ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... được thư mục chứa tệp tin tìm thấyB. Sửa đổi tên cho một tệp bất kỳ.C. Xoá toàn bộ các tệp đã tim thấy.D. Thực hiện được cả ba mục trên NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. ... công tyA. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bànB. Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tayC. Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không ... sách an ninh thông tin của một tổ chức là gìA. Quản lý việc đầu tư của công tyB. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảmC. Mô tả họat động kinh doanhD. Thu nhập thông tin thị trường007:...
 • 70
 • 56,682
 • 609
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Kỹ thuật lập trình

... File  New D. Câu B, C đúng Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 2 D. Không thể thực hiện được Câu 13. Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 4 Câu 32. Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào A. Ctrl – O B. Ctrl – F C. File  New D. Câu B, C đúng Câu ... YEAR(C2) Câu 51. Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính trung bình giá trị Sau Thuế cho mặt hàng Gạo, ta sử dụng công thức nào sau đây? Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG...
 • 15
 • 55,560
 • 126
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Hóa học

... v Al B- Fe v Cr C- Al v Cr D- Cu v Al 45 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008C. (2),(4) D. Không phản ứng nàoChơng 3HIđROCACBON KHôNG NO1. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) ... C12H22O11D. Không xác định đựơc15. Muốn có 2631,5 g glucozơ thì khối lợng saccarozơ cần đem thuỷ phân là:A. 4486,85 g B. 4468,85 gC. 4486,58 g D. 4648,85 g23 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm ... )|Cln( C C )| |Cl Cl= Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008A. CH3 - CH2 - CH2 - CH2OH. 33 2 3 33CH|B. CH CH CH CH C. CH C OH||OHCH D. Không thể xác định . 18....
 • 47
 • 2,371
 • 28
533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trọng lợng và khối lợng của con lắc Câu 100: Gia tốc trong dao động điều hoà :A. Luôn luôn không đổiB. Đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng C. Luôn luôn hớng về vị trí cân bằng và tỉ lệ ... sau đây đúng khi nói về li độ của chúng :A. Luôn luôn bằng nhau B. Luôn luôn cùng dấu C. Luôn luôn trái dấu D. Có li độ bằng nhau nhng trái dấu Câu1 04: Trong những dao động tắt dần sau . trờng ... động. Câu 207: chọn câu đúng. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn:A. Trùng phơng và vuông góc với phơng truyền sóng.B. Biến thi n tuần hoàn theo không gian,...
 • 67
 • 5,203
 • 42
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Kỹ thuật lập trình

... Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI T KẾ WEB Phần 1: Ngôn Ngữ HTML 1. ... Resize cấm người dùng thay đổi kích thước của frame khi thi t kế tập tin đó trên cửa sổ document Bài tập Thi t Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết ... Bài tập Thi t Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 3 Phần 2: Ngôn Ngữ JavaScript 1. JavaScript là ngôn ngữ...
 • 16
 • 19,261
 • 180
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH

Ngân hàng - Tín dụng

... dịchb. Công khai thông tin mới nàyc. Cung cấp thông tin mới này cho những phương tiện trung gian tài chínhd. Quyết định nói như thế nào với công chúng một cách tốt nhất29.Khi một cổ đông A bán ... nhuận của việc hợp tác phát hànhWWW.SINHVIENNGANHANG.COM- 2 -www.sinhviennganhang.comNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Corporate Finance - CF Tests)1. Điều gì dưới đây được xem như ... dự án ngân sách tư bản nên là:a. Hạ thấp sự tin cậy vào công ty bằng những khoản nợb. Tăng nhanh các thương vụ bán hàng cho công tyc. Tăng nhanh các cổ phiếu của các cổ phần bên ngoài công tyd....
 • 22
 • 3,380
 • 22
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr

PR - Truyền thông

... thông tin truyền thông.d.Quan điểm của cổ đông.8.Một nhân viên P.R ở mức độ tập sự (entry – level):a.Có thể viết ,thi t kế và trình bày tài liệu để truyền thông.b.Có kỹ năng nói trước công ... rãi.d.Tất cả những câu trên.9.Nhiều nhân viên P.R nghĩ rằng nhiệm vụ quan trong nhất của họ là:Giới thi u cho công chúng biết về vị thế của công ty.a.Thu thập thông tin đáng giá cho công ty.b.Trình ... Relations)b.Thông tin tích hợp, thống nhấtc.Tiếp thị (Marketing)d.Quan hệ khách hàng 116.Chiến thuật du kích là:a.Diễn tập trong thời chiếnb.Bất hợp phápc.Phương tiện truyền bá thông tin không theo...
 • 29
 • 3,978
 • 21
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự

Tài liệu khác

... tương tác với những thơng tin tổng hợp bằng cách:Người dịch: Duy Tường & Thảo Quỳnh- 27 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự –PR TestsNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIAO TẾ NHÂN ... Quỳnh- 1 - Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự –PR Testsa. Thơng tin hai chiều (two way) khơng đồng bộ.b. Thơng tin cơng khai.c. Thơng tin hai chiều có đồng bộ.d. Thơng tin qua thơng ... trên.Người dịch: Duy Tường & Thảo Quỳnh- 3 - Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự –PR Testsc. Những trung gian thi n vị,thành kiến.d. Kinh nghiệm cá nhân.68.Các cá nhân hưởng lợi nhuận...
 • 29
 • 1,887
 • 3
 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính

Tài chính doanh nghiệp

... công ty. 105. Các phân tích về ngân sách vốn tập trung vào lợi nhuận chứ không phải là các dòng lưu kim. www.sinhviennganhang.com WWW.SINHVIENNGANHANG.COM - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ... 28. Khi một thông tin mới có giá trị, thị trường tài chính sẽ: a. Sẽ phản ứng ngay lập tức thông tin mới này theo giá của những chứng khoán được giao dịch b. Công khai thông tin mới này www.sinhviennganhang.com ... án ngân sách tư bản nên là: a. Hạ thấp sự tin cậy vào công ty bằng những khoản nợ b. Tăng nhanh các thương vụ bán hàng cho công ty c. Tăng nhanh các cổ phiếu của các cổ phần bên ngoài công...
 • 22
 • 1,990
 • 6
 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về PR

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về PR

PR - Truyền thông

... thông tin truyền thông.d.Quan điểm của cổ đông.8.Một nhân viên P.R ở mức độ tập sự (entry – level):a.Có thể viết ,thi t kế và trình bày tài liệu để truyền thông.b.Có kỹ năng nói trước công ... rãi.d.Tất cả những câu trên.9.Nhiều nhân viên P.R nghĩ rằng nhiệm vụ quan trong nhất của họ là:Giới thi u cho công chúng biết về vị thế của công ty.a.Thu thập thông tin đáng giá cho công ty.b.Trình ... Thaûo Quyønh- 2 -NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PRÏ(Public Relations - PR Tests)1.P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức:a.Có chức năng truyền thơng đại chúng.b.Có chức...
 • 29
 • 3,785
 • 12

Xem thêm