nc phan tich mot so chi tieu lien quan den ve sinh moi truong nuoc va khong khi toi suc khoe con nguoi do xu ly

phân tích một số chỉ tiêu trong thuốc bảo vệ thực vật

phân tích một số chỉ tiêu trong thuốc bảo vệ thực vật

Công nghệ - Môi trường

...  Hàm lượng DOC mẫu tính theo phần trăm: 427 DOC(%) = %Cu × 254 Kết Tên mẫu: mẫu nguyên liệu Kí hiệu: NL238 Mã số: G137 Ngày lấy mẫu: 22/12/2010 Mẫu Khối lượng Thể tích Cu2+ DOC Na2S2O3 % ... bị  Điazinon chuẩn (độ tinh khi t 95,5%)  Aceton loại dùng cho sắc kí  Dung dịch nội chuẩn Đibutyl Phtalate (Đ.B.P)  Cột phân tích: 5% silicone SE.30 tẩm Chromo-sorb (AWDMCS) 60-80mesh, nhồi ... 250ml  Dung dịch H 2SO4 50%  Dung dịch KI 10%  Dung dịch Na2S2O3 0.1N  Chỉ thị hồ tinh bột  Dung dịch NH4SCN Quy trình phân tích  Cân khoảng g mẫu, hoà tan dung dịch H 2SO4 50%, đem đun nóng...
 • 36
 • 433
 • 0
phân tích một số chỉ tiêu trong thuốc bảo vệ thực vật

phân tích một số chỉ tiêu trong thuốc bảo vệ thực vật

Khoa học tự nhiên

... × mm Hàm lưӧng DOC mүu tính theo phҫn trăm: DOC( ) 427 Cu × 254 KӃt quҧ Tên mүu: mүu nguyên liӋu Kí hiӋu: NL238 Mã sӕ: G137 Ngày lҩy mүu: 22/12/2010 Khӕi lưӧng ThӇ tích Cu2+ DOC Na2S2O3 Mүu ... bӏ Điazinon chuҭn (đӝ tinh khi t 95,5%) Aceton loҥi dùng cho sҳc kí Dung dӏch nӝi chuҭn Đibutyl Phtalate (Đ.B.P) Cӝt phân tích: 5% silicone SE.30 tҭm Chromo-sorb (AW- DMCS) 60-80mesh, nhӗi ... 250ml Dung dӏch H 2SO4 50% Dung dӏch KI 10% Dung dӏch Na2S2O3 0.1N ChӍ thӏ hӗ tinh bӝt Dung dӏch NH4SCN Quy trình phân tích Cân khoҧng g mүu, hoà tan bҵng dung dӏch H 2SO4 50%, đem đun...
 • 36
 • 367
 • 0
phân tích một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi ở nhóm học sinh trên

phân tích một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi ở nhóm học sinh trên

Tài liệu khác

... sinh chi rng vũng phỳt cúc ao hn nhng hc sinh cú thi gian chi rng lõu hn Nhng s khỏc bit ny khụng cú ý ngha thng kờ P > 0,05 Bng 3.24 Mi liờn quan gia sõu rng v k thut chi rng Bờnh Thi gian chi ... chm súc v sinh rng ming Mt s tỏc gi nc ngoi v nc ó nghiờn cu v cỏc yu t chm súc rng ming nh hiu bit v chm súc rng, khỏm nh k rng, thúi quen chi rng, tui s dng bn chi, thuc, vt liu chi rng: Rao ... cng thụng bỏo v t l hc sinh chi rng, dựng kem chi rng, nc sỳc ming, s ln chi rng/ngy v c bit l mụ t hnh vi chm súc rng ming Kt qu nghiờn cu nh sau [21] [22]: Bng 1.3 T l hc sinh chm súc rng ming...
 • 86
 • 731
 • 1
phân tích một số yếu tố liên quan đến sụp mi bẩm sinh

phân tích một số yếu tố liên quan đến sụp mi bẩm sinh

Thạc sĩ - Cao học

... bẩm sinh đa số đẻ thường chi m 85,7% sang chấn sản khoa chi m 2%, đẻ non chi m 4% bệnh khác chi m 8,3% 3.1.3 Thời gian phát sụp mi bẩm sinh Bảng 3.3 Thời gian phát bệnh sụp mi bẩm sinh ... (telecanthus) Lộn mi bẩm sinh Hình1.6 Hội chứng hẹp khe mi 1.2.2.2 Sụp mi mắc phải: chi m 25% trường hợp nhiều nguyên nhân khác Sụp mi mắc phải xu t lúc sinh bị nhầm với sụp mi bẩm sinh, chia thành nhóm ... gian phát tiền sử sụp mi bẩm sinh 50 Trong số 84 bệnh nhân sụp mi bẩm sinh đa số đẻ thường chi m 85,7% sang chấn sản khoa chi m 2%, đẻ non chi m 4% bệnh khác chi m 8,3% ý nghĩa thống kê tiền...
 • 79
 • 518
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Điện Lực.pdf

Quản trị kinh doanh

... lĩnh vực kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, uy tín kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu quan tâm Những nhân tố nêu tất yếu khách quan trình phát triển doanh nghiệp quốc doanh Đó đặc thù ... sát 1.4 Vai trò chức QTNL 1.4.1 Vai trò QTNL: QTNL đóng vai trò trung tâm việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường Tầm quan trọng QTNL tổ chức xu t phát từ vai trò quan ... cung cấp dịch vụ 6, Doanh thu hoạt động tài 7, Chi phí tài 8, Chi phí bán hàng 9, Chi phí quản lí doanh nghiệp 10, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11,Thu nhập khác 12, Chi phí khác 13, lợi...
 • 85
 • 918
 • 7
Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... sống, lao động vật hoá chi phí cần thiết khác phát sinh trình kinh doanh, quản hành chi phí chung khác liên quan đến doanh nghiệp * Nội dung chi phí quản doanh nghiệp - Chi lương cho phận quản ... Kết chuyển chi phí 911 6.996.753,6 Cộng phát sinh 6.996.753,6 6.996.753,6 Dư cuối tháng c Chi phí quản doanh nghiệp * Khái niệm chi phí quản doanh nghiệp 41 41 Chi phí quảm doanh nghiệp ... số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng hoá, chi phí Quản Doanh nghiệp, chi phí bán hàng xác định sau: Kết tiêu thụ bán hàng = Doanh thu - (Giá trị bán hàng + chi phí quản doanh nghiệp...
 • 85
 • 736
 • 2
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... Quang Trung Nc sch khụng mu Nc cú mu l biu hin nc b ụ nhim Nu b dy ca nc ln ta cú cm giỏc nc cú mu xanh nh ú l nc hp th chn lc mt s bc súng nht nh ca ỏnh sỏng mt tri Nc cú mu xanh m chng t nc ... GVHD: T.S Quang Trung Nc t nhiờn thng b c nhng ht keo l lng nc, cỏc ht keo ny cú th l mựn, vi sinh vt, sột Nc c lm gim s chiu sỏng ca ỏnh sỏng mt tri qua nc c ca nc c xỏc nh bng phng phỏp so c ... lun GVHD: T.S Quang Trung Do ly mu bng phng phỏp th cụng nờn mu thng c cha bỡnh nha ó c sch v bng mu nc cn ly Mu thng c ly vo bui sang khong t 8-10 gi * Bo qun mu: Do mu thng c ly ti nhng a im...
 • 33
 • 1,852
 • 15
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... sản xu t kinh doanh báo cáo phân tích tổng quát tình hình doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp năm Báo cáo kết kinh doanh bao gồm: Phần I: Lãi - Lỗ phần phản ánh kết kinh doanh doanh ... kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Nói cách khác báo cáo kế toán tài phơng tiện trình bày khả sinh lời thực trạng tài doanh nghiệp cho ngời quan tâm (chủ doanh nghiệp, nhà đầu t, quan thuế quan chức ... biệt, xu t 02 03 05 06 07 phải nộp Doanh thu (01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (10-11) 4- Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động 10 11 20 21 22 30 kinh doanh...
 • 33
 • 1,302
 • 1
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... sản xu t kinh doanh báo cáo phân tích tổng quát tình hình doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp năm Báo cáo kết kinh doanh bao gồm: Phần I: Lãi - Lỗ phần phản ánh kết kinh doanh doanh ... kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Nói cách khác báo cáo kế toán tài phơng tiện trình bày khả sinh lời thực trạng tài doanh nghiệp cho ngời quan tâm (chủ doanh nghiệp, nhà đầu t, quan thuế quan chức ... biệt, xu t 02 03 05 06 07 phải nộp Doanh thu (01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (10-11) 4- Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động 10 11 20 21 22 30 kinh doanh...
 • 33
 • 853
 • 0
33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán

... ô tô số Lệnh xu t Sổ chi tiết vật tư SPh2 Phiếu xu t Bảng kê chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Khi có lệnh xu t kho nguyên vật liệu để đại tu sửa chữa kế toán tiến hành viết phiếu xu t kho theo ... vào phiếu chi, bảng tính lơng kế toán lấy số liệu vào sổ chi phí sản xu t kinh doanh Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ chi phí sản xu t kinh doanh Tài ... bán hàng Phiếu xu t kho Sổ chi tiết VLSPh2 Sổ chi tiết 632 Sổ chi tiết bán hàng Chứng từ ghi sổ Sổ Cái 155 Sổ Cái 632 Sổ 511 Khi xu t kho thành phẩm để bán kế toán viết phiếu xu t kho theo mẫu...
 • 65
 • 499
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... lãi vay = Lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT) Lãi vay phải trả Lãi vay phải trả khoản chi phí cố định, nguồn để trả lãi vay lợi nhuận gộp sau trừ chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp .So ... thuật phương pháp so sánh thực theo hình thức sau: - So sánh theo chi u dọc trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ quan hệ tương quan tiêu kỳ báo cáo tài - So sánh theo chi u ngang trình so sánh nhằm xác ... vốn bị khách hàng chi m dụng lại phải chi m dụng doanh nghiệp khác So sánh phần chi m dụng phần bị chi m dụng cho biết thêm tình hình công nợ doanh nghiệp Tỷ số khoản phải thu so với khoản phải...
 • 88
 • 750
 • 4
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kinh tế - Thương mại

... gồm: - VAS số 01: VAS chung - VAS số 10: Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá - VAS số 15: Hợp đồng xây dựng - VAS số 16: Chi phí lãi vay - VAS số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ •Đợt bao gồm: - VAS số ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Vay vốn tổ chức tín dụng nước; - Vay vốn ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước; - Cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; - Chi t khấu, tái chi t ... công ty - VAS số 26: Thông tin bên liên quan •Đợt bao gồm: - VAS số 17: Thuế TNDN - VAS số 23: Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
 • 67
 • 532
 • 0
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Kinh tế - Quản lý

... chi m 10% Số hộ có ti vi năm 1990 chi m 11,8% ; năm 2000 chi m 70% Số hộ có radiô năm 1990 chi m 30%; năm 2000 chi m 37% Số hộ dùng nước năm 1990 chi m 65%; năm 2000 chi m 90% Kết thúc kế hoạch năm ... phép khai thác tiềm đất nước, ngành, xí nghiệp chi u rộng chi u sâu; thực phân công hợp tác quốc tế theo xu hướng sản xu t sinh hoạt ngày quốc tế hoá Do vậy, cấu kinh tế tạo dựng phải cấu mở ;xây ... tinh hàng xu t Tăng nhanh xu t dịch vụ Nâng cao tỉ trọng phần giá trị gia tăng giá trị hàng xu t Tăng nhanh xu t khẩu, giảm dần nhập siêu, ưu tiên việc nhập để phát triển sản xu t, phục vụ xu t khẩu,...
 • 93
 • 417
 • 0
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

Quản trị kinh doanh

... Với tỷ lệ 2,54 thuận lợi cho Công ty việc toán nợ Khả sinh lời Chỉ tiêu Khả sinh lời vốn kinh doanh Khả sinh lời TSLĐ Khả sinh lời TSCĐ Khả sinh lời vốn chủ sở hữu Năm 1998 0,062 0,07 0,54 0,086 ... giá vốn hàng hoá xu t bán Nợ TK 632 Có TK 156 * Xu t kho gửi bán: - Khi xu t kho hàng hoá gửi bán cho khách hàng, kế toán ghi: 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tæng hîp Nợ TK 157 Có TK 156 - Khi hàng gửi bán ... Nội Công ty hoạt động với quy mô lớn, doanh số hàng năm Công ty chi m tỷ trọng cao tổng doanh thu toàn ngành thương nghiệp thành phố Hà Nội Do kết kinh doanh Công ty có ảnh hưởng không nhỏ đến...
 • 31
 • 347
 • 0
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... hoạt động tài Chi phí hoạt động tài - Trongđó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] Thu nhập khác 10 Chi phí khác ... QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý IV năm 2005 Phần I: Lãi, lỗ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số CHI TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) - Chi t khấu thương mại ... Công cụ ,dụng cụ kho Chi phí SXKD dở dang Thành phẩm tồn kho Hàng hoá tồn kho Hàng gửi bán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản lưu động Tạm ứng Chi phí trả trước Chi phí chờ kết chuyển...
 • 17
 • 512
 • 0
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... động kinh doanh - Nó phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết kinh doanh kết khác - Cơ sở để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh + C/c vào báo cáo kết kinh doanh năm ... 290.851.700 290.851.700 Nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xu t chung Vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp 0 622 3.939.765.200 3.939.765.200 ... tổng số nợ ngắn hạn doanh nghiệp thời điểm báo cáo Tỉ suất sinh lời a Tỉ suất lợi nhuận doanh thu - Chỉ tiêu dùng để đánh giá đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận (trước sau thuế doanh nghiệp) kỳ báo...
 • 16
 • 409
 • 0
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kế toán

... động kinh doanh báo cáo tài tóm lược khoản doanh thu, chi phí kinh doanh Công ty kỳ định *Phương pháp lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phần I : Lãi - Lỗ Phần phản ánh kết kinh doanh Công ... nộp Doanh thu (10= 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (20= 10-11) Chi phí bán hàng Chi phí quản Công ty Lợi nhuận từ HĐKD Thu nhập HĐTC Chi phí từ HĐTC Lợi nhuận từ HĐTC Các khoản chi phí ... tiêu cho ta biết hiệu chi phí sản xu t tiêu thụ sản phẩm qua phân tích số tiêu nói ta thấy tổng doanh thu tăng lên nhiều không đáng kể so với kỳ năm 2004 đạt có 19,8% doanh thu có đạt tới 18,7%...
 • 8
 • 440
 • 0
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kế toán

... động kinh doanh báo cáo tài tóm lược khoản doanh thu, chi phí kinh doanh Công ty kỳ định *Phương pháp lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phần I : Lãi - Lỗ Phần phản ánh kết kinh doanh Công ... tiêu cho ta biết hiệu chi phí sản xu t tiêu thụ sản phẩm qua phân tích số tiêu nói ta thấy tổng doanh thu tăng lên nhiều không đáng kể so với kỳ năm 2004 đạt có 19,8% doanh thu có đạt tới 18,7% ... này, điều thể cụ thể là: So với năm trước lợi nhuận hoạt động SXKD năm tăng lên 56.785.162đ ảnh hưởng nguyên nhân: + Do tổng doanh thu tăng 19,8% làm lợi nhuận tăng lên + Do chi phí bán hàng tăng...
 • 14
 • 450
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải dịch vụ điện lực

Quản trị kinh doanh

... lãi vay = Lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT) Lãi vay phải trả Lãi vay phải trả khoản chi phí cố định, nguồn để trả lãi vay lợi nhuận gộp sau trừ chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp .So ... thuật phương pháp so sánh thực theo hình thức sau: - So sánh theo chi u dọc trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ quan hệ tương quan tiêu kỳ báo cáo tài - So sánh theo chi u ngang trình so sánh nhằm xác ... vốn bị khách hàng chi m dụng lại phải chi m dụng doanh nghiệp khác So sánh phần chi m dụng phần bị chi m dụng cho biết thêm tình hình công nợ doanh nghiệp Tỷ số khoản phải thu so với khoản phải...
 • 88
 • 467
 • 0

Xem thêm