nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... II QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM: 1.Quan điểm Đảng Nhà nước tổ chức phi phủ: 2.Nguyên tắc quản nhà nước tổ chức phi phủ: 3 .Nội dung quản nhà nước tổ chức ... động đối ngoại tổ chức phi phủ Việt Nam 10 Phương thức quản nhà nước tổ chức phi phủ: -Nhà nước quản theo pháp luật pháp luật -Quản tổ chức phi phủ hệ thống sách -Quản tổ chức phi phủ ... tổ chức máy -Quản tổ chức phi phủ kiểm tra, giám sát -Quản tổ chức phi phủ tổng kết, đánh giá III PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Ở NƯỚC TA: 1.Sự quản lý...
 • 35
 • 800
 • 2

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... hoạt động kết cần đạt Chính , người ta nhấn mạnh đặc biệt ý khâu kiểm tra , kiểm sốt quản cơng nghệ 2) Nội dung quản Nhà nước khoa học - cơng nghệ Nội dung quản Nhà nước khoa học - cơng ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên ... phát triển khoa học - cơng nghệ Nhà nước , thuộc vai trò quản Chính phủ , nhiều yếu 15 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN + Chính phủ , với chức quan Nhà nước quản kinh tế , chưa đầu tư tài đủ...
 • 27
 • 1,725
 • 10

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... quy ch chi tiờu ni b ca trng: xut ca chỳng tụi ni dung ny l: cỏc t chc KHCN phi xõy dng c quy ch chi tiờu ni b lm cn c phỏp cho cỏc ni dung chi tiờu ca n v, ng thi quy ch cng to iu kin cho ... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi ... 2.2 Ni dung nghiờn cu 2.2.1 lun chung v QLTC ngnh GDT v chớnh sỏch i mi c ch QLTC ca cỏc t chc KHCN cụng lp theo hng t ch, t chu trỏch nhim Trờn c s ỏnh giỏ khỏch quan thc trng c ch qun (CCQL)...
 • 10
 • 795
 • 3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... động quan nhà nước 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 73 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật KH&CN 12 Chính phủ nước Cộng ... trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập 14 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị 49/CP ngày 04/08/1993 Về phát triển công nghệ thông tin nước ta năm 90 15 Chính phủ nước Cộng hoà...
 • 7
 • 303
 • 1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản sở liệu tổ chức KH&CN ... liệu tổ chức KH&CN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản tổ chức KH&CN công tác xây dựng hệ thống sở liệu quản tổ chức KH&CN nƣớc ta Chƣơng 3: Giải pháp xây dựng hệ thống sỏ liệu quản tổ chức ... liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức...
 • 83
 • 490
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... nguyên tắc tổ chức sáng tạo cho máy quản là: chức quản đảm nhận đợc nhiều số chức quản tơng tự nh có liên quan với để máy quản gọn nhẹ Cơ cấu thành phần Hội đồng quản BHXH Việt ... toán độc lập đợc nhà nớc bảo hộ; Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tớng Chính phủ quan nhà nớc có liên quan việc sửa đổi, bổ sung sách, chế độ BHXH; chế quản quỹ, chế quản tài tổ chức thực sau ... Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị Hội đồng quản Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trớc Thủ tớng Chính phủ Hội đồng quản việc thực sách, chế độ BHXH quản quỹ BHXH Các Phó tổng giám...
 • 40
 • 951
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN ... KH&CN, xây dựng sách KH&CN, xây dựng chế tổ chức chưa ổn Nếu công nghệ có thành phần là: (1) Thiết bị kỹ thuật, (2) Nhân lực, (3) Thông tin (4) Tổ chức /quản trọng thành phần (1), có quan tâm thành...
 • 3
 • 302
 • 1

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHÍNH I.cở sở luận thực tiễn cách mạng KH- CN nước ta 1.Sự cần thiết phải phát triển KH- CN Nội dung KH-CN hướng tác động KH- CN Việt Nam a Nội dung KH-CN b Hướng ... doanh nghiệp, tổ chức tư nhân tự nguyện đầu tư Nhiều quan nghiên cứu- triển khai, hoạt đông KH- CN dựa chủ yếu vào ngân sách Nhà nước Thực tế dẫn đến nghịch lý: vốn cho KH-CN gần từ nhà nước lại bị...
 • 34
 • 986
 • 6

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... PH N II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam ... Chính v y , ng i ta nh n m nh đ c bi t ý khâu ki m tra , ki m sốt qu n cơng ngh 2) N i dung qu n Nhà n N i dung qu n Nhà n c v khoa h c - cơng ngh c v khoa h c - cơng ngh bao g m : http://kilobooks.com ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng...
 • 27
 • 378
 • 0

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... nhà trờng, mà nhiều phơng tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản ... Mục lục A Phần mở đầu B Nội dung I.cở sở luận thực tiễn cách mạng Kh- cn nớc ta 1.Sự cần thiết phải phát triển KH- CN Nội dung KH-CN hớng tác động KH- CN Việt Nam a Nội dung KH-CN b Hớng tác...
 • 31
 • 1,006
 • 2

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay" ppt

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHÍNH I.cở sở luận thực tiễn cách mạng KH- CN nước ta 1.Sự cần thiết phải phát triển KH- CN Nội dung KH-CN hướng tác động KH- CN Việt Nam a Nội dung KH-CN b Hướng ... doanh nghiệp, tổ chức tư nhân tự nguyện đầu tư Nhiều quan nghiên cứu- triển khai, hoạt đông KH- CN dựa chủ yếu vào ngân sách Nhà nước Thực tế dẫn đến nghịch lý: vốn cho KH-CN gần từ nhà nước lại bị...
 • 34
 • 2,223
 • 7

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... thành nước Việt Nam tạo lập tổ chức hỗ trợ thị trường như: tổ chức tư vấn, giám định, hỗ trợ mặt pháp việc chuyển giao công nghệ Các quan hành từ Bộ đến 16 sở thực chức quản nhà nước KH ... cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ ủy ban nhân dân cấp quản Nhà nước thị trường KH - CN Nhà nước cần tăng cường chức kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân, cấp 22 tra Chính ... thức Nhà nước việc quản 20 lý, điều tiết thị trường KH - CN nước Nhà nước phải bảo vệ lợi ích đất nước để đứng vững môi trường quốc tế, không lệ thuộc vào nước Chúng ta tiếp nhận đầu tư nước...
 • 29
 • 715
 • 3

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... dân Việt Nam học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nước nước theo quy định Chính phủ sửa đổi thành Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tự đào tạo, tham gia, tài trợ cho việc ... sách Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN giai đoạn Đề án “Đào tạo cán khoa học, kỹ thuật sở nước ngân sách Nhà nước (gọi tắt Đề án 322) đề án cụ thể hóa Luật Nhà nước đào tạo nhân lực KHCN nước ta ... triển NNL KHCN không nhỏ Đầu năm 2013,Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án cử 1.800 cán học nước giai đoạn 2013-2020 tiền ngân sách nhà nước với tổng kinh phí đầu tư 2.070 tỷ đồng Như vậy, cán...
 • 121
 • 442
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Kinh tế

... phố i hơ ̣p với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 3/7/2012 Hà Nội Tại hội thảo này, nhà khoa học nhà quản đưa nhi ều ý kiến quan trọng viê ̣c xây dựng Đề án phát triển khoa học ... 8/10/2010, tr.4 17 Phạm Huy Tiến (2004): Tổ chức khoa học công nghệ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Tổng cục Thống kê (2009), Niên giám thống kê 2008, Nxb Thống kê 19 Tổng cục Thống kê (2010), Niên giám ... 2011 – 2020 Chính phủ (2012) Nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành điều lệ sáng kiến Vũ Thị Dậu, Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh (2012), thuyết kinh tế Karl Marx, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Ngọc...
 • 11
 • 291
 • 1

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Khoa học xã hội, Hà Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản lĩnh vực khoa ... khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà triết học xã hội học tư sản cho rằng, ... xã hội nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Chí Mỳ (2004), Sự biến đổi thang giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho cán quản nước ta nay, Nxb Chính...
 • 70
 • 441
 • 2

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... CGCN Do vậy, 16 tổ chức Nhà nước phận làm chức CGCN thuộc trường đại học viện nghiên cứu nhà nước, đến tháng năm 2004 có 173 tổ chức chuyển giao công nghệ khu vực tư đăng ký - Nhà nước Hàn Quốc ... tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước đương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN, đương nhiên phải quản thị trường ... tắc Nhà nước luật hóa văn pháp luật thể chế không thức thường vận hành bên hệ thống pháp luật Đối với nước phát triển, song song với xây dựng hệ thống pháp luật, Nhà nước đồng thời nười tổ chức...
 • 142
 • 353
 • 2

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản họat động chuyên ... tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Ở Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản nhà nước giáo dục đào tạo, ... thấp Nhìn chung, tổ chức cung ứng dịch vụ nghiệp công thuộc nhà nước hoạt động tổ chức hành nhà nước Mọi lĩnh vực hoạt động tổ chức quan chủ quản định, từ kế họach hoạt động, cấu tổ chức- máy, cán...
 • 48
 • 471
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... chế quản viên chức khoa học, công nghệ; nghiên cứu thể chế quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta góc độ hình thức pháp nội dung quản Một vài công trình đề cập đến Lê Thùy Dung ... lý viên chức khoa học, công nghệ - Khái niệm quản lý: Quản định nghĩa “sự tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra” 15 Lê Thùy Dung - ... chế quản viên chức khoa học, công nghệ Thể chế quản viên chức khoa học bao gồm hệ thống văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thống nội dung quản viên chức...
 • 41
 • 222
 • 0

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... 1.2.2.2 Nội dung Cơ chế quản tổ chức nghiệp công tuỳ thuộc vào loại hình dịch vụ, nhìn chung nội dung chế quản tổ chức nghiệp công có đặc điểm chủ yếu sau: - Thường Nhà nước quản chặt chẽ tổ ... liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập (4) Tổ chức nghiệp...
 • 94
 • 952
 • 1

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... KT&QLC46 Chuyên đề tốt nghiệp Hiệu đặc trưng quản Nhà nước pháp luật xuất 2.1 Hiệu quản Nhà nước pháp luật xuất * hiệu trị việc quản Nhà nước pháp luật xuất Bằng xuất phẩm mình, ngành ... trưng quản Nhà nước pháp luật xuất Quản Nhà nước pháp luật xuất có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, xuất phát từ đặc trưng thuộc tính quan hệ xã hội văn hoá, xuất Nhưng ý chí Nhà nước quản lý...
 • 54
 • 524
 • 0

Xem thêm