ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 3

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... Hình 3. 2.a. K ết quả phỏng cho đoạn mã 1của ví dụ 3. 2 Code 2: Hình 3. 2.b. K ết quả phỏng cho đoạn mã 1của ví dụ 3. 2 * Ví dụ 3. 3: Bộ cộng ( Adder) Hình 3. 3. Bộ cộng ... 19 - 3. 1. Các kiểu dữ liệu tiền định nghĩa. - 19 - 3. 2. Các kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa. - 22 - 3. 3. Các kiểu con (Subtypes). - 23 - 3. 4. Mảng (Arrays). - 24 - 3. 5. ... ta tả các phần cơ bản có chứa cả các đoạn Code nhỏ của VHDL: các khai báo LIBRARY, ENTITY và ARCHITECTURE. 2.1. Các đơn vị VHDL cơ bản. Một đọan Code chuẩn của VHDL gồm tối thiểu 3 mục...
 • 150
 • 5,980
 • 90
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... hiểu về VHDL - 127 - (g(0) AND p(1) AND p(2) AND p (3) ) OR (g(1) AND p(2) AND p (3) ) OR (g(2) AND p (3) ) OR g (3) ; cout <= c(4); END Bo_cong_carry_look_ahead; Kết quả phỏng: ... '0'; x3 <= '1' WHEN a < b ELSE '0'; END arc; Kết quả phỏng: Hình 9.4. Kết quả phỏng bộ so sánh có dấu Bộ so sánh không dấu 1: Phần mã VHDL sau ... 1khz Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 133 - ELSIF (dime_in) THEN next_state <= st20; ELSIF (quarter_in) THEN next_state <= st35; ELSE next_state <= st10; END IF;...
 • 31
 • 5,485
 • 34
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ ... và cout ta viết đoạn mã VHDL như dưới đây: Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp ... ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng cho trương trình VHSIC ( Very High Speed Itergrated Circuit ) của bộ quốc phòng Mỹ. Mục tiêu của việc phát triển VHDL là có được một ngôn ngữ mô...
 • 6
 • 668
 • 4
Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Điện - Điện tử

... thiệu tập lênh trong ngôn ngữ VHDL Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 1 CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU TẬP LỆNH TRONG NGÔN NGỮ VHDL VDHL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các kiểu mạch ... Chương 2 : Dùng ngôn ngữ VHDL tả các mạch số cơ bản Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 33 Muốn thu gọn biểu thức logic a để thuận tiện trong việc tả mạch sau này ta ... Default. 1 13 Hình 3. 32 : Sơ đồ kết nối chân giữa FPGA với Platform Flash ở chế độ Flash Read. 114 Hình 3. 33 : Vị trí kết nối thêm các board mạch mở rộng trên board Spartan 3. 114 Hình 3. 34 :...
 • 137
 • 1,700
 • 1
Tìm hiểu mô hình và ngôn ngữ đặc tả mô hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Công nghệ thông tin

... nếu có… Phần này tả một cách chi tiết các yêu cầu chức năng cũng như yêu cầu phi chức năng của hệ thống cần được xây dựng theo yêu cầu của Trung tâm Tin học, đại học KHTN TP.HCM. 3. 1. Yêu ... theo dạng này xử lý các trường hợp i giờ với cường độ thấp hơn từ 1 đến 2 lần so với các hệ thống Production Workflow.4 .3. 1 .3. Collaborative: Tập trung vào các hoạt ... thập được rồi thực hiện thống kê, so sánh, hình hóa… Ngoài ra, tại một thời điểm bất kỳ, có thể có nhiều quy trình thi cùng diễn ra đồng thời như tả ở hình vẽ H.5. Điều này làm cho việc...
 • 84
 • 799
 • 0
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

Công nghệ thông tin

... tác trên phần mềm Cần có nhật ký hệ thống để lưu trữ lại các thay đổi, các tác động lên phần mềm và hệ thống. III- Phân tích - thiết kế bằng ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML 1. hình ... 3. Hệ thống nhận lại cấu hình hệ thống cũ.  Sự kiện 3: 1. Người dùng cấu hình nhầm hệ thống (sai database, sai server). 2. Hệ thống vẫn cho kết nối nhưng sẽ thông báo là không Đề tài: Phần ... 207. 132 42 (sai) 1.2 Yêu cầu khác cho hệ thống: Nếu phần mềm sử dụng ở một máy nào đó mà liên kết tới máy chủ để sử dụng dữ liệu của máy chủ(Server) thì máy con(client – máy đang cài phần...
 • 85
 • 569
 • 0
Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ hình hóa thống nhất)

Kinh tế - Quản lý

... lớp 28 3. 1.1. Biểu đồ lớp 28 3. 1.2. Một số biểu đồ lớp 29 3. 2. Xây dựng kịch bản cho các ca sử dụng 31 3. 3. Xác định lớp của hệ thống 34 3. 3.1. Lớp giao diện 34 3. 3.2. Lớp thực thể 36 3. 3 .3. Lớp ... 36 3. 3 .3. Lớp điều khiển 36 3. 4. Xây dựng biểu đồ tương tác với hệ thống 37 3. 4.1. Biểu đồ trình tự 37 3. 4.2. Biểu đồ cộng tác 48 3. 4 .3. Biểu đồ hoạt động 54CHƯƠNG IV: MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ THIẾT ... 102.2. hình khái niệm 182.2.1. Định nghĩa 182. 2.2. Xây dựng hình khái niệm 182 .3. Xây dựng hình động thái: Biểu đồ trình tự và biểu đồ trạng thái 23 2 .3. 2. Biểu đồ trạng thái 26 3. 1....
 • 65
 • 1,507
 • 6
SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất

Cao đẳng - Đại học

... tiết (blueprints) Mô hình cho khả năng suy diễn một số đặc tính của hệ thống thực Mô hình hóa trực quanBằng các phần tử đồ họa Ngôn ngữ hình hóa là ngôn ngữ tả hệ thống hay tác ... thiết kế hướng đối tượngBài 2 - 4/ 43 Mô hình là gì? Mô hình là bức tranh hay tả vấn đề đang cố gắng giải quyết hay tả chính giải pháp vấn đềlà ngôn ngữ của người thiết kế (trong nhiều ... Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 2 - 43/ 43 Tóm tắtCác vấn đề đã nghiên cứuKhái niệm hình, hình hóa trực quanKhái quát về Ngôn ngữ hình hóa thống nhấtThí dụ sử dụng các...
 • 43
 • 712
 • 10
Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại VRML

Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... .wrl VRML 1.0 dựa trên ngôn ngữ tả Silicon Graphics 3D gọi là Open Inventor. VRML 1.0 cho phép tả các cảnh tỉnh và không tơng tác.VRML 2.0 là một ngôn ngữ tả dựa trên Silicon Graphics ... (c) SE/FIT/HUT 2002 Ngôn ngữ hình hóa thực tại ảoVRML(c) SE/FIT/HUT 2002VRML ? Lịch sửVRML là một ngôn ngữ văn bản dùng để tả các môi trờng tơng tác và các vật thể 3- D Các file text ... 0.15 0.000.40Gold0.080.75 0 .33 0.000 .30 0.11 0.000.26Copper0.100.70 0.70 0.800 .30 0 .30 0.500 .30 AluminumshininessspecularColordiffuseColorambientIntensity Mô tả (c) SE/FIT/HUT 2002nút...
 • 11
 • 2,609
 • 17
Ngôn ngữ mô hình thống nhất UML

Ngôn ngữ hình thống nhất UML

Kỹ thuật lập trình

... Diagram) 1 13 Chỷỳng 3 1 13 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 122 1 13 3. 41. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 1 13 3. 41.1. Traồng thaỏi (state) 1 13 Chỷỳng 3 114 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 1 23 114 ... QUAN 12 33 1.12. UML àêíy mẩnh tấi sûã dng trong nïìn cưng nghïå phêìn mïìm. 33 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 13 34 1. 13. So sấnh vúái cấc phûúng phấp khấc 34 Chûúng 1 35 TƯÍNG QUAN 14 35 Chûúng ... Notation) 118 110 3. 37. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 110 3. 37.1. Caỏc ửởi tỷỳồng 110 3. 37.2. Caỏc liùn kùởt 110 Chỷỳng 3 111 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 119 111 3. 38. Thửng iùồp vaõ...
 • 171
 • 714
 • 3
quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

Kế toán

... về ngôn ngữ lập trình cài đặt trên phía client hoặc kiến trúc phần cứng hoặc các hệ điều hành chạy trên máy đó. Ngôn ngữ đặc tả IDL đà làm nhiệm vụ chuyển đổi một cách linh loạt giữa các ngôn ... viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description ... điểm bất đồng giữa các ngôn ngữ lập trình . Các đối tợng thiết kế bằng ngôn ngữ nào thì sau khi biên dịch ra dạng nhị phân (binary) chỉ có mà lệnh tơng ứng với ngôn ngữ đó mới có khả năng truy...
 • 36
 • 989
 • 0

Xem thêm