuật 1- GCS (3-5)  2- GCS (6-8)  14 Thời gian từ lúc tai nạn đến đo ALNS 1- 72h  15.Đo ICP Trước phẫu thuật Tại thời điểm phẫu thuật 1- ICP: < 20 mmHg   2- ... 20 -25 mmHg   3- ICP: 26 -30 mmHg   4- ICP: 31-35 mmHg   5- ICP: 36-40 mmHg   6- ICP: >40 mmHg   17 Thời gian phẫu thuật sau tai nạn 1- 72h 18 Phương pháp phẫu thuật ...  2- Mở nắp sọ trán-thái dương-đỉnh  3- Mở nắp sọ nửa bán cầu  19 Kích thước nắp xương sọ mở giảm áp 1- 80-100 cm2  2- >100 cm2  20 Kết sớm 1- Sống  2- Tử vong  21 .Kết sau tháng: Đánh giá...
 • 6
 • 708
 • 11
Đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục bằng siêu âm, đặt thể thủy tinh nhân tạo trên bệnh nhân đái tháo đường

Đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục bằng siêu âm, đặt thể thủy tinh nhân tạo trên bệnh nhân đái tháo đường

Y khoa - Dược

... trị, phẫu thuật TTT đục bệnh nhân ĐTĐ, tiến hành nghiên cứu: Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn TTT đục siêu âm, đặt TTT nhân tạo bệnh nhân ĐTĐ” với hai mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn ... Adrenaline) Có thể rạch vào tiền phòng qua đường hầm củng mạc đường hầm giác mạc Đường rạch củng mạc có ưu điểm bảo toàn mặt giác mạc giảm loạn thị phẫu thuật cần thiết chuyển sang kỹ thuật mổ bao ... hầm giác mạc Đường rạch củng mạc có ưu điểm bảo toàn mặt giác mạc giảm loạn thị phẫu thuật, cần thiết chuyển sang kỹ thuật 12 mổ bao có bất lợi phải mở kết mạc, đốt cầm máu, hay gây chảy máu kết...
 • 108
 • 627
 • 1
đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục trên mắt thoái hóa hoàng điểm tuổi già

đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục trên mắt thoái hóa hoàng điểm tuổi già

Tài liệu khác

... nhiên thực chưa có nghiên cứu báo cáo cách đầy đủ kết phẫu thuật mắt đục thể thủy tinh mắt AMD nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài “ Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục mắt thoái ... thủy tinh mắt AMD 20 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân mắc AMD đục thể thủy tinh có nguyện vọng phẫu thuật đục thể thủy tinh phương pháp tán nhuyễn thể ... trước phẫu thuật đục thể thủy tinh tuần, tháng năm sau phẫu thuật Không tìm thấy chứng cho thấy phẫu thuật làm tăng nguy AMD ngày tồi tệ [28 ] Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu phẫu thuật đục thể thủy...
 • 78
 • 322
 • 1
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị sỏi đường mật chính ngoài gan có chụp cộng hưởng từ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị sỏi đường mật chính ngoài gan có chụp cộng hưởng từ

Tài liệu khác

... pháp nghiên cứu : 2. 2.1 Phương pháp nghiờn cứu mô tả gồm hai giai đoạn hồi cứu tiến cứu Hồi cứu từ tháng 1 /20 10 đến tháng 3 /20 12 Tiến cứu từ tháng 4 /20 10 đến tháng 8 /20 12 2 .2. 2 Các nội dung nghiên ... Cƣơng,1996, [ 12] 670 Đỗ Kim Sơn, 20 00, [15 [20 ] 790 Cấp cứu Kế hoạch 5,0 2, 0 5773 Trần Bảo Long, 20 04 Chung 3 ,2 20 1 ,22 1 ,22 0,0 * Ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp phẫu thuật mở  Ƣu điểm: + Có thể kết hợp ... mổ mở lý * Đánh giá kết Trong nghiên cứu đánh giá kết sớm sau mổ với mức độ tốt, trung bình xấu Đánh giá kết sớm sau mổ: Bệnh nhân đƣợc khám lâm sàng siêu âm đƣờng mật trƣớc viện  Kết tốt: +...
 • 109
 • 796
 • 2
Đánh giá kết quả phẫu thuật tháo dầu silicone trên mắt đã mổ bong võng mạc

Đánh giá kết quả phẫu thuật tháo dầu silicone trên mắt đã mổ bong võng mạc

Tài liệu khác

... theo dừi 20 /20 0 20 /160 20 /80 >20 /80 Th lc Tng n % n % n % s mt Ra vin 34 97,1 2, 9 0 35 tun 30 85,7 14,3 0 35 thỏng 25 75,8 24 ,2 0 33 thỏng 24 72, 7 27 ,3 0 33 thỏng 22 71,0 25 ,8 3 ,2 31 Nhn xột: ... 32 2 .2. 2 Kớch thc mu nghiờn cu 32 2 .2. 3 Phng tin nghiờn cu 33 2. 2.4 Phng phỏp tin hnh 33 2. 2.5 ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu 35 2. 2.6 X lý s liu 38 2. 2.7 ... .29 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 32 U 2. 1 I TNG NGHIấN CU . 32 2.1.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 32 2.1 .2 Tiờu chun loi tr 32 2 .2 PHNG PHP NGHIấN CU 32 2 .2. 1...
 • 82
 • 884
 • 3
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT PHACO điều TRỊ đục THỂ THỦY TINH BẰNG ĐƯỜNG RẠCH TRÊN GIÁC mạc PHÍA THÁI DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT PHACO điều TRỊ đục THỂ THỦY TINH BẰNG ĐƯỜNG RẠCH TRÊN GIÁC mạc PHÍA THÁI DƯƠNG

Y học thưởng thức

... HỌC THỰC HÀNH (870) - SỐ 5 /20 13 dùng đư ng r ch giác m c thái dương 3mm Chúng tìm th y đư ng r ch giác m c thái dương 2. 8mm có SIA(0,78±0 ,2) th p SIA dùng đư ng r ch 3 .2mm( 0,9±0,3) m t cách có ... có ý nghĩa đư c báo cáo nghiên c u g n c a Nguy n Qu c T an [46], Fakhry MA [20 ] V i đư ng r ch 2. 8mm, SIA c a cao so v i R Morcillo-Laiz, (0,49±0 ,28 0 nhóm đư ng r ch 3 .2mm, SIA c a l i tương ... 0, 02) - Đ lo n th sau m tháng 0,84D, cao so v i đ lo n th sau m tháng (0,79D) Tuy nhiên khác bi t ý nghĩa th ng kê (p = 1,0) - Đ lo n th giác m c sau m tu n tháng c a nhóm 3 .2mm cao nhóm 2. 8mm...
 • 2
 • 245
 • 1
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT THÁO dầu SILICONE TRÊN mắt đã mổ BONG VÕNG mạc

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT THÁO dầu SILICONE TRÊN mắt đã mổ BONG VÕNG mạc

Y học thưởng thức

... nớc tiểu dần KếT LUậN Qua nghiên cứu đề tài đánh giá kết bớc đầu tán sỏi niệu quản laser khoa Tiết Niệu bệnh viện Xanh Pôn 52 bệnh nhân từ tháng 1 /20 12 đến tháng 10 /20 12, thấy kết quả: Tốt 88,46%, ... bệnh nhân 13 31 Tỷ lệ % 15,38 25 59, 62 25 27 48,1 51,9 35 12 9, 62 67,31 23 ,08 Kết điều trị Thời gian tán sỏi trung bình 23 ,8 5 ,22 Tai biến tán sỏi: BN chảy máu (1, 92% ), BN sỏi chạy lên thận (3,84%) ... NGHIÊN CứU Kết nghiên cứu 52 bệnh nhân sỏi niệu quản đợc tán sỏi laser khoa Tiết niệu bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 1 /20 12 đến tháng 10 /20 12 thu đợc số kết sau Tuổi trung bình bệnh nhân nhóm nghiên cứu...
 • 3
 • 307
 • 0
PHẪU THUẬT tán NHUYỄN THỦY TINH THỂ mà ĐEN BẰNG PHACO XOAY vói kỹ THUẬT CHẺ QUANH lõi NHÂN CỨNG

PHẪU THUẬT tán NHUYỄN THỦY TINH THỂ mà ĐEN BẰNG PHACO XOAY vói kỹ THUẬT CHẺ QUANH lõi NHÂN CỨNG

Y học thưởng thức

... khác Bảng 2: Độ dày giác mạc trung tâm: Độ dày giác mạc % tăng độ dày giác mạc sau mổ P Trớc mổ 518,9717,57 tuần 550,8019,69 tháng 523 17 ,25 6,131,48 0, 820 ,4
 • 5
 • 394
 • 3
Nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên

Nghiên cứu chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não vùng củ yên

Y dược - Sinh học

... Đánh giá tình trạng phù não, thiếu máu não quanh u Vi phẫu thuật với kính vi phẫu Leica - F40 Carlzeiss – Vario S88 thực mổ UMNVCY 2. 2.5 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật Kết phẫu thuật đánh giá ... tiền cứu bệnh nhân từ 01/01 /20 10 đến 31/10 /20 11 (nhóm nghiên cứu sau chấp nhận nghiên cứu sinh) Tất bệnh nhân nghiên cứu theo mẫu biểu thống suốt trình nghiên cứu Chúng nghiên cứu hồi cứu tiền cứu ... đường tương quan hồi quy 2. 2.6 Phương pháp phẫu thuật Phương pháp phẫu thuật: tất bệnh nhân mổ vi phẫu thuật lấy u kính vi phẫu Các đường phẫu thuật áp dụng: Khi phẫu thuật UMNVCY có điều ý: +...
 • 149
 • 889
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Y dược - Sinh học

... 39 2. 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2. 2 .2 Phương pháp chọn mẫu 39 2. 2.3 Các nội dung nghiên cứu 39 2. 2.4 Phương tiện nghiên cứu ... 38 2. 1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 2. 1.1 Đối tượng nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 38 2. 1 .2 Đối tượng nghiên cứu đánh giá kết bước đầu PTNS UNMX 38 2. 1.3 Đối tượng nghiên cứu ... xoang [95] 1.5 .2 Phẫu thuật đường ngoài: - Phẫu thuật đường bao gồm: + Đường mở cạnh mũi + Đường Rouge-Denker + Đường Caldwell-Luc + Đường lột găng tầng mặt - Phẫu thuật đường phẫu thuật kinh điển...
 • 152
 • 875
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, mô bệnh học, hoá mô miễn dịch và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u biểu mô tuyến nước bọt mang tai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, mô bệnh học, hoá mô miễn dịch và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u biểu mô tuyến nước bọt mang tai

Tiến sĩ

... tai 40 2. 2.7 Điều trị phẫu thuật khối u biểu môTNBMT 2. 2.8 Đánh giá kết phẫu thuật 2. 2.9 Chẩn đoán mô bệnh học HMMD 2. 2.10 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 2. 3 Phơng pháp ... 37 2. 2 .2 Mẫu nghiên cứu 38 2. 2.3 Quy trình nghiên cứu 38 2. 2.4 Những thống kê chung lâm sàng cận lâm sàng 39 2. 2.5 Đánh giá đặc điểm lâm sàng 39 2. 2.6 Siêu âm ... 74 Bảng 3 .22 : Kết nhuộm HMMD với CK7, CK20 SMA 78 Bảng 3 .23 : Kết nhuộm HMMD với P53 82 Bảng 3 .24 : Kết nhuộm HMMD với P63 84 Bảng 3 .25 : Kết nhuộm HMMD với Ki67 86 DANH...
 • 168
 • 1,032
 • 3
Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấp

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấp

Tiến sĩ

... Chng 2: Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 40 2. 1 40 Đối tợng nghiên cứu 2. 1.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 40 2. 1 .2 Tiờu chun loi tr 40 Phơng pháp nghiên cứu 40 2. 2 2. 2.1 Phng phỏp nghiờn cu 40 2. 2 .2 ... 81 hai nhúm bo tn v khụng bo tn c c tht DANH MC HèNH NH 62 67 70 74 78 79 Hỡnh nh 1.1 1 .2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 Tờn hỡnh nh Giới hạn ống hậu môn ng mch hu mụn trc ... Hình thể cấu tạo 1.1 .2 Liên quan gii phu định khu 1.1.3 Mạch máu thần kinh Giải phẫu bệnh ung th trực tràng 1 .2 1 .2. 1 i th 1 .2. 2 Vi th 10 1 .2. 3 Tin trin t nhiờn ca ung th trc trng 12 1 .2. 4 Xp...
 • 174
 • 909
 • 14
nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại bệnh viện đại học y hà nội

nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại bệnh viện đại học y hà nội

Tài liệu khác

... tháng 03 /20 11 đến tháng 12/ 2011 trực tiếp thăm khám, điều trị, đánh giá kết 2. 2 .2 Các tiêu nghiên cứu 2. 2 .2. 1 Đặc điểm chung - Tuổi - Giới - Nghề nghiệp - Địa dư 2. 2 .2. 2 Các triệu chứng trước ... ung thư 2. 2 Phương pháp nghiên cứu 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang gồm giai đoạn: + Giai đoạn 1: từ tháng 10 /20 09 đến tháng 03 /20 11 (nghiên cứu hồi cứu) + ... động mạch TM xuất phát từ nhánh ĐM hạ phân thuỳ V VI xuống mạc treo TM [15], [ ], [ 12] , [21 ] Nghiên cứu tương quan động mạch TM tam giác Calot: - Nhóm I: động mạch TM tam giác mật Ia: có động mạch...
 • 66
 • 1,460
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình nhân nhầy bằng sóng cao tần trong thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình nhân nhầy bằng sóng cao tần trong thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại bệnh viện việt đức

Y khoa - Dược

... chưa có công trình nghiên cứu, đánh giá kỹ thuật theo dõi kết sau phÉu thuật cách có hệ thống Do nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật tạo hình nhân ... kiến Kết luận KÕt lâm sàng cận lâm sàng Đánh giá kết điều trị phẫu thuật Dự kiến kế hoạch nghiên cứu - Từ tháng – 12 năm 20 09 viết đề cương nghiên cứu - Tháng 1- 20 10 Thông qua đề cương nghiên cứu ... hoàn toàn 2. 2 Phương pháp nghiên cứu 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu 30 Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu tiến cứu, trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có định phẫu thuật tạo...
 • 62
 • 846
 • 2

Xem thêm