nội dung phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục

quản lý và vận hành lưới điện phân phối

quản lý và vận hành lưới điện phân phối

Điện - Điện tử

... ỡnh ch, tm ỡnh ch thi hnh hoc bói b hoc sa i, b sung nhng ni dung trỏi phỏp lut hoc khụng cũn phự hp; m bo tớnh thng nht ca cỏc ni dung cựng iu chnh mt lnh vc nhng li c quy nh nhiu bn khỏc nhau; ... trung vi dung lng ln b T bự iờn: Lm cho dũng in sm pha hn so vi in ỏp ú, cú th sinh CSPK cung cp cho mng in + u im : - Cụng sut bộ, khụng cú phn quay nờn d bo dng v hnh - Cú th thay i dung lng ... v cú liờn quan; (P4) 2.33 Thc hin nhim v ph bin, hng dn, kim tra, ụn c cỏc n v thc hin cỏc ni dung theo chc nng, nhim v ca Vn phũng; 2.34 Thc hin mt s cụng vic khỏc c Giỏm c giao II Phũng...
 • 63
 • 745
 • 6
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NHANH CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN THEO MỤC TIÊU GIẢM CHI PHÍ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NHANH CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN THEO MỤC TIÊU GIẢM CHI PHÍ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Kỹ thuật

... CU TRC CNG M U NI DUNG CA LUN VN I M U Lớ chn ti: c im ca li in phõn phi: - S lng ng dõy v trm bin ỏp nhiu nht HT ... chng chớnh xỏc ca thut toỏn thụng qua cỏc li in chun ca IEEE v li in trung ỏp thc t nc ta NI DUNG CA LUN VN c im ca li in phõn phi Li in phõn phi trung ỏp l li in dựng truyn ti trc tip in ... cp in ỏp c th hin hỡnh 1.3 [6] Li in 22 kV hin cú mt hu khp ton quc, nhiờn t l li 22 kV (theo dung lng trm bin ỏp) mi a phng khỏc nhau, vớ d Tng Cụng ty in lc Nam l 84,3%, Tng Cụng ty in lc...
 • 35
 • 893
 • 0
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT ĐẾN NGUỒN THỦY ĐIỆN NHỎ THEO MỤC TIÊU GIẢM CHI PHÍ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT ĐẾN NGUỒN THỦY ĐIỆN NHỎ THEO MỤC TIÊU GIẢM CHI PHÍ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Kỹ thuật

... thit b trờn li Trong ni dung chng ny s cp n cỏc bi toỏn tỏi cu trỳc li in phõn phi theo cỏc hm mc tiờu khỏc v cỏc nghiờn cu khoa hc v tỏi cu trỳc li in phõn phi l ni dung chớnh ca chng, v tỏc ... cu trỳc li in hp lý li in cú kt ni ngun thy in nh, vi mc tiờu l gim chi phớ tn tht in nng Cỏc ni dung ch yu bao gm: ỏnh giỏ tng quan cỏc phng phỏp cu trỳc li in theo cỏc hm mc tiờu Phõn tớch u ... cp in ỏp c th hin hỡnh 1.3 [6] Li in 22 kV hin cú mt hu khp ton quc, nhiờn t l li 22 kV (theo dung lng trm bin ỏp) mi a phng khỏc nhau, vớ d Tng Cụng ty in lc Nam l 84,3%, Tng Cụng ty in lc...
 • 88
 • 933
 • 0
đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN, CHỌN PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHẤT

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN, CHỌN PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHẤT

Điện - Điện tử - Viễn thông

... kiện tổn thất vầng quang điện (F>70mm2) -Kiểm tra diều kiện phát nóng điều kiện làm việc bình thường đk :Ilvmax
 • 20
 • 266
 • 0
đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN , CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN , CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

Điện - Điện tử - Viễn thông

... kiện tổn thất vầng quang điện (F>70mm2) -Kiểm tra diều kiện phát nóng điều kiện làm việc bình thường đk :Ilvmax
 • 23
 • 229
 • 0
ảnh hưởng của nguồn điện phân tán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới trung áp

ảnh hưởng của nguồn điện phân tán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới trung áp

Thạc sĩ - Cao học

... http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 a) Nguồn ĐD TBPĐ ĐD Nguồn b) TBPĐ c) Nguồn ĐD TBPĐ TBPĐ ĐD ĐD Nguồn ĐD TBPĐ ĐD TBPĐ d) ĐD Nguồn TBPĐ ĐD ĐD1 e) Nguồn ĐD2 TBPĐ f) Nguồn Đường dây dự phòng Nguồn g) Nguồn Nguồn TBPĐ Nguồn Số ... công nghệ - Lưới điện không; - Lưới cáp 1.1.6 Theo phát triển - Lưới điện phát triển hay lưới điện động: lưới điện cung cấp điện cho phụ tải phát triển theo thời gian không gian - Lưới điện bão ... điện ngày khắp giới ngày có nhiều nguồn lượng mới, nguồn lượng tái tạo có công suất nhỏ kết nối vào lưới Đối với lưới điện Việt Nam, xu ngày phát triển, phát triển tất yếu lưới điện nhu cầu điện...
 • 145
 • 551
 • 5
Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới trung áp

Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới trung áp

Kinh tế

... CHP ð ng phát nhi t ñi n DG Ngu n ñi n phân tán ðSK ði n sinh kh i FCL Thi t b h n ch dòng s c GA Thu t toán di truy n LPP Lư i ñi n phân ph i MBA Máy bi n áp MPð Máy phát ñi n MPðB Máy phát ñi ... i lư i ñi n Vi t Nam, xu th ñó ñang ngày phát tri n, ñó s phát tri n t t y u c a lư i ñi n nhu c u ñi n ngày tăng cao c a ph t i ñi n Tuy nhiên, trình phát tri n h th ng ñi n Vi t Nam, s xu t ... công ngh - Lư i ñi n không; - Lư i cáp 1.1.6 Theo s phát tri n - Lư i ñi n phát tri n hay lư i ñi n ñ ng: lư i ñi n cung c p ñi n cho ph t i phát tri n theo th i gian không gian - Lư i ñi n bão...
 • 106
 • 382
 • 0
tiểu luận cao học Tư tưởng hồ chí minh vể quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

tiểu luận cao học Tư tưởng hồ chí minh vể quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... tuỵ nhân dân Nhân dân có quyền bầu, có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu không xứng đáng Chính phủ nhân dân làm chủ, nhân viên Chính phủ phải ngời đầy tớ nhân ... lại, quyền hành lực lợng nơi dân" Quốc hội quan quyền lực nhà nớc cao của nhân dân Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nớc địa phơng Các quan dân bầu ra, quan lập pháp nhng quyền lực hết nơi dân, ... đủ quyền dân chủ nhân dân sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày phát triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa t đợc xoá bỏ dần, đời sống vật chất văn hoá nhân dân ngày đợc cải thiện Do nhân dân có đầy đủ...
 • 19
 • 813
 • 0
Giao trinh Tu tuong Ho Chi Minh.pdf

Giao trinh Tu tuong Ho Chi Minh.pdf

Cao đẳng - Đại học

... mạnh mẽ nội lực tranh thủ sử dụng hiệu nguồn lực bên Trong nội lực, nguồn lực người vốn quý Nguồn lực nhân dân, người Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài năng, sức lao động, cải thật to lớn Để phát huy ... động lực kinh tế, Hồ Chí Minh quan tâm tới văn hóa, khoa học, giáo dục, coi động lực tinh thần thiếu chủ nghĩa xã hội Tất nhân tố động lực nêu nguồn lực tiềm tàng phát triển Làm để khả năng, lực ... phương diện kinh tế, trình độ phát triển lực lượng sản xuất Người cho rằng, hình thành, phát triển chín muồi chủ nghĩa xã hội tất yếu mà nguyên nhân sâu xa phát triển lực lượng sản xuất xã hội Trên...
 • 136
 • 2,299
 • 19
Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)

Kinh tế - Thương mại

... bên kết nạp thêm nhà phân phối vào kênh Ta tận dụng sở vật chất nhân lực, tài họ Tận dụng nguồn lực công ty giảm gánh nặng nguồn lực tài chính, người nhiều Kênh phân phối thiết kế đảm bảo tính ... phải khai thác, trì hợp lý nguồn lực sẵn có doanh nghiệp tính linh hoạt, động kênh với hàng hóa khu vực thị trường thời điểm khác Thiết kế kênh cần khai thác nguồn lực sẵn từ bên kết nạp thêm ... trưởng mức luân chuyển ngành phát triển kinh tế xã hội Từ tiêu chuẩn kinh tế doanh nghiệp đưa phương án kênh phân phối khác đem lại doanh số chi phí khác Bước xác định xem lực lượng bán hàng doanh...
 • 11
 • 1,955
 • 1
Thách thức của các cơ quan kiểm toán nhà nước về đảm bảo tính minh bạch về đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lí chi tiêu công

Thách thức của các cơ quan kiểm toán nhà nước về đảm bảo tính minh bạch về đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lí chi tiêu công

Kế toán - Kiểm toán

... Tăng vay nợ tăng khoản thu Phần Rủi ro quản lý chi tiêu công Cản trở phát triển kinh tế Cản trở phát triển kinh tế Phân bổ nguồn lực hiệu Không có chế kiểm soát chặt chẽ Tăng chi không hợp lý, thiếu ... hội nhân dân Việc lựa chọn quy mô, đơn vị kiểm toán hàng năm cho kế hoạch trung hạn Thách thức tăng cường minh bạch trách nhiệm giải trình quản lý chi tiêu công Xây dựng phát triển nguồn nhân lực ... tiêu công nước Xu hướng tăng chi Sự phát triển kinh tế đất nước Chức năng, nhiệm vụ nhà nước thực tăng Phần Rủi ro quản lý chi tiêu công Rủ ro Cản trở phát triển; không đạt mục tiêu Tăng vay nợ...
 • 11
 • 692
 • 0
Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Tài liệu khác

... cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT), kết hợp công nghệ vệ tinh viễn thám, nhằm đạt tới trình độ tiên tiến nước khu vực; Góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân ... phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao ICT, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập đất nước; Góp phần tạo bước đổi mạnh mẽ công nghệ việc xây dựng sở hạ tầng thông tin phát triển sản phẩm, dịch ... “Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông” Mã số: KC.01/06-10 (Phụ lục kèm theo) Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ ngành kinh...
 • 6
 • 598
 • 0
202 Trình tự tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản Xuất

202 Trình tự tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản Xuất

Kế toán

... quản trị doanh nghiệp đa định liên quan tới tồn phát triển doanh nghiệp Vì vậy, nghiên cứu vấn đề cần nắm vững nội dung sau đây: - Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ... tiêu thức sau đây: - Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế chi phí: Theo cách phân loại vào nội dung kinh tế chi phí phát sinh công ty chia thành yếu tố chi phí sau: + Chi ... vào chi phí kinh doanh theo tỷ lệ định với số tiền lơng phát sinh công nhân trực tiếp sản xuất a Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tợng tập...
 • 39
 • 367
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25