ngân hàng đề thi cơ sở đo lường điện tử

Ngân hàng đề thi sở điều khiển tự động potx

Ngân hàng đề thi Cơ sở điều khiển tự động potx

Cơ khí - Chế tạo máy

... đều đúng. 5. Cho hệ thống điều khiển như hình vẽ, tín hiệu u là: a. Tín hiệu ngõ ra của hệ thống b. Tín hiệu điều khiển của hệ thống. KHOA/BAN ĐIỆNĐIỆN TỬ NGÂN ... 1. Bài toán bản trong lĩnh vực điều khiển: a. Phân tích hệ thống, thi t kế hệ thống. b. Thi t kế hệ thống. c. Phân tích hệ thống, thi t kế hệ thống, nhận dạng hệ thống. d. Thi t kế hệ ... thống b. Tín hiệu điều khiển của hệ thống. KHOA/BAN ĐIỆNĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN HỌC SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG C OMr e u y- BM01a/QT01/KT d. [][]⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=−+=−++utytyKdttydmtytyKdttdybdttydm)()()(0)()()()(2121221222221...
 • 71
 • 638
 • 5

Tài liệu sở đo lường điện tử pdf

Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử pdf

Điện - Điện tử

... giӳaphҫntƭnh và phҫn ÿӝng tҥora1 momenquay bҵng sӵ biӃnthiêncӫanăng lѭӧng tӯ trên sӵ biӃn thi n góc quay.: sӵ biӃnthiêncӫanăng lѭӧng tӯ: sӵ biӃnthiêncӫagócquay DChѭѫng 3. Các bӝ chӍ thӏ trong máy ... chung vӅÿo lѭӡng ÿiӋntӱ10Chѭѫng 1. Giӟi thi u chung vӅÿo lѭӡng ÿiӋntӱM̩ch ÿoĈ͙it˱ͫng ÿo Thi tb͓ch͑ th͓Ngu͛ntín hi͏u(b)Ngu͛ncung c̭pNgu͛ntín hi͏u Thi tb͓ch͑ th͓Ĉ͙it˱ͫng ÿo(a)19p(x) ... lӟn hѫn)o thi t bӏÿo ÿӝ chính xác caoQui t̷cphân b͙ sai s͙:a. Xác suҩtxu thi ncӫa các sai sӕ trӏ sӕ bé thì nhiӅuhѫn xác suҩtxuҩthiӋncӫa các sai sӕ trӏ sӕ lӟn.b. Xác suҩtxu thi nsai...
 • 93
 • 570
 • 5

Sở đo lường điện tử

Cơ Sở đo lường điện tử

Điện - Điện tử

... điện. Các linh kiện của mạch điện bao gồm điện trở, tụ điện, điện cảm, các loại đèn điện tử và bán dẫn, IC và các phụ kiện khác nữa. Tuỳ thuộc vào tính chất các phần tử đợc sử dụng, mạch điện ... điện tử cũng còn phân loại tuỳ theo tia điện tử bị khống chế bởi điện trờng hay từ trờng. Nhng ở đây, ta chỉ xét tới các loại dao động ký điện tử dùng điện trờng để khống chế tia điện tử. Nó ... còn đề cập đến các nguyên tắc truyền thống của kỹ thuật Đo lờng điện tử. Kỹ thuật Đo lờng điện tử là một ngành kỹ thuật phạm vi rất rộng, cả về đối tợng đo, môi trờng và điều kiện đo, cũng...
 • 475
 • 2,327
 • 38

sở đo lường điện tử docx

Cơ sở đo lường điện tử docx

Điện - Điện tử

... chung vӅÿo lѭӡng ÿiӋntӱ10Chѭѫng 1. Giӟi thi u chung vӅÿo lѭӡng ÿiӋntӱM̩ch ÿoĈ͙it˱ͫng ÿo Thi tb͓ch͑ th͓Ngu͛ntín hi͏u(b)Ngu͛ncung c̭pNgu͛ntín hi͏u Thi tb͓ch͑ th͓Ĉ͙it˱ͫng ÿo(a)172.2.2 ... tiӃnmҥch ÿiӋn ÿӇ ÿiӋnápquétrăng cѭa dҥng gҫnnhѭ lí tѭӣng9 -Thi tb͓ bi͇n ÿ͝i: thӵchiӋn so sánh và phân tích.Có thӇ tҥo ra tín hiӋucҫnthiӃt ÿӇ so sánh tín hiӋu cҫn ÿo vӟi tín hiӋumүu.Có thӇ phân ... cҩutҥogӗmcҧ nguӗn tín hiӋuv thi tbӏ chӍ thӏ, (hvӁ)VD: máy ÿo ÿһc tính tҫnsӕ, máy ÿo ÿһc tính quá ÿӝ, máy ÿohӋ sӕ phҭmchҩt, ÿoRLC, máy thӱÿèn ÿiӋntӱ, bán dүn và IC, Chѭѫng 1. Giӟi thi u chung vӅÿo lѭӡng...
 • 93
 • 278
 • 0

sở đo lường điện tử- vuson.tk pdf

Cơ sở đo lường điện tử- vuson.tk pdf

Hóa học - Dầu khí

... cáp từ thi t bị đầu cuối nối đất của ôxilô tới vỏcủa thi t bị dưới sự kiểm tra. Thi u sự thận trọng này, toàn bộ dòng điện của thi t bị kiểm tra thể bị kéo về qua đầu chip chia cáp đo trong ... chiều =3,8(div) x 0,2 (V/div)x 10 = 7,6 V Đo điện áp giữa hai điểm của dạng sóng.(theo hình 13)Thủ tục này dùng để đo điện áp đỉnh-đỉnh hoặc để đo những điện áp khácnhau giữa hai điểm bất kỳ ... thể thực hiện được nhiều phép đo mà không thể thực hiện được với chế độ hoạt động quét theo quy ước. Hiểnthị ống tia điện tử CRT trở thành một mạch điện tử hai điện áp tức thời.Sự hiển thị...
 • 26
 • 419
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 10 doc

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 10 doc

Cao đẳng - Đại học

... củamạch điện www.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: Ths. TrầnThụcLinhBỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1Trang 2049.3.2. Đo điện cảm (L)- Tương tự phép đo điện dung, mạch cộng hưởng gồm điện dung mẫu Cm và điện ... lần đo, ta có:Cx= Cm1–Cm2-Sai số củaQ mét:+sai số do tầnsố củabộ tạodao động không ổn định+sai số của đồng h đo dòng điện và Vôn mét điệntử+sai số khắc độ củaCm+sai số do các điện ... chính xác vị trí điểm cộng hưởng của mạch điện + tần số bộ tạo dao động không ổn định+ ảnh hưởng của các thông số điện kháng tạp tán trong mạch đo 9.3.1. Đo điện dung (C)-Lm, Cxtạo thành khung...
 • 15
 • 412
 • 1

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 9 docx

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... giá trị điện trở đo được là:RA: điện trở trong của ampe mét: sai số phương phápAxAARAVxRRIUUIURx+=+=='xAppRR=δHình 9-1aChương 9. Đo các tham số củamạch điện www.ptit.edu.vnGIẢNG ... lượng điện áp tần số đó được khuếch đại, sau đó được tách sóng rồi lại được khuếch đại bằng bộ Khuếch đại tần thấp trước khi đưa tới cặp phiến làm lệch Y của ống tia điện tử. •Tia điện tử bị ... 9-5Chương 9. Đo các tham số củamạch điện www.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: Ths. TrầnThụcLinhBỘ MÔN: KTĐT - KHOA KTĐT1Trang 190•Bộ tạo điện áp quét: tạo đường quét ngang trên ống tia điện tửđể điều...
 • 22
 • 352
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 8 doc

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 8 doc

Cao đẳng - Đại học

... (MULTIMETERS)•làmộtloạidụng c đo điệncơ bản đachứcnăng được dùng khá phổ biến, có các chức năng bản là đo dòng điện, đo điện áp, và đo điện trở ngoài ra có một số đồng hồ còn thể đo tần số dòng điện, điện dung ... 176Chương 7. Đo công suất7.2.4 Đocôngsuấtdùngđiệntrở nhiệtOát mét dùng điệntrở nhiệt đượcxâydựng trên sở mạch cầu điệntrở, ở 1 trong những nhánh của chúng mắc điệntrở nhiệt. Thường dùng để đoCS ... vạnnăng tương tự -VOM* Các chứcnăng đonhư sau:o Đo điện pmộtchiều: DCV o Đogiátrị hiệudụng của điện pxoaychiều: ACV.o Đocường đồ dòng điệnmộtchiều: DCAo Đo điệntrở: ΩNgoài ra một số đồng...
 • 22
 • 375
 • 1

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 7 docx

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 7 docx

Cao đẳng - Đại học

... KHOA KTĐT1Trang 1346.1. Đo dòng điện 6.1.1. Đo dòng điện 1 chiều bằng Ampe mét từ điện •Dụng cụ đo: Ampe mét từ điện, được mắc nối tiếp với mạch dòng điện cần đo sao cho tại cực dương dòng ... mục đích là ghép U đo một cách thích hợp với mạch đo là vôn mét.Bộ tách sóng: biến đổi điện áp xoay chiều thành dòng điện hay điện áp 1 chiều.Chương 6. Đo dòng điệnv điện p Thi tbịvàoTáchsóngKĐ ... chiều Thi tbị chỉthị kim Thi tbịvàoTáchsóngKĐ dòng1 chiều Thi tbị chỉthị kim Thi tbịvàoKĐ điện pxoay chiềuTáchsóng Thi tbị chỉthị kim Thi tbịvàoKĐ điện pxoay chiềuTáchsóng Thi tbị...
 • 22
 • 382
 • 2

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 6 pot

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 6 pot

Cao đẳng - Đại học

... hay5.5.1. Đo di pha bằng pp đo khoảng thời gianLà phương pháp phổ biến để đo phaNguyên lí:+ Biến đổi các điện pcódạng hình sin thành các xung nhọntương ứng với cácthời điểmm điện pbiến ... gianttttttNxxungUx1Ux2UTUchUnxU đo ttUđUthU1U2T đo n xungTTΔttttttNxxungUx1Ux2UTUchUnxU đo ttUđUthU1U2T đo n xungTttttttNxxungUx1Ux2UTUchUnxU đo ttUđUthU1U2T đo n ... Giải mã xung đếm đượcvàđưavào các cấuchỉ thị số, thể là dùng Led 7 đo nhoặcLCD để chỉ thị kếtquả cần đo. - Bộ đếm: đếm các xung ở đầura.Chương 5. Đo tầnsố, khoảng thời gian & độ...
 • 22
 • 356
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 5 pdf

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 5 pdf

Cao đẳng - Đại học

... của phép đo tần số:• là phép đo độ chính xác cao nhất trong kĩ thuật đo lường nhờ sự phát triển vượt bậc của việc chế tạo các mẫu tần số độ chính xác và ổn định cao.•Lượng trình đo rộng ... sốLà p2hiện đại và thông dụng nhất để đo tầnsốƯu điểm: Độ chính xác cao Độ nhạylớn Tốc độ đo lớn, tựđộng hoá hoàn toàn trong quá trình đo  Kếtqu đo hiểnthị dưới dạng sốPhân loại: ... YXYxmnnff=XYYXnnff=5.3. Đo tần số bằng phương pháp so sánhPhương pháp quét sin:-MHS đặt ở chếđộkhuếch đại.- Điện pcótầnsố cần đo Ufx được đưa vào kênh Y, điện pcótầnsố mẫuUfm đưa vào...
 • 22
 • 439
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 4 ppsx

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... độ lệch củatiađiệntử theo chiều đứng:Khi Uy= 0, tia điệntử bắntới chính giữa màn hình tại điểmC.Khi Uy≠ 0, điệntrường giữa các phiếnlàmlệch sẽ làm lệch quỹ đạocủatiađiệntử theo chiều đứng ... thờitiađiệntử theo 2 trục: trụcthẳngđứng và trụcnằm ngang, nghĩalàđồng thời đưavàođèn ống tia điện tử 2 điện pđiềukhiểnUYvà UX. Giả sửđưa vào kênh Y và đưatớicặpláiđứng Y1Y2; điện áp ... sáng mà tia điệntửvạch lên trên màn trong khoảng tth sáng hơn so với đườngsáng trong khoảng tng. Trên dao động đồ của điện pn/cứucũng bị mất đi mộtphần chu kì (= tng) để tia điệntửquay...
 • 22
 • 286
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 3 ppt

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... lượng nhiềuhơncơ cấu đotừ điện. + Ứng dụng: vẫn được dùng nhiều trong cácđồng h đo điện plớnHình 3.4 – Đồng h đo điện pcaosử dụng CCĐ điệntừChương 3. Các bộ chỉ thị trong máy đo www.ptit.edu.vnGIẢNG ... điốtnắn điện  Ứng dụng:• dùng rất nhiềulàmcơ cấuchỉ thị cho các dụng c đo điệnnhư:Vônmét, Ampemét, dụng c đo điệnvạnnăng,các phép đocầucânbằng…Chương 3. Các bộ chỉ thị trong máy đo www.ptit.edu.vnGIẢNG ... củaÔxilô:Ôxilô là mộtmáyđo vạnnăng, nó các tính năng:• Quan sát toàn cảnh tín hiệu• Đo các thông số cường độ của tín hiệu: + đo điện áp, đo dòng điện, đo công suất + đo tần số, chu kì, khoảng...
 • 22
 • 422
 • 1

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 2 pot

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 2 pot

Cao đẳng - Đại học

... sử cấu đocón phầntĩnh điện (mang điện tích) và n cuộn dây.Thông thường điện pđược đưavàocuộn dây. Năng lượng điệntừsinh ra đượcxácđịnh như sau:i : cuộn dâyj : phầntử mang điện tích: điện ... dung và điện pgiữa2 phầntử tích điệni vàj.: dòng điện trong các cuộn dây i và j.: điệncảmcủacuộn dây i: hỗ cảmgiữa hai cuộn dây i và jNăng lượng điệntừ sinh ra phụ thuộcvàođiện áp, điện dung, ... chung củacơ cấu đo Bao gồm 2 thành phầncơ bản: Tĩnh và động. Hoạt động theo nguyên tắcbiến đổiliêntục điệnnăng thành cơ năng làm quay phần động của nó. Trong quá trình quay lựccơsinh công họcmộtphầnthắng...
 • 22
 • 366
 • 0

Bài giảng : SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 1 potx

Bài giảng : CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ part 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... Giới thi u chung v đo lường điệntử1.1. Định nghĩa Đo lường: là khoa họcvề các phép đo, các phương pháp và các công cụđểđảmbảo các phương pháp đo đạt được độ chính xác mong muốnĐolường điệntử: ... thựchiện phép đo, chúng nhữngđặctínhđolường đã được qui định.-Phương tiện đo đơngiản: mẫu, thi tbị so sánh, chuyển đổi đolường-Phương tiện đophứctạp: máy đo( dụng c đo) , thi tbịđotổng hợpvàhệ ... không thể nhậnbiếttrựctiếp được(VD: bộ KĐ đolường;biến dòng, biếnápđolường; quang điệntrở, nhiệt điệntrở, )Chương 1. Giới thi u chung v đo lường điệntửwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: Ths. TrầnThụcLinhBỘ...
 • 22
 • 390
 • 1

Xem thêm