ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 1

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... bít phía đầu ra đều bằng 1. Khi ena = 1 thì chỉ một bít phía đầu ra được chọn tức là bằng 0. Ví dụ như khi sel=’000’ thì đầu ra x = 11 111 110 ’, sel = ‘0 01 x = 11 111 1 01 …. Trong ví dụ trên ... 0)); 9 END adder1; 10 11 ARCHITECTURE adder1 OF adder1 IS 12 BEGIN 13 sum <= a + b; 14 END adder1; 15 1 Solution 2: out=INTEGER 2 LIBRARY ieee; 3 USE ieee.std_logic _11 64.all; 4 USE ... INTEGER RANGE -16 TO 15 ); 9 END adder2; 10 11 ARCHITECTURE adder2 OF adder2 IS 12 BEGIN 13 sum <= CONV_INTEGER(a + b); 14 END adder2; 15 * Kết quả phỏng trên Active HDL 6 .1 ...
 • 150
 • 5,982
 • 90
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... 0 011 000 00 011 00 000 011 0 0000 011 0 0 1 1 Không làm gì Không làm gì Trừ cột a cho cột b Trừ cột a cho cột b 0 010 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 13 1 - Hình 9 .11 . ... (n +1) bit. Thuật toán được thể hiện trong bảng 9.9, trong đó a = 10 11 ( = (11 ) 10 ) và b = “0 011 ” (=(3) 10 ). Kết quả sẽ thu được: thương y = “0 011 ” (=(3) 10 ) và số dư r = “0 010 ” (=(2) 10 ). ... chia thành số 2n +1 bit bằng cách thêm vào sau n -1 bit 0 , số bị chia vẫn giữ nguyên. Chỉ số Đầu vào a So sánh Đầu vào b y Thao tác cho cột a 3 2 1 0 10 11 10 11 10 11 010 1 < <...
 • 31
 • 5,491
 • 34
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1. 1. VHDL là gi ? VHDL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng ... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ ... chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Và khi đem so sánh với các ngôn ngữ phỏng phần cứng khác ta thấy VHDL có một số ưu điểm hơn hẳn là: - Thứ nhất là tính công cộng: VHDL được phát triển...
 • 6
 • 671
 • 4
Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Điện - Điện tử

... " 010 0" => Segs <= " 011 0 011 "; WHEN " 010 1" => Segs <= " ;10 110 11& quot;; WHEN " 011 0" => Segs <= " ;10 111 11& quot;; WHEN " 011 1" ... " ;11 111 10"; WHEN "00 01& quot; => Segs <= " 011 0000"; WHEN "0 010 " => Segs <= " ;11 011 01& quot;; WHEN "0 011 " => Segs <= " ;11 110 01& quot;; ... " 011 1" => Segs <= " ;11 10000"; WHEN " ;10 00" => Segs <= " ;11 111 11& quot;; WHEN " ;10 01& quot; => Segs <= " ;11 10 011 "; WHEN OTHERS => Segs...
 • 137
 • 1,702
 • 1
Tìm hiểu mô hình và ngôn ngữ đặc tả mô hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Công nghệ thông tin

... công việc phổ biến và phát triển bổ sung 1 cách thích hợp cho các sản phẩm hình hóa luồng công việc.Vào 29,tháng 11 , 19 94, WfMC đã đưa ra những hình tham chiếu định nghĩa trọn vẹn Luồng ... http://www.wfmc.org/xpdl-implementations.html)Ví dụ :1 file tả 1 workflow sử dụng XPDL 2.0 có thể download tại http://wfmc.org/Download-document/XPDL-Sample-Workflow-Schema.html 4.2 .1. 2. Wf-XML:Wf-XML là 1 định dạng ... this.ifElseBranchActivity1.Condition = codecondition2; this.ifElseBranchActivity1.Name = "ifElseBranchActivity1"; // // ifElseActivity1 // this.ifElseActivity1.Activities.Add(this.ifElseBranchActivity1);...
 • 84
 • 800
 • 0
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

Công nghệ thông tin

... 25/03/2 010 Date Created: 15 /05/2 010 Actor: Người sử dụng là Manager Đề tài: Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm GVHD: Nguyễn Hà Giang SVTH: Lê Công Thành – 20 710 219 7 Trang 14  Ví dụ: 2 010 0 414 0 01 ... tác trên phần mềm Cần có nhật ký hệ thống để lưu trữ lại các thay đổi, các tác động lên phần mềm và hệ thống. III- Phân tích - thiết kế bằng ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML 1. hình ... nhân Đề tài: Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm GVHD: Nguyễn Hà Giang SVTH: Lê Công Thành – 20 710 219 7 Trang 16 1. 2 Các hình Use Case: Hình II .1: Lược đồ Use...
 • 85
 • 571
 • 0
Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ hình hóa thống nhất)

Kinh tế - Quản lý

... bản 6 1. 3.2. Yêu cầu 6 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10 2 .1. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng 10 2.2. hình khái niệm 18 2.2 .1. Định nghĩa 18 2. 2.2. Xây dựng hình khái niệm 18 2.3. ... ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHẢO SÁT THỰC TẾ 3 1. 1.Hiện trạng kinh doanh của các nhà sách ở nước ta 4 1. 2. Khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống 5 1. 3. Nhiệm vụ cơ bản và yêu cầu của hệ thống 6 1. 3 .1. ... hệ thống.2.3 .1. Biểu đồ trình tự2.3 .1. 1 Khái niệmBiểu đồ trình tự tả sự trao đổi, tương tác giữa các đối tượng với nhau theo trình tự thời gian. Biểu đồ trình tự bao gồm các phần tử để biểu...
 • 65
 • 1,507
 • 6
SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất

Cao đẳng - Đại học

... StudentInfo)namenumberCreditsopen()addStudent(StudentInfo)majorlocationopen()addStudent(StudentInfo)tenureStatusScheduleAlgorithm 1 0 *0 * 1 1 1 *43 10 0 4 1 dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượngBài 2 - 10 /43 Ngôn ngữ hình hóa thống nhấtUnified Method 0.8OOPSLA ... tiết (blueprints) Mô hình cho khả năng suy diễn một số đặc tính của hệ thống thực Mô hình hóa trực quanBằng các phần tử đồ họa Ngôn ngữ hình hóa là ngôn ngữ tả hệ thống hay tác ... kế hướng đối tượngBài 2 - 4/43 Mô hình là gì? Mô hình là bức tranh hay tả vấn đề đang cố gắng giải quyết hay tả chính giải pháp vấn đềlà ngôn ngữ của người thiết kế (trong nhiều...
 • 43
 • 714
 • 10
Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại VRML

Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Blue0.200. 61 0 .13 0 .18 0.27 0.00 0.000 .15 Metalic Red0.200.64 0.00 0.980 .10 0.03 0.220 .17 Metalic Purple0 .16 0. 71 0.70 0.560.22 0 .15 0.000.40Gold0.080.75 0.33 0.000.30 0 .11 0.000.26Copper0 .10 0.70 0.70 ... để tả các môi trờng tơng tác và các vật thể 3-D Các file text VRML có đuôi là .wrl VRML 1. 0 dựa trên ngôn ngữ tả Silicon Graphics 3D gọi là Open Inventor. VRML 1. 0 cho phép tả các ... Page 1 Lờ Tn Hựng CNTT- HBK H niEmail: hunglt@it-hut.edu.vn (c) SE/FIT/HUT 2002 Ngôn ngữ hình hóa thực tại ảoVRML(c) SE/FIT/HUT 2002VRML ? Lịch sửVRML là một ngôn ngữ văn bản dùng để mô...
 • 11
 • 2,610
 • 17
Ngôn ngữ mô hình thống nhất UML

Ngôn ngữ hình thống nhất UML

Kỹ thuật lập trình

... phờỡn chủnh 11 0 3.37 .1. Caỏc ửởi tỷỳồng 11 0 3.37.2. Caỏc liùn kùởt 11 0 Chỷỳng 3 11 1 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 11 9 11 1 3.38. Thửng iùồp vaõ caỏc kủch thủch 11 1 Chỷỳng 3 11 2 Hẽ ... (UML Notation) 12 0 11 2 3.39. Cuỏ phaỏp ựồt tùn nhaọn 11 2 Chỷỳng 3 11 3 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 12 1 11 3 3.40. Lỷỳồc ửỡ traồng thaỏi (Statechart Diagram) 11 3 Chỷỳng 3 11 3 Hẽ THệậNG ... THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 12 2 11 3 3. 41. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 11 3 3. 41. 1. Traồng thaỏi (state) 11 3 Chỷỳng 3 11 4 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 12 3 11 4 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam...
 • 171
 • 716
 • 3
quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

Kế toán

... về ngôn ngữ lập trình cài đặt trên phía client hoặc kiến trúc phần cứng hoặc các hệ điều hành chạy trên máy đó. Ngôn ngữ đặc tả IDL đà làm nhiệm vụ chuyển đổi một cách linh loạt giữa các ngôn ... viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description ... điểm bất đồng giữa các ngôn ngữ lập trình . Các đối tợng thiết kế bằng ngôn ngữ nào thì sau khi biên dịch ra dạng nhị phân (binary) chỉ có mà lệnh tơng ứng với ngôn ngữ đó mới có khả năng truy...
 • 36
 • 989
 • 0

Xem thêm