nội dung các quy định pháp luật hiện hành về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... chung quy n sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - ... chung quy n sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp ðể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quy n sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ...
 • 64
 • 101
 • 0

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... chung quy n sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Đe phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quy n sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ... giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật Xét thấy, quy định pháp luật chủ thể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ...
 • 62
 • 333
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quy n sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quy n sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... quy n sở hữu trí tuệ; Chương 2: Các quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ Việt Nam nay; Chương 3: Thực trạng góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ ... để góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ “giá trị quy n sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quy n sở hữu trí tuệ giá trị tiền quy n sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác định...
 • 123
 • 1,005
 • 2

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... trạng nội dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành ... Những vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương II Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam DANH ... hệ thống vấn đề phápvốn góp, hình thức góp vốn, thực trạng pháp luật Việt Nam vấn đề góp vốn dựa sở quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp sở tham khảo pháp luật số nước vấn...
 • 15
 • 638
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... 2005 quy định việc góp vốn sở hữu trí tuệ sau: Quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống 31 trồng quy n ... quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quy n nóiquy n sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quy n sở hữu trí ... THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN 24 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 24 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 24 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt...
 • 117
 • 2,849
 • 17

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quy n trách nhiệm người góp vốn ... góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy n trách nhiệm chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp -5- Bố cục ... - quy nạp, lịch sử logic sử dụng việc phân tích quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật...
 • 14
 • 257
 • 0

Các quy định pháp luật hiện hành về kiểm tra thuế qua thực tiễn thực hiện tại chi cục thuế quận tây hồ thành phố hà nội

Các quy định pháp luật hiện hành về kiểm tra thuế qua thực tiễn thực hiện tại chi cục thuế quận tây hồ thành phố hà nội

Luật

... áp dụng pháp luật kiểm tra thuế ưu tiên áp dụng quy định Luật quản lý thuế đồng thời tuân thủ quy định khác pháp luật kiểm tra 1.2.3 Các quy định nội dung kiểm tra thuế Kiểm tra NNT nội dung quan ... quy n hạn, trách nhiệm theo quy định Luật Quản lý thuế, luật thuế, quy định pháp luật khác có liên quan nhiệm vụ, quy n hạn cụ thể sau đây: - Tổ chức triển khai thực thống văn quy phạm pháp luật ... năng, nhiệm vụ, quy n hạn mà pháp luật quy định Không cản trở hoạt động bình thường NNT Mọi hành vi lạm quy n không thực đầy đủ nghĩa vụ bị coi hành vi không tuân thủ quy định pháp luật bị xử lý...
 • 79
 • 109
 • 0

Tiểu luận luật kinh tế các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa

Tiểu luận luật kinh tế các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa

Kinh tế - Thương mại

... độc quy n đặc quy n sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Để hiểu rõ quy định pháp luật hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhóm chúng tơi xin chọn đề tài: “ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH ... 59/2011/NĐ-CP doanh nghiệp tự xác định giá trị doanh nghiệp báo cáo quan có thẩm quy n định giá trị doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp thuê tổ chức tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp doanh nghiệp ... thay tiến hành chuyển doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần Tài sản doanh nghiệp chia thành cổ phần bán cho cán công nhân doanh nghiệp phần lại nhà nước sở hữu Tùy doanh nghiệp, phần...
 • 65
 • 791
 • 0

Các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bổi thường của Nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này

Các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bổi thường của Nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này

Luật

... có thẩm quy n giải khiếu nại, tố cáo xác định hành vi trái pháp luật người thi hành công vụ (Thủ tục xác định hành vi trái pháp luật người thi hành công vụ áp dụng theo quy định pháp luật khiếu ... bảo vệ quy n, lợi ích hợp pháp bị quan nhà nước gây thiệt hại trái pháp luật Từ giúp Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thực tốt nhiệm vụ đặt ra: bảo đảm quy n cơng dân, quy n người có quy n ... 16 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (LTNBTCNN) quy định hồ yêu cầu bồi thường: Khi nhận văn xác định hành vi trái pháp luật người thi hành công vụ thuộc trường hợp quy định Điều 13 Luật...
 • 12
 • 264
 • 0

Các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Luật doanh nghiệp

... (Điều 18) Theo quy định khoản Điều 95 Luật doanh nghiệp cơng ty hợp danh doanh nghiệpthành viên hợp danh, thành viên góp vốn Do đó, theo quy định khoản Điều 18 Luật phá sản có thành viên hợp ... sản đại diện chủ sở hữu doanh nghiệpquy n nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp Đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước tổ chức, cá nhân quy định Điều 63 Luật doanh nghiệp nhà nước ... theo quy định pháp luật Mặc dù có tiến so với Luật phá sản doanh nghiệp việc quy định thời hạn phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trách nhiệm chủ doanh nghiệp đại diện hợp pháp doanh nghiệp, ...
 • 17
 • 2,209
 • 6

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... sản góp vốn quy n sở hữu trí tuệ bao gồm: quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định luật sở hữu trí tuệ ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn Pháp luật doanh nghiệp có nhiều quy định ... chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam, phân tích quy định pháphành góp vốn thành lập doanh nghiệp nêu thực tiễn thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Đồng thời...
 • 80
 • 220
 • 0

quy định pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng và thực tiễn áp dụng tại truyền tải điện miền tây

quy định pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng và thực tiễn áp dụng tại truyền tải điện miền tây

Luật

... Diệp Thành Nguyên Page 26 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu Luận văn: "Quy định pháp luật hành Thi đua - Khen thưởng thực tiễn áp dụng Truyền Tải Điện Miền Tây" CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THI ... tài nghiên cứu cấp sở, Hội đ ng xét duyệt sáng kiến cấp sở Thủ trưởng quan, đơn vị có thẩm quy n xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở định thành lập Thành phần Hội đ ng g m thành viên có trình ... kinh tế ngồi quốc doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngoài, cấp định cổ phần hóa, định thành lập cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức...
 • 89
 • 531
 • 0

Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đấu giá hàng hóa trong thương mại ở Việt Nam

Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đấu giá hàng hóa trong thương mại ở Việt Nam

Xã hội học

... quan hệ pháp lý, thỏa thuận trước người có quy n bán hàng hóa chủ sở hữu hàng hóa theo quy định pháp luật Với tư cách độc lập với người tổ chức bán đấu giá, người bán đấu giá hàng hóa có quy n ... - người có hàng hóa ( chủ sở hữu hàng hóa) – người mua; - người có hàng hóa – người bán hàng hóa ( chủ sở hữu ủy quy n bán có quy n bán hàng hóa theo quy định pháp luật) – người mua; - người ... mua hàng hóa xác lập bên liên quan ( bên bán, bên mua, tổ chức đấu giá) Văn sở pháp lý để xác lập quy n nghĩa vụ cuả bên quan hệ mua bán hàng hóa, đồng thời để xác lập quy n sở hữu người mua hàng...
 • 16
 • 355
 • 0

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể

Luật

... theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Trong vốn pháp định mức vốn tối thiểu mà DN phải có theo quy định của pháp Luật để thành lập DN suốt trình kinh doanh, vốn sở hữu của ... mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp người đứng đầu sở kinh doanh phải có chứng hành nghề, Giám đốc doanh nghiệp người đứng đầu sở kinh doanh phải có chứng hành nghề b) Đối với doanh nghiệp ... về vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện cách thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành Đối với ĐKKD thành lập DN kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp...
 • 16
 • 257
 • 0

Những quy định pháp luật hiện hành về mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Những quy định pháp luật hiện hành về mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Luật doanh nghiệp

... lên, thành viên quy n chuyển nhượng phần toàn phần vốn góp theo quy định Luật này; có quy n định đoạt phần vốn góp cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho cách khác theo quy định pháp luật Điều ... doanh nghiệp quy định thể Điều 157, 158, 159 Luật doanh nghiêp Chuyển nhượng phần vốn góp Theo Điều 41 Luật doanh nghiêp quy n thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành ... khác quy định Điều lệ công ty.” Quy định quy n yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp có ý nghĩa thành viên nhỏ không tán thành ý kiến Hội đồng thành viên vấn đề thuộc khoản Điều 43 bảo đảm quy n...
 • 15
 • 1,957
 • 0

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tiền lương tại Công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên – Nghệ An

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tiền lương tại Công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên – Nghệ An

Khoa học xã hội

... chia, tách doanh nghiệp, chuyển quy n sở hữu, quy n quản lí quy n sử dụng tài sản doanh nghiệp 25 Khi có sát nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp; chuyển quy n sở hữu, quy n quản lý quy n sử ... qua quy định pháp luật chế độ tiền lương thấy quy định chặt chẽ, quy định cách chi tiết, cụ thể rõ ràng Các quy định bảo vệ lợi ích cho người lao động người sử dụng lao động, quy định cụ thể quy n ... Giải pháp 2.3.1 Giải pháp riêng cho cơng ty 2.3.2 Giải pháp hồn thiện văn pháp luật quy định tiền lương PHẦN B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG Những quy định chung tiền lương...
 • 66
 • 1,070
 • 3

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về quản lý CTNH ở Việt Nam

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về quản lý CTNH ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... xuất, kinh doanh dịch vụ… Trong nhóm quy phạm pháp luật quản lý chất thải bao hàm nội dung quản lý CTNH Do đó, pháp luật quản lý CTNH phận pháp luật bảo vệ môi trường Thứ hai: Pháp luật quản lý ... nhiệm hình hành vi vi phạm pháp luật quản lý CTNH, dành hẳn chương XVII để quy định trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật môi trường Với 10 điều luật quy định từ Điều 182 đến Điều 191, Bộ Luật Hình ... quy định pháp luật lĩnh vực thời gian vừa qua, thành tựu đạt vấn đề tồn để từ đúc rút kinh nghiệm đưa giải pháp xây dựng pháp luật theo hướng hoàn thiện 43 CHƯƠNG III THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY...
 • 70
 • 774
 • 1

Xem thêm