nội dung kế toán tiền lương tại công ty cổ phần may thăng long

một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần may thăng long

một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần may thăng long

Kinh tế - Thương mại

... I KHI QUT CHUNG V CễNG TY C PHN MAY THNG LONG Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty c phn may Thng Long Tờn cụng ty: Cụng ty c phn may Thng Long Tờn giao dich:Thang Long Garment Company Tờn ... Cụng ty may thng long trc õy l mt doanh nghip nh nc trc thuc tng cụng ty dt may Vit nam c thnh lp ngy 08-05-1958 theo quy nh ca b ngoi thng vi tờn gi ban u l CễNG TY MAY XUT KHU v õy l cụng ty may ... Ni dung k toỏn tin lng ti Cụng Ty C Phn May Thng Long Do c thự ca loi hỡnh sn xut gia cụng, nờn Cụng Ty C Phn May Thng Long ỏp dng hỡnh thc tr lng cho nhõn viờn nhm phự hp vi c Im ca Cụng ty...
 • 19
 • 517
 • 0
Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần may Thăng Long.docx

Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngCông ty cổ phần may Thăng Long.docx

Quản trị kinh doanh

... xuất THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 2.1 Vấn đề kế toán tiền lương Công ty cổ phần may Thăng Long 2.1.1 Phân loại lao động Công ty cổ phần may Thăng Long Theo thông ... thị trường hàng may mặc nước quốc tế 1.1.2 cấu tổ chức Công ty cổ phần may Thăng Long cấu tổ chức Công ty cổ phần may Thăng Long - Công ty cổ phần may Thăng Long đơn vị hạch toán độc lập, ... PHẦN I SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG 1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương (tiền công) ...
 • 35
 • 569
 • 0
Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần may Thăng Long

Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngCông ty cổ phần may Thăng Long

Quản trị kinh doanh

... xuất THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 2.1 Vấn đề kế toán tiền lương Công ty cổ phần may Thăng Long 2.1.1 Phân loại lao động Công ty cổ phần may Thăng Long Theo thông ... Dung giữ vị trí quan trọng thị trường hàng may mặc nước quốc tế 1.1.2 cấu tổ chức Công ty cổ phần may Thăng Long cấu tổ chức Công ty cổ phần may Thăng Long - Công ty cổ phần may Thăng Long ... Dung PHẦN I SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG 1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương (tiền...
 • 37
 • 430
 • 0
Một sô kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kê toán tiền lương ở công ty cổ phần may thăng long

Một sô kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác toán tiền lươngcông ty cổ phần may thăng long

Kinh tế - Quản lý

... trạng kế toán tiền lương Công ty 16 1.1 2.1 Vấn đề kế toán tiền lương Công ty 16 Nhận xét đánh giá chung toàn công ty 26 Một sô kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác toán tiền lương Công ... ỈĨOC Phần tiền lương thực trả cho CBCNV Công ty vào khối lượng CÔNG TYMAY CP MAY THĂNG LONG sản CÔNG TY CP THĂNG LONG Bộ phận: Ban lãnh đạo Mẫu số: 01-LĐTL phẩm hoàn Bộ phận: Ban lãnh đạo công ty ... doanh Công ty cổ phần Nsuyễn Thi Viêt Dung Đề án môn hoe MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 PHẦN I: SỞ LÝ LUẬN VỂ TlỂN LƯƠNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TlỂN LƯƠNG CỦA CÔNG TY cổ PHẦN MAY THĂNG LONG...
 • 26
 • 217
 • 0
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần may Thăng Long.docx

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần may Thăng Long.docx

Kế toán

... THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I.1 Sự đời phát triển Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên giao ... cầu quản lý Công ty 12 12 Báo cáo tổng hợp 13 13 Báo cáo tổng hợp PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG Tháng /2005 Công Ty Cổ Phần may Thăng Long tài ... 30/1 Công Ty toán tiền nợ kỳ cho Công Ty thành công, phiếu chi số 22 65, Ngày 30/1 Công Ty Vạn Xuân toán nốt số tiền nợ kỳ, phiếu thu số 14 66, Ngày 30/1 Công Ty toán tiền hàng cho Công Ty Việt...
 • 160
 • 733
 • 4
 Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần may Thăng Long

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công Ty Cổ Phần may Thăng Long

Kế toán

... THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I.1 Sự đời phát triển Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên giao ... cầu quản lý Công ty 12 12 Báo cáo tổng hợp 13 13 Báo cáo tổng hợp PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG Tháng /2005 Công Ty Cổ Phần may Thăng Long tài ... 30/1 Công Ty toán tiền nợ kỳ cho Công Ty thành công, phiếu chi số 22 65, Ngày 30/1 Công Ty Vạn Xuân toán nốt số tiền nợ kỳ, phiếu thu số 14 66, Ngày 30/1 Công Ty toán tiền hàng cho Công Ty Việt...
 • 160
 • 417
 • 0
34 Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần may Thăng Long(154 tr)

34 Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần may Thăng Long(154 tr)

Kế toán

... quản lý Công ty 10 Báo cáo tổng hợp Phần II Thực trạng công tác hạch toán kế toán Công ty cổ phần MAy thăng long Tháng /2005 Công Ty Cổ Phần may Thăng Long tài liệu sau : Công Ty hạch toán hàng ... phòng kế toán Công Ty Cổ Phần May Thăng Long phần i Báo cáo tổng hợp giới thiệu chung công ty cổ phần may thăng long I Quá trình hình thành phát triển công ty I.1 Sự đời phát triển Công Ty Cổ Phần ... May Thăng Long Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên giao dịch: Thăng Long Garment company Tên viết tắt: ThaLoGa Công Ty Cổ Phần May Thăng Long doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng Công...
 • 159
 • 364
 • 0
72 Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần may Thăng Long(154 tr)

72 Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần may Thăng Long(154 tr)

Kế toán

... quản lý Công ty 10 Báo cáo tổng hợp Phần II Thực trạng công tác hạch toán kế toán Công ty cổ phần MAy thăng long Tháng /2005 Công Ty Cổ Phần may Thăng Long tài liệu sau : Công Ty hạch toán hàng ... phòng kế toán Công Ty Cổ Phần May Thăng Long phần i Báo cáo tổng hợp giới thiệu chung công ty cổ phần may thăng long I Quá trình hình thành phát triển công ty I.1 Sự đời phát triển Công Ty Cổ Phần ... May Thăng Long Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần May Thăng Long Tên giao dịch: Thăng Long Garment company Tên viết tắt: ThaLoGa Công Ty Cổ Phần May Thăng Long doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng Công...
 • 159
 • 318
 • 0
Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí  xây dựng công trình thừa thiên huế

Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần khí xây dựng công trình thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... HÇNH CHUNG TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN CÅ KHÊ XÁY DỈÛNG CÄNG TRÇNH THỈÌA THIÃN HÚ 1.1 Sỉû hçnh thnh v phạt triãøn ca cäng ty 1.1.1 Giåïi thiãûu så lỉåüc vãư cäng ty COXANO Cäng ty Cäø pháưn Cå Khê ... cäng ty cå khê näng nghiãûp Thỉìa Thiãn Hú theo quút âënh säú 164/1999/QÂ-UB ngy 25/01/1999 ca UBND tènh Thỉìa Thiãn Hú Cäng ty âỉåüc phẹp hoảt âäüng theo lût cäng ty v âiãưu lãû ca cäng ty Cäø ... gian tåïi ca cäng ty 13 1.3 Täø chỉïc bäü mạy qun l ca cäng ty, chỉïc nàng nhiãûm vủ ca v täø chỉïc sn xút ca cäng ty cäø pháưn COXANO 1.3.1 Täø chỉïc bäü mạy qun l ca cäng ty cäø pháưn COXANO...
 • 109
 • 481
 • 0
Kế toán tiền lương tại công ty cổ phần thương mại xây dựng và xây lắp điện Hải Phòng

Kế toán tiền lương tại công ty cổ phần thương mại xây dựng và xây lắp điện Hải Phòng

Kế toán

... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG 2.1 .Kế toán tiền lương công ty công ty cổ phần thương mại xây ... lao động – tiền lương quản lý lao động, tiền lương công ty cổ phần thương mại xây dựng xây lắp điện Hải Phòng Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần thương ... sổ kế toán chi tiết tiền lương công ty cổ phần thương mại xây dựng xây lắp điện Hải Phòng Sơ đồ 2-2 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết tiền lương Bảng chấm công Bảng toán lương Sổ chi tiết toán...
 • 78
 • 691
 • 2
Công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần Xây dựng 810

Công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần Xây dựng 810

Kế toán

... LAO NG, TIN LNG CA CễNG TY C PHN XY DNG CễNG TRèNH GIAO THễNG 810 1.1 c im lao ng ca Cụng ty C phn Xõy dng cụng trỡnh giao thụng 810 C cu lao ng ca Cụng ty Hin nay, Cụng ty cú hai b phn chớnh l ... ca cụng ty cú trỡnh chuyờn mụn cao, õy cng l li th ca Cụng ty hin so vi cỏc Cụng ty xõy dng khỏc Trong tng s lao ng hin ti cú khong 40% l lao ng di hn, cũn li l lao ng ngn hn c cụng ty ký hp ... hot ng ca cụng ty, tớnh lng cho cụng nhõn viờn ca b phn giỏn tip, ngoi ỏp dng cụng thc tớnh nh nc quy nh, cụng ty cng cú mt h s khỏc h s lng ú l h s kinh doanh ca cụng ty v cụng ty quy nh Cỏch...
 • 72
 • 694
 • 2
XÂY DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN PHẦN mềm OOS

XÂY DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN PHẦN mềm OOS

Kinh tế - Thương mại

... dựng HT Kế toán tiền lươngCông ty CP Phần mềm OOS Thu nhập chịu thuế (TNCT) từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ tiền lương, tiền công tiền không tiền, bao gồm - Tiền lương, tiền công khoản ... HT Kế toán tiền lươngCông ty CP Phần mềm OOS 2.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 2.3 Hình thức tổ chức công tác kế toán Hình thức kế toáncông ty áp dụng để hoạch toán hình thức kế toán ... HT Kế toán tiền lươngCông ty CP Phần mềm OOS CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM OOS 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHẦN...
 • 83
 • 580
 • 0
XÂY DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG số 12  TỔNG CÔNG TY VINACONEX

XÂY DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG số 12 TỔNG CÔNG TY VINACONEX

Kinh tế - Thương mại

... TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - TỔNG CÔNG TY VINACONEX 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - TCT VINACONEX 2.1.1 Giới thiệu công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ ... 1.3.4 Quỹ tiền lương cách tính lương .22 1.3.5 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ... tính lương công ty 35 2.2.6 Công thức tính lương thu nhập Công ty: 36 2.2.7 Quy trình tính lương công ty .37 2.2.8 Đánh giá hệ thống thông tin kế toán tính lương công ty cổ phần...
 • 91
 • 611
 • 3
Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu bắc giang

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu bắc giang

Kinh tế - Thương mại

... tin kế toán tiền lương công ty cổ phần xuất nhập Bắc Giang Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương công ty cổ phần xuất nhập Bắc Giang CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN ... quản lý công ty Hình 2.2: Sơ đồ máy kế toán công ty Hình 2.3: Sơ đồ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Hình 2.4: Mô hình hoạt động tiền lương công ty Hình.3.1: Sơ đồ ngữ cảnh toán Hình ... mực kế toán, chế độ kế toán, thông tư, nghị định kế toán + Phần mềm kế toán phải tuân thủ quy định doanh nghiệp - Phần mềm kế toán sử dụng phương pháp kế toán: + Phương pháp chứng từ kế toán: ...
 • 107
 • 405
 • 0
Xây dựng hệ thông thông tin kế toán tiền lương tại công ty cổ phần thương mại hoa nam

Xây dựng hệ thông thông tin kế toán tiền lương tại công ty cổ phần thương mại hoa nam

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOA NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOA ... hạch toán kế toán tiền lương Công ty cổ phần thương mại Hoa Nam 2.2.6 Quy trình nghiệp vụ kế toán lương khoản trích theo lương Công ty Cuối tháng phòng ban liên quan cung cấp cho phận kế toán lương ... 2.1.4 Sơ đồ máy kế toán Công ty Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần thương mại Hoa Nam Phòng tài kế toán công ty gồm người người trách nhiệm khác cụ thể sau: - Kế toán trưởng...
 • 108
 • 447
 • 1
HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.doc

HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.doc

Kế toán

... chung công ty II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long III Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng công ty cổ phần may Thăng Long I ... Khái quát chung công ty cổ phần may thăng long Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần may Thăng Long Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long Tên giao dich:Thang Long Garment Company ... tuỳ thuộc lực nhà quản trị 1.1 Nội dung kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long 11 Do đặc thù loại hình sản xuất gia công, nên Công Ty Cổ Phần May Thăng Long áp dụng hình thức trả lơng...
 • 19
 • 1,415
 • 26
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may Thăng Long

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may Thăng Long

Kế toán

... dựng quỹ lương năm 2009 Công ty) b Hình thức trả lương Công ty cổ phần may Thăng Long * Lương sản phẩm Công ty cổ phần may Thăng Long Công ty sản xuất kinh doanh, chuyên gia công sản phẩm may mặc ... theo lương Công ty CP May Thăng Long 25 2.1.4 Vai trò kế toán tiền lương hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần May Thăng Long 25 2.2 Kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương ... Nguồn: Pphòng Kế toán Tài - Công ty Cổ phần May Thăng Long 19 CHƯƠNG II THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.1 Khái quát lao động tiền lương Công ty CP May Thăng Long Trong...
 • 101
 • 387
 • 0
Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

Kế toán

... chung công ty II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long III Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng công ty cổ phần may Thăng Long Báo ... Khái quát chung công ty cổ phần may thăng long Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần may Thăng Long Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long Tên giao dich:Thang Long Garment Company ... nhà quản trị 1.1 Nội dung kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Do đặc thù loại hình sản xuất gia công, nên Công Ty Cổ Phần May Thăng Long áp dụng hình...
 • 19
 • 324
 • 0
56 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

56 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

Kế toán

... chung công ty II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long III Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng công ty cổ phần may Thăng Long Báo ... Khái quát chung công ty cổ phần may thăng long Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần may Thăng Long Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long Tên giao dich:Thang Long Garment Company ... nhà quản trị 1.1 Nội dung kế toán tiền lơng Công Ty Cổ Phần May Thăng Long 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Do đặc thù loại hình sản xuất gia công, nên Công Ty Cổ Phần May Thăng Long áp dụng hình...
 • 19
 • 308
 • 0

Xem thêm