ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch

Điện - Điện tử

... I2=10A -1800Bản công bố cho sinh viên Đại học từ xa. Chỉ sử dụng cho mục đích học tập.7NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: LÝ THUYẾT MẠCH Nghành Điện tử - Viễn thôngSố tín chỉ: ... 15/ Định luật Kirchhoff 1 đề cập đối với a Mạch tuyến tính b Mạch phi tuyến c Dòng điện tại các nút mạch d Điện áp trong các nhánh mạch 16/ Định luật Kirchhoff 2 đề cập đối với a Dòng điện ... có tổn hao năng lượng”. Phát biểu này đúng hay sai ? a Đúng b Sai 5/ “Mỗi nguồn điện bất kỳ đều có thể khai triển tương đương thành một nguồn áp hoặcmột nguồn dòng”. Phát biểu này đúng hay...
 • 181
 • 4,394
 • 33

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx

Cao đẳng - Đại học

... $"!"",-#8NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝDùng cho hệ Đại Học Từ Xa ... =LL=6C6)J=6C6&<<J0GMJ=6S3+3+ $=6S193+=6S3+3+ '=6S193+CHƯƠNG 4: THI ́T KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG'"-4#$J-...
 • 14
 • 2,846
 • 31

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Điện tử số-kèm đáp án

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Điện tử số-kèm đáp án

Điện - Điện tử - Viễn thông

... R Q= + và SR = 0 H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNGỌ Ệ Ệ Ư Ễ Ngân hàng điên tử sốCâu 5. Hình 4-17 minh ho hai thi t b hi n th 7-đo n đ t k nhau. D i đ mạ ế ị ể ị ạ ặ ề ả ế th p phân ... B U CHÍNH VI N THÔNGỌ Ệ Ệ Ư Ễ CibiaiSiCi-1Hình 4-19 Hình 4-20. B mã hóa u tiên BCDộ ư Ngân hàng điên tử số#. A ⊕ B #. A B⊕#. A B⊕Câu 3. Rút g n: (A + B)(A + C)ọ$. A + BC ... Ngân hàng điên tử số#. Sai.CÂU H I LO I 2.Ỏ ẠCâu 1. Cho hình 5-1. Cho bi t đây là Mod m y?ế ấ$....
 • 121
 • 7,771
 • 44

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II

Trung học cơ sở - phổ thông

... 40: Kết luận nào đúng ? A. RX là dẫn xuất halogen C . a,b đều đúng B. RX là este D. a,b đều sai. Tài liệu cung cấp bởi TT luyện thi ĐH chất lượng cao Vónh Viễn 5 A.C2H5 COOH B.C3H7COOH ... Cl-. Khi cô cạn ddA thu được 47,7 gam rắn. 2 Đề ôn số 2 Câu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 ... H2SO4 (Đặc) C. A, B đều đúng D. A, B đều sai Câu 5:Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng: A. ddHCl B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C đều được Câu 6: Cho hhA;...
 • 5
 • 1,481
 • 21

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... etyl axetat. C. mantoz, glucoz. D. glucoz, ancol etylic. Cõu 26: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trờng axit. C. màu với iốt. D. tráng ... C2H2, C6H5-CH3. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Cõu 33: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H4, ... C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. 1 s 25 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng...
 • 3
 • 1,252
 • 8

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 s 21 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Cho 500 gam benzen phn ng vi ... luụn cú nhúm chc -OH. D. protein luụn cú khi lng phõn t ln hn. Cõu 10: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. Saccarozơ, ... giảm dần. B. tăng dần. C. không đổi. D. tăng dần rồi giảm. Cõu 23: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trờng axit. C. màu với iốt. D. tráng...
 • 3
 • 1,203
 • 12

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 s 22 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Từ các cặp oxi hoá khử sau: ... là A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 4,25 gam. Cõu 25: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. thuỷ phân trong môi trờng axit. B. với dung dịch NaCl. C. màu với iốt. D. tráng...
 • 3
 • 1,006
 • 11

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... glucoz. B. fructoz v mantoz. C. glucoz v mantoz . D. fructoz v glucoz . Ht 1 s 23 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Cho s chuyn húa sau: Tinh...
 • 3
 • 955
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 s 24 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Trong nhóm IA, theo chiều ... C. ancol etylic, anehit axetic. D. glucoz, ancol etylic. 2Cõu 15: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. Saccarozơ, ... C. C2H4, CH4, C2H2. D. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột. Cõu 16: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu2+ ặCu +Zn2+ (Biết 200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu...
 • 3
 • 898
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 1 s 25 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng ... etyl axetat. C. mantoz, glucoz. D. glucoz, ancol etylic. Cõu 26: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trờng axit. C. màu với iốt. D. tráng ... C2H2, C6H5-CH3. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Cõu 33: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H4,...
 • 3
 • 837
 • 5

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Trang 2/3 - Mó thi 173 B GIO DC V O TO ( thi cú 03 trang) KIM TRA TRC NGHIM THPT Mụn thi: Hoỏ hc - Ban Khoa hc T nhiờn Thi gian lm bi: 60 phỳt S cõu trc nghim: 40 Mó thi 173 H, ... fructoz v glucoz . C. fructoz v mantoz. D. saccaroz v glucoz. Cõu 19: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H6, ... trên là A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1021. Cõu 10: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu2+ ặCu +Zn2+ (Biết 20/0ZnZnE+=-0,76 V; =0,34 V)....
 • 3
 • 873
 • 4

Xem thêm