ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Hóa dầu

... phương án đều sai Câu 35: Đáp án nào đúng về các phát biểu sau?a: RON dùng cho các động tải trọng và tốc độ trung bìnhb: RON dùng cho các động tải trọng và tốc độ lớnc: RON phản ánh ... nhánh (đúng)b. acromatic - olefin mạch nhánh - olefin mạch không phân nhánh - naphten - parafin không phân nhánh - parafin mạch nhánh - naphten mạch không noc.acromatic - olefin mạch nhánh ... MÔN HÓA HỌC DẦU MỎ Câu 1: Loại họ HC nào chỉ số On cao nhưng hiện nay lại hạn chế tỉ lệ của nó tronga. parafin b. napten c. aromatic (đúng) Câu 2: mấy quá trình chế biến hoá học? a.3...
 • 28
 • 7,190
 • 39
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... vòng quay hàng tồn khobằng bao nhiêu?a. 15 b. 20MỤC LỤC Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp 1 (có đáp án) 1MỤC LỤC 2CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu 1: Thông ... d. Không câu nào đúng Câu 125: Cho hàng tồn kho = 4000, giá vốn hàng bán = 6000, hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?a. 2b. 0,6c. 1,5 d. 3 Câu 126: thông tin sau đây trong tháng 1:- Số ... khác.a. Dự án khả năng được chấp nhậnb. Dự án đầu tư độc lập c. Dự án loại trừ lẫn nhaud. Dự án hiệu quả kinh tế cao Câu 198: Nếu giá trị hiện tại ròng NPV của dự án A là 80$ và của dự án B...
 • 46
 • 25,596
 • 99
Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Tin học

... Remove Câu : 130 . Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down10ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆMTIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 . Phím ESC Câu : 002 . 5 Câu : 003 . Format - Column Câu : 004 . Là loại viurs tin học chủ ... Cả 3 câu đều sai Câu : 060 . tin hoc van phong Câu : 061 . Calculator Câu : 062 . 200 Câu : 063 . 1Angiang6 Câu : 064 . Edit - Delete Slide Câu : 065 . Phím F5 Câu : 066 . File - Save As Câu : ... Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 068 . Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu : 069 . Ctrl+Home Câu : 070 . Landscape Câu : 071 . TIN Câu : 072 . thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu :...
 • 10
 • 3,443
 • 93
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC pot

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC pot

Tin học văn phòng

... B2C)- 4 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ITï –Informatics Technology Testse. Mức độ tin cậyCHƯƠNG 5NHỮNG LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN – TYPES OF INFORMATION SYSTEMS41. là hệ thống mạng thơng tin tư ... nghiệm ITï –Informatics Technology TestsNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC (IT) (informatics Technogoly Tests – IT Tests)CHƯƠNG 1TIẾN VÀO THỜI ĐẠI KINH DOANH ĐIỆN TỬ – MOVING TOWARD ... thống- 3 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ITï –Informatics Technology Testsd. Thao tác.e. Chất lượng.48. của kỹ thuật cơng nghệ thơng tin nhận dạng các hình thức xử lý,hỗ trợ thi hành và khả...
 • 19
 • 4,234
 • 40
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học 10

Tin học

... dòng#@ Xóa cộtI- Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 (45 câu) :#@#@ Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau : Tin học là#@{Đ} ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa ... ngữ tự nhiên, tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy. #@ là loại ngôn ngữ thể mô tả được mọi thuật toán#@#@ Học tin học là:#@ Học cách sử dụng máy tính#@ Học cách điều ... 240II- Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 (35 câu) :#@#@ Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là :#@ Phần mềm ứng dụng#@ Phần mềm tiện ích#@{Đ} Phần mềm hệ thống #@ Phần mềm công cụ#@#@ Hãy chọn câu...
 • 17
 • 31,479
 • 935
câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương

câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương

Tin học

... chỉ tệp văn bản .DOC là thể hồi phục.080: Cách tổ chức thư mục và tệp tin theo hệ hành Windows không cho phép:A. trong một thư mục cả tệp tin và thư mục con.B. tạo một tệp tin chứa ... kiếm tệp tin. B. Trong thực đơn lệnh View mục Explorer Bars cho phép ẩn hiện các thanh công cụ.C. thể tìm kiếm tệp tin theo: ngày tháng tạo lập hoặc theo phần mở rộng của tập tin. D. MS-Windows ... Edit trong cửa sổ quản lý thư mục, tệp tin A. Lựa chọn toàn bộ thư mục và tệp tin B. Đổi tên tệp tin. C. Sao chép tệp tin. D. Cả phương án A và phương án C103: Thao tác nào phải dùng đến thực...
 • 70
 • 2,251
 • 10
2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 đáp án

Sinh học

... yếu ở đại dương vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Trên cạn chưa thực vật quang hợp; B. Lớp khí quyển quá nhiều CO2; C. Lớp đất đá chưa ổn định, nhiều lần tạo núi và phun lửa; D. Đại ... D. 2, 1, 5, 3, 4. Bài : 17 Sự mặt của than chì và đá vôi chứng tỏ sự sống đã đại Thái cổ vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Đó là hợp chất nguồn gốc sinh vật; B. Những chất ... Chọn một đáp án dưới đây A. Đối với cây tự thụ phấn, chỉ cần gieo trồng riêng rẽ các hạt lấy từ một cây để thế đánh giá cây đó qua thế hệ con; B. Để thu được kết quả, người ta so sánh giữa...
 • 409
 • 10,222
 • 813
Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Công nghệ thông tin

... quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học 412.5.1 Độ khó của câu trắc nghiệm (difficulty index) 2.5.1.1 Định nghĩa độ khó của câu trắc nghiệm Khi bạn làm một bài trắc nghiệm, ... quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học 24¾ Kết luận: Mặc dù trắc nghiệm chuẩn mực và trắc nghiệm tiêu chí thể giống nhau về mặt hình thức nhưng hai loại trắc nghiệm ... loại câu trắc nghiệm ấy: Độ khó câu i =Số người trả lời đúng câu i Tổng số người làm bài trắc nghiệm Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học ...
 • 237
 • 3,169
 • 7
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Hóa học

... trong d thấy 40g kết tủa xuất hiện và 1120 ml khí không bị hấp thụ. CTPT của X là : A. C3H9N B. C2H9N C. C4H9N D. Kết quả khác4 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc ... HNO2 D. Cả B và C 34 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008C. Saccarozơ D. Mantozơ49. DÃy chất nào sau đây phản ứng thủy phân trong môi trờng axit ?A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, ... phơng án nào ?18Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖm Ph¹m Ngäc S¬n - 2008 Ph¹m Ngäc S¬n Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmho¸ häc – luyÖn thi ®¹i häc Hµ Néi - 20081 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm...
 • 47
 • 2,320
 • 25
Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn

Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn

Hóa học

... ICl 6 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008B. nhất thiết phải cacbon, thờng H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P C. gồm C, H và các nguyên tố khác.D. thờng C, ... phenol1. Trong các câu sau, câu nào sai ?A. Rợu etylic là hợp chất hữu cơ, phân tử chứa các nguyên tố C, H, O9CH2CH3CH2CH2CH2CH3CH3 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn ... Dung dịch NaOH 30 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008B. Rợu etylic CTPT chỉ là C2H6O.C. Chất CTPT C2H6O chỉ là rợu etylicD. Do rợu etylic chứa C, H nên khi...
 • 41
 • 1,432
 • 2
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC : MARKETING DỊCH VỤ pdf

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC : MARKETING DỊCH VỤ pdf

Internet Marketing

... dùng4. Tất cả các đáp án trên Đáp án: câu d26. Trong ma trận Ansoff, các chiến lược marketing gồm:NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN HỌC : MARKETING DỊCH VỤ1. Dịch vụ là:a. Hàng hóa vô hình2. ... khách hàng nhu cầu2. Khách hàng sức mua3. Những khách hàng mà doanh nghiệp tập trung các hoạt động Marketing4. Khách hàng trung thành Đáp án: câu c19. Công cụ chiêu thị Marketing gồm có: 1. ... & tính dễ phân hủy. Đáp án: câu a4. Marketing tương tác là:1. Marketing quan hệ2. Marketing giao dịch3. Marketing nội bộ4. Tất cả đều sai Đáp án: câu b5. Marketing mix dịch vụ là tập...
 • 21
 • 2,052
 • 9
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... biểu nào sau đây không đúng ?A. Tinh bột trong tế bào thực vật B. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh C. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iot D. Tinh bột là hợp chất cao phân tử ... phânA. là hiện tuợng các chất cấu tạo khác nhau.B. là hiện tuợng các chất tính chất khác nhau.C. là hiện tuợng các chất cùng CTPT, nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.D. ... (8)6.Một anđehit no CTTN là : (C2H3O)n mấy CTCT ứng với CTPT của anđehit đó?A. 1 B. 2 C. 3 D. 47. Một axit no công thức thực nghiệm là: (C2H3O2)n mấy CTCT ứng với...
 • 45
 • 1,231
 • 0
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

Sinh học

... phẳng xích đạo của thoi phân bào thành mấy hàng ? a. Một hàng c. Ba hàng b. Hai hàng d. Bốn hàng 15. Đặc điểm ở kỳ giữa I của giảm phân và sống ở kỳ giữa của nguyên phân là : a. Các ... thể chứa nhiều chất nào sau đây ? a. Hàng trăm c. Hàng trăm nghìn b. Hàng nghìn d. Hàng triệu 4. Ở lớp màng trong của ti thể chứa nhiều chất nào sau đây ? a. Enzim hô hấp c. Kháng thể ... sinh vật khác là: a. Không cấu tạo tế bào b. Là sinh vật nhân sơ c. nhiều hình dạng khác nhau d. Là sinh vật nhân chuẩn 18. Đặc điểm ở vi rút và không ở các vi sinh vật khác...
 • 57
 • 6,010
 • 10

Xem thêm